Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

donderdag 31 december 2015

Oudejaar: een wandeling door de tuin

New Year's Eve: a walk in our garden

Het jaar is bijna voorbij, het weer was prachtig, wel veel te warm voor de tijd van het jaar. We maakten een wandelingetje door de tuin en fotografeerden wat er bloeide.

The year is almost over. The weather was fine, but far too warm for the time of the year. We took a walk around our garden en took pictures of the flowers we saw.
De winterjasmijn

I don't know the English name for this, we call it winter jasmine (jasminum nudiflorum?)
Dichterbij

Close up
Roos

Rose
In knop

Rosebud
Mahonie

Mahonia (?)
Toverhazelaar, bijna in bloei

Hamamelis, flowers will be there soon
 Helleborus
Gelderse Roos

(?)

Aan de ene kant hoop je, dat het nog wat gaat vriezen, maar aan de andere kant vrees je voor al dit fraais. Veel kunnen we er toch niet aan doen, dus we genieten er maar van zolang het duurt..

Gelukkig Nieuwjaar!

You sometimes hope we'll have some frost and winterweather, but on the other hand you fear for all this beauty. There isn't much one can do, so we enjoy it as long as it is here.

Happy New Year!

donderdag 24 december 2015

December

Ik had het beloofd: nog voor de kerst zou ik een blog schrijven, met daarin de foto's van de laatste draadjes, gesponnen van het batt van oktober. Maar het was december. En dus druk. Er waren nog een paar andere zaken die mijn aandacht nodig hadden....

I had promised to write a blog before Christmas, with pictures of the last yarns spun of the batt we made in October. But it was December. So I was busy. There were a few other things that needed my attention.

Om te beginnen was het Sinterklaas. Niet, zoals alle andere Nederlanders (zo ongeveer) op 5 december - wij hadden iets 'meer' tijd, want we vierden het op de twaalfde.

To begin with it was St. Nicolas. Not, like in most Dutch families on Dec. 5, but we had just a little more time and celebrated on the twelfth.

Er moesten cadeaus gekocht en ingepakt worden, rijmen erbij gemaakt, het huis moest verbouwd worden om extra bedden te kunnen plaatsen, want de hele familie kwam hier. Natuurlijk moest er ook eten zijn voor iedereen. Maar het was toch weer heel gezellig.

Presents had to be bought and wrapped, rhymes to go with every gift, the house had to be 'rebuilt' to make place for a few extra beds, for all children and grandchildren came here. Of course everybody expected to be fed. But as usual we had a lot of fun together.
Pepijn wilde weven, zodra hij binnen was. Deze keer weer op het handweefraampje waar hij al eerder op had geweven. Het was nog niet eenvoudig, want de tong moest erbij even uit de mond.

Pepijn wanted to  weave as soon as he came in. This time on the pin loom on which he had woven before. It wasn't quite so simple, for his tongue had to be between the teeth.
Ook niet eenvoudig: voor het eerst een sinterklaasgedicht voorlezen. Vooral als je nog maar een paar maanden geleden voor het eerst leerde lezen. En de hele familie luisterde.

Not simple either: reading out loud a st. nic. rhyme for the first time. Especially when your fitst reading lessons were only a few months ago. And the whole family was listening. 
Emmeke was blij met haar nieuwe sjaal.

Emmeke liked her new scarf.

Maar nu dus echt de spinsels.

But let me show the yarns now.
Opnieuw vijf heel verschillende resultaten. Er was nog een enkeldraads garen op de klos. Nog geen tijd om te twijnen. Een heel kronkelig draadje met wat veel twist, dat maar niet op de foto wilde, want dat werd steeds onscherp. In een bolletje zag het er weer anders uit.

Again five completely different results. There was a singles yarn on the bobbin. There wasn't time to ply yet. A somewhat overtwisted yarn, that refused to be taken a picture of: it never got sharp in a picture. Yarn wound in a ball looked different again.
Een mooie soepele grote streng, getwijnd met een lichter effen garen.

A beautiful big skein, plied with a lighter yarn.
Voor het twijnen zijn de kleuren allemaal nog helder en duidelijk te herkennen.

Before plying the colours are all sharp and clear.

Ziezo, dat was het dan. In de tussentijd maakte ik nog een hele serie kerstkaarten. Vorig jaar deze tijd geweven, omdat ik toen in de stemming was, in april en mei tijdens het kamperen geborduurd en nu in kaarten veranderd. Even paniek toen alle geweven/geborduurde lapjes weg waren. Verdwenen. Foetsie... Toen ik afgekoeld was en weer ging kijken, lagen ze eigenlijk op een hel logische plek: bij het karton, waarvan ik de kaarten wilde snijden.

Well, that was all. In the mean time I mad a lot of Christmas cards. Last year this time I wove them, because that was a time I was in the mood for that. While we were camping in April and May I embroidered them and now made them into cards. There was some panic when the woven/embroidered pieces seemed to have disappeared. Gone. Not to be found anywhere... After cooling down and looking again, I found them in a very normal place: with the paper I was going to cut the cards of.
Een klein gedeelte van wat ik maakte. Zoals gewoonlijk waren er toch nog te weinig. Gelukkig zijn er ook kaarten te koop.

Some of the cards I made. As usual there weren't enough. Fortunately there are shops selling cards.

Tenslotte wens ik iedereen gezonde, gezellige, vrolijke, prettige, creatieve en alle andere goede dingen toe voor zowel kerst als het nieuwe jaar.

Finally I wish everyone health, and merry, happy, fine, creative and all other good things for Christmas and the coming New Year.


zondag 22 november 2015

Gesponnen vezels

Spun fiber

Na de vorige maand, waarin we een batt maakten met de hele spingroep, was iedereen nieuwsgierig naar de resultaten. Niet iedereen was aan spinnen toegekomen, maar vijf van ons waren aanwezig en hadden hun strengetje mee.

After last month's meeting of our spingroup, when we all participated in making a batt, we all were curious to see, what everybody hgad done with their fiber. Not all of us had found time to spin, but five of us were present and had their skein with them,

Ik was een van de vijf. Om te beginnen hier een paar foto's van mijn vezels

I was one of the five. To begin with a picture of my fiber
Het zag er zo feestelijk uit! Ik was bijna in de verleiding om het gewoon ergens neer te leggen en er af een toe over te aaien.

It looked so pretty! I was almost tempted to put it somewhere in the room, just to look at it and feel how nice it was.


Maar toch maakte ik een draad, twjnde het met zichzelf

But I did make it into yarn and plied it on itself
Toen maakte ik er een streng van

Then I made a skein of it
Daarna kwam de grote verrassing. Niemand van ons had verwacht, dat de verschillen zo groot zouden zijn. Hier liggen de vijf strengen bij elkaar.

After that the big surprise followed:  None of us had expected that the differences would be so great. Here the five skeins are together
Er was dikker gesponnen en dunner

Thicker yarn had been made and thinner
Het garen was getwijnd met diverse andere. Ik was de enige, die het met zichzelf getwijnd had. Vooral het lila van Jolanda gaf een volkomen ander resultaat.

The yarn had been plied with different other yarns. I was the only one that had plied it on itself. Especially Jolanda's lilac had given a completely different result.
Mijn streng ligt hier helemaal rechts. Het groen daarin is helemaal afwezig (lijkt het) in de linkerbuurstreng, die veel blauwer lijkt

My skein is on the right. The green in it seems completely absent in its neighbour on the left, which looks more blue.

We hadden opnieuw een prachtige middag samen, maakten plannen over wat we zouden gaan maken met dit garen. Dat zien we vast een volgende keer. Alles bij elkaar een geweldig leuk project en zeker voor herhaling vatbaar.

Again we had a great afternoon, made plans what to make out of these skeins. No doubt we'll see that a next time. Altogether it was a fun project and definitely worth repeating.

Bovendien: we zijn nog vijf strengetjes tegoed van degenen, die er vorige keer niet bij waren. Ik hoorde dat er al nijver gesponnen was inmiddels. Die zien we dus vast in december.

Besides: there are still five more skeins to come of those that weren't ready in November. We'll see those in December, because I heard that much spinning had already been done.

donderdag 15 oktober 2015

Spinmiddag

Spinning afternoon
Gistermiddag met de spingroep een batt gemaakt in allerlei woeste kleuren merino. Nu een poging om het daarvan gemaakte filmpje in mijn blog te laden. Lijkt niet echt te werken, maar wie weet...

Yesterday the spingroup met here, and together we made a batt with many different colours of merino. Now an attempt to upload in my blog the video we made. It doesn't look lie it works, but who knows?

Voor de zekerheid nog een paar foto's.

To make sure a few photos.
Kleurrijk geheel

Colourful
Geconcentreerd bezig

Concentration
 Ieder kreeg zijn deel van het batt en draaide het eenmaal door de kaardmolen

Everyone received part of the batt and carded it one time
De spinnewielen bleven intussen verlaten achter....

The spinningwheels stood there. Forgotten....

dinsdag 4 augustus 2015

Dichtbij plezier

 Zondagmiddag waren we op stap in de buurt en het was de moeite waard. Je hoeft niet altijd ver weg om het leuk te hebben.

Last Sunday we went out on a trip in the neighbourhood and had fun. It isn't always necessary to go far to have a good time.

Eerst gingen we naar de kerk van Aartswoud, waar een tentoonstelling was ingericht over schapen, de teelt ervan en over wol. Als spinster moet je daar dus even gaan kijken. Meteen bij de ingang hing al een poster met daarop alle in Nederland voorkomende schapenrassen.

First we went to a nearby village, Aartswoud, where there was an exhibition on sheep, how to breed them and about wool. As a spinner one has to go and see of course. At the entrance there was a poster with all breeds one can find in the Netherlands.
Binnen lag een bak, met de wol van een aantal van die rassen.

There was a tray with the wool of a number of these breeds
 Op een lange strook foto's was het proces van het scheren duidelijk te volgen

On a long strip of pictures the process of shearing could clearly be followed
Er waren oude afbeeldingen met schapen, mooie nieuwe foto's en manden vol met wol, met de naam van het schapenras duidelijk leesbaar erbij.

There were old pictures of sheep, beautiful new photos and baskets full of wool, with the name of the breed clearly visible

Producten van schapenwol, en heel veel schaapjes, in diverse vormen

Products made of wool and a lot of sheep, in various sizes
 Krantenknipsel over aan schapen gerelateerde onderwerpen uit verleden tijden

Newpaper cuttings with articles about sheep from old times
 
Buiten de kerk gaven twee dames een viltdemonstratie

Outside two ladies demonstrated feltingVervolgens gingen we naar Hoogwoud. In de museumboerderij zou het breien van kralentassen gedemonstreerd worden

Next we went to Hoogwoud, where knitting bags with tiny beads could be seen in the museum farm there.
 Het tassenbreien had veel belangstelling

Knitting the bags got a lot of attention
 In de kleine donkere kamer, net als vroeger, ging het werk gewoon door.

In the small, dark room, the work went on as usual.
Een hele voorraad gebreide tasjes en tassen

Quite a collection of knitted bags
Verderop in het museum diverse kanten mutsen uit de streek

Further on in the museum many differen old caps from the area.
Op een halve meter onder de zeespiegel, zoals op de straat geschilderd stond, hadden we op die zonnige zondagmiddag toch zomaar een heleboel moois gezien!

At half a meter below sea level, as was painted on the street, we saw a lot of fine things on that sunny Sunday afternoon!

zaterdag 7 maart 2015

Op zijn kop-sokken

Upside down socks

Dit zijn de sokken, die ik breide van Aldi sokkenwol. Ik maakte beide sokken tegelijkertijd en begon beide met de draad uit het midden van de bol. Toen de boord bijna af was, zag ik, dat meneer Aldi de wol niet op dezelfde manier had opgewonden, maar dat het kleurrapport tegengesteld was in de twee bollen. En nu dus in de sokken. Vandaar: op zijn kop-sokken.
Eigenlijk vind ik het wel grappig zo.

These are the socks I knit using yarn I bought at the Aldi supermarket. I knit both socks at the same time, using two circular needles and starte both socks from the centre of the ball of yarn. When I'd nearly finished knitting the cuff I noticed that Mr. Aldi hadn't wound both balls in the same way and the colour pattern is opposite in both socks. Therefore: upside down socks.
Actually I rather like them in this way.

Er is nog veel meer te vertellen, maar als ik daar nu ook allemaal over wil schrijven, duurt het heel lang voor dit bericht gepubliceerd wordt. Ik laat het voor dit moment dus even bij dit sokkenbericht.

There is plenty more to write about, but if I want to write about all that it will take very long before this message will be posted. Therefore it will be just this sock announcement for the moment.

Bloggen op mijn iPad wil niet meer lukken op het ogenblik, want Google heeft het een en ander veranderd en weigert toegang tot mijn blog vanaf de iPad. Ik had dus al weer een heel bericht geschreven en moest dat nu opnieuw doen op de pc... Privacybescherming heet dat.

I can't write blogs on my iPad any more. Google won't send what I write on the tablet to my blog. I had written this message on my iPad, but had to write it all over again on the pc... Protection of privacy this is called....


maandag 9 februari 2015

Bezigheden

Activities

Na zo'n lange tijd is het niet eenvoudig te bedenken, waarover ik als eerste ga schrijven.
Ik blogde dan wel niet, maar was druk bezig met van alles. Misschien was dat ook wel de reden, dat het hier wel erg rustig was.
Met de komst van het nieuwe jaar nam ik me voor mijn leven op bloggebied te beteren. Helaas: de eerste maand is al weer om, zonder dat hier iets te lezen of te kijken viel.

After such a long time it is not simple to decide what to write about first. 
I may not have blogged for a long time, but still was busy doing lots of things. Perhaps that was one of the reasons that it was really quieet here.

Om te beginnen deed mijn lijf vervelend. Het lopen ging me moeilijk af. De fysiotherapeut moest hulp bieden. Dat gebeurde en daarom begin ik nu iedere week met een sportieve uitspatting, waar ik erg moe van word, maar die ook echt helpt. Hoera: ik loop weer beter en verder. De vierdaagse is nog wat overdreven, maar ik kan in elk geval weer meer dingen doen, die ik wil.

To begin with my body was giving problems. Walking was difficult. Physiotherapy should help. This happened en now I start every week with doing sports. (People who know me also know that that is a miracle) It makes me real tired, but it also helps a lot. I walk again better and further. No longdistance walks, but in any case I can do the things I want again (more or less)

Met de Tour de Fleece won ik een pre-yarn, een dunne lont om te spinnen. Dat herinnerde me eraan, dat ik zelf ook nog zo'n lontje moest hebben. Vijf jaar geleden kocht ik dat in Finland, toen we daar met de caravan door trokken. In een klein, toeristisch winkeltje, in de middle of nowhere vond ik dit.

In the Tour de Fleece this year I won a pre-yarn: a thin roving to be spun. That reminded me that I had something similar in my stash. Five years ago I bought that in Finland when we were travelling through that country with our caravan. In a little shop, in the middle of nowhere, I found this.
Het was moeilijk kiezen, maar ik nam dit wolletje met me mee naar huis.

Choosing was hard, but in the end I took this home with me.
Het paste prachtig bij mijn prijs. Die prijs ligt hier in het midden, tussen mijn al gesponnen Finse wol, en het deel dat nog gesponnen moest worden. De wol was als lont opgewonden met twee lontjes tegelijk, dus eerst moest ik die uit elkaar halen en apart opwinden, voor ik kon spinnen.

It lookes great with the prize I'd won. Here the prize is in the middle, between the Finnish wool I'd already spun and the part, that still had to be done. The thin roving had been wound with two at a time, so that I had to take those apart and wind them into balls before I could spin them
 Samen twijnde ik de beide singles en hier is het resultaat:

I plied prize and Finnish wool together and here is the result:
Voor het eerst in jaren weefde ik weer kerstkaarten. Hier een deel van de productie. Ik zal even zoeken of ik nog wat meer foto's heb van het weefsel. Deze sterretjes lagen er nog van een vorige keer, toen deze de kerst niet haalden. Ik weef vaak in broché, met naaigaren als ondergrond en splitzijde als patrooninslag.

For the first time in years I made Christmas cads. Here a part of the production. I'll have a look if I can find more pictures of what I did this year. These stars we left from a few years bach, when these weren't finished in time for Christmas. I weave them in brocade, with sewing thread as tabby and warp and embroidery floss as pattern weft.
Na het weven borduur ik vaak nog lijntjes langs het weefsel, zodat het 'plaatje' beter uitkomt.

After weaving I often embroider lines alongside the pattern, to make the 'picture' is more visible.
Het weven gebeurt met de achterkant boven.

Weaving is done upside down.
 Een hele sliert kerstkaarten in wording

A long row of Christmas cards-to-be
Het eindresultaat

End result