Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zondag 10 april 2016

Spinfeest

Spin party

Het was niet alleen Pasen, maar er viel op textielgebied ook heel wat te genieten deze maand. Zo was er ons jaarlijkse Witthe Wieven spinweekend. Met een groep spinvrienden en- vriendinnen brengen we een weekend door op Mennorode, met als thema 'Alles mag, niets moet'. Een thema, dat me heel erg bevalt.

Not only we had Easter, but in textiles there was a lot to enjoy as well, this past month. We also had our annual spinweekend 'The Witthe Wieven'. With a group of spinning friends we spent a long weekend at Mennorode, in the woods of Gelderland. Theme: You don't have to do anything, but if you wish you can participate in everything. A theme I like a lot.

Het is natuurlijk al fijn om iedereen weer te zien. De eerste paar uur moet er dan ook vooral bijgepraat worden.

Of course is is great to see each other again after a year. So the first few hours are spent telling each other the latest news.

We kijken wat iedereen spint en vooral ook: waarop. Dit jaar viel op, dat er steeds meer electrische spinnewielen verschijnen.

We have a look at what everyone is spinning and especially on what everybody is spinning. More and more electric spinners appear.

Een van de activiteiten is het maken van een batt. Dit jaar had iedereen naturelkleurige vezels meegebracht en het maken van de drie batts (helemaal licht, lichtbruin en zwart) was weer een geanimeerde gebeurtenis.

One of the activities is making a batt together. This year everyone had brought natural coloured fiber and making the three different batts (completely light, lightbrown and black) was a great event.
Op de voorgrond de lichtbruine, daarachter de zwarte batt. De meerderheid van alle vezels in de batt was wel licht.

In front the lightbrown batt, in the back the black one. Both batts were mainly light fiber though.
Het spinnen ging ook gewoon door

Spinning went on as usual
Nog een beetje erbij

Adding a little more
 Achter de Roberta

At the Roberta
Waarover spraken zij?

What were they talking about?
 Wendy had weer een doos (een paar dozen!) vol lekkers meegenomen

Wendy brought a box (a few boxes!) of spinners' sweets
 De volgende dag: ook hier een show and tell. Altijd leuk. De nadruk lag vooral op de werkstukken gemaakt van het batt van vorig jaar. Hier de sjaal van Willemien. Gehaakt en met franje, 'want een sjaal zonder franje is geen sjaal'. Juist. Mooi was hij wel.

The following day: show and tell time again. Always fun. Attention was especially for the products made of last year's batts. Hier Willemien's shawl, crochet and a fringe, 'because a shawl without a fringe isn't a shawl.' Exactly. In any case it was very pretty.
Nog een sjaal.

Another scarf.
Diverse andere zaken, waarvan sommige nog niet verder waren gekomen dan het gesponnen garen.

Several other projects, some of which were still only the spun yarn.

Het was allemaal weer erg gezellig en plezierig, de tijd vloog om. Nog een jaartje wachten en dan mogen we weer!

It was all great fun. Time flew. We'll have to wait another year and then we'll be there together again.

Linnendag

Linen Weavers' Guild meeting.

Veertig jaar geleden werd in Nederland de linnenkring opgericht. Een van de dames, die daar verantwoordelijk voor was, Phyllis Thöne, vroeg me lid te worden. Het is precies wat voor je, zei ze. En dat was het waarschijnlijk ook. Ik beloofde erover na de denken. Dat deed ik. Veertig jaar lang. Vorig najaar, op de landelijke weefdag in Barneveld, liet ik me eindelijk overhalen en bezweek voor de verleiding: ik werd lid.
Op de woensdag voor Pasen was mijn eerste linnendag, de bijeenkomst voor linnenwevers. Ik was benieuwd.

Forty years ago the Linen Weavers'Guild was founded here in the Netherlands. Ane of the founding ladies, Phyllis Thöne, asked me to join. It would be just something I'd like, she said. Probably it would be. So I promised to think about it. Which I did. For forty years. Last autumn, on the annual meetin of weavers in barnevelt, I finally let myself be persuaded and joined.
On the Wednesday before Easter it was my first Linen Day: the meeting for linen weavers. I was excited.

De bijeenkomst was in een zaaltje in Nijkerk. De stoelen stonden klaar, met daarop een paar (oude) tijdschriften, die de eigenaresse van Schering en Inslag (aanwezig met materialen, evenals Maria van der Meer) op zolder had gevonden bij haar verhuizing naar Drenthe en nu had verdeeld. Ze wilde ze niet nog eens op haar nieuwe zolder een aantal jaren ouder laten worden. Leuk binnenkomertje!
(Schering en Inslag zit nu in Valthe in Drenthe, website is hier. Er staat nog niet veel op de site, maar het is goed te weten, dat zij het materiaal van Endendijk - Dozijtje Ambacht - verkopen)

The meeting was in Nijkerk. Chairs were waiting, on top a few old magazines, put there for us by one of the two shopowners who were present with weaving materials. She had moved and found the magazines in her attic. She didn't want them to grow older yet on her new attic, so she gave them to us. Nice start of the day! Their website is here. There isn't much on the site yet, but they do sell beautiful yarns.

Op een tafel voor in de zaal legde iedereen meegebracht werk mee, dat zou later besproken worden tijdens een show and tell.

On a table in front everyone put work they had brought and which would be shown during a show and tell.

Maar eerst was er een (korte) vergadering, waarin ik wat hoorde over de gang van zaken in de kring.

But first there was a (short) meetin where I heard some things about what I could expect from this Guild.

En toen een van de hoogtepunten van de dag: de show and tell. Wat een mooi werk was er gemaakt. Wat ook leuk, om iedereen haar verhaal te horen vertellen, zodat ik een idee kreeg, wie er allemaal lid was. Velen kende ik, zodat het ook weer een kleine reünie was, anderen kende ik via Facebook, en het was erg leuk een gezicht te hebben bij de bekende namen.

And then one of the highlights of the day started: the show and tell. Such beautiful work had been made. It was great to hear everbody's story about what was made, how and why. I got an idea of who the members of the group were. Many of them I'd known for years, others were my friend on Facebook, but it was the first time we met IRL. It was nice to see the faces belonging to the well known names.
Op de vorige linnendag, waarop het veertig-jarig bestaan was gevierd, waren linnen lapjes versierd met kleurig draden, met het thema veertig. De resultaten waren hier te zien.

Last year, when the 40th anniversaty of the guild was celebrated, everybody decorated linen pieces of material with coloured yarns. Theme: 40. Here the results.
Een paar complete projecten.

A few complete projects.
Na de show and tell kon alles nog eens bekeken worden, vragen konden worden gesteld, foto's gemaakt. En natuurlijk werd er gepraat.

After the show and tell all could be seen close up, questions could be asked, pictures taken. Of course there was a lot of talking
Damast van Bonnie Horjus

Bonnie Horjus' damask
Sjaal van Ina Hop

Scarf by Ina Hop

Twee proeflappen, met tientallen weefvariaties op een schering, gemaakt volgens het boek van Janet Phillips

Two samplers with many different structures, woven on one warp, from the book by Janet Phillips

's Middags was er een interessante lezing over de textielindustrie in Twente, door Liesbeth Hassink van het Bussemakerhuis in Borne, een museum, waar we na het horen van de lezing allemaal onmiddellijk naar toe wilden.

In the afternoon there was an interesting talk by Liesbeth Hassink, from the Bussemakershuis in Borne, a museum where we all wanted to go straight away after hearing it.

Een weeffeest - dat was het!

It really was a party for weavers!