Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 28 juli 2008

Wol verven

De zomer schijnt een rustige tijd te zijn. Goed om vakantie te houden. Hier dus niet. Overal om me heen zie ik kleurstoffen de grond uit komen. Vooral het boerenwormkruid en de guldenroede staan volop te bloeien. Het was dus weer tijd om de verfketels op te stoken.
Summer is supposed to be a quiet time. Good to go on a holiday. But not here. Everywhere I see colour growing in my garden. Especially Tansy and Goldenrod are in full bloom. So it was time to heat up the dyepot again.

De bloemschermen van het boerenwormkruid werden zoveel mogelijk ontdaan van ongedierte (vooral luis en oorwormen) en geknipt, tot ik ongeveer 800 gram had, wat genoeg moest zijn voor 200 gram wol. De wol was gebeitst met 15% aluin.

The tops of the tansy were cut and shaken, to free them from beasts, that shouldn't be there. I collected about 800 grams, enough to dye 200 grams of wool. The wool had been premordanted with 15% alum.

Het kruid moest (veel) fijner geknipt worden. Gelukkig kwam Wendy langs, en die heeft ook even helpen knippen.
The Tansy had to be cut up, to be much smaller pieces. Fortunately Wendy came by and helped cutting. Na een uurtje trekken in heet water, kon de wol erbij en zowaar, na een uurtje: er was weer kleur in gekomen. Omdat ik gelezen had, dat het soms een mooi resultaat gaf, wanneer de wol in een ammoniakoplossing gedoopt werd na het verven, had ik wat ammoniak in een emmer water klaar staan. Toen was het net toveren: de wol werd aanzienlijk donkerder door deze behandeling!

Er was nog zoveel kleur in het verfbad, dus ik voegde een restje blauwhoutoplossing toe, dat er trouwens wat bedorven uitzag (het stond ook al heel lang) en deed er wat voorgebeitste, ongesponnen wol in. Dit liet ik na het verven de hele nacht in het bad afkoelen. De kleur was duidelijk anders en nog verbazingwekkend sterk.

De volgende dag knipte ik guldenroede op dezelfde manier. Omdat ik u wel genoeg gele wol had, voegde ik wat cochenille toe. Die had ik eerst voorgeweekt met warm water en een druppeltje afwasmiddel. De wol was een gekabelde Wensleydale, die ik niet mooi vond na het spinnen. Goed voor experimenten als deze, dus. Hier zijn de resultaten:

The plants soaked in hot water for about an hour, and then I added the wool. After another hour it really was coloured nicely. Because I read somewhere that an afterdip in a pot with an ammonia solution gives a nice effect, I made such a solution and tried it with two of my skeins. It was like magic! The colour got so much deeper!

Because much colour was still left in the dyebath I added some campeche dye (left over from another dyeing session, but very old and not looking very promising) and some unspun premordanted wool. After dyeing I left it to cool in the dyebath all night, and was surprised by the result. It was really different from the others.

The next day I cut goldenrod and treated it in the same way. But because I felt I'd enough yellow for a while, I added some (a teaspoonful) cochenille, which soaked in hot water and a drop of dishwashing liquid for a while first. The wool I dyed here was a cabled Wensleydale, which I didn't like so much after spinning it. Good for using in experiments like these. here are the results:

Vlnr: guldenroede met cochenille, boerenwormkruid, boerenwormkruid met ammoniak, gekamde wol met boerenwormkruid/blauwhout en de ongekamde versie hiervan.

From left to right: goldenrod with cochenille, tansy, tansy with ammoniadip, combed wool with tansy/campeche and the uncombed version of that.

Tenslotte nog een foto van mijn nieuwste breiproduct: de sjaal Casablanca, gevorderd tot en met de derde aanwijzing: De Marokkaanse torentjes, hier op de kop te zien. Vooral de verhalen die de ontwerpster erbij vertelt en waarmee ze aangeeft hoe ze tot haar ontwerp gekomen is, vind ik boeiend. Haar inspiratiebron was de film Casablanca.
Finally my latest knitting project: KAL Casablanca, after the third clue: the Moroccan towers, seen here upside down. I especially like the designer's stories, in which she tells how and why she decided to choose this or that pattern. her inspiration was the film Casablanca.

vrijdag 18 juli 2008

Lopende zaken

Eindelijk ben ik weer aan het weven. Deze keer op mijn Toika contramarche getouw. Hier ben ik de schering aan het maken van een draad rode en een draad grijze (de kleur op de foto klopt niet erg) 16/2 katoen, 900 draden voor 90 cm. De katoen ligt al jaren te wachten. Voor we gingen trouwen, maakte ik plannen om alle gordijnen zelf te gaan weven voor ons toekomstige huis. Dat gebeurde ook , voor kamer en slaapkamer, maar voor de overige kamers werden de gordijnen uiteindelijk gekocht. De katoen, die ik zou gaan gebruiken bleef liggen. Veertig jaar lang. En ziehier: eindelijk wordt een deel ervan weer gebruikt. Omdat het garen op strengen zit, moest ik het eerst overwinden op klossen. Deze klossen bevallen me totaal niet: ze vallen zelfs uit elkaar, terwijl je aan het winden bent. Ze zijn bedoeld voor een klossenrek, bij gebruik van een directe schering. Gelukkig hoefde ik er niet teveel op te winden.

At last I'm weaving again. This time I'm using my Toika countermarch loom. Here I'm winding the warp of one end red and one end grey (the colour in the picture is not quite right) 16/2 cotton, 900 ends for 90 cm. This cotton has been in my stash for years. Before we were getting married I planned weaving all the curtains for our new home. Which I did, at least for living room and bedroom, but the curtains for the other rooms were bought after a while. The cotton I'd planned to use had been bought already, though. And look here: part of it is being used at long last. It's been in my stash for over 40 years! Because the yarn was in skeins I had to wind them on bobbins first. I don't like these bobbins: they fall apart while you're filling them with yarn. They're meant for using on a bobbin frame (?), used with a direct warping system. Fortunately I didn't have to fill too many of them.

Startklaar: de schering is opgewonden, doorgeregen en aangebonden, de inslag (handgesponnen, regenboog geverfde Clun Forest) ligt klaar.

Ready to start: the warp has been wound, threaded and tied, the weft (handspun, space dyed Clun Forest) is ready, too.


Dan nu de oogst aan breiwerk: Op de foto onderaan de handgesponnen sokken van (als ik me niet vergis) Hebridean wol. Mijn eerste sokken van handgesponnen wol. Ze zitten heerlijk, hoewel het nu nog teveel zomer is om ze te dragen (Hoewel: zomer? Het weer blijft maar grauw en grijs) Het patroon bevalt me ook erg: het is 2 recht/2 averecht, maar iedere vierde toer wordt de 2 recht vervangen door een omslag en een overhaling. Iedereen denkt, dat er een kabel ingebreid is, tot ze beter kijken. In het midden de gehaakte sokken, die ik als experiment maakte. Het patroon stond in het voorjaarsnummer van Interweave Crochet. Ook hier was het garen handgesponnen. Ik vond het heel leuk om te doen en ze zitten prima. De eerste sok heb ik weer uitgehaald, omdat ik die te los had gehaakt en daardoor te wijd was. Nu passen ze precies. Tenslotte de sokken voor manlief, gebreid volgens het patroon, dat ik al jaren gebruik, en dat volgens mijn vader het enige goede sokkenpatroon was. Ze zitten en staan inderdaad prima, maar altijd dezelfde sokken is wel wat saai breien.


And here's my knitting harvest of the past weeks. In the picture the first handspun socks I ever knit are at the bottom. The wool is (if I remember correctly) Hebridean. They fit perfectly and feel very nice, although it's too much summer now to wear them. (Although: summer? The weather here keeps being too dark, dull and grey) I like the pattern as well: it's k2-p2 all over, but every fourth row instead of the k2 I used yo-ssk. The result looks like a cable, but you see the hole when you look better. Fun. In the middle are the crocheted socks, which I made as an experiment. Also made of handspun wool. The pattern was in the spring issue of Interweave Crochet. I enjoyed making them and am pleased with the result. They are a perfect fit, but I had to make the first sock twice, because I had worked it too loose and it was too wide. Finally the socks for DH, made after the pattern I've been using for years now, and which was, according to my dad, was the only right way to knit socks. And indeed: the look and fit very well, but it is pretty dull to knit the same socks all the time. Hier een close up van de gehaakte sokken, met ook een blik op de onderkant.


Here a close up of the crocheted socks, with also a view of the bottom.


In het blad Creative Knitting (July 2008) stond het patroon van een topje van linnen garen. Vooral de rand onderaan leek me een uitdaging. Hier dus het begin. Een fijn werk om te breien bij het televisie kijken, nadat de rand af is tenminste.


In the magazine Creative Knitting (July 2008) was the pattern of a top, made in linen yarn. Especially the border seemed worth trying out. So here is my start. A nice knit while watching television - at least after the border was knit.
Dan is er ook nog het resultaat van mijn spintol spinnerij tijdens de kampeerweekenden. Alle geverfde wol is opgesponnen, binnenkort zal ik dus weer eens moeten gaan verven. Ik gebruikte Landscape verf, en was verbaasd, toen ik na het regenboogverven (waarbij de verf op de ruwe wol werd gestrooid) wol in de restbaden deed. De blauw/rode combinatie gaf twee restbaden, de eerste is de grijzigblauwe (rechtsonder), het tweede restbad gaf een turquoise resultaat (middenboven) De geel/oranje/bruin combinatie gaf een wat voorspelbaarder restbad.
Then there are the results of my spindling during our camping weekends. All dyed wool has been spun, so I'll have do do some dyeing again soon. I used landscape dyes, and was surprised when I put more wool in the 'restbaths' after spacedyeing. The blue/red combination gave two of these baths, the first was a greyish-blue, bottom right, the second gave a turqoise result (middle on top) The result of the second bath of the red/orange/brown combination was more predictable.

vrijdag 11 juli 2008

F staat voor/F is for...

Natuurlijk staat de F voor Florentijn, onze zoon. Maar waarschijnlijk staat hij niet te trappelen, om met zijn foto in dit blog te staan. Daarom iets anders: Fuchsia's!
Al jaren verzamelen we deze planten in onze tuin, en hoewel er iedere winter weer een aantal bevriezen of verdrogen, hebben we nu een mooie collectie. Het blijft me verbazen, dat er ook een kleur is, die fuchsia genoemd wordt. Het is een soort rozerood, wel een mooie kleur, en ook een kleur, die bij de planten voorkomt, maar het is beslist niet de enige kleur. Hier zijn een paar voorbeelden van onze planten, voor ze deze week in de tuin geplant werden:
Of course the F is for Florentijn, our son. But probably he isn't really waiting for me to put his photo here in this blog. Therefore something else: Fuchsias!
For years we collect these plants in our garden, and although each year a few of them freeze or die, we have a nice collection. It always surprises me, that there is a colour called fuchsia. That is a pinkish red, rather a nice colour I think, and a colour that many of the plants have, but it is definitely not the only colour. Here are a few examples of our plants, just before they were planted into the garden this week:


Dit is misschien de kleur, die het meest 'fuchsia' is.

Perhaps this is the colour that is most 'fuchsia'


Maar de buurman is echt wit.
But the neighbour is really white.


En hier is een plant, die op het eerste gezicht niet op een fuchsia lijkt. Bloemen en blaadjes zijn heel klein en zien er onbeduidend uit. Van dichtbij zijn ze echter prachtig, met heel onverwachte kleuren: rood en geel.

And here is a plant that at first sight doesn't look lie a fuchsia. Its leaves and flowers are tiny and you hardly see them. When you look better, though, they are beautiful, with very unexpected colours: red and yellow.


Hier nog een voorbeeld van een mini fuchsia.
Natuurlijk werd ik geïnspireerd door deze planten en heb ooit een damastweefsel gemaakt (inleg op vier schachten, dus met een patroonlat gemaakt) van een fuchsia. Bij een cursus boekbinden die ik volgde, kon ik dit goed gebruiken voor de voorkaft van een boekje. In wit, roze en rood een echt fuchsiaboek!

Here is another example of such a mini fuchsia.

Of course I was inspired by these plants and once I made a damask weave (inlay on four shafts, so using a pick ujp stick) of a fuchsia. When I took a bookbinding class I could use this for the front of a small book. In white, pink and red a real fuchsiabook!

zaterdag 5 juli 2008

Schoolreisje

Gister was ons schoolreisje. Met een bus vol kantklossters gingen we naar het OIDFA congres in Groningen. Ik had niet echt een idee van wat me te wachten zou staan en had eigenlijk niet al te veel zin. De dag ervoor had ik al de hele dag op de tentoonstelling van de kantschool in Schellinkhout gezeten, en een dag niets moeten, leek me ook wel prettig. Maar nee: vroeg uit bed en de bus in. Om elf uur waren we in de Oosterpoort, het cultureel centrum van Groningen en een prima locatie voor zo'n kantfestival.
Yesterday was the day of our school trip. With a coach full of lacemakers we went to the Oidfa congress in Groningen. I didn't really have an idea of what I could expect and actually wasn't in the mood to go. The day before I'd been demonstrating lacemaking at the exhbition of our own lace school and I fancied a day without any obligations. But no: I had to rise early and get into the coach. At eleven o'clock we were in Groningen, in the Oosterpoort, a perfect location for such an event.
Op twee niveaus was van alles te doen: tentoonstellingen, een leveranciersmarkt, een lezing, de buitenlandse gasten konden deelnemen aan diverse excursies. Alle hoeken van het gebouw waren gevuld met kantliefhebbers uit de hele wereld.


On two levels all kind of things happened: exhibitions, a market, a lecture, the foreign visitors could go on different excursions. All corners of the building were filled with visitors from all over the world.

Het werk op de tentoonstellingen was vaak erg de moeite waard. Vooral de moderne uitvoering van oude patronen kon ik waarderen. Hier een voorbeeld van een van de werken in 3D. Een ander werk was achter glas ingelijst en de foto daarvan geeft het niet goed weer.
The work in the exhibitons was often very interesting. I especially liked the modern version of old patterns. Here an example of a work in 3D. Another piece I liked had been framed and was behind glass, and the photo doesn't do it justice.
Er was een hele wand met tasjes, ook meestal voorzien van of helemaal gemaakt van kant.
There was a whole wall filled with handbags, most were made of or decorated with lace.En nog een foto, vooral voor het tasje met de klosjes in de zijkant verwerkt.

And another picture, especially to show the handbag with the bobbins in the side panel.

En een paar close ups:
And a few close ups:
Vlak bij de ingang waren een soort wereldbollen geplaatst, van hout, met daarin werk van kantwerkers uit verschillende landen. In alle landen die meegewerkt hadden, zal deze tentoonstelling te zien zijn, na Nederland ook in (wat ik me zo herinner) België, Frankrijk, Zwitserland en verschillende Scandinavische landen. De toeschouwers en medefotografen waren soms ook in kant gehuld.
Near the entrance were a couple of globes, made of wood, with laces made by people from many different countries. This exhibition will be on show in all the participating countries later, after Holland this will be (as far as I remember) Belgium, France, Switzerland and different Scandinavian countries. Lookers on and fellow photographers were sometimes dressed in lace as well.

De diverse landen met leden van de Oidfa (Organisation internationale de dentelle aux fuseaux et aiguilles, oftewel Internationale organisatie van klos- en naaldkant) hadden ook ieder hun eigen expositie. De Spaanse inzending was in mijn ogen de mooiste, maar ik kwam er niet dicht genoeg bij, dus de foto is niet geweldig. Maar de dame uit Malta er naast werd door velen met bewondering bekeken. De blaadjes vlogen erin! Wij doen daar meestal veel langer over! En de griekse dame, met haar prachtige jasje en topje, voorzien van kant (gemaakt van DMC, vertelde ze, en al vaak gewoon met een sopje met de hand gewassen) poseerde met veel genoegen voor ons.
The countries with Oidfa (International organisation of bobbin and needle lace)members all had their own exhibition. In my eyes the Spanish was best, but I couldn't get near enough to take a good picture. But the lady next to it, from Malta, was admired by many people. The speed she made her leaves! It takes us always so much longer. And the Greek lady, with her beautiful jacket and top, with beautiful lace on them (made of DMC cotton, she said and often washed by hand - no dry cleaning) happily posed for us.

En tenslotte was daar de Tsjechische inzending. Het was de eerste die je tegenkwam in de ruimte van de landenexposities en niet te missen. Het leken grote kanten kamerschermen of gordijnen. Prachtige stukken kant zaten er in, maar het was wel een beetje veel allemaal.
And finally there was the Cszech contribution. It was the first thing you saw when you entered the room of the country exhibition and couldn't be missed. It looked like big screens or curtains. Beautiful pieces of lace were in it, but it all was a bit much.
Alles bij elkaar was het dus een geweldige dag. Ik ga maar weer eens klossen!
Altogether it was a great day. I'll go and do some lacemaking for a change!

woensdag 2 juli 2008

SummertimeZomer en bloggen zijn twee dingen, die ik maar moeilijk kan combineren. Hoewel er genoeg is waarover ik zou kunnen schrijven, gebeurt het niet. Maar nu is het te warm om buiten iets te doen, dus zit ik voor de verandering weer eens achter de computer.
Summer and blogging aren't two things I can combine very well. Although there is plenty I could write about, it just doesn't happen. But now it's too hot to do anything outside, and so I'm at the computer for a change.


In het afgelopen weekend waren we plotseling met de caravan in Drenthe. Het weer was redelijk en er was nog net een poosje, waarin we weg konden. Het beviel prima, zo onverwacht. Zo'n weekend lijkt altijd langer te duren dan een hele vakantie. Het is echt of we tijden weggeweest zijn. Heerlijk.
In the past weekend we were suddenly camping in the north east of our country, in Drenthe. The weather was pretty good and we had just these few days that we could be away from home. We really liked it, so unexpectedly. Such a weekend always seems longer than a 'real' holiday. It is like we've been away for ages. Great.

Natuurlijk komt er van handwerken en dergelijke niet veel. Die schade halen we thuis weer in. Gistermorgen heb ik een nieuwe kant op mijn kussen gezet. Morgen zal ik namelijk demonstreren op de tentoonstelling van onze kantklosschool. De kant waar ik aan werkte, was niet geschikt voor zoiets, vond ik, dus moest ik wat nieuws verzinnen. Het wordt een kleurige sjaal - als alles lukt tenminste. In dat geval komen hier zeker foto's te staan. Hieronder de flyer van de tentoonstelling, georganiseerd omdat deze week het OIDFA congres in Nederland wordt gehouden. Daar ga ik vrijdag heen, dus deze week is ook weer lekker vol. Gisteravond was er ook nog onze maandelijkse SnB breicafé avond. Natuurlijk moest ik ook daar zijn. Het was gezellig druk, en dat op een warme zomeravond!
Of course there isn't much time for any craftwork. That has to wait until we're back home. Yesterday morning I started a new bobbin lace on my pillow. Tomorrow I've promised to demo on the exhibition of our lace school. Although I was still working on a piece of lace, it wasn't suited for demonstrating, I thought, so I had to think of something new. This will be a colourful scarf - at least if things work out as planned. In that case pictures will follow here. Here is the flyer of the exhibition, held because the OIDFA congress is in the Netherlands this week. I'll be going there next Friday, so this week is pretty full as well. Last night was our monthly SnB knitting cafe night, and of course I had to be there as well. There were many knitters, surprising on a warm summer evening!Alle leerlingen van de school hebben een stalraam geklost. Stalramen zijn typerend voor de streek waar wij wonen en er zijn heel wat varianten. Verder is er nog ander werk van cursisten te zien.
All pupils of the school have made stable windows in lace. These are typical for the area where we live and there are a great number of different ones. There is also some other work of pupils.

Op breigebied ben ik ook nog druk bezig. Een sok heb ik altijd wel onder handen, dus ook nu. Deze sokken zijn volgens mijn 'gewone' patroon gebreid, van het soort, waarvan ik er al honderden gemaakt heb . Het nieuwe is, dat ik nu de 'Magic Loop' heb gebruikt, dus gebreid op een lange rondbreinaald.
Knitting is always keeping me busy. I'm always working on one or more socks, and it's not different now. These are knit following my 'normal' pattern, which I've used for hundreds of socks. The new part is, that I've used the 'Magic Loop' for the first time, so they've been knit on a long circular needle.
Al heel lang ben ik gefascineerd door het modulair breien. Daarbij maak je steeds een klein onderdeel, die al breiend verbonden wordt met vorige en volgende onderdelen. Het boek 'Module Magic' van Ginger Luters geeft hier veel ideeën voor. Een van de ondertitels van dit boek is (vertaald) '1 blok per keer', en ik brei nu blokjes in ribbels, met twee kleuren per blok, drie kleuren in totaal.
For a very long time I've been fascinated by modular knitting. You knit one small part, which is attached to earlier made parts. The book 'Module magic' by Ginger Luters gives many ideas for this. One of the subtitles of the book is '1 block at a time'. Now I'm knitting small garter stitch blocks, with two colours in each block, three colours altogether.

Het breien ging niet al te goed deze week: ik had kruisbessen geplukt en een van de doorns was in mijn duim terecht gekomen. Gelukkig smaakte de kruimeltaart er even goed door! Er kwam 6 kilo van onze twee piepkleine struikjes. Het was of ze verlicht ademhaalden, toen ze leeggeplukt waren! De rest van de bessen zit in de vriezer.
Knitting wasn't very pleasant this week: I had picked gooseberries and one of the thorns went into my thumb. Fortunately the gooseberry crumble still tasted as well! Six kilos of berries could be picked from our two tiny bushes. It looked like they felt relieved after they lost all that weight! The rest of the berries went into the freezer.


Tenslotte nog een foto van onze nieuwe vriend, een voorbode van mijn volgende alfabet bericht: het is een kikkertje, dat onze vijver is gaan bewonen. Met het mooie warme weer zit hij alle dagen lekker op de waterleliebladen te zonnebaden. En in het Engels begint vriend en kikker met de f die aan de beurt is!
And finally a picture of our new friend, preluding my next alphabet message: it is a little frog that has moved into our pond. With the warm weather he's sunbathing on the waterlily leaves. And although friends and frogs don't begin with f in Dutch, they do in English. More f later.