Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 29 juli 2011

Een vreemde week.

A strange week


Het weefgetouw, of liever: mijn Toika getouw was leeg. Het staat in de woonkamer en kijkt me aan, wanneer het leeg is. Er moest dus wat gebeuren.
Ik had besloten, dat ik genoeg heb aan een weefgetouw en dat de Toika daarom verkocht kan worden. Ik heb hem lang en met veel plezier gebruikt, maar wil graag wat meer ingewikkelde weefsels uitproberen op mijn 32-schachts Megado getouw, Na het rode spinnewiel vertrekt nu dus ook de Toika. Heeft iemand interesse? Laat het me weten: het is te koop.
Zo ziet het er uit (met zijn - nu - 8 schachten, eenvoudig uit te breiden tot 12, en iets minder eenvoudig tot 16, 1.20 weefbreedte, contramarche)

The loom, or rather my Toika loom, was empty. It is in the livingroom and glares at me when it's empty. Something has to happen.
I had decided, that one loom was enough for me an so, that the Toika could be sold. I've used it a lot and with lots of fun, but now I want to try out some complicated weaves on my 32-shaft megado. After the red spinning wheel the Toika will leave, too. Anybody interested? Please let me know - it's for sale.
It looks like this (with its - now - 8 shafts, can be changed easily to 12 and a little less easy to 16 and 1.20 weaving width)

Er lag altijd van alles op, onder en aan het weefgetouw. Vooral de vele gesponnen draadjes hingen vaak een tijd aan de uiteinden. Ook tassen met projecten, waaraan ik werk, staan meestal onder het getouw. Opruimtijd, dus.
Het regende toch de hele tijd, goed weer voor dat soort karweien.

There was always quite a lot on and under the loom. Especially the many handspun and -dyed yarnswere hanging on one of the ends of the loom for a whole. Bags with WIPs in it always stood unbder the loom. 
Time to start tidying up.
It was rainig all the time anyhow, just the right weather for jobs like that.


Van het een kwam het ander: ook de Megado, die nu naar de woonkamer gaat verhuizen, werd gebruikt als pakhuis (schande: huishouden is niet mijn strengste kant), Daarop lagen een aantal dingen,. die eigenlijk af waren, maar waarvoor ik de energie miste, om ze echt af te maken (lees: op te spannen - een werkje, waar ik niet al te dol op ben) Het weer knapte op en ik ging aan het werk.
Eerst de Piraat, een ontwerp van Monika Eckert (Klabouter), van handgesponnen angora, getwijnd met merino. Het weer werd er zowaar wat mooier van!

Falling from one job into another: the Megado, which will move to the livingroom now, was also used to dump WIPs (shame on me: housekeeping is not my favorite activity) On it were things I'd actually finished, but were waiting to really finish them (read: block them - a job I don't like very much and I didn't have the energy until now) The weather even got better and I went to work at it.
First the Pirate, a design of Monika Eckert (Klabouter), knit of handspun bunny angora, plied with merino.
 De Piraat in volle glorie.

The Pirate in all its glory
Heel soepel, zacht en mooi vallend.

Very soft and drapable.
Magelhaes, ook een ontwerp van Monika Eckert, kleurde precies bij de laatste Clematisbloemen.

Magelhaes, also a design by Monika Eckert, had exactly the colour of the last clematis flowers.


Vorig jaar, op 27 november, schreef ik, dat beide sjaals alleen nog opgespannen moesten worden...

Last year, on November 27, I wrote that both shawls only had to be blocked...


Nu is het dus klaar/It's done now!


Intussen groeit de Back to the garden shawl - binnenkort mag ik mijn geliefde werkje dus weer uitvoeren. Maar eerst nog even lekker breien. Hier de steeds groeiende sjaal, na de vierde aanwijzing.

In the mean time my Back to the Garden shawl grows and grows. Soon I'll be allowed to block another shawl. But first I can enjoy the knitting. Here the ever growing shawl, after chart 4.


Omdat het de hele tijd zo koud en regenachtig was, had ik eigenlijk het plan om mijn gekloste vestje een eind verder te maken. Het werk groeit, is moeilijk te verplaatsen met alle klossen die er aanhangen. Alle dagen een stukje en ooit zal ook dit af zijn. Dit is wat iemand ziet, die even komt kijken:

Because it was s o cold and rainy all the time, I'd made plans to work on my bobbin lace vest. The work grows, is hard to move with all the bobbins hanging on it. A little piece every day and one day it will be ready. This is what you'd see, if you come and take a look:
En dan schijnt plotseling de zon en is het jammer om binnen te blijven zitten.  Op de fiets dus. Deze koeien hadden het ook warm.

And then suddenly the sun is shining and it looks a shame to stay indoors. On our bikes! These cows were hot as well.

De tulpen zijn al lang uitgebloeid. Kleur komt nu van de begoniavelden. Er zijn er hier in de buurt veel van.

The tulips have been gone long ago. Colour now comes from the begoniafields. There are many of these around here.
Begonia's komen in heel veel kleuren voor.

Begonias have many different colours.


De regen had mijn bessenstruik geen goed gedaan. Toch hingen er nog heel veel bessen aan. Ik vroor een paar kilo in en maakte van twee kilo jam. Lekker voor de komende winter! Tot dit jaar maakte ik nooit jam, maar de grote hoeveelheid kruisbessen maakte, dat ik het uitprobeerde. Dat lukte goed, dus ik denk, dat ik er een verslaving bij heb.

The rain wasn't good for my red currant bush. Yet there were many berries on it. I froze a few kilos and made jam of two kilos. Nice for the coming winter! Till this year I never made jam, but the huge amount of gooseberries made I tried it. Succesful, it turned out, so I think I have another addiction...


De week was zomaar om...

The week was over before I knew it...

vrijdag 22 juli 2011

Weversmarkt en oppassen.

Woensdag was het jaarlijkse feestje in Hoorn: de weversmarkt. Met enige zorg had iedereen geluisterd naar het weerbericht, want er werd veel regen verwacht. Gelukkig hadden de weermannen het verkeerd, want het weer was prachtig. Enig nadeel was wel, dat iedereen te warme kleding aanhad.

Last Wednesday was the day of the annual weaversmarket in Hoorn. Worrying a bit about the weather everyone had listened to the weatherforecast: lots of rain were expected. Fortunately all the weatherpeople were wrong: the weather was great! Only problem with that was, that everyone tended to wear clothes that were too hot.


Ik had mijn fototoestel thuis laten liggen. Jammer, want nu kan ik niets van de markt laten zien, maar wel prettig rondlopen, zonder de noodzaak alles te vereeuwigen. Ik had er ook vast geen tijd voor gehad, want wat waren er een bekenden en wat heb ik heerlijk staan kletsen met iedereen! Geweldig! De wandeling van het ene eind van de straat naar het andere en terug duurde meer dan een paar uur en toen had ik nog zo het een en ander overgeslagen. Maar ik was toen echt wel aan zitten toe: het was al heel lang geleden, dat ik zo lang achter elkaar op de been was geweest. Het terras van de Keizerskroon bracht uitkomst, met een heerlijk kopje koffie. Helaas was het nog te vroeg voor de Ravelry dames, die ook op dit terras hadden afgesproken. Ik zag wel een paar buttons in de verte, toen wij weer naar huis gingen.

I had forgotten my camera. Pity, because now I can't show anything of the market, but it was pleasant to walk around without the need to take pictures of everything. No doubt I'd hardly had time to do that, because there were so many people I knew and hadn't seen for ages and I've been talking to so many of them. Great! Walking from end of the (not such a long) street to the other and back took me far over two hours and then I hadn't stopped and looked at all the things there were to see. After that I was tired though: it was a long time ago I could walk around for so long. Coffee at the restaurant was nice. Unfortunately it was too early for the Dutch Ravelry members, who had planned to get together at this same restaurant. I did see a few Ravelry buttons from the distance, when we went home, though.


Ik heb natuurlijk ook wat gekocht, hoewel de dingen, die ik eigenlijk wilde hebben er niet waren. Die houd ik dus nog maar even te goed. Maar de grote zakken met vreemde vezels van 'de Belgische jongens' Bart en Francis, kon ik niet weerstaan en ook de zijden 'zakdoekjes' van Dineke (De Spinners) moesten mee naar huis. Leuk om te verven! Hieronder mijn schatten.

Of course I bought a few things, although the things I'd planned on buying weren't available. It's good to have some wishes remaining for later. But the big bags full of funky fibers of the 'Belgian boys' Bart and Francis were irresistable and the silk hankies Dineke (The Spinners) sold had to come home with me. Nice for dyeing soon. Here my treasures.
 Het was zo zonnig, dat ik nauwelijks kon zien, wat ik op de foto zette, dus erg goed is die niet. Het geeft wel een indruk, denk ik. Werk aan de winkel, of liever het spinnewiel. Eerst maar even de alpacavacht opspinnen. Nog veel te doen daarvan.

The sun was shining so brightly that I had trouble seeing what would be in the picture, so that's not very good. It does give an impression, I think. Lots of work for the spinningwheel! But let's finish spinning the alpacafleece first... Still much to go.
 Het breien aan de sjaal gaat verder. Nu het garen langzaam maar zeker donkerder wordt, zijn de kraaltjes beter te zien. Ik heb nu al drie aanwijzingen af. Komend weekend volgt de vierde.

Knitting the scarf goes on. Now that the yarn gets slowly darker, the beads are more visible. I've finished three clues now. next weekend the 4th will follow.
 Vorig weekend waren de jongste drie kleinkinderen hier voor een paar nachtjes. Ze waren hier nog nooit geweest zonder ouders, dus het was even afwachten hoe dat zou gaan. Waar kan een mens zich druk over maken: ze hadden geen tijd om er erg in te hebben, dat er een paar familieleden afwezig waren. Pepijn ging verder met zijn weefwerk, geholpen door oma.

Last weekend our youngest grandchildren were stayng here for a few nights. They'd never been here before without their parents, so we had to wait and see what would happen. Why worry? They didn't even have time to notice some relatives were absent. Pepijn carried on with his weaving, helped by gran.
Friso was uren zoet met zijn gereedschap. Vooral de schroevendraaier en het meetlint werden goed gebruikt.

Friso enjoyed playing with his tools. Especially the screwdriver and the measuring tape were well used.
's Middags kwam Jasper spelen. Pepijn en Emmeke blij: grote neef kon hun spelletje op de Nintendo DS vele levels verder spelen. Ademloos keken ze toe.

In the afternoon Jasper came to play. Pepijn and Emmeke were happy: big cousin could play and finish many levels on their Nintendo DS game. Breathless they watched.

zondag 17 juli 2011

Het weefgetouw is leeg!

The loom is empty!

Al een tijd geleden maakte ik foto's van de lap stof, die ik heb geweven, wat eindeloos leek te duren. Ik gebruikte de handgesponnen merino wol, waarvan het spinnen ook al zo lang had geduurd. Nu is de lap dus af. Het was moeilijk er behoorlijke foto's van te maken, waarop de kleur ook een beetje leek op het resultaat.   
Dit leek er het meeste op. Ik heb een lap van vier meter lang en bijna 90 cm breed. Het is, voor de kenners, geweven in een 2/2 keper, met tussen iedere keperinslag (van merino) een linnenbinding inslag met het scheringgaren (een zwart garen, waarvan ik de samenstelling niet weet - viscose? - het was heel glanzend en glibberig)

A while ago I took pictures of the cloth I wove, which seemed to take ages. I used the blue handspun merino, the spinning of which had also taken such a long time. But now the weaving is done. It was difficult to take pictures on which the colours resembled the real colour of the cloth. This one looked most like it. I have a cloth of four meters long and almost 90 cm wide. For the weavers: I wove a 2/2 twill, with a pick of plain weave (in the warp yarn, a black yarn of which I don't know what material it was - viscose? - it was very smooth, shiny and slippery) after every twill pick (in the blue handspun)
Zoals ik schreef heb ik een nieuw eindeloos lijkend spinproject: de baby alpaca vacht. Hier de eerste streng die gewassen (en getwijnd) is. Bijna een kilometer garen! De zak met ongesponnen vezels ziet er niet veel leger uit.

I mentioned before, that I have another endless spinning project going now. The baby alpaca fleece. Here is the first skein, plied and washed. Almost a kilometer of yarn! The bag of unspun fiber doesn't look much emptier.
Het vestje van Judith past! Hier is het bewijs. Ze was er erg blij mee en vertelde gister, dat ze 'vet veel complimentjes' kreeg, toen ze het laast droeg.

Judith's vest fits! Here's the proof. She was very happy with it and yesterday she told me, that she got praised a lot when she was wearing it recently.

Het breien aan de 'Back to the garden' sjaal vordert goed. Informatie over deze KAL is hier te vinden. Zoals altijd heeft Andrea weer iets moois bedacht, met veel kraaltjes erin. Op de foto's zijn ze niet al te duidelijk zichtbaar, maar misschien helpt het om op de foto te klikken om ze groter te maken. Inmiddels ben ik alweer een stuk gevorderd met deel drie. Het was er vandaag echt weer voor!

Knitting the 'Back to the garden' shawl is progressing nicely. Info on this KAL can be found here. As always Andrea designed something beautiful, with lots of beads. These aren't very well visible in the pictures, but perhaps it helps when you click on the photo, to enlarge it. By now I've alrady knit several rows of part three. The weather today (rain, wind - it's like autumn here!) was just right for that!
Aanwijzing 1 is af...

Clue 1 is done...
...en hier ook een deel van aanwijzing 2


...and here also part of clue 2