Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

woensdag 28 november 2012

Kantjes

Laces

Het is al weer een poosje geleden, maar mijn kanten sjaal is af! Het kostte even een paar zweetdruppeltjes, want mijn kussen moest leeg zijn voor 16 november, want dan was op de kantklosschool de jaarlijkse kerstworkshop, en omdat ik altijd verlegen zit om meer werk, besloot ik me op te geven.
Op de donderdagochtend voor de workshop kloste ik me dus ongeveer het rambam, want de sjaal moest af. Dan gaat er natuurlijk van alles verkeerd, dus ook nu. Het werk kwam niet af.
Die middag, in alle rust op mijn eigen werkkamer, ging het beter, en na enig proberen was het toch naar mijn zin en konden de spelden er uit.

It has already been some time, but my lace scarf is done! It took some energy, for my pillow had to be empty before November 16, when the lace school had its annual Christmas workshop, and because I always need more work, I decides to go take part.
On the Thuirsdaymorning before the workshop, on our normal class morning, I worked as fast as I could, and of course things tend to go wrong then. Which they did. A lot. The work wasn´t finished.
That afternoon, in the peace and quiet of my workroom, it all was a bit easier and after a few tries I was pleased with the work and the pins could be taken out.

Dit is het resultaat. Onze stenen dame is er zo te zien blij mee.

This is the result. Our stone lady is happy with it, so to see.
Op de kerstworkshop maakte ik eerst een vierkantje, met het in kleur verlopende garen, rood,groen,wit, kerstkleuren dus, en rode kraaltjes.

During the Christmas workshop I first made a square, with my variegated yarn in Christmas/colours red, green and white and red beads.
 De puntjes sloeg ik naar binnen en naaide ze vast.

The tips were brought to the middle and sewn there. 
Ziedaar een kerstversiering!

And here is a Christmas ornament

maandag 12 november 2012

Weer wat af en mooi weer.

Finished a few things and lovely weather.

Plotseling bedacht ik zojuist, dat ik de dingen, die ik de laatste tijd afgemaakt had, hier nog niet had laten zien. Dat moet dus nu even snel gebeuren.

Suddenly I realised, that I hadn't shown the things I finished these last few weeks. That, of course, has to changen here and now.
Hier is het vest, in volle glorie: klaar! Na het opspannen zag het er nog mooier uit, dan ik had durven hopen. In de knopendoos, die ik lang geleden van mijn oma erfde, vond ik mooie, bijpassende en passende knoopjes.

 Here is my cardi in all its glory: done! After blocking it looked even better than I had dared to hope. In my grandmother's button box which I inherited years ago I found matching buttons that were exactly the right colour and fit.
 Al helemaal in de kerststemming: ik breide een sneeuwpop...

Completely in the mood for Christmas I knit a snowman...
 en een dappere soldaat.

and a brave soldier.
Dit zijn alle kleurtjes, die ik tot nu toe heb geverfd met voedingskleurstoffen (Wilton en Americolor) De bovenste vijf heb ik al laten zien, zij zijn nu getwijnd. De onderste zeven zijn nog enkeldraads en vrij recent.. Ik word helemaal vrolijk van deze bolletjes (30 gram per stuk). Ik moet nog even knopen tellen: zal ik ze allemaal weer twijnen met zichzelf, of twijn ik bijv. de blauwen samen, en de gelen ook?

Here are all colours I dyed with food colours until now (Wilton and Americolor) I already showed the top five, but now they ave been plied. The other seven are still singles and I span them recently. These little balls (30 grams each) really make me happy. I have to make up my mind: will I ply them on themselves again, like the top five, or will I ply the blues together, and the yellows?

Zomaar opeens was het gister een prachtige dag. We werden wakker en de zon scheen. Het uitzicht uit de badkamer was al prachtig:

Quite unexpectedly the weather was great yesterday. I loved the view from my bathroom window:
 En uit mijn kamerraam:

And from the livingroom window:
 
Ons notenveld:

The part of the garden with our nut trees (walnuts, hazelnuts):
 Het wat wazige licht was prachtig:

The somewhat hazy light was beautiful:
We wilden toch ook nog even verderop kijken, of het daar misschien ook mooi was en besloten een wandeling in het Streekbos te gaan maken. Hoewel het lopen me nog steeds niet erg goed afgaat (al mijn spieren en gewrichten doen ongeveer pijn) leek het met dit weer toch wel erg prettig. En volgens mensen, die het kunnen weten is wandelen goed voor me.

We wanted to see, if it was as beautiful somewhere else and decide to go for a walk in the 'Streekbos', a nature park nearby. Although I still have trouble walking ( all my muscles and joints hurt) it seemed pleasant in this weather. And people who know about these things have told me walking is very good for me.
 We wandelden het meertje rond

We walked around the little lake
 Na afloop zouden we koffie drinken in het mooie restaurantje.

Whewn we got back we would drink coffee in this nice little restaurant.
 Je blijft foto's maken

One keeps making pictures
Het was druk: nog een paar mensen vonden het mooi weer. In het bootje kreeg een groepje les in roeien.

It was busy: a few more people liked the weather. In the boat a group of people got a rowing lesson.

Na onze wandeling bleek het weer zo mooi, dat we buiten koffie konden drinken. Er waren nog net twee stoelen vrij, verder zat het helemaal vol.

After our walk we could have our coffee outside. There were just two chairs for us. For the rest the place was full.

donderdag 1 november 2012

Nog iets vergeten, herfst en Halloween in Hauwert

Forgotten something, autumn and Halloween in Hauwert

De volgers zijn weer terug. Ik was deze week helemaal  blij ervan.

My followers are back. This week that really made me happy!

Ik was ze bijna vergeten: mijn mystery sokken, die ik in juli al op de naalden had gezet. Vol enthousiasme breide ik allebei de sokken, een tot, en de ander tot voorbij de hiel. Toen trok ik er een aan om te passen.
Hij ging niet over mijn hiel. Door de inbreitechniek zit er weinig rek in de sok, en het ging dus echt niet. Beide sokken weer uitgehaald en een grotere maat opgezet.
De eerste van het nieuwe paar sokken was nog wel snel af, maar de tweede, dus eigenlijk de vierde, had wat langer nodig. Om de een of andere reden had ik er niet meer zoveel zin in. Nu was ik ze bijna vergeten. Omdat dat toch ook zonde zou zijn, maakte ik ze deze week 'even' af. Hier de voorkant...

I almost forgot them: the mystery socks I already started in July. Excited I knit both socks, one as far as the heel, the other past the heel. That one I tried on. It didn't get past my heel. Because of the stranded knitting it didn't stretch enough and it really was impossible to get it on. I ripped both socks and started in a bigger size.
It didn't take too long to knit the first sock again, but the second, or actually the fourth, took a little longer. For some reason I didn't feel like these socks so much any more. Wonder why. 
And now I had almost forgotten all about them. Because that would have been a pity I finished them this week. Here is the front...
 ...en hier de achterkant. Met een naad! En ze passen nu! Pfff....

...and here is the back. They fit. Pfff...
Mijn uitgehaalde en weer gebreide vest is ook af. Dat wil zeggen: ik moet nog een zij- en mouwnaad naaien, knopen kiezen en aanzetten. Na het opspannen was het een wereld van verschil: het werk zag er even zacht en soepel uit als het aanvoelt. Mooi zo.

The jacket I ripped and knit again has been done, too. At least: I have one side- and sleeve seam left to sew and buttons still have to be chosen and sewn on. Blocking made a world of difference: the work now looked as soft and drapable as it feels. Great.

Het was herfst hier. Vorige week scheen de zon nu en dan en de kleuren waren geweldig. In de tuin was het genieten.

It was autumn.Last week the sun shone and the colours were gorgeous. It was lovely to be in the garden.
 Een paar berkenblaadjes bij onze stenen mevrouw

A few birch leaves in front of our stone lady
De fluweelboom had een kleurig wasje opgehangen

One of my favourite trees, of which I don't remember the English name, had put out its colourful laundry.
 Nog meer kleur.

More colour
 Op een ochtend had het zelfs gevroren. De blaadjes hadden plotseling witte randjes en de zwammetjes staken hun kopjes bibberend boven het gras uit.

One morning there had been some frost. The leaves suddenly had white edgings and the little funfi in the grass put shiveringly their little heads up in the grass

De hortensiabloemen waren bruin geworden.

The hydrangeaflowers had turned brown
Maar de knoppen van de toverhazelaar beloven al weer veel goeds voor het voorjaar!

But the buds of the witch hazel promise nice things of the returning spring!

In Nederland doen we niet zo erg aan Halloween. Toch werden we er deze week plotseling aan herinnerd. Niet omdat we heksen zagen voorbijkomen, of andere enge dingen, maar wel, omdat we een heel nieuw huisdier bleken te hebben: een vleermuis.
Toen zoonlief de garagedeuren openmaakte viel er iets in zijn nek en vervolgens op de grond. Daar lag een onduidelijk bruin hoopje. Een ruigharige dwergvleermuis, zoals we later wisten.
Hij was er niet blij mee, maar toch was het bijzonder. Daarom hier het monster op de foto.

In Holland we don't celebrate Halloween so much. Yet we were reminded of it this week. Not because we saw witches fly past, or other creepy things, but because we turned out to have a completely new pet: a bat.
When our son opeed the garage doors something dropped and fell into his neck and from there on the ground. There was a vague brown little heap. Later we learned it was a hairy dwarf bat (or whatever the English name may be)
He was not amused, but yet is was special. Therefore a picture of our monster.