Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zaterdag 23 oktober 2010

Gezondheidsupdate en toch ook weer textiel

Health update and textiles again

Hoewel er niet echt wat te melden valt, toch even een update van de gezondheidstoestand, omdat ik weet, dat mensen hier kijken voor meer info.
Donderdag was het laatste (voorlopig) onderzoek, een scan van het hart. Ik zag er nogal tegenop, want je weet nooit, wat daarna nog weer volgt.
Maar soms valt het mee: ondanks dat me vooraf werd aangekondigd, dat er waarschijnlijk nog een tweede, latere scan nodig zou zijn, kon ik na afloop gewoon naar huis en hoef pas in maart terug te komen bij de cardioloog.

Although there isn't really much to tell I want to write an update about my health here, because I know people look here to know more.
Last Thursday I had the last test (for the moment): a heart scan. I was worried about it, because once you go to the hospital you never know when they let you out again and with what kind of appointment(s).
But sometimes things go better than expected: although I was told at the beginning of the test, that it was likely that I had to have another scan later in the week, I could go home after this one and I have to go back and see the heart specialist again in March.

Natuurlijk moest het nog wel even spannend zijn: er was een reusachtige computerstoring in het ziekenhuis en de meeste operaties en onderzoeken moesten worden afgezegd. Gelukkig kon bij moij alles handmatig worden ingevoerd en ging het onderzoek gewoon door. Het duurde misschien iets langer, maar dat neem je dan graag voor lief.

Of course there had to be some excitement: a computervirus had made, that all computers in the hospital didn't work any more and operations and tests had to be cancelled. Fortunately for me all could be done 'by hand', and the test went on. Perhaps it took a little longer, but at such a moment you couldn't care less.

Meer opwinding overigens: mijn schoonmoeder moest ook het ziekenhuis in, met hartritmestoringen. Toch ook spannend, voor iemand van boven de negentig. Ze zou op donderdagochtend weer naar huis mogen, maar dat ging niet door: computerstoring! Later die dag kwam ze wel thuis.

More excitement: my MIL had to go to hospital, having heartproblems. Worrying for a person over 90 years old. On Thursdaymorning she was going to be allowed to go home again, but no: computer problems in the hospital! She came home later that day.

Zo, en nu gaan we het maar weer eens hebben over vezeltjes, draadjes en lapjes. Het is wel genoeg geweest, vind ik (en hoop ik)
Heel veel is er niet te vertellen: ik brei aan de sjaal die ik al eerder liet zien, van gesponnen angora/zijde. De lila sjaal is af en moet nog opgespannen worden. Een handgesponnen alpaca (van de alpacaberg) vest is te zwart om te fotograferen: er komt niet van uit. Ik zal het binnenkort nog eens proberen.
Het kanten vestje is nog niet af - het is wel een erg groot project.
Op de kantschool volg ik een cursus Brugs Bloemwerk en nu maak ik dus iedere week een bloemetje. Foto's volgen ongetwijfeld.
Het weefsel met de zwarte schering en de blauwe handgesponnen merino inslag is nog niet erg gevorderd. Af en toe moet je toch thuis zijn, om aan weven toe te komen.

Well, let's talk again about fiber, yarn and cloth. It's been enough about healthproblems I think (and hope)
There isn't much to tell, though. I'm still knitting the handspun angora/silk shawl I showed earlier. The lilac sjawl is done, but has to be blocked still. An alpaca (of the handspun alpaca mountain) sweater is too black to see much when I take a photo. I'll soon try again.
The lace vest isn't done yet - it's really a very big project.
At the lace school I do a course on 'Flowerwork from Bruges' (I don't know what it's called in English) so now I make a lace flower every week. No doubt there will be photos soon.
The weaving of the black warp and the handspun blue merino weft 'hasn't got much further. For weaving it's good to be at home so now and then.

Laten we hopen, dat ik hier weer wat regelmatiger schrijf. Ik zal mijn best doen!

Let's hope I'll write a little more regular here again. I'll certainly do my best!

zaterdag 16 oktober 2010

Wild

Ik blijf het proberen: foto's te laten zien. Deze week hadden we namelijk namelijk nogal wat 'wild' in onze tuin.

I keep trying to show some photos. This week we had some visitors in our garden. Here's our 'wildlife'.
Deze kleine spitsmuis probeerde een gang in het beton te maken. Ging wat moeilijk, maar het was een volhouder. Hij vond het dan ook helemaal niet erg, om intussen geaaid of gefotografeerd te worden. Hij bleef proberen. Maar uiteindelijk koos hij er toch voor uit te rusten in het zonnetje.

This little mouse tried to make a hole in the concrete. Was a bit hard, but het kept trying. And he didn't mind when he was petted or photographed in the mean time. He went on and on. But in the end he had a nice rest in the sunshine.

En dat was het dan weer voor vandaag: meer mag niet.... vervelend. Weet iemand een oplossing/

And that was all for today. Not allowed any more. Does anybody know a solution?

Herfst (2)

Autumn (2)

Ik ga het nog maar een keer proberen: foto's laden naar Blogger. Misschien lukt het vandaag wel.

I'll try again: loading pictures to Blogger. Perhaps I can today.
Gister schreef ik het al: het is echt herfst nu. De noten op ons notenveldje zijn klaar. Dat veld is een van mijn favoriete delen van onze tuin. Zie foto rechtsonder. De bolsters scheuren eerst, dan blijven de noten nog even hangen, maar tenslotte belanden ze dan toch op de grond. Tijd voor ons om te rapen!
De bolsters heb ik weer een weekje in koud water gezet, toen wat spinwol erbij en nu ligt er een bruine lont te drogen. Het geeft altijd wel een mooie kleur, vind ik. Binnenkort zal ik een foto maken, maar nu laat Blogger me al weer slechts 1 foto laden en niet meer. Vreemd.

Yesterday I wrote, that it's really autumn now. The walnuts on our little nutfield are ready. That field is one of my favorite parts of our garden. See picture bottom right. The green husks crack first, then the nuts can't decide to leave there old home but finally they land on the ground. Time for us to pick them up!
The husks I put in cold waterfor a week and then added some roving. Now 200 gr. of brown spinnable wool is drying. It's always a rather nice colour, I think. I'll take a picture soon, but now Blogger again lets me load only one picture and no more. Strange.

vrijdag 15 oktober 2010

Herfst

Autumn


Deze vogelverschrikker stond mooi te zijn bij ons in de buurt, aan de waterkant. Het is echt herfst, met dat vage, wazige licht.

This scarecrow was being pretty near the water, not far from our house. It really looks like autumn, with this vague, hazy light.
Omdat ik hoorde, dat een aantal lezers ongerust werden, nu ik al zo lang niets meer heb geschreven, even een update.
De meeste onderzoeken zijn (voorlopig) achter de rug. De internist wil me over een jaar terug zien, de cardioloog over een half jaar, maar eerst moet ik dan woensdag a.s. nog een scan met goed gevolg hebben gehad.
De oogarts vond, dat mijn bril wel wat minder sterk kon, dus ik krijg een nieuwe. Ook niet ongunstig.
Als ik me nu ook nog eens niet zo slapjes zou blijven voelen, ben ik ook tevreden. En die scan van woensdag: met scans en infusen heb ik niet echt een warme vriendschap en daar moet ik nog even doorheen.

Because I heard, that some people started worrying about me, here a little update.
Most tests have been done for the moment. One specialist wants to see me again after a year and another in half a year, but first I need a scan next Wednesday and when that's ok I have half a year's peace (I hope)
The eye specialist found my glasses were a bit too strong, so I had to go and buy new ones. Not bad either.
But first I have to have next Wednesday's scan: I'm not really fond of scans or needles and it seems I have to go through that first.Ik wilde nog een paar foto's toevoegen, maar Blogger heeft vandaag niet zoveel zin en het lukt niet. Volgende keer beter!

I wanted to add a few photos, but Blogger won't let me. Hopefully it will work again another time!