Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 26 augustus 2008

Lopende zaken

Met al het slechte weer van deze zomer, was er gelegenheid om het een en ander af te maken en nieuwe dingen te beginnen. Door de abc-acties komt het er niet altijd van, daarover te schrijven, dus dat gebeurt dan nu hier.
With all the bad weather (I'd love to send some rain over, Amanda! We have had more than enough, but can imagine that a drought is even worse) there was time enough to finish a few things and start a few new projects. Because of the abc-along I don't often write about those, but here we go.Hier ligt een nieuwe kanten sjaal, net van de naalden af. Hij moet dus nog opgespannen worden en zal daar zeker aanzienlijk van opknappen. Maar lang is hij nu al! Het is het resultaat van de KAL Casablanca, gebreid met garen van Finlandia uit Bergen, 'Superfine merino Adriafil' en voorzien van tientallen kraaltjes. Op de volgende foto zijn die misschien beter te zien.
Here is a new lace shawl, just from the needles. It has to be blocked and definitely it will look a lot better after that. But it is already long! It's the result of the KAL Casablanca, knit with yarn from the shop 'Finlandia' in Bergen, 'Superfine Merino Adriafil' and it has dozens of small beads, which may be more visible on the next picture.

Er staat altijd wel een sok op de naalden. Nu is dat de Spring Thaw sock, van Cat Bordhi uit Knitter's summer 2008. Gebreid van Meilenweit garen (kashmir/zijde) van Lana Grossa. Het patroon fascineerde me en er werd weer een nieuwe manier van opzetten bij de teen gebruikt. Heel mooi, vond ik, die ga ik vaker gebruiken.
There is always a sock on my needles. Now it's the Spring Thaw Sock of Cat Bordhi, from Knitter's mag. summer 2008. Knit with Meilenweit yarn (cashmere/silk) of Lana Grossa. The pattern fascinated me and she uses a new way of casting on at the toe. Which I liked and will use again.
Ik heb nog geen foto van een andere sok, waarmee ik bezig ben. Die wordt gebreid van de Clun Forest, die ik ook voor mijn laatste weefsel heb gebruikt. Er wil maar geen eind aan komen! (Ik heb er ook al een jasje mee gebreid) Voor een sok is het garen wel heel mooi, vind ik.
I haven't yet taken a picture of the socks I'm knitting with the Clun Forest I used as weft in my latest weaving project. It seems there is no end to that. (I also knit a jacket with it before all this) For a sock the yarn does very nicely, I think.

Gekochte gekleurde bamboevezels spon ik op mijn Majacraft Rose en twijnde die met zelf geverfde en daarna gesponnen Clun Forest. Resultaat: 125 gram garen, 22 wpi (= draden per 2 1/2 cm)
I bought coloured bamboo fiber, span it on my Majacraft Rose and plied it with Clun Forest I'd dyed (the fiber) myself. Result: 125 gr yarn, 22 wpi.

Hier ziet de kleur er wat meer uit zoals in werkelijkheid.
The colour as it is in reality.
Deze zijde was ik vergeten. Ik heb het lang geleden geverfd en zal het nu eerst opspinnen.
My next spinning project: the silk I dyed long ago and actually had forgotten about. I'll spin that first now.
Er worden weer veel babies verwacht, dus moeten er weer dekentjes geweven worden. Hier ligt het garen klaar!
Many babies are expected this autum and winter, so blankets have to be woven. Here the yarn lies waiting.
Verder ben ik druk aan het test breien voor een KAL: de Holiday Mystery Gift groep
http://groups.yahoo.com/group/holidaymysterygifts/ Eind september beginnen daar weer patronen te verschijnen voor kleine cadeautjes, geschikt voor de feestdagen, gebreid of gehaakt. Na de feestdagen zijn ze te koop bij de ontwerpsters. Vorig jaar waren er een aantal heel leuke patronen en voor de sokkenbreiers onder ons: er zijn ook sokken! Om het geheim niet voortijdig te laten uitlekken, zal ik maar geen foto's plaatsen van wat ik tot nu toe gemaakt heb!
For the rest I'm busy test knitting for the Holiday Mystery Gifts group. At the end of September patterns will appear there for small presents, that can be used for different holidays, knitted or crocheted. After the holidays the patterns will be for sale from the designers. last year there were a number of fun designs and for the sock knitters among us: there will be socks, too! To keep the mystery a mystery I won't put up pictures of what I made up to now.

Over mysterie gesproken: Pepijn, kleinzoon van 3, heeft een nieuw woord. Zijn moeder wist niet of ze het goed had verstaan, maar tegenwoordig zegt hij het alle dagen: mystieus. Vooral zijn zusje Emmeke (1 jaar, en ook al vrij spraakzaam) is onder de indruk. Het gesprek gaat als volgt: Emmeke?
Ja Pijn?
Is dat niet mystieus? (dan volgt er een instemmende blik...)
Talking about mysteries: Pepijn, 3 year old grandson, knows a new word. His mother wasn't sure she heard it correctly, but he uses it often now: mystious. Especially his 1 year old sister Emmeke (who also is a chatterbox) is impressed. The conversation goes like this:
Emmeke?
Yes Pijn?
Isn't that mystious? (And then a look of approval follows...)
K is voor...

...Kinderen. Dat gaat goed in het Nederlands. Kleinkinderen: ook al goed en ze zijn op dit blog ook goed vertegenwoordigd. maar in het Engels? Dan krijg je al gauw 'kids'. Een van mijn Engelse vrienden werd altijd boos, wanneer iemand zijn dochters zo noemde, want hij wilde geen vader zijn van jonge geiten...
'Kinderen en kleinkinderen' is children and grandchildren. In Dutch beginning with K and very often shown in this blog. But in English this would be kids. This reminds me of one of my british friends, who always got angry when somebody talked about his daughters as 'kids': he said he didn't want to be the father of young goats...

Natuurlijk brengt dit ons bij kid mohair. Zo mooi om te spinnen en nu ook om te weven. Van een rest gesponnen wol/zijde mix maakte ik een schering en reeg een 'voortschrijdende keper' in. Mijn eerste pogingen om die te weven maakte me niet echt blij: ik vond dat het weefsel te stug werd (het inslaggaren was een heel dunne handgesponnen merino), de groene merino, die ik dubbel gebruikte gaf wel een soepeler weefsel, maar dat was weer zo erg groen.
Toen nam ik kidmohair met Wensleydale. Eerder had ik dat geverfd op een manier, zoals beschreven werd in het boek 'Yarns to dye for'. Hoewel ik me zorgen maakte over de lengte van de flotteringen, begon ik het toch nog leuk te vinden en het resultaat steeds aantrekkelijker. De glans van het inslaggaren kwam mooi uit en ook het verloop van de kleur.
De bol garen die ik hiervan had was maar klein, dus ik kon nog een paar inslaggarens proberen. De witte Wensleydale beviel me uiteindelijk nog het beste. Ik trapte die ook recht, dus niet in een spits, waardoor de lange flotteringen achterwege bleven. Misschien probeer ik nu zelfs nog een andere 'voortschrijdende keper', hoewel ik ooit vastbesloten was, er nooit meer een te weven! (Op de foto klikken om hem groter te maken)

Of course this brings us to kid mohair. So nice to spin, and now also to weave. I made a warp of a wool/silk blend I'd used for knitting a shawl and threaded an 'advanced twill'. My first tries to weave this, didn't make me happy: the weave became too stiff (the weft was a very thin handspun merino), the green merino I used double after that gave a more drapable effect, but it was so very green! Then I started using a kidmohair/Wensleydale blend. I'd dyed that before in a way that was described in the book 'Yarns to dye for'. Although I worried about the length of the floats I began to enjoy myself and the result became more attractive in my eyes. The lustre of the weft showed nicely as did the colour.
I only had a small ball of this yarn, so I could try out a few other wefts. The white Wensleydale pleased me most in the end. I treadled a straight twill there, so the long floats didn't appear here. And perhaps I'll even try out another advancing twill now - but with a thinner material! (Click on the photo to make it bigger)


Een andere k (in het nederlands) is katoen. Ik weef daar graag mee en ook het spinnen van katoen vind ik leuk. Zo heb ik eens zakken met wattenbolletjes gekocht, (in een Franse supermarkt hebben ze gekleurde!) en die gesponnen. Ik zal het resultaat eens opzoeken en hier plaatsen. Nu nog een foto van mijn laatste weefsel, nog op het getouw maar nu wel af: het resultaat van de katoenen schering, waarvan ik eerder de foto al had laten zien, met de Clun Forest inslag. Door de afwisselende rode en grijze scheringdraden is een soort schijnpatroon ontstaan, die de keperlijn (alweer een k!) doorbreekt.
Another k (in Dutch) is katoen (cotton). I like to weave with that and I also enjoy spinning cotton. Once I bought bags full of cottonwool balls (in a French supermarket they sold coloured ones!) and span those. I'll try to find the result of that and put up a picture here. Now a picture of my latest weave, still on the loom but I've finished the weaving - it's waiting to be wet finished: it's the result of the cotton warp I photographed a few blogs ago, with the Clun Forest weft. The alternating red and grey warp ends made the twill line of the 2/2 twill disappear - although on the picture it's more visible than in reality. By the way: twill = keper in Dutch! Another k.


zaterdag 23 augustus 2008

J is voor ...


Een hele snelle:

A very quick blog post:

Judith

Jasper

I is voor...

Tja, in het Engels heb je met deze letter gelijk al een woord: I. In het Nederlands moet daar dan nog een k bij: ik. Vrij belangrijk, mag ik wel zeggen. Maar wie of wat ben ik dan wel in dit opzicht? Ben ik een wever, een spinner, een kantwerkster of een breier? Laat ik het maar in het midden houden: ik ben iemand, die niet kan kiezen!
In English this letter is also a word: I. In Dutch we need another letter added to it: ik. Pretty important, I must say. But who or what am I? Am I a weaver, a spinner, a lacemaker or a knitter? Let's keep it somewhere in the middle: I'm somebody who can't choose!


I staat natuurlijk ook voor ideeën en voor inspiratie. Het kan niemand ontgaan zijn, dat ik van mijn tuin houd. De planten, de bloemen, de kleuren. Zelfs met de zomer die we nu hebben zijn mijn geliefde fuchsia's nog mooi. Dat is voor mij zeer inspirerend.
Of course i is also for ideas and inspiration. Everyone wil have noticed that I love my garden. The plants, the flowers, the colours. Even in the summer we have now my beloved fuchsias are still beautiful. For me that is very inspiring.


Met de dreigende luchten boven een tuin in de avondzon krijgt alles een andere kleur
The dark skies before another shower make that the garden in the evening sun gets completely different colours.
Ja, de tuin is groot. Naast inspiratie geeft dat zo nu en dan ook irritatie: het onkruid groeit geweldig goed met dit weer! Het gras ook. Gras maaien duurt hier een hele dag.
Yes, the garden is big. Besides inspiration it also is a cause for irritation: weeds grow very well in this kind of weather! And so does the grass. Mowing the lawn takes a whole day here.
Die kleuren! Hier geniet ik van.
Those colours! I love them.

Een andere irritatie in de tuin, ook met een i: insecten! Als het een beetje warm wordt, komen ze aanvliegen: die driehoekige engerds met hun groene ogen. Ze steken je waar ze maar kunnen en zorgen voor enorme bulten.
Another irritation in the garden, also beginning with i: insects! As soon as the weather gets a bit warmer they come flying: those triangular creeps with their green eyes. They sting wherever they can and give you big itching bumps.


Dit is een mierennest. De woekerende bamboe zorgde ervoor, dat de tegels van ons terras omhoog kwamen. Toen bleek, dat het niet alleen bamboewortels waren, maar ook honderden mieren. Ik weet niet zeker, of mieren wel insecten zijn, maar dit plaatje vond ik bijzonder genoeg om hier te laten zien.
This is an ants' nest. The bambooplant threatened to take over our patio and we decided the tiles had to be lifted to take out the roots. Then we saw it wasn't only bamboo roots, but also hundres of ants. I'm not sure ants are insects, but I thought this picture was worth shoing here.

Tenslotte een textiele i: ikat. Tot nu toe niet een van mijn favoriete weeftechnieken, hoewel ik verscheidene ikatweefsels heb gemaakt. Geen foto, dus. Maar het staat beslist op mijn lijstje van dingen die ik binnenkort weer eens wil doen. Niet een heleboel afbindingen, maar een paar strepen met wat ikat daarin. De sjaal die ik ooit maakte, was veruit mijn favoriet. Daarin was maar heel weinig ikat, maar het maakte de sjaal net iets mooier.
Finally a textile i: ikat. Until now not one of my favorite weaves, although I made several ikats. So no photo here. But it certainly is on my to do list. Not with too many tie offs, but with a few stripes with a little ikat in them. The scarf I made in this way was my favorite. It only had very little ikat, but they made the scarf just a little prettier.

woensdag 20 augustus 2008

Terug van weggeweest en nog eens de H

Zo lang als nu heeft het nog niet geduurd tussen twee blogs in. Mijn hoofd stond niet zo naar de computer. Het lijkt hier wel herfst: donker en regenachtig. Regen, regen, regen. Alle dagen. Bah. Maar zo komen we natuurlijk niet verder, dus er gaat weer geblogd worden.
Never before I've waited this long between blogs. I wasn't in the mood for the computer. It's like autumn here: dull and rainy. Rain, rain, rain. Every day. But of course this is no good behaviour for a blogger and so I'll write again a bit today.

De H heeft toch eigenlijk recht op een eigen blog, zo heb ik besloten tenminste. Niet voor niets begint mijn achternaam met een H (Ham), ben ik geboren in een plaats met een naam die begint met H (Hem), woon ik in een andere plaats met een H (Hauwert), ging naar school in een plaats met H (Hoorn) en tenslotte woon ik in een land, vaak aangeduid met de naam Holland. Inderdaad. Met een H.
I've decided, that the H has a right to its own blog. Don't forget my family name begins with H, I was born in a village named Hem, live in a place called Hauwert, went to school in Hoorn and last but not least I live in Holland. Indeed: all beginning with H.Hier is Hauwert, de straat voor ons huis. Wat een rust.
This is Hauwert, the road in front of our house. Peace and quiet all over.

En dan de reden van deze blog: handwerk, handbreien, handweven, haken.
And then there is the reason for this blog: handwork, handknitting, handweaving and in Dutch crochet is called haken.

Daarom hier een foto van de dingen die dat alles mogelijk moeten maken. Ze worden ook wat ouder, zijn wat rimpelig en doen soms pijn omdat ik te lang achter elkaar hetzelfde doe. maar waar zou ik zijn zonder mijn handen?
Therefore here is a picture of the things that must make all this possible. They get a little older, get more and more wrinkled and sometimes they hurt, when I do to much of the same for too long, but what could I do without my hands?

Op het moment staan overal in de tuin de hortensia's in bloei, in soorten, kleuren en maten. Al weer een naam, die zowel in het nederlands als in het Engels met een H begint.
At the moment everywhere in the garden are the hydrangeas in full flower, in all varieties, colours and sizes. Another name that begins with H in Dutch as well as in English (Dutch: hortensia)

Klein maar dapper en zo mooi blauw.
Small but brave and such a beautiful blue.

maandag 4 augustus 2008

G staat voor geschiedenis/H is for history

Dit schiet tenminste op: een onderwerp, twee letters van het alfabet! Het ruikt bijna een beetje naar gemakzucht.
Ik had nog wel zoiets kunnen bedenken, want mijn meisjesnaam begint met een G (Groot) en nu ga ik als Ham door het leven, met een H dus.
Maar goed: om te beginnen nog een echte G: de geranium. In Nederland schijnt het vreselijk te zijn om achter de geraniums te belanden, het bevalt mij er echter prima. Dan bedoel ik dus wel echte geraniums, voor in de tuin, want van pelargoniums, als kamerplant dan, houd ik niet zo. In onze tuin staan vele soorten geraniums, die de diverse onkruidaanvallen hebben overleefd door ons naarstige gewied.
Isn't this great: one subject and two letters of the alfabet? It does look like being a bit lazy.
I could have thought of another similar subject: I was born with a name beginning with G (Groot) and now I spend my life with the name Ham: indeed, beginning with H.
But OK: I'll give you a real G first: the geranium. In Holland it seems to be terrible to 'sit behind the geraniums'. With this people mean, that they don't want to be at home too much, because they'll be bored there. I love being at home and am never bored: there simply is too much to do here! And I love geraniums, too. And then I mean real geraniums, not pelargoniums. These two are often mixed up. In our garden are many different geraniums and I found two that had flowers in them still. One with many small flowers, the other with only one flower left. Both are still alive after the many weed-attacks because we spent hours weeding them.


Nu dus naar de geschiedenis: we waren in het historisch openlucht museum in Eindhoven, waar een groot ridders en jonkvrouwen evenement werd gehouden. We zochten natuurlijk medespinster en - breister Tineke op, die daar als vrijwilligster vaak te vinden is.
Now about history: we went to the historical open air museum in Eindhoven, where people reenact the prehistory and the middle ages. In the weekend we were there they had a big event, with knights and their ladies and everything around it. Of course I also went to visit Tineke, one of my spinning and knitting friends, who is often there as one of the volunteers.
Hier zit Tineke met twee van haar collega's in de museumwinkel
Here Tineke is waiting for customers in the museum shop.
En hier krijgt ze les in het maken van een geweven bandje van een van de bezoeksters.
And here one of the visitors shows her how to make a woven ribbon.
De smederij/The blacksmith
Staand weefgetouw/Upright loom
en het grote getouw, waarop kort geleden een grote wollen lap is geweven, die daarna werd gevold op de middeleeuwse manier: getrappeld in een vat urine!
and the floor loom, on which a big woolen piece was woven some time ago, which afterwards was fulled in the old medieval way: with the feet in a tub filled with urine!
De dame staat met handgesponnen wol in de handen. Ik kocht van haar een lucet vork, waarmee ik thuis mijn eerste koordje heb gemaakt, volgens de aanwijzingen van Rachel op de Online Guild. De man probeert iets te verwarmen en waar rook is....
The lady has some handspun wool in her hands. I bought from her a lucet fork and when I was back at home I made my first cord on it, following the lesson Rachel gave with the Online Guild. The man tries to heat a small pot and where there is smoke....
ontstaat vast vuur. Als je maar hard genoeg blaast, tenminste.
there will be fire soon. At least if you blow hard enough.
Vuur maken was in die dagen een inspannende bezigheid.
Making fire was quite a job in those days.


Hier nog een paar foto's van de dag: De wegversperring, waar de kinderen hun pas moesten laten zien, de kruidenvrouw, de muziek, de kookles en een heel historische kat.
Here a few more pictures of the day: the road-block where children had to show their passports, the herbseller, the musicians, the cookery class and a very historical cat.