Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 11 november 2014

Pronkrol revisited...

Ja, we leven nog!
Er waren de nodige klachten en bezorgde vragen, maar een daarvan wil ik nu eerst even honoreren: komt er nog een vervolg op de pronkrol-patroontjes?
Mijn exemplaar lag al een paar jaar te wachten op een vervolg, de nieuwe patroontjes waren indertijd gebreid, maar van plaatsen op het blog kwam nooit meer iets.

Vanmorgen probeerde ik 'even' de twee ooit gebreide patronen in een blog te verwerken, maar hoe kreeg ik die patronen toch goed op een foto? Hoe had ik ze ook weer gebreid? Kortom: het duurde allemaal wat langer dan gedacht. Nu moet het maar even zoals het kan.

Het eerste patroontje is een veel voorkomend motief, waar ik zelf nogal van houd. Het tweede is een variatie erop.

Yes, we're still alive!
People complained and asked worried questions, but first of all now I want to answer one of the questions: will there be a new pattern for our 'pronkrol'?
Mine has been waiting for a few years now to be continued, three years ago I knit the next two patterns, but never put them on the blog.

This morning I tried to make that better, write it all in a blog, but how did I do that in those days? How did I get the knitwork in a picture that pleased me? How did I knit these patterns? In short: it all took longer than expected. Now it has to be done as well as possible.

The first pattern is a well known one, which I rather like myself. The second is a variation of the same.


Na de twee toeren (1 toer recht en 1 toer averecht) als afscheiding van de scheidingsribbels volgt het onderste patroontje. Er moeten 48 steken op de naald staan: het patroon telt 6 steken, het wordt zeven maal herhaald, afgesloten met twee rechte steken aan de linkerkant en aan de zijkanten worden twee steken in ribbel (dus altijd recht) gebreid.

After the first two rows (k one row, p the second) to separate the pattern from the four garter stitch row the pattern starts. You need 48 st: the pattern has 6 st, I repeated it 7 times, the pattern is followed by two k st on the left, and there are two garter stitches on both sides.

1. * 4r - sbr - o * - 2r
2. en alle andere even toeren: av
3. * 4r - o - ov * - 2r

1. * k4 - k2tog - yo * - k2
2. and all even row: p
3. * k4 - yo - ssk * - k2

Ik heb deze vier toeren vijf keer herhaald

I repeated these four rows five times.

Zoals gewoonlijk weer een toer rech toer averecht, vier toeren recht (twee ribbels) en een toer recht en een averecht. Minder een steek, zodat er 47 st op de naald staan.

As usual k one row, p one, k4 (garter st, k one row and p one.

Het tweede patroon/The second pattern:

Begin en eindig iedere toer met twee recht/Start and finish each row with k2

1. * 1 ov - 4r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr - o - 2 sbr * - 1 ov - 4r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr
2. en de andere even toeren: av.
3. * 1 ov - 4 r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr - 1 ov - o * - 1 ov - 4r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr

1. * ssk - k4 - yo - k1 - yo - k4 - k2tog - yo - k2tog * - ssk - k4  - yo - k1 - yo - k4 - k2tog
2 and other even rows : p
3. * ssk - k4 - yo - k1 - yo - k4 - k2tog - ssk - yo * - ssk - k4 - yo - k1 - yo - k4 - k2tog

Ook hier zijn vijf herhalingen gebreid.

Here I also knit five repeats.

Met een scanapparaat dat niet werkte en een toetsenbord met kuren, had het plaatsen van dit verhaal heel wat voeten in de aarde. Ik weet nu weer, waarom ik een paar jaar geleden gestopt ben met dit project. Ik zal een volgend patroontje gaan breien, maar of het ook het blog haalt... We zullen zien.

With a non-working scan and a keyboard with problems as well it took far longer than expected to put up this post. Now I remember, why I stopped this project years ago. I'll start knitting the next pattern, but if it will ever reach this blog... We'll see.