Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 26 juli 2013

Klachten en Tour de Fleece


Anderhalve week geleden was de Weversmarkt in Hoorn. Altijd een van de hoogtijdagen in het jaar. Een dag, waarop ik er een halve dag over doe, om Het Grote Noord, waar de markt gehouden wordt, heen en terug af te lopen. Alleen bekenden, dus veel gebabbel. En leuk! In veel gevallen is dit de enige dag, dat ik sommigen zie, dus bijpraten is nodig.

A week and a half ago was the day of the annual weavers' market. Always one of the best days of the year. A day, when it takes me half a day to walk up and down the main shopping street once. There seem to be only people I know, so lots of chatter. Fun! In many cases they are people I only see once a year, so an update of events is needed


Ik kreeg deze keer veel klachten: waar bleven mijn berichten op mijn blog? Het was al veel te lang geleden!
Natuurlijk had iedereen gelijk. Op de een of andere manier komt het er deze zomer niet van. Met mooi weer leef ik ongeveer buiten, en de computer blijft even uit. De iPad is in de zon niet te lezen en de phone is te klein..

This year I got complaints: where were the messages on my blog? It had been far too long already!
Of course everybody was right. For some reason I don't feel like it this summer. When the weather is nice I almost live outdoors and the computer is not in use. The iPad can't be read in the sun and the phone is too small.

Spinnen gaat wel. Gelukkig maar, want ik deed opnieuw mee aan de Tour de Fleece op Ravelry. Ik deed mee in twee teams, spon iedere dag en plaatste collagefoto's in de groepen. Voor ik het wist was er weer een dag om.

I could spin, however. Good, because I took part in the Tour de Fleece on Ravelry again. I was a member of two teams, posted collage pictures every day and span every day. Before I noticed another day had passed.
De bedoeling was, dat mijn vezelvoorraad kleiner zou worden door al het gespin. Dat lukte aanvankelijk ook vrij aardig, hoewel die voorraad met alle vezels die ik voor mijn verjaardag kreeg, toch nog aardig gegroeid was. Van de dierlijke vezels zijn er nog maar drie van de tien zakjes met 25 gram vezels over. Op de foto is het derde strengetje van boven, turquoise geverfd, de cashmere uit het pakketje.
Ook diepte ik onderuit de verzameling lang vergeten vezeltjes op en spon ze. Zoals de paarse merino rechts op de foto. Daarvan dacht ik twee keer, dat het op was, en vond toen nog weer een klein stukje lont. De spintollen, die ook in het vergeetboek geraakt waren, kwamen ook weer tevoorschijn en ik had dolle dagen.

I meant to make a dent in my fiber stash with all this spinning. At first that was pretty succesful, although the fiber I got for my birthday made this stash grow a lot. I used up much of the protein fiber in the kit. Of the ten samples of 25 grams each only three remain. In the picture is the cashmere from the kit, which I dyed before, third from top.
I also found lonf forgotten fibers in my stash and spun them. Like the purple merino in the picture. Twice I thought I'd finished all of that, but then I found another piece of roving. The spindles, also more or less forgotten, reappeared as well and I was having a great time.

Toen ging het mis: op de weversmarkt kon ik een paar dingen niet weerstaan. Met 250 gram Blue Faced Leicester en drie zijden 'zakdoekjes' en een heel bonte lont van een door mensenhand gemaakte, glanzende vezel, kwam ik thuis en ook een Ashford bandweefgetouw ging mee.

Then things went wrong: on the weaversmarket I could not resist a few things. I got home with 250 grams of BFL and three silk hankies and a multicoloured, cheerful man made fiber. An Ashford inkle loom also came home with me.


De dag na de markt besloot ik dat al mijn aankopen beter zouden worden van wat kleur. Verven dus.

The day after the market I decided my fiber would look even nicer with some colour, so I started dyeing.Het resultaat, na ook nog twee restbaden.

The result after two more dyeing baths to exhaust the dye.Links een stuk zijde lont, rechts midden Polworth, onderaan Clun.

On the left a piece of silk roving, in the middle on the right Polworth, at the bottom Clun.

Dochter belde: bij haar lagen vijf zakken wol van Schonebeker (waarschijnlijk) schapen. Haar schoonzuster en zwager hadden hun schapen geschoren en ik kon vast wel iets met de wol doen.

Daughter rang up: at her place were five bags full of sheep wool (probably Schonebeker). Her SIL and BIL had shorn their sheep and thought I knew what to do with the wool.

In de Tour de Fleece verdiende ik een aantal medailles

I earned a few medals in the TdF.En tenslotte, als klap op de vuurpijl, bleek ik ook nog een prijs te hebben gewonnen: een mooie merino lont.
Zo is mijn wolvoorraad deze tour niet veel kleiner geworden, maar leuk was het wel.
Wat bloggen betreft: ik probeer mijn leven te beteren!

And finally I also turned out to win a prize in the Tdf: a beautiful merino roving.
You see my fiber stash hasn't got much smaller, in spite of all my spinning, but it sure was fun!
As for blogging: I'll try to better my life!