Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

woensdag 16 januari 2008

Grote schoonmaak

Vandaag heb ik eindelijk de tafel in mijn werkkamer opgeruimd. Door alle drukte de afgelopen weken werd alles, wat ik beneden niet kon gebruiken , op die tafel gedropt. Kantklosjes, met het nodige garen er nog op, belandden in doosjes en bakjes en daarvan stonden er ook al weer een heel aantal. Klosjes en bolletjes garen, patronen, tijdschriften en nog zo het een en ander. Het meeste heeft nu weer een plek gevonden en ik heb weer ruimte om te werken
Today I finally cleared the table in my workshop. Because the last few weeks were so busy everything I couldn't use downstairs was dropped on this table. Lace bobbins, yarn still wound on them, were put in boxes and trays, and of these there were quite a few there already. Balls and bobbins of yarn, patterns, magazines and a few more things. Most has found a home again now and I've some more space to work

Ik maakte nog wel even mijn gekloste kerstengel af. Helaas: hij (zij?) heeft dit jaar de kerstversiering niet mee mogen maken. Volgend jaar dan maar. Morgen weer naar de kantklosschool - iets nieuws opzetten.
I did finish my Christmas angel in bobbin lace today. He (she?) hasn't been finished in time to be a part of this year's decorations. Next time it will be there. Tomorrow is my class at our lacemaking school, where I go every Thursday morning during the winter months. Because I want to start a new project I had to clear my pillow.

dinsdag 15 januari 2008

Weefboek

Nu ik misschien weer wat tijd krijg om te weven, lees ik alle dagen wel even in het boek 'Exploring Multishaft Design' van Bonnie Innoyie (Weavingdance Press, ISBN 0-9678489-0-3)
Ik ga eerst maar eens een schering opzetten in een 24-schachts rechte inrijg en het een en ander uitproberen.
It looks like I may have some time to weave soon, and therefore I read in 'Exploring Multishaft Design' nearly every day for a short time. I think I'll make a warp and put it on the loom in a straight draw on 24 shafts and try out a few things.

Onderaan mijn blog zal ik een lijst maken van boeken, die ik goed vind, waaruit ik ideeën haal of waarin ik lees (romans).
At the bottom of my blog I'll make a list of books I like, from which I get my inspiration or which I'm reading (novels).

Het boek van Bonnie is wel heel inspirerend. Op iedere bladzijde staan wel dingen, die je eigenlijk meteen wilt gaan proberen.
Mijn Megado met 32 schachten is nog lang niet genoeg gebruikt. Tot nu toe heb ik de vele schachten alleen gebruikt in Zomer en Winter weefsels en in een 24-schachts keper. In beide gevallen waren de scheringen eigenlijk te kort: het is ongelooflijk hoeveel ideeën je al wevende krijgt. Mijn enige angst bij dit boek is dan ook, dat ik nooit voorbij het eerste hoofdstuk zal komen: daarin staat al zoveel, dat ik mijn hele weefleven daarmee zou kunnen vullen.
Bonnie's book is really very inspiring. On each page are things you want to try out right away.
My 32-shaft Megado hasn't been used enough yet. I have used the many shafts only in Summer and Winter weaves (my favorite weaving structure) and in a 24-shaft twill. In both cases the warps were too short: it's unbelievable how many ideas you get while you're weaving. My only fear with this book is, that I won't get past the first chapter: there is so much there already, that I could spend my whole weaving life with just that.

maandag 14 januari 2008

Blokken bouwen en oma's verjaardag

Pepijn en Emmeke bouwen een toren.

Pepijn and Emmeke building a tower


De 90-jarige oma met haar achterkleindochter Judith

90 year old grandma with greatgranddaughter Judith

De kinderen hebben honger
The children are hungry

babydeken 2

Deze foto's wilden niet in het vorige bericht geplaatst worden, dus maken we een nieuw.

These photo didn't want to be placed in the former message, so I make a new one.

Klaar! Het is januari, maar het voelt alsof het al voorjaar is. Deken kan naar buiten!

Finished! It's January, but feels like spring. Blanket can go outside!

Posted by Picasa

Geweven babydeken

Twee weken geleden schreef ik, dat ik bij M+M garen had gekocht voor een babydekentje. Hier ligt de voorraad.
De bedoeling was de voortgang bij het maken op het blog te volgen, maar natuurlijk gebeurde er weer van alles en het kwam er niet van voor de deken af was! Dat ging echt supersnel!
Two weeks ago I wrote, that I'd bought yarn to weave a baby blanket. Here it is waiting.
Plans were to follow the production of the blanket on my blog, but as usual all kind of things happened, but not writing in my blog.
before the blanket was finished. That really was a super fast project!

De hevels zaten nog op de plaats van de vorige deken die ik weefde voor Sverre, de zoon van mijn nichtje Inge en haar man Niels. Ik hoefde dus alleen de draden van de schering er door te trekken!
The heddles were still in place from the last blanket I wove for Sverre, the baby son of my niece Inge and her husband Niels. I just had to pull through the ends of the warp!
Voor ik het wist was het weven klaar. Hier wacht de deken, afgewerkt en gewassen, om ingepakt en verstuurd te worden naar Floortje, de dochter van Lisette en Floris.
Before I knew it weaving was finished. Here the blanket, with a crochet edging and washed, is waiting to be packed and sent to Floortje, daughter of Lisette and Floris.