Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 4 augustus 2015

Dichtbij plezier

 Zondagmiddag waren we op stap in de buurt en het was de moeite waard. Je hoeft niet altijd ver weg om het leuk te hebben.

Last Sunday we went out on a trip in the neighbourhood and had fun. It isn't always necessary to go far to have a good time.

Eerst gingen we naar de kerk van Aartswoud, waar een tentoonstelling was ingericht over schapen, de teelt ervan en over wol. Als spinster moet je daar dus even gaan kijken. Meteen bij de ingang hing al een poster met daarop alle in Nederland voorkomende schapenrassen.

First we went to a nearby village, Aartswoud, where there was an exhibition on sheep, how to breed them and about wool. As a spinner one has to go and see of course. At the entrance there was a poster with all breeds one can find in the Netherlands.
Binnen lag een bak, met de wol van een aantal van die rassen.

There was a tray with the wool of a number of these breeds
 Op een lange strook foto's was het proces van het scheren duidelijk te volgen

On a long strip of pictures the process of shearing could clearly be followed
Er waren oude afbeeldingen met schapen, mooie nieuwe foto's en manden vol met wol, met de naam van het schapenras duidelijk leesbaar erbij.

There were old pictures of sheep, beautiful new photos and baskets full of wool, with the name of the breed clearly visible

Producten van schapenwol, en heel veel schaapjes, in diverse vormen

Products made of wool and a lot of sheep, in various sizes
 Krantenknipsel over aan schapen gerelateerde onderwerpen uit verleden tijden

Newpaper cuttings with articles about sheep from old times
 
Buiten de kerk gaven twee dames een viltdemonstratie

Outside two ladies demonstrated feltingVervolgens gingen we naar Hoogwoud. In de museumboerderij zou het breien van kralentassen gedemonstreerd worden

Next we went to Hoogwoud, where knitting bags with tiny beads could be seen in the museum farm there.
 Het tassenbreien had veel belangstelling

Knitting the bags got a lot of attention
 In de kleine donkere kamer, net als vroeger, ging het werk gewoon door.

In the small, dark room, the work went on as usual.
Een hele voorraad gebreide tasjes en tassen

Quite a collection of knitted bags
Verderop in het museum diverse kanten mutsen uit de streek

Further on in the museum many differen old caps from the area.
Op een halve meter onder de zeespiegel, zoals op de straat geschilderd stond, hadden we op die zonnige zondagmiddag toch zomaar een heleboel moois gezien!

At half a meter below sea level, as was painted on the street, we saw a lot of fine things on that sunny Sunday afternoon!