Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 26 februari 2008

Vaatdoeken, SSS, spinsels en kant

Sinds deze maand ben ik lid van de groep 'Monthly dishcloths' Iedere maand wordt het patroon gegeven van twee van die vaatdoekjes en dit is het exemplaar van half februari. Een slipsteekpatroon in twee kleuren. De breikatoen komt nog uit de voorraad van mijn oma, en wacht dus al jaren om gebruikt te worden. De breinaalden (4 1/2mm) hadden een maatje kleiner gekund, maar het is nu wel lekker soepel.
Since this month I'm a member of the 'Monthly Dishcloth' group. This is the MidFebruary project. A slip stitch pattern in two colours. I used yarn from my grandmother's stash and so it has been waiting for years to be used. The needles could have been a size smaller, but now the cloth is nice and flexible. De hoeveelheid kantklosjes op mijn werkstuk is enorm gegroeid: het zijn er nu meer dan honderd. Het werk vordert langzaam maar toch ook wel zeker. Ik ben bijna halverwege.
The number of bobbins on my piece has grown a lot: there are more than 100 now. The work is progressing slowly, but at least it goes forward now! I'm nearly half way.

Als de kant af is wil ik een lap weven, waarop de kant moet worden vastgezet. Het zal waarschijnlijk goudkleurig worden, van Colcoton 34/2 met zijde. Materiaal kan ik zaterdag kopen, wanneer het nieuwe Weefnetwerk officieel wordt opgericht. Voor de oprichtingsvergadering met allerlei activiteiten daaraan verbonden hebben zich 300 mensen opgegeven. Een mooi begin.

When I've finished doing the lace I want to weave some cloth to attach the lace to. Probably it will be gold coloured cotton 34/2 and silk. I can buy what I need next Saturday, when the new Dutch weavers organisation will officially start, with a meeting and other activities that have to do with weaving, like a small market. For this event 300 people have booked, a nice start!

Zo nu en dan spin ik nog. Hier nog meer Clun Forest met verschillende kleuren zijde. Het effect van de verschillende kleur zijde is minder groot dan het op de klos leek. De naturelkleurige wol is Romney, heerlijk zacht en glanzend.

So now and then there is time to spin. Here some more Clun Forest with different colours silk. The effect of the different colours is less than it looked like on the bobbin. The undyed wool is Romney, very soft and beautiful

Natuurlijk vordert de SSS sjaal ook. Ik heb al zes clues af en de sjaal ziet er nu zo uit.

Of course the SSS shawl is growing, too. I have finished six clues and this is what it looks like now.

vrijdag 22 februari 2008

Bloggen

De computer begint nu zoveel tijd in beslag te nemen, dat ik aan weven, breien of spinnen nauwelijks meer toekom! Er zijn nog zoveel nieuwe dingen te ontdekken op computergebied, maar ze hebben allemaal gemeen, dat ze heel tijdrovend zijn. Maar ook heel leuk. Op een dag zal ik nog eens weten hoe ik buttons moet toevoegen aan mijn blog, vandaag wil dat (nog) niet lukken.
The computer begins to take up so much of my time, that there is hardly time to weave, knit or spin. There are so many things for me to discover in the computerworld, but they nall have one thing in common: they are all very time consuming. But great fun, too. One day I'll know how to add buttons to this blog, for today I couldn't (yet)

woensdag 20 februari 2008

Uithalen en opnieuw beginnen

Zo nu en dan heb ik het gevoel dat ik me gedraag als een jonge hond. Als je daar mee gaat wandelen, lopen ze zeker twee keer zoveel als jij. Zo vergaat mij dat nu bij mijn breiwerk. Voor ik een beetje goed van start was bij de Spring Shawl Surprise had ik alles ook zeker tweemaal gebreid. Nu schiet het toch lekker op en ik heb bijna vier clues af.
So now and then I feel like I'm a puppy: when you walk with them, they cover at least twice the distance you do. This happens with my knitting at the moment. Before I really started my SSS I had knitted almost every row twice. But now I'm getting on and have nearly finished four clues. Mijn kantkloswerk heeft datzelfde jonge honden effect: ik klos een stukje, ben ontevreden, haal het uit en begin opnieuw. Er is dus nog niet al te veel te zien en bovendien rust er nog een embargo op tot de tentoonstelling in juli. Daarom maar een foto van de Schneeberg zeilboot, die ik eerder deze winter maakte.
My lacemaking has the same puppy effect: make a part, and undo it again, start all over. There isn't much to show yet, and besides there's an 'embargo' on it until the exhibition in July. Therefore a picture of the Schneeberg sailing boat I made this winter.

Mijn weefwerk wil ook nog niet erg vlotten, hoewel ik het resultaat mooi vind. Er is eenvoudigweg niet voldoende tijd. Carol stelde voor, om te proberen de grootste flotteringen vast te zetten met naald en draad. Zelf had ik bedacht, dat ik tussen de keper inslagen ook een linnenbinding inslag zou kunnen weven. maar dan zou het effect toch anders worden, vrees ik. De ketting flotteringen maken deel uit van het effect, dat me nu toch wel bevalt. Het wordt dus wel licht vilten, denk ik.

My weaving isn't growing, either, although I rather like the result now. There simply isn't enough time. Carol thought it might help to attach the longest floats with needle and thread. I had the idea of weaving a tabby between the twill wefts. But that would change the look of the weave, I'm afraid. The warp floats are very much part of the effect that pleases me now. I think that I may lightly felt the piece after it comes from the loom.

Ik heb Weave cast ontdekt, een podcast helemaal gewijd aan weven. Verslavend en heel informatief. Het bestaat al twee jaar en iedere maand komt er een nieuwe aflevering uit. Iedere keer wordt een proeflap besproken, met het hoe, wat en waarom, er wordt een min of meer bekende wever geïnterviewd, enz. Ongeveer een uur luisteren per aflevering. Heerlijk tijdens het breien of spinnen. Een andere uitgave van dezelfde persoon is Weavezine, een online weeftijdschrift, dat deze maand voor het eerst is uitgekomen.

I discovered Weavecast, a podcast completely on weaving. It's addictive and very informative. It's existed for two years already and there is a new show every month. Eacg time a sample is discussed, with what, how and why, a more or less well known weaver is interviewed, etc. About one hour per issue. Great while you're knitting or spinning. Another production of the same person is Weavezine, an online weaving magazine, that started this month.

Winter, sensatie, breien

Het was plotseling winter hier, het vroor en dat is tegenwoordig nieuws: de temperaturen zijn veel te hoog. Ik heb al tijden buiten zitten spinnen. Heel prettig, maar niet normaal. Gistermorgen kwam de zon prachtig op.
It suddenly was winter here, it was freezing and that is news nowadays: temperatures are far too high. I've been spinning outside for quite long times. Very nice, but special. Yesterday we had a lovely sunrise. Uit mijn slaapkamerraam zag ik twee haasjes in het berijpte gras spelen. (Er wilde er maar een op de foto) De paarse kleuren in de foto verbaasden me. Een goede foto voor ontwerpoefeningen, waarin op de online guild op dit moment een workshop gegeven wordt.
From my bedroom window I saw two hares playing in the icy grass (Only one wanted to be in the photo) The purple colours in the photo surprised me. A good photo for the design exercises for which a workshop is given at the Online Guild.

Overal zag ik mooie structuren.

I saw nice structures everywhere.

Toen we koffie zaten te drinken zagen we plotseling een auto de sloot tegenover ons huis inrijden. Omdat we dat al veel vaker hebben meegemaakt wisten we wat we moesten doen: Jan ging er naar toe en ik belde 112. Het was heel glad. Al snel waren er vier politieauto's en een kraanwagen. Sloot en straat waren dus weer snel opgeruimd. De chauffeur was ongedeerd.

While we were having coffee we suddenly saw a car driving into the ditch across the street. Because this happened often before we knew what to do: DH went to help and I rang the alarm number. The road was very slippery. Soon there were four policecars and a tow truck and so in a short time road and ditch were free again. The driver was unhurt.

Ik heb er weer een KAL (Knit along) bij: ik heb me gevoegd bij de Monthly Dishcloth breiers, die iedere maand twee vaatdoekjes breien: de eerste van de maand beginnen ze met een effen patroon in recht/averecht en op de zestiende met een structuurpatroon. Hoewel wij in Nederland afwassen met een borstel leken die vaatdoekjes me wel handig en bovendien zijn het leuke proeflapjes. I've joined another KAL: Monthly dishcloths. Each month they start a knit/purl pattern on the first of the month and a structured pattern on the 16th. Although we Dutch use a brush to do the dishes these cloths seemed useful to me and besides they are nice samples.

maandag 11 februari 2008

Spring 's in de lucht/Spring is in the air!

De titel van de dag was een van de favoriete fouten, die mijn leerlingen ooit maakten en deze week moest ik daar telkens aan denken. (Goede vertaling van het Nederlands zou zijn: Jump! en van het Engels: Het voorjaar zit in de lucht)
Het begon al donderdagmorgen, toen we de eerste lammetjes buiten zagen lopen: nieuwe wol op pootjes! Wat een vrolijk gezicht al zo vroeg in het jaar.
En vanmorgen heb ik heerlijk buiten zitten spinnen op mijn Roberta. Bijna een klos vol Romney gesponnen.Today's title was one of my pupils' favorite mistakes years ago and this week I was reminded of that many times (Translation of the Dutch= Jump!) It started last Thursday, when we saw the first lambs in the field: new wool on legs! Such a nice view, so early in the year.
And this morning I've been spinning outside on my Roberta. I nearly finished a whole bobbin of Romney.Mijn mandje, gebreid uit het boek van Cat Bordhi en daarna gevilt, is af. Hier is het resultaat, gevuld met handgesponnen en -geverfde wol

I've finished the basked I knit and felted from Cat Bordhi's book. Here is the result, filled with hand spun and - dyed wool.Ik ben toch weer opnieuw begonnen met de Spring Shawl Surprise. En hier is ook een foto van dat begin. Bij mijn voorjaarsschoonmaakwoede (mooi Scrabblewoord) vond ik weer de cones met merinowol, waarmee mijn moeder en ik nu bijna 45 jaar geleden ons eerste werkstuk weefden. De resten bleven bij mijn moeder in de kast staan en kwamen later, met de rest van haar wolvoorraad naar mij toe. De dozen gingen naar de zolder, waar ze een leuke speelplaats vormden voor wat gevleugelde vrienden: motten.... Het meeste van de wol heb ik weggegooid, maar hier leek nog wel wat bruikbaars aan te zitten, dus ik gebruik het nu voor de sjaal. Zo nu en dan moet ik wel even aanhechten, maar het valt tot op heden niet tegen. Ik ben inmiddels al weer bijna halverwege aanwijzing 2


I restarted my Spring Shawl Surprise and here is a photo of this restart. During my springcleaningmania I found the cones of merinowool again, with which my mother and I wove our first project, now nearly 45 years ago. The rest of the wool went into my mother's (huge) stash and later this stash came to me. The boxes went up into the attic of our old house, where they formed a nice playground for our flying friends: moths... Most of the wool I threw out, but this seemed usable still, so that's what I use for the sjawl. The thread ends so here and there, but it's not as bad as I feared. I've almost finished half of clue 2 already

Hier nog een gevolg van de opruimwoede. Twee jaar geleden volgde ik bij de Online Guild een workshop paars verven met natuurlijke verfstoffen. Hoewel ik niet zo'n liefhebber ben van verven met planten enz. vond ik dit leuk om te doen. Heel enthousiast was ik aan het beitsen en verven, kocht verfstoffen bij verfmolen De Kat en maakte grote plannen. Ik beitste dus meteen maar een voorraadje gesponnen wol met aluin voor, want Helen, de workshopleidster, had gezegd, dat je dat heel goed wat langer kon bewaren, wanneer je dat in een luchtdichte trommel deed. Dat kwam goed uit, want ik ging met vakantie. Van verven kwam niets meer. Tenminste niet met plantaardige verf. Ik zag wel die trommel staan, met, zoals ik wist, die natte wol. Zo langzamerhand was ik bang voor wat er uit zou komen. Deze week was het zover: ik moest even kijken en zou de wol wel weggooien, als het niet goed meer was. Tot mijn stomme verbazing was de wol nog vochtig en zag er goed uit. Alleen de katoenen afbindingen hadden deze behandeling niet overleefd: ze waren compleet vergaan. Helaas merkte ik dat wat laat op, zodat een van de strengen in een warboel veranderde. Die heb ik maar in de vuinisbak laten vallen. De rest stopte ik in een bad met blauw- en roodhout (campeche en fernambuk) en hier is het resultaat. Op zijn minst verrassend!


Here another result of my cleaning mania. Two years ago I took part in a workshop of the Online Guild in dyeing purple with natural dyestuffs. Although I don't like dyeing with plants so much I enjoyed the workshop. Enthusiastically I mordanted and dyed and bought more dyestuffs at the windmill De Kat, where they grind these dyestuffs. I mordanted a nice batch of handspun wool (alum) because Helen, the workshop teacher, had told, that the mordanted wool would keep well for a longer time. That was good to know, because I went on holiday. After I came back home there were so many other things to do, so that I didn't do any more natural dyeing. From the corner of my eye I often saw this bin with - as I knew - the wool in it and often I wondered what I would find when I would open it. This week I did. I was surprised to find that the wool was still wet. Just the cotton with which I had tied the hanks hadn't like the treatment: it was nearly gone. Unfortunately I didn't notice that in time, so that one of the hanks changed into a bunch of knots and I threw it away. The rest went into a red- and bluewood (campeche and fernambuk) dyebath (with new ties), with the result on the photo. Surprising, to say the least.

dinsdag 5 februari 2008

Gebreide en gekloste kant

Deze wol gebruik ik voor het breien van Josephine. het is Clun Forest, getwijnd met een gekochte dunne zijde. Voor Josephine was deze zijde lichtblauw, hier lichtgeel.
I use this wool to knit Josephine. It's Clun Forest, plied with a very thin bought silk. For Josephine this silk was light

blue, here it's yellow.

En hier is voor en rugpand van Josephine, aan een stuk gebreid. Het blauwe effect van de zijde is duidelijk te zien

And here is the body of Josephine, knit as one piece. The effect of the blue silk is clearly visible.Hier is toch een stukje van mijn kloswerk. Ik vind de kleuren zelf erg mooi.

Well, here's my bobbin lace. I really like the colours.


En tenslotte een foto van mijn 'advanced twill'. Alle probeersels zijn net te zien. Alleen de laatste is enigszins naar mijn zin, hoewel de flotteringen nog steeds (te) lang zijn (naar mijn zin)
And last of all a picture of my woven advanced twill. You can just see everything I tried. I only like the last part, although the floats are still (too) long (in my eyes)

Geen foto van mijn Spring Surprise Shawl, want die heb ik gisteravond uitgehaald. Het garen was toch niet geschikt. Omdat linnen en viscose het hoofdbestanddeel van het garen vormden, zat er helemaal geen rek in. Dat breide heel onplezierig. Dus, hoewel het resultaat best aardig was, toch gingen de naalden eruit! Misschien probeer ik het nog eens, maar dan met wol.
No photo of my SSS, because I frogged it last night. The yarn just didn't feel right. Linen and viscose (?) were the main part of the yarn, and this made it hard to knit (not flexible enough) My hands didn't like knitting with it. So, although the result wasn't bad at all, the needles went out. Perhaps I'll try again one day, but then I'll use wool.Posted by Picasa

zaterdag 2 februari 2008

Wat zit op de naalden...

...en op het getouw, het kantkloskussen en het spinnewiel?
What's on the needles, the loom, the lace-pillow and the spinningwheel?

Op twee korte rondbreinaalden breide ik de 'Nine-to-five-socks' van Nicole Hindes (http://www.allbuttonedup.wordpress.com/) Wat heerlijk om niet steeds zo weinig steken op een naald te hebben, dat je blijft omkeren. Het beviel me prima. Alleen bij de hiel smokkelde ik: die breide ik toch maar op rechte naalden.
On two circular needles I knit the 'Nine-to-five socks by Nicole Hindes. I loved to have more stitches on one needle, so that I didn't keep turning. But at the heel I smuggled: I used straight needles for that.


Een poosje geleden kocht ik het boek 'A Second Treasury of Magical Knitting' en hier is het eerste werkstuk uit het boek: een eenvoudige Moebius sjaal.
Some time ago I bought Cat Bordhi's 'Second Treasury of Magical Knitting' and here is the first project of the book, a simple Moebius.Het begin van het eerste mandje uit hetzelfde boek. Het breiwerk is inmiddels al af, dus er moet gevilt worden. Daarvoor moet ik nog wat moed verzamelen.
The start of the first basket from the same book. I've finished knitting it already, so now it has to be felted. For that I have to find the courage, though.

Het Louet getouw is weer in gebruik! Het is zo lang geleden, dat ik er iets op geweven heb, dat de gebruiksaanwijzing van het getouw er bij moest. De rest van de handgesponnen wol/zijde, die ik voor de gebreide 'Chrysopolis-sjaal' gebruikt heb, is de schering. Rechte inrijg op 24 schachten. Ik wilde er een 'advanced twill' op weven, n.a.v. de cursus bij de Online Guild. Waar ik al bang voor was, bleek waarheid: ik vind het niet mooi. Hoewel: nu ik een inslaggaren gebruik met wat minder contrast, wordt het al wat beter. Stacey schreef trouwens al, dat deze techniek vooral geschikt was voor hele dunne draden, zodat bij de keerpunten niet zulke lange flotteringen optreden. Hier, met 5 dr/cm is de flottering toch snel te groot. En alleen rechtuit weven geeft van die eindeloze schuine strepen. Bovendien wilde ik 'rimpelingen'weven, n.a.v. het thema van onze weefkring: Water. Het begint er een beetje op te lijken.
I'm using my Louet loom again! It's been so long since I wove on it, that I needed the user manual of the loom. For the warp I used the same handspun wool/silk blend which I used for the knitted Chrysopolis shawl. Straight threading, 24 shafts. I wanted to weave an advanced twill on it, after the instructions of the workshop we had on the Online Guild. What I feared came true: I don't like it. Although: now that I use a weft in a less contrasting colour it pleases me a little more. And Stacey (workshop teacher) wrote that the technique was best for thin yarns, so that the floats would not be so long at the turning points. In my warp, with 5 ends/cm (12 1/2 epi) the loats tend to be pretty long. And just weaving on, without turns gives these endless twill stripes. Besides: I wanted to work to the theme of our (land) weavers guild, which is water, and a point twill gives nice 'rimples'.

Na mijn gekloste kerstengel werk ik nu voor de kanttentoonstelling van de kantklosschool in juli. Omdat de internationale kantorganisatie dit jaar een congres in nederland houdt, zijn er deze zomer allerlei kantactiviteiten in het hele land. Na de tentoonstelling zal ik foto's in mijn blog zetten van mijn werk op dat gebied, maar geloof me: het houdt me aardig bezig.
After my Christmas angel in bobbin lace I'm working for the lace exhibition of our lace school which will be in July. OIDFA, the international lace organisation (bobbin lace and needle lace) will have its convention in Holland this summer and there will be lace activities all through the country. I'll put photos of this work in my blog after the exhibition, but believe me: it keeps me busy!

Op mijn Majacraft Rose spin ik merino. De paars/blauw gemengde lont is net af, nu zal ik beginnen aan de effen blauwe lont, waarmee ik ga twijnen. Op de Roberta heb ik de Clun Forest getwijnd met zijde en nu spin ik daarop witte Romney, die ik wil gaan verven.
On my Majacraft Rose I'm spinning merino. I've just finished a purple/blue variegated roving and now I'm startin a blue one, with with it will be plied. On the Roberta I plied the Clun Forest and the silk and now I'm spinning white Romney, which I want to dye.

Verder brei ik nog aan Josephine, de trui van Clun/zijde en ik kon het niet laten: ik doe mee met twee KAL: de SOTS-ii en de Spring Shawl Surprise...
And then I still work on Josephine, the sweater in Clun/silk and I couldn't resist: I take part in two KALS: SOTS-ii and Spring Shawl Surprise...

Posted by Picasa

Nine-to- five sokken


Hier de sokken. Hoe ik ook mijn best deed: helemaal gelijk wilden ze niet worden. Zou er dan toch wat variatie in het garen zitten? (Opal)
Here are the socks. How much I tried, they didn't want to be exactly the same. Is there some varation in the yarn? (Opal)
Posted by Picasa