Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 25 december 2009

Droef

Geen vrolijke kerstverhalen vandaag, hoezeer ik hoop, dat iedereen vrolijke kerstdagen heeft.
Mijn hoofd staat er niet zo naar.
Een van de trouwste lezers van mijn blog, mijn schoonzuster, is overleden.
Ze was al heel lang ziek en voerde een strijd, die niet te winnen was. Haar overlijden kwam ook niet onverwacht. Toch: even rust.

Volgende week ben ik er wel weer, denk ik.

No happy Christmas tales today, although I hope everyone has very happy holidays.
I'm not really feeling like blogging, though.
One of the truest followers of my blog, my sister-in-law, died yesterday.
She was ill for quite a long time, fought her illness bravely, but she couldn't win this fight and her death wasn't unexpected. But I feel I need some quiet time now.

I'll be back here next week, I expect.

zondag 20 december 2009

Kerstverhaal


Hier een detailopname van mijn vest. Op het moment ziet het er anders uit, want de middelste van de drie averechte steken aan weerskanten van de gaatjesrijen  moest vallen en dus 'ladderen'. Eigenlijk had ik ook daarvan een foto willen maken, maar dat is in de haast vergeten. De kleurstrepen zien er echt zo uit, want is is tenslotte Noro! Het zijn echt kleuren, passend bij het huidige weertype.
Vandaag sneeuwde het nog weer meer en met een heel harde wind hebben we nu hier en daar een dikke laag.

Here a detail of my vest. At the moment it looks diferent, for the middle stitch of both rows of three purled stitches on both sides of the lace rows had to be dropped to maske ladders. I wanted to take an 'after-laddering'  picture as well, but being in a hurry as usual, I forgot. The coloured stripes really look like this: it is Noro after all. These really are colours fitting to the weather of today!
It snowed some more today and with a very srong wind we have quite a thick layer on the ground now.


En hier is het bewijs, dat ik echt wat gedaan heb op weefgebied: hier haspel ik mijn zwarte schering, de tweede helft ervan. Inmiddels is het haspelen klaar en alles kan op de getouwen gezet worden. Als je goed kijkt, zie je de roze/witte schering op de Megado hangen.
Als je wat verder naar achter kijkt, zie je op de tafel mijn kantkloskussen. Ik heb deze foto's met Picasa naar mijn blog gestuurd, zodat ik verder op mijn netboek kan werken, maar dan kunnen er maar vier foto's tegelijk verstuurd worden, merkte ik. De kantfoto komt dus later.
Ook zie je, links, de haspel van een van mijn spinnewielen, de Louet en nog een klein proefgetouwtje. Zo is hier gelijk een impressie van mijn werkkamer. Meestal te rommelig voor woorden, maar wat heerlijk om een eigen plek te hebben!

Here the proof, that I really did some weaving related work: here I'm winding the second half of the black warp. By now both warps are ready to be put on the looms. When you look quite well, you can see the pink/white warp hanging on the Megado.
When you look a little more to the back you can see, lying on the table, my lace pillow. I sent these photos to my blog through Picasa, but that only works for four photos, so the lace picture, which I also took, will come later.
You can also see, on the left, part of my Louet spinning wheel and a small table loom. In that way you get an impression of my studio. Mostly to messy for words, but how good it is to have this space for myself!

Op de fofo draag ik een vest, dat ik lang geleden breide en tot nu oe weinig gedragen heb. Vraag me niet waarom, maar ik kan wel vertellen waarom ik het nu draag. Een (vrij droevig) kerstverhaal: Posted by Picasa

In the picture I am wearing a jacket which I knit a long time ago and which I haven't worn much until now. Don't ask me why. But I can tell you why I'm wearing it now. A (rather sad) Christmas story:

Er was eens een breister, die graag en veel truien breide. Ze maakte de een na de andere en haar kast vulde zich. Ze had het echter altijd nogal warm en droeg de truien niet al te vaak. Daarom schakelde ze over naar sjaals. Vooral dunne ajoursjaals hadden haar voorkeur: het duurde lekker lang om ze te maken en de kast werd er niet zo vol van.
Toch kwam er zo nu en dan nog een trui bij en in het voorjaar van het afgelopen jaar besloot de breister de wintertruien tijdelijk op de zolder op te bergen, zodat er ruimte kwam voor de zomerkleren.
De truien verdwenen uit het gezicht.
De breister woont in een land, waar de winters niet streng zijn. Het vriest er zelden en sneeuwen doet het ook bijna nooit. Tot dit jaar. Het werd echt koud. De truien moesten weer tevoorschijn gehaald worden.
Nu al meer dan een week zoekt ze de zolder af, naar de doos (?) met truien. Ze zijn verdwenen. Ze blijven verdwenen.
Op een warme dag, in de zomer van 2010 vindt ze ongetwijfeld op de warmste dag van het jaar een doos met daarin... Jawel.....
Nu draagt ze wat in haar kast is overgebleven. Het is natuurlijk wel een goed excuus om nieuwe wol te kopen!

Once upon a time there was a knitter, who loved knitting sweaters. She made one after the other and her wardrobe was always full. She was always too hot to wear sweaters very often, so she changed to knitting shawls and scarves. Especially thin lace shawls: it took nicely long to knit them and they didn't fill the wardrobe so quickly.
Yet now and then a sweater was added and in spring of this past year the knitter decided to put the sweaters away temporarily, to make space for the summer clothing.
The sweaters disappeared from view.
Thw knitter lives in a counry, where wnters are pretty mild. Temperatures rarely go below zero and there is hardly ever any snow. Until this year. It was suddenly cold. The knitter needed her sweaters.
For more than a week now the knitter is looking for her sweaters. They are gone. They are not to be found.
No doubt, on the hottest day of 2010, in summer, she'll find a box with... Yes, indeed...
Now she is wearing whatever is left in the wardrobe.
Of course it is a good excuse to buy new yarn!


Nog nooit heb ik quiltwerk in dit blog gezet. Hier hangt de kerstbeer voor onze deur. Ik maakte die ook al weer een tijd geleden, maar ieder jaar komt hij weer voor de deur om onze bezoekers te begroeten. De sneeuw op de buxeshaag is weerspiegeld in het glas, net als het hek van de buren. Toch nog een beetje een sneeuwfoto.

Never before I've shown quilting in this blog. Here is the quilted Christmas bear I made a few years ago. Every years he comes back to greet our visitors. The snow on the boxhedge is reflected in the glaas of the door, just like the neighbour's gate. So a snowy picture after all.


zaterdag 19 december 2009

Computerproblemen

Onze computer vertoont nu al een hele tijd kuren: als hij al werkt, dan duurt alles eindeloos. Dat verhoogt het plezier niet meteen wanneer je even snel iets wilt schrijven of opzoeken. Nu schrijf ik dus even op mijn kleine netboek, waar (nog) geen foto's op staan. Een fotoloos blogje, dus. Maar voor iedereen die graag plaatjes kijkt en ook van breien houdt had Henny vandaag een goede tip op haar blog: een miniatuurbreister:  Spectaculair! Bedankt voor deze tip, Henny!

Our computer is giving us a lot of troube lately: if it decides to work everything takes ages. That doesn't really please me when I (as usual: quickly) want to look something up or post something. So now I'm typing this on my small netbook, on which I haven't (yet) any pictures. So this will be a photoless blog. But for everone who likes to look at pictures and is also fond of knitting Henny had a nice link on her blog today: a miniature knitter  Spectacular! Thank you Henny for mentioning this!

Vandaag heb ik de eerste helft van de zwarte schering afgehaspeld, die op mijn Toika getouw moet komen, en een begin gemaakt met de tweede helft. In totaal moeten er 720 draden komen van bijna 5 meter, dus het duurt even. Op de Megado kan ik de roze/witte schering gaan opbomen, die schering heb ik gisteren gemaakt.

Today I wound the first half of the black warp that has to go on my Toika loom and made a start with the second half. There will be 720 ends alltogether, almost 5 meters long, so winding that takes a while. and then the threading can begin. On my Megado I can start beaming the pink and white cotton warp. I made that yesterday. I work back to front.

Mijn mouwloze vest schiet lekker op. Beide voorpanden zijn af en de rug vordert aardig. Vanavond nog maar even verder daaraan  werken. De kerstboom moest vandaag versierd worden,dus veel tijd om te breien bleef er niet over. Het zal vast niet af zijn voor de kerst.

My sleeveless waistcoat (as it is called in the pattern, from Simply Knitting Nov.2009) is progressing nicely. I've finished both fronts now and the back is progressing. I'll work on that this evening. Today the Christmastree had to be decorated and so there wasn't much time to knit. It definitely won't be ready for Christmas.

donderdag 17 december 2009

Wit

Meestal is het kerst en nog niet wit van de sneeuw, dit jaar is het wit en nog geen kerst. Ach ja, verschil moet er zijn.
Vannacht zag ik het al: het dakraam was volledig ondoorzichtig van alle sneeuw, dus ik was niet al te verbaasd toen ik de gordijnen van de slaapkamer opendeed en dit zag:

Most years it is Christmas and not yet white with snow, this year it's white with snow and not yet Chritmas. Different. I saw it when I went to bed last night: our attic window couldn't be looked through because there was too much snow on it. Therefore I wasn.t too surprised when I opened the bedroom curtains and saw this:

Beneden was ons uitzicht door de tuindeuren ook heel erg besneeuwd.
Downstairs the view from the French windows was pretty snowy as well

Kleurenfoto's van de voortuin werden ook zwartwit-foto's. Hoefde je niets voor te doen!
Color pictures of the front garden automatically became black and white pictures. No need to change the camera settings!

De weg voor ons huis
The road in front of the house

De toverhazelaar (hamamelis) in de tuin bloeit. Zoek de bloemen!
The witch-hazel in the garden has flowers. Where have they gone?

 Morgen schijnt er nog meer sneeuw te komen. Een goede gelegenheid om verder te gaan met het opzetten van mijn weefgetouw. Vandaag heb ik de laatste acht schachten van mijn Megado getouw van hevels voorzien. Tot nu toe gebruikte ik 'slechts' 24 schachten, nu ga ik alle 32 schachten gebruiken. Ik ga theedoeken van katoen weven, en omdat schijnpatronen me blijven boeien, maak ik nu een weefsel met rozerood en wit, van ieder 8 draden afwisselend. Rechte inrijg op 32 schachten. Ook de schering is vandaag gehaspeld.


Tomorrow more snow is expected. A good opportunity to carry on dressing my loom. Today I put heddles on shaft 25-32 of my Megado loom. Until now I 'only' used 24 shafts, but now I'm going to use all 32. Because colour-and-weave patterns keep intriguing me I'm now going to weave teatowles, in red/pink and white, 8 ends of each alternating. Straight draw on 32 shafts. Today I made the warp as well.


zondag 13 december 2009

Kantmarkt en breiwerk

Het was op de kantmarkt dit jaar veel drukker dan vorig jaar - of vergis ik me nu zo?
Toch was het aanbod voor mij wat minder interessant. Natuurlijk kocht ik nog wel wat:
  • een klos linnen 20/2
  • een boek met een Milanees alfabet
  • een boek met de cijfers in Milanese kant
  • een paar kleine klosjes linnen
  • een paar mooie kleurtjes katoenen garen van Madeira, om de letters en cijfers te klossen.
Ieder jaar is deze markt weer een reunie van klossters. heel gezellig.

It was busier than last year on the lacemarket - or am I mistaken?
Yet what was being sold seemed less interesting to me. Of course I did buy a few things:

  • a bobbin full of linen 20/2
  • a book with an alfabeth in Milanese lace
  • a book with the numbers 1-9 in Milanese
  • a few small bobbins full of linen
  • a few bobbins full of Madeira coton, in different colours, to make the alfabeth and the numbers
Every year this market is a reunion of lacemakers. Great!

Marion: kantklossen is niet zo moeilijk, maar je moet wel wat les gehad hebben in de beginselen. De dames die in september begonnen zijn, konden deze ster maken! We hebben een ochtend les in de week.

Marion: making bobbin lace isn't so hard, but you need some lessons. The lacers who started in September could make this star. We have one lesson a week

Vooruit dan, nog even een nieuw kantje, een kerstboompje deze keer.

Ok then, another, new piece of lace. A Christmas tree this time.


Vorige keer heb ik het niet over mijn breiwerk gehad. De Windsbraut Spitzbergen vordert gestaag, maar is lastig op de foto te zetten: te groot! Met twee lange rondbreinaalden lukte het een beetje.

Last time I didn't talk about my knitting. The Windsbraut Spitzbergen shawl is getting on slowly, but is hard to put in a photo: too big! I was successful using two long circular needlesDe kleur kon beter, maar het licht was niet zo goed en ik kon geen flits gebruiken: dan werd de foto nog minder goed. Het is een mooi paarsblauw, handgesponnen merino.

The colour could be better, but light wasn't too good and I couldn't use flash: the photo was worse then. It is in reality a beautiful purplish blue handspun merino.

Al een hele poos ben ik bezig aan een mouwloos vest, van Noro Silk Garden. Op de foto het begin van het tweede voorpand. De eerste is af. Even doorbreien, dan kan het vest aan met kerst.

For quite a while I'm knitting a sleeveless cardi in Noro Silk Garden. In the picture the beginning of the second front part. I've finished the first. Now I have to knit on a bit, so that I can wear it for Christmas.


donderdag 10 december 2009

A star is born...

Het weekend was hectisch, om het zo maar eens uit te drukken. Zaterdagochtend vierden we om te beginnen vijf verjaardagen. Omdat de families van zoon en dochter zo ver bij elkaar vandaan wonen, waren er in de afgelopen periode, waarin ze elkaar niet hadden gezien veel verjaardagen geweest, die nog niet echt gevierd waren en waarvoor nu cadeaus werden uitgewisseld. Natuurlijk lag de nadruk op de verjaardag van Emmeke, die op 1 december wel 3 jaar was geworden en daarom mocht ze drie kaarsjes uiblazen.

The weekend was hectic, to say the least. On Saturday morning we began with celebrating five (5!) birthdays. Because the families of our son and daughter live so far apart, many birthdays had passed in the past period in which they hadn't seen each other and those birthday hadn't yet been celebrated and presents hadn't yet been exchanged. Most important of course was Emmeke's birthday: she was 3 on December 1 and was allowed to blow out three candles!


's Middags vierden we Sinterklaas met de kleinkinderen en mijn schoonmoeder (91). Vooral voor de kleintjes een spannende en enerverende gebeurtenis.

In the afternoon we had a St Nicolas party for the grandchildren and also for my MIL (91) A very exciting event, especially for the younger ones.


Hier de jongste en de oudste feestganger.

Here the youngest and eldest person at the party.
's Avonds was het feest voor de groten. De oudste twee kleindochters deden hier mee.
Ik kreeg een rijm van de Sint bij mijn cadeau:
Garen, garen, garen, wol
Daarmee staat je lijstje vol
Maar Sinterklaas, die goede man
Vindt daar helemaal niets an.
(of woorden van gelijke strekking)
Ik kreeg dus een spelletje voor de Wii. Ook leuk, we hebben het zondag gespeeld.

In the evening we had the party for the grown-ups and the two eldest granddaughters were taking part there as well. For readers of my blog who might not know: we exchange gifts on Dec 5, and each gift is accompanied with a rhyme. My gift had these words (more or less) with it:
Your wishlist is full
With yarn, yarn, yarn and wool
But although St Nic is the best
For that he has no interest... (Rhyming in English is not easy, but you understand the meaning!)

So I got a Wii game. Nice too. We played it on the Sunday.

Veel tijd voor handwerk is er dus niet (en ook niet voor de computer, die trouwens ernstige kuren vertoont, waarbij alles uren duurt!)

There isn't much crafting time (nor computer time: our computer is not working properly at the moment, which means everything takes hours!

Toch maakte ik nog wat kleine kantjes en ook de ster is afgemaakt. Hier is alles nog plat. Bovenaan de ster, dan twee  onderdelen van wat ooit een engel moet worden en tenslotte een kant en klare engel.


Yet I did make a few laces and finished the star. Here everything is still flat. The star is on top, followed by two parts of what will become an angel (I hope) and finally a comple angel.

En hier is de ster afgemaakt en wel.

And here is the star: finished!

Tussen de bedrijven door kon er nog wel heel even gesponnen worden. Ik kocht in Elsspeet mooie zijde, geverfd door Amanda (uit Engeland). Het waren een paar caps en een broodje. Een van de caps hier, met de helft gesponnen op de klos.

So now and then little time could be found to spin. In Elsspeet, earlier this year, I bought lovely silk, dyed by Amanda (from England). It was a few caps and a brick. Here one of the caps, with half of it spun on the bobbin.

De kleuren spraken me zo aan, omdat ik plannen had vezels te verven naar aanleiding van een foto, die ik in Scandinavië maakte. Dat hoeft niet meer: dit komt heel mooi in de richting!
I liked the colours so much, because I had plans to dye fiber inspired by a photo we took in Scandinavia. I needn't do that now: these colours look very much like the photo!

Hier het broodje/Here's the brick

Morgen gaan we naar de kantmarkt in Maarn, een jaarlijks evenement. Leuk!

Tomorrow we'll go to the lace market in Maarn, an annual event. Great!