Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

Extra info en patronen

Misschien zal ik deze pagina niet veel gebruiken, maar het lijkt me wel handig om patronen die ik eventueel wil plaatsen, op een aparte pagina te zetten.

Perhaps I won't use this page very often, but it might be good to put patterns and other things like that in a seperate page.

Ook wil ik, vooral voor mezelf, proberen hier bij te houden welke materialen, naalddikten, ontwerpers, tijdschriften waaruit iets gehaald is. Nu wil ik dat nogal eens vergeten. Zo was er de vraag, wie de ontwerper was van mijn kanten vestje. Het was inderdaad de Duitse ontwerpster Christine Mirecki, die ieder jaar op de kantmarkt in Maarn staat en mij in de verleiding brengt met haar patronen. Ik heb ook nog het ontwerp voor een paar sjaals en hoeden van haar liggen.
Het materiaal dat ik voor het vestje gebruikte was bourette zijde van Bart en Francis uit België.

I also want to try, especially for my own sake, to write here what materials, needles, designers or magazines the patterns were made of/with. I tend to forget about that now. There was the question about the lace vest: the designer was the German lacemaker Christine Mirecki, who is every year at the annual lace market in maarn, where we usually go. She always tempts me with her patterns and I also have a few more patterns from her: scarves and hats.
The material I used was bourette silk from Bart and Francis from Belgium.

Wokkelsjaal (corkscrew scarf)

Zet een veelvoud van 6 steken op en brei de eerste naald recht.
Brei terug over eenderde van de steken (bij, zoals ik had 30 steken is dat 10 steken)
W&T: Omkeren met een omslag. Deze techniek wordt gebruikt bij verkorte toeren zoals hier, en dient om gaatjes te voorkomen. Je haalt daarbij de volgende (hier: elfde) steek af, de werkdraad gaat naar voren en de afgehaalde steek gaat weer terug op de linkernaald. Keer om en brei de tien steken terug. Er wordt in ribbels gebreid, dus alles recht.
Brei dan  een zesde deel van de steken (5 steken), gevolgd door W&T.
Dan weer de volle breedte breien. Brei hierbij de steken met de omslag die je bij de W&T hebt gemaakt samen. Aan de andere kant doe je hetzelfde. Deze serie toeren herhaal je, tot je de sjaal lang genoeg vindt.

Omdat de toeren wel heel kort zijn (vooral die van 5 steken) loont het om te leren hoe je 'achteruit' moet breien. Er zijn op internet wel instructiefilmpjes te vinden hoe dat moet, maar je kunt het ook proberen zelf te bedenken. Je hoeft dan niet steeds om te keren, wat bij het langer worden van de sjaal goed van pas komt.

Cast on a multiple of 6 stitches and knit the first row.
Knit back over one third of the stitches. I had 30 stitches, so that meant here 10 st.
W&T: Wrap and Turn: turn with a yo. This technique is used by shortened rows and is meant to prevent holes. For this you slip the next (11th) stitch, yarn forward, slip slipped st. back on left needle. Turn and knit back the 10 stitches. This scarf is garter stitch only.
Next row knit one-sixth of the stitches (for me that was 5 st), followed by W&T
Then knit all 30 stitches again, and knit together the slipped stitches with their yo.
Do the same at the other side. Repeat till the scarf is long enough.

Because the rows are sometimes very short it is good to know how to knit backwards. Tutorial videos can be found on the internet. If you can do that, you needn't turn every time, which is better, when the scarf gets longer and longer.

Sokken (socks)

60 steken opzetten, verdelen over 3 of 4 naalden of 2 rondbreinaaldjes (2,5 mm), brei 50 t 1r-1av, 30 t r

Cast on 60 st, devide them over three or four straight needles and work 50 rows k1-p1, 30 rows k

Voor de hiel: over 30 steken heen en weer breien:
toer 1: (binnen kant) 3 r - *(1 afh -1 av)* tot eind.
toer 2: (goede kant) 3 av, r tot eind
toer 3: 3 r - *(1 av - 1 afh)* tot eind
toer 4: 3 av, r tot eind.
Brei in totaal 30 toeren.

Kleine hiel: 16 av, 1 samenbreien, 1 av, keren
1 afhalen, 3 r, 1 overhaling, 1 r, keren
1 afhalen, averecht tot 1 steek voor het gaatje van het keren, 2 samenbreien, 1 av, keren
1 afhalen, recht tot 1 steek voor het gaatje van het keren, overhaling, 1 r keren.
De laatste twee toeren herhalen tot alle steken weer gebruikt worden

Aan de zijkant zitten nu 3 steken ribbel. Neem 15 steken op tussen de bobbeltjes van deze ribbels, aan beide kanten.

For the heel: work over 30 stitches:
row 1: (inside) k 3 - *(slip 1 - p 1)* till end of row
row 2: (RS) p 3, k till end of row
row 3: k 3 - *(p 1 - slip 1)* till end of row
row 4: p 3, k till end of row
Work 30 rows like this.

Turning the heel: p 16, p2tog, p1, turn
slip 1, k 3, ssk, k 1
slip 1, purl till one stitch before the 'hole' of turning, p2tog, p1, turn
slip 1, knit till one stitch before the hole of turning, ssk, k 1, turn
Repeat last two rows till all stitches are used again.

Nowe there are three garter stitches on the selfedges. Pick up 15 stitches between the 'bumps' of the garter stitches, on both sides.

Mindervoet: brei weer in het rond. De toer begint bij de naald met de steken voor de wreef.
Brei deze, en bij de voet brei je 2r-overh-rest van st voor de voet breien tot er 4 over zijn, 2 sbr, 2 r. Brei de volgende toer over zonder minderen. Herhaal deze twee toeren tot er weer 60 st over zijn.

Knit in the round again. Start the row with the stitches that were on hold. Knit these. Then for the foot: k 2 - ssk - knit foor st until 4 st are left - k 2 tog, k 2. The next row is knit without decreases. Repeat these two rows until 60 st are left.

Voet: na mindervoet nog 50 t r/Foot: k 50 rows.

Teen: 9 r - 2 sbr (herhaal in totaal 6 maal) Er zijn 54 st over. Brei 5 t recht
Vervolgens: 4 r - 2 sbr (9 maal) 4 t overbr
3r - 2 sbr (9 maal) 3 t overbr
2r - 2 sbr (9 maal) 2 t overbr.
1 r - 2 sbr (9 maal) 1 t overbr
zet de overgebleven 18 steken op twee naalden en brei een afkanting met drie naalden of maas de sok dicht.

Toe: k 9 - k 2 tog (repeat in total 6 times) %4 st left. K 5 rows
Then: k 4 - k 2 tog (9 times) k 4 rows
k 3 - k 2 tog (9 times) k 3 rows
k 2 - k 2 tog (9 times) k 2 rows
k 1 - k 2 tog (9 times) k 1 row
Move the 18 st that are left onto two needles and make a three needle cast off or graft the stitches together.

Herensok (Men's socks) maat 45

Als sok hierboven, maar nu 72 st opzetten, pen 2mm,

As sock above, but now cast on 72 st on needles 2 mm.

50 t 1r-1av, 60 t recht / 50 rows k1-p1, knit 60 rows

Grote hiel: 36 t als boven / heel flap 36 rows as above

Kleine hiel: 19av, 2 sbr, 1av, omkeren.
1 afhalen, 3r, 1 overhaling, omkeren
Verder als bij damessok.

Turning heel: p 18, p 2 tog, p 1, turn
slip 1, k 3, ssk, k 1, turn
Continue as sock above.

Bij de grote hiel heb ik de eerste steek steeds averecht afgehaald, de laatste verdraaid recht gebreid. Er ontstaan mooie v-tjes, die makkelijk op te nemen zijn. Neem 19 steken op.
De mindervoet breien als de damessok, maar breien tot er weer 72 st zijn.
De voet: 80 t recht.
Teen: 9(6 r-2 sbr) Er zijn dan 63 st over. Brei 6 t recht
Vervolgens: 9(5 r - 2 sbr) 5 t recht
9(4 r - 2 sbr) 4 t recht
9(3 r - 2 sbr) 3 t recht
9(2 r - 2 sbr) 2 t recht
9(1 r - 2 sbr) 1 t recht
De sok sluiten als bij de damessok

For the heel flap I slipped the first st purlwise and k the last st  through back loop. In this way you get nice v-s, that can be picked up easily. Pick up 19 st.
Continue as sock above, but knit on until there are 72 st again.

Foot: k 80 rows\
Toe: 9(k5 - k 2 tog) k 5 rows
Continue as above.

Verven /  Dyeing

Mijn manier om in de oven te verven met voedingskleurstoffen is Hier te vinden / You can find my way of dyeing with food colouring here:
http://weaverannie.blogspot.nl/2012/07/verven.html

Geen opmerkingen: