Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

woensdag 25 januari 2012

Wat is dat?

What is that?
Het is een vliegende schotel.

It's a flying saucer
Bekijk hem maar eens van dichtbij: het is er echt een, en niet een van de vele ufo's die in mijn huis rondzweven (voor de Nederlandse lezers: ufo's zijn UnFinished Objects, oftewel onafgemaakte werkstukken)

Have a look at it: it really is a real one, and not one of the many ufos flying around in my house.
(as in unfinished objects)


Maar deze wolplakkaten heten echt zo. Ik kocht deze bij de Afstap in Amsterdam. Twee draden zijn tegelijk geverfd en op een kokertje gewonden, daarna voorzien van twee kartonnen zijstukken. Ik haalde er een van die twee zijstukken af, wat niet zo'n goed idee was, want toen ging het afwinden wat moeilijker.
Met een breinaald door de kern en een touwtje om de breinaald op te hangen, konden beide draden afgewikkeld worden, zonder in de war te raken en omgevormd worden tot twee keurige bolletjes.

It really is the name for these wool cakes. This one I bought at De Afstap, yarn shop in Amsterdam. Two ends of yarn have been dyed and wound together. In the middle is a plastic tube, through which you put a knitting needle and with a piece of string you can hang it up, so that you can unwind both ends without making too much of a mess. On the sides are cardboard circles. One of them I took off, because I wanted to read the text on the inside, but that wasn't a good idea: on that side the threads kept falling aff. But in the end I had two neat balls.

Zoals hier.


Like here 
Natuurlijk moest toen gelijk een nieuw paar sokken opgezet worden, hoezeer ik ook van plan was eerst alles af te maken, waarmee ik bezig was. Maar ja... Dan lagen er weer twee mooi opgewonden bolletjes te wachten...

Of course a new pair of socks had to be started, although I had the intention to finish a few (many) projects first. But well... Then two nicely wound balls would be waiting...

Tot mijn vebazing verschenen er spiralen in mijn boord. Van het patroon is niet al te veel te zien, want het garen is toch bonter dan ik verwachtte. Toch ga ik hiermee door, want het effect bevalt me wel.
Het patroon is de Hühnerleiter (kippentrapje) die je hier kunt vinden. 

I was surprised to see the spirals in my cuff appearing. You don't see much of the pattern because the yarn is a bit more colourful than I expected. Yet I'll knit on, because I rather like the result as it is.
The pattern is Hühnerleiter (chickenstairs) which you can find here.


SPF vordert gestaag. Er staan hier, halverwege de derde aanwijzing, al meer dan 300 steken op de pen, dus even heen en weer breien duurt een tijdje. De vele nupps en kraaltjes (nog niet zoveel) maken niet, dat her sneller gaat. Het lijkt wel kant. Klik op de foto voor meer detail, zoals kraaltjes. Ja: dan kan je ze echt zien!

SPF is getting on nicely. Here, half way knitting the third clue, there are over 300 stitches on the needle already, so knitting a row and back takes a while. The many nupps and beads (not yet so many) don't help to speed up things. It resembles bobbin lace. Click on the picture to see more detail, like beads. Yes: you can really see them then!
Een van mijn spinvriendinnen belde me. Haar kleindochter moest voor de opleiding die ze volgt een studie maken van kantklossen, maar ik was de enige in haar kennissenkring, die daar iets meer van zou weten. Ze moest ook zelf een stukje kant geproduceerd hebben. Of ik haar dat kon laten zien en laten doen? Ze had daar wel een hele middag de tijd voor.
Dus op een maandagmiddag verschenen kleindochten en haar vriendin/klasgenoot. Ze keken naar mijn kantjes en maakten zelf een klein stukje in linnenslag.
Daarna hadden ze heel veel bewondering voor kantklossters.
Hun vraag aan mij (herhaaldelijk): Vindt u dit nu echt ontspannend?
Ja. Dat vind ik. Meestal.

One of my spinfriends rang me. Her granddaughter had to study bobbin lace for her school, but I was the only person she could think of, who would know anything about that. Granddaught would have to produce a little piece of lace herself, too. Could I show her and teach her? She had a whole afternoon to do that.
So one Mondayafternoon granddaughter and her friend/classmate came over. They had a look at my laces and made a tiny piece in linen stitch.
After that they were full of admiration for lacemakers.
They kept asking me: Do you really think this is a relaxing activity?
Yes. I do. Most of the time.

zondag 15 januari 2012

Aan de kant

Het eerste werkstuk van 2012 is af. De wanten, die ik begin vorig jaar opzette, zijn af. Ze zijn heerlijk warm en passen prima.

The first project of 2012 is done. I finished the mittens I started early last year. They are very warm and are a perfect fit. 
 Voor- oftewel bovenkant

Front or - if you wish - upper side
De andere kant.

The other side.


Ik vind het eigenlijk wel heel leuk, dat beide wanten zo verschillend zijn geworden.

Actually I rather like it, that both mitts have come out so differently.


De wanten zijn gebreid volgens Drops patroon DE-010


The mitts were knit after Drops pattern DE-010
Voor het winterproject van Bad Cat, Sugar Plum Fairy (SPF), is het proeflapje af. Hier na het opspannen gefotografeerd.

The swatch for Bad Cat's winter project, Sugar Plum Fairy (SPF) is done. Here it is. The picture was taken after blocking.  
 Hier een close up, waarop de kraaltjes wel te zien zijn.

Here a close up picture, on which you can see the beads.
Ineke vroeg, hoe het met de Vlaanderse kant gaat. Op deze niet al te scherpe foto (de camera stelt scherp op de speldekoppen) staat het proefje met grote sneeuwvlokken. Tja, als je sneeuwvlokken wilt zien in onze winter, moet het maar van de kant komen...

Ineke asked, how my Flanders lace was getting on. On this picture - not too sharp, because the camera focuses on the heads of the pins - is my practice piece with big snowflakes. Well: if one would like to see snowflakes in our winter this year, one has to make them in lace I think...


Het proeflapje is trouwens ook al af en deze week heb ik 136 klosjes opgewonden voor een bladwijzer in Vlaanderse kant, vol met sneeuwvlokken. Ik blijf dus in winterse sferen.

By the way: I finished this swatch and this week I've been winding 136 bobbins for a bookmark in Flanders lace, full of snowflakes. So I remain in a wintery mood.


Mijn textiele bezigheden hebben trouwens nogal veel concurrentie, de laatste tijd. Marja was zo lief om mijn breimachine te verkopen (ik deed er nooit meer wat mee en heb het eigenlijk nooit leuk gevonden) en van een deel van het geld kocht ik bij Amazon een kindle ereader. Nu lees ik daarop het ene digitale boek na het andere, maar ook lees ik plotseling veel meer op de iPad en op de Sony ereader die ik al geruime tijd had.
Via Ravelry (ja, die brei-site!) vond ik GoodReads, een boekensite, of liever een boeken sociaal netwerk, die ook nogal verslavend werkt. Je kunt al je gelezen, nog te lezen of aan het lezen boeken erop bijhouden, zien, wat je vrienden lezen en was ze van hun boeken vinden en lid worden van groepen over allerlei genres.
Het kost zeeën van tijd, maar is heel leuk!

My textile activities have quite a lot of competition lately, though. My friend marja was so kind to sell my knitting machine for me (I never used it any more and actually never liked it very much) and part of the money I spent on an Amazon kindle ereader. Now I read one ebook after the other on it, but I also read much more often on my iPad and on the Sony reader Ive had for quite a while now. On Ravelry (yes, that knitting site!) I heard aboud the social network sit on books GoodReads, which is very addictive as well. One can put all one's read - to-read -reading now book on it, see what your friends are reading and how they like these books and join groups on many different kinds of books.
It takes far too much time but I love it!


Sinds kort heb ik ook een tijdschriften blog (weaverannie leest tijdschriften). Ik lees zoveel tijdschriften, vooral over textiel, geschiedenis, en nog zo het een en ander, dat ik voor mezelf wil bijhouden, wat er allemaal in staat. Deze week las ik Piecework, waarin een aankondiging stond van een tentoonstelling in het Lacis museum in Berkeley, Californie. Hun site is de moeite waard voor kantliefhebbers. De huidige tentoonstelling gaat over Estlands kantbreiwerk, eerdere tentoonstelling gaan o.a. ook over kloswerk. Veel foto's, te bekijken als diashow. Wie belangstelling heeft, kan verder op mijn andere blog kijken. Het is voorlopig alleen nog in het Nederlands.


Since a few weeks I also have a magazine blog. I read so many mags on textile crafts, history and a few more things, that I want to keep track of what is in them all. Mainly for myself, but if you wish you can have a look, too. It's called weaverannie leest tijdschriften, but for the moment it is in Dutch only. If you'd like a translation: let me know. This week I read Piecework, in which I saw an exhibition announced in the Lacis museum in Berkeley, California. Their site is really worth looking at for people who love lace. This exhibition is on knitted Estonian lace, earlier exhibitions are also on bobbin lace. Many photos, presented in slide shows. 

donderdag 5 januari 2012

Nieuw begin, maar ook nog wat oude eindjes.

New beginnings, but also some old things finished.


Het nieuwe jaar is begonnen, met vooral veel wind en regen - dingen waar ik niet bepaald dol op ben en het is dan ook prettig om met mijn nieuwe ereader (een Kindle touch, van Amazon) op de bank te zitten en me te verdiepen in een van de vele ebooks, die daarop te krijgen of te koop zijn.Verslavend!
Of met een gewoon 'dode-boom-boek, zoals dat in de boekenclub op Ravelry genoemd wordt. Toch raak ik de laatste tijd echt verslingerd aan de ereader.

The New year has begun with especially much wind and rain, both things I don't really like and so it's nice to sit on the couch with my new ereader (a kindle touch of Amazon)  and to dive into one of the many ebooks one can get on it in a matter of second. Addictive!
Of course reading also works well with a normal DT or Dead tree book, as it is called in the Ravelry book club I'm a member of. But of late I'm really into reading ebooks.


Er zijn nogal wat mensen, die willen weten, hoe mijn bezoek bij de dokter is afgelopen, kort na kerst. Welnu, de schildklier moet er dus echt uit. Hij is enorm grootgegroeid en maakt, dat mijn luchtpijp een vreemde kronkel moet maken en zelfs een beetje ingedeukt is. Nog even, en ik kan helemaal geen adem meer halen, en dat is toch een vrij essentiele bezigheid in een mensenleven. Opereren dus. Maar er is een wachtlijst en het duurt zeker tot half februari, voor ik aan de beurt ben.

Many people want to know, how my visit to the doctor was. Well, my thyroid has to be taken out. It has grown so big, that my windpipe has to make a strange curve and even has a dent in it. In a while it may be impossible for me to breathe and that is a rather essential activity in a person's life. This means surgery. But there is a waiting list and it won't be my turn until mid February.


Dus ga ik verder met het afmaken van dingen, waaraan ik vorig jaar begonnen ben. Sommige een hele tijd geleden, andere zijn van korter terug.


So I am continuing finishing things I started last year - sometimes a long time ago, some things more recent.
De wokkelsjaal had ik al laten zien, maar hier is hij dan, gedragen door de nieuwe eigenaresse.

I already showed the corkscrew scarf, but here it is, worn by the new owner.
De kleuren van deze foto kloppen helemaal niet. Het garen voor deze sjaal is handgesponnen en geverfd met, voor wat een draad betreft, met walnotenbolsters en de andere, een wol/zijde mengsel, met paaseierenverf. Van beide had ik maar één bol, en wat doe je daar nu mee. Juist. Een sjaal breien. Deze is gemaakt in het streeppatroon, dat ook in mijn geliefde boek 'Knit one below' staat. Het patroon gaat over vier toeren en wordt met twee kleuren gebreid op twee naalden zonder knop of een rondbreinaald:
Toer1: 1 recht, 1 recht, maar een toer lager insteken (=k1b) Schuif het werk weer terug naar het begin van de naald
Toer 2: met de andere kleur: k1b, 1r. Omkeren.
Toer 3, met kleur 1: 1 av., 1 av, dieper ingestoken (p1b), schuif het werk terug naar het begin.
Toer 4, met kleur 2: p1b, 1 av. Omkeren.
Deze vier toeren afwisselen, en aan de zijkanten ribbels breien.

The colours of this photo aren't at all what the scarf looks like in real life. The yarn is handspun and dyed with for one yarn walnut shells and the other (a wool/silk mixture) with easter egg dye. I only had a small ball of each and what can one do with that? Exactly: knit a scarf. This one I made in the stripe pattern from my beloved book 'Knit one below'. The pattern takes four rows and is knit with two colours on straight needles or a circ.
Row 1, colour 1: k1 - k1b (knit one below, by stitching into the row below the stitch you are at)). Slide the work back to the beginning of the needle
Row 2, colour 2: k1b - k1. Turn
Row 3, colour 1: p1 - p1b (purl 1 below) Slide the work back to the beginning.
Row 4, colour 2: p1b - p1. Turn.
Alternate these 4 rows and knit 2 or 3 stitches on the selfedges in garter stitch.


Bij al mijn breiwerk was het er nooit van gekomen eens wanten te breien. Vorige winter vond ik, dat ik dat toch eens moest doen en Drops had een mooi patroon. Een bol Fabel (effen blauw) en een bol Delight (verlopende kleuren) moest genoeg zijn. Ook wilde ik weer eens Noors breien, want ook daarvan komt het vaak niet. Vol goede moed begon ik, maar gelijk viel de zomer in. In het vroege voorjaar was het zo warm, dat wanten breien nu niet mijn eerste prioriteit leek. Ze belandden in een doos, waar ik ze kort geleden weer uitviste. Nu zijn ze in vergevorderde staat: nog de punt van de een en een duim in allebei. De kleuren zijn wel kompleet verschillend geworden.

With all my knitting I never knit any mittens before. Last winter I thought I'd better change that and Drops had a nice pattern. One ball of Fabel (blue) and one of Delight (variegated) should be enough. I also wanted to knit Fair Isle for a change, because I don't do that very often, but like it. Enthusiastically I started, but so did the summer. Very early in spring it was hot here and knitting mittens wasn't my first priority then. The mittens landed into a box and only recently I fished them out. Now they're almost finished: only one point to go and the thumb on both. The colours of both mits are completely different.
Tenslotte is er het nieuwe kantproject van Bad Cat Andrea, de Sugar Plum Fairy. Als je op Andrea's site kijkt, begrijp je, dat ik dat niet wil missen! Ik kocht dus Drops Lace garen en kraaltjes...

Finally thre is the new lace project of Bad Cat Andrea, de Sugar Plum Fairy. If you have a look at Andrea's site, you'll understand I couldn't reist taking part in that again! So I bought some Drops Lace yarn and beads...
en begon mijn eerste staaltje te breien. Het is inmiddels al een beetje groter en we gaan zo weer even verder. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

and started knitting my first swatch. It has already grown a little since I took te picture, and after finishing this I'll knit on again for a while. No doubt: to be continued.