Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

woensdag 28 april 2010

Een kleurige maand: we zijn weer terug!

A colourful month and: we're back!

Sue van Life Looms Large heeft ons weer gevraagd onze kleuren van april in te sturen. Ik ben nog maar net op tijd.
Natuurlijk was het eenvoudig deze maand: mijn kleuren waren rood, wit en rosé. We waren niet voor niets in een Frans wijngebied. Maar dat zou te eenvoudig zijn. Bovendien had ik beloofd om wat foto's te plaatsen van bollenvelden.
Dat was vroeger simpeler dan tegenwoordig: de tulpen worden (om ze tegen de kou te beschermen, en om het productieproces te versnellen) verstopt onder lelijk wit doek. Als ze al bloeien gaat dat er pas af en als je even niet oplet, dan zijn alle bloemen er ook af. Dan is alles dus weer groen.
Begin april keken we uit ons raam en zagen plotseling wat roods verschijnen.

Sue of Life Looms Large has asked us again to show our colours of April I'm just in time.
Of course it was simple this month: my colours were white, red and rose. After all we were in a French wine area. But that would have been too simple. Besides I'd promised to show a few pictures of the Dutch tulipfields.
That used to be simpler several years ago. At present the tulips are hidden under ugly white cloth to protect them from cold and to speed up the production proces. This is taken off when the flowers are open and if you don't look in time the flowers have been taken off as well. Then everything is green again.
One of the first April days we looked out of our window and saw some red appearing.
 En korte tijd later was er nog veel meer van

A short time afterwards there was a lot more of it.

Nu is dus alles weer gewoon groen.

Now everything is green again.
 Maar er is verderop nog genoeg te zien

But there is still enough to be seen a bit further down the road.
In de tulpenvelden lopen de mensen te zoeken naar zieke exemplaren: 'ziekzoeken'

In the tulipfields people are searching for diseased flowers, which have to be taken out.

Maar voor ons waren de kleuren van de Provence deze maand belangrijker.

But for us the colours of the Provence were more important this past month.
De Mas/The Mas
(Met platanen en daarachter de Mont Ventoux/ with planes: thanks, Margreet, I ought to have known that! Behind the planes the Mont Ventoux) 
Hier, midden voor het gebouw, bracht ik de ochtenden door met (eerst) kantklossen, later vooral met kletsen en breien.
Here, in front of the building, I spent most of the mornings, first making lace, later mostly chatting and knitting.
 Kruiden op de markt/Spices on the market
 Olijven/Olives
 Provencaals aardewerk/Provencal potterie

 
 Meer kruiden/More spices
Kaas/cheese

Er zouden eigenlijk ook geuren meegestuurd moeten worden...

I wish I could send the smells with this blog...


Overal de Mont Ventoux, met zijn witte sneeuwmuts.

Everywhere the Mont Ventoux, with its white snowcap

Blogger heeft in de tussentijd de manier waarop foto's toegevoegd worden, veranderd. Ingewikkeld. Ik laat het hier dus maar bij vandaag.
Voor meer aprilfoto's van andere oorden: kijk op Sue's blog

Blogger changed the way to add photos while I was away. Complicated. I'll leave it at this for today.
For more aprilpictures: have a look at Sue's blog.

dinsdag 20 april 2010

In de zon

In the sun


Het is verbazingwekkend hoe lui je wordt van die Provencaalse zon. Gelukkig schijnt die de laatste dagen volop. Op de camping wordt van alles georganiseerd, dus de behoefte om op stap te gaan buiten de campingpoorten is klein.

It's surprising how lazythe Provencal sun makes us. Fortunately it shines almost all day here. At the campsite all kind of things are organised, so the need to go outside the gates of the site is little.


Twee of zelfs drie talen spreken in een gesprek is ook nogal vermoeiend. De ochtenden breng ik nog steeds meestal door op het terras voor de 'Mas' en meer vrouwen komen daar bij elkaar, met hun haak- of breiwerk, of ze kijken alleen toe en praten. De meesten zijn (en spreken) Frans, maar er zijn ook Nederlanders, Belgen en Duitsers bij. Nu een blog schrijven in het Nederlands/Engels is helemaal een beetje ingewikkeld.

Talking two or even three languages in one conversation is pretty tiring as well. I spend the morning at the terrace of the 'Mas' and more women come together there, with their crochet or knitting, or just watching and talking. Mostly French, some Dutch or Belgian, and a few Germans. Writing a blog in Dutch/English now is a bit hard suddenly.


Gister was er markt in het dorp. Bedoin is een echte Zuidfranse plaats, met okerkleurige huizen, dicht naast elkaar op een helling gebouwd, rondom een hooggelegen kerk. Het lijkt niet zo groot als je er door rijdt, maar gisteren liepen we, maakten foto's en, zoals gezegd: we bezochten de markt. Die was reusachtig! Het zag er allemaal heel kleurig en schilderachtig uit, met alle Provencaalse stoffen, zeepjes, aardewerk, kruiden, kazen, bloemen en boven alles uiit de platanen. Daar nog weer boven de alom tegenwoordige Mont Ventoux. We krijgen er niet snel genoeg van.


Yesterday it was market day in the village. Bedoin is a real southern French village (town?), with ochre coloured houses built close together on a slope, round a big church build high up on that slope. It doesn't seem big when you pass it by car, but yesterday we walked, took photos and, like I wrote, we visited the market. It was huge! It all looked very colourful and picturesque, with all the Provencal cloths, soaps, earthenware, herbs, cheeses, flowers and towering over all that the trees, of which I don't know the English name, the 'platanen' (in Dutch) And further up the always present Mont Ventoux. We won't quickly tire of all this beauty.


Vanmiddag brachten we maar weer een tijd aan de rand van het zwembad door. Het water begint steeds meer op temperatuur te komen. Als we iets langer zouden blijven, zou ik misschien zelfs wel gaan zwemmen. Jan heeft dat nu al een paar keer gedaan. We genieten ook van de kleine Franse waterratjes en zij die dat willen worden. Er is een badmeester, die met veel geduld kinderen (en ouderen) helpt, als ze niet zo goed zijn in het water en vanmiddag gaf hij zelfs duiklessen (met zuurstofflessen) aan iedereen die dat maar wilde. Leuk om naar te kijken.

This afternoon we spent some time at the side of the swimmingpool again. The water is getting warmer all the time. If we'd stay a little longer I might even try to swim. Jan already did that. We also enjoy watching the little French swimmers or those who want to become that. There is a man, who teaches everyone who needs that to swim (better). He has an admirable amount of patience. This afternoon he even gave diving lessons (with oxygen bottles) to everyone who wanted. Fun to watch. 


Alles bij elkaar genomen: het is net vakantie! ;-)

All together: it's just like holidays! ;-)

vrijdag 16 april 2010

We zijn er nog!

We're still alive!

Er is even een beetje tijd om te bloggen. We hebben hier maar heel beperkt internet, dus het gaat nu even zonder plaatjes - die komen later wel.

There is just a little time to blog. We only have very limited internet here, so it's without pictures for the moment. They'll no doubt come later.

We zitten in een huisje op een camping vlakbij Bedoin, in Zuid-Frankrijk. De eerste dag, maandag, was het verschrikkelijk koud hier (ook al bij onze aankomst op zondag) en 's nachts vroor het zelfs 2 graden. De Mont Ventoux, aan de voet waarvan de camping ligt, is nog helemaal besneeuwd en de weg eroverheen is nog gesloten. Het lijkt me boven ook veel te koud.
Maar nu hebben we een paar zonovergoten ochtenden gehad (hoewel we vanmiddag een beste onweersbui hadden) en vooral op het terras voor het hoofdgebouw, de 'Mas', is het goed toeven. Daar heb ik een paar ochtenden zitten kantklossen. Nee, geen Vlaanderse kant, want de mevrouw die de lessen gaf wist niet, dat dat aangekondigd was en schrok hevig, toen bleek, dat ik al 'een beetje' kon klossen. Maar ze had mappen vol patronen, dus ik ging aan de slag met een patroontje in de chrysanten techniek. Alles was inbegrepen: er waren kussens, klosjes, garen, spelden en ik was de enige student (wel veel toeschouwers). Gezellig was het wel, en ook heel goed voor mijn Frans. We wisselden ervaringen met verschillende kantsoorten uit, Lucette, de lerares, gaf enkele voor mij nieuwe tips (zoals: een krijtje in je speldendoos maakt, dat je spelden beter 'glijden') die ze van haar moeder had geleerd. Lucette komt uit Valenciennes, een bekende kant-plaatsnaam.

We are in a cottage on a campsite near Bedoin, in the south of France. The first day, Monday, it was terribly cold (like when we arrived on Sunday) and during the night it was even minus 2 degrees! The Mont Ventoux, the mountain we see from the site, is still covered in snow and the roads over it are still closed. It looks far too cold up there for me anyhow.
But now we've had a few days with lots of sun (although we had a thunderstorm this afternoon) and especially on the terrace in front of the site's main building it was very pleasant. That's where I went to make some bobbin lace. Not quite the technique I came for, because the teacher hadn't been told she was expected to teach that. She was shocked to hear, that I had made 'a little' lace before: she expected only beginners. But she loved it. Everything was there: bobbins, yarn, pins, pillows and I was the only student (many lookers on, though) It was great fun, we exchanged our knowledge and Lucette, the teacher, gave me a few new-for-me tips her mother gave her. She is from Valenciennes, a well-known French lace name. Perhaps I didn't learn so much of making lace, but it definitely was good for my French!

Vanmorgen heb ik de dames lesgegeven in het breien van een moebius sjaal. Groot succes, maar ze moeten nu eerst wel allemaal een rondbreinaald kopen. Die zijn hier in Frankrijk erg zeldzaam! Ook sokkenbreien (vanaf de teen) was nieuw en men vond, dat ik komende zomer maar terug moest komen. Beetje ver: 1200 km! Misschien volgend jaar. Het is hier wel prachtig, vooral met de kersenbomen, die hier overal in bloei staan.

This morning I taught the ladies how to knit a moebius shawl. Big succes, but now they all will have to buy circular needles. They are very rare here in France! Knitting toe up socks was new to them as well and they thought I must come back this summer. It's a little far: 1200 km! Perhaps next year. It's very beautiful here, especially with the cherry trees in full blossom everywhere here.

We hebben ons ook al een beetje als toerist gedragen, hoewel we daar door allerlei oorzaken, waarover later meer, niet veel aan toegekomen zijn. We waren in Carpentras, een heel oude Franse stad, waar we ook onze boodschappen doen. Mooi en oud en groot. Het duurde dan ook even, voor we terug konden vinden waar onze auto geparkeerd stond. Fransen aan wie we de weg vroegen, waren er erg goed in ons de verkeerde kant op te sturen. Nou ja - uiteindelijk kwamen we toch waar we zijn wilden.

We also behaved like tourists a little, although there are all kind of reasons why we haven't had much time for that. More about those reasons I'll write another time. We were in Carpentras, a very old French town, where we go shopping for groceries as well. Beautiful, old and big. It took a while for us to find where we had parked the car. French people we asked the way were very good at sending us in the wrong direction. We finally got where we wanted to be though.

Nu is het tijd om naar het restaurant te gaan en te kijken, of ze daar iets lekkers voor ons hebben klaargemaakt. Tot een volgende keer!

Now it's time to go to the restaurant ans look if they've prepared something nice for us. Till next time!

maandag 5 april 2010

Nog meer af!

A few more things finished!

De Sneeuwkoningin is af! Zij is nogal groot uitgevallen, dus foto's maken was lastig. Hier een poging, in de wind vanmorgen.

My Snow Queen is done! She is pretty large and taking pictures wasn't easy. Here a try, this morning in the wind outside.
Zo ziet ze eruit als ik hem omsla. Groot!

This is what she looks like when I wear her. Large!

Een detail, waarop misschien iets van de vele kraaltjes te zien is.

A detail, on which you may be able to see some of the many beads.

De Sneeuwkoningin is gebreid met angorawol, getwijnd met merino. Deze draad heb ik gesponnen, toen ik te weinig garen had om de sjaal voor Annette te breien, die ze droeg toen ze trouwde. (de Garden Path Stole) Natuurlijk had ik halverwege te weinig wol daarvoor en zo zat ik te spinnen en te spinnen meer van dezelfde wol, tijdens een hittegolf. Ik kon niet buiten zitten te spinnen, want de wind blies de lichte angora weg en door de warmte bleven de vezels aan mijn handen plakken. Binnen was het wat koeler. Voor de zekerheid spon ik maar ruim voldoende, want ik wilde niet weer te weinig hebben. Dat 'restje' lag er nog steeds en is dus nu de Snow Queen geworden.

I knit the Snow Queen with (bunny) angora, plied with merino. I span this yarn, when I'd run out of the yarn I used for The Garden Path Stole which DD Annette wore with her wedding dress, a few years ago. Of course then I ran out of yarn half way and span and span more of the same wool I'd been using, during a heat wave. I couldn't spin outside, because the wind blew away the light angara and the heat made the fiber stick to my hands. Inside it was just a little bit cooler. I wanted to have enough this second time, because I didn't want to be short of yarn again. The 'little bit extra' ;-)  I made was still waiting in my stash and has become The Snow Queen now.


En tenslotte nog iets, wat heel lang onderweg is geweest: de handgeverfde zijde (Geverfd door Amanda Hannaford uit Engeland en door mij gekocht op de markt tijdens het spinweekend in Elsspeet). Het twijnen was weer een werk zonder einde. Niet vreemd, want toen ik het vanmorgen na ging meten, bleek er ongeveer 1200 meter getwijnde zijde op de klos te zitten!

And finally something I've been working on for quite a while: the handdyed silk. (Dyed by Amanda Hannaford from England and bought by me at the market at the spinners weekend in Elsspeet last October) Twining it was an endless job. Not surprising, for when I measured it this morning there was 1200 meters of twined silk on this bobbin!

Het is een prachtig glanzende streng geworden, waarmee ik zou kunnen breien (moet wel even, want dan kan ik mijn Panama sjaal afmaken), weven of kantklossen. Nog maar even over denken.

It's a beautiful lustrous yarn, with which I could knit (will have to, because then I can finally finish my Panama shawl), weave or make bobbin lace. I'll think about it for a while.

Pronkrol deel 2 en 3

Het is vandaag tweede paasdag en omdat deel 2 en 3 van de pronkrol echt eitjes zijn, (heel eenvoudig dus, als je deel 1 gemaakt hebt), hier het patroon. Je zult zien, dat het patroon gelijk is aan deel 1, maar nu brei je (bij deel 2) ook in de vijfde toer een gaatjespatroon (dan zitten er dus tussen elke patroontoer drie toeren in de 2 averecht-3 recht ribbel, die zoals eerder aan de achterkant gebreid wordt als 2 r-3 av)
Bij deel 3 zijn alle heengaande toeren gaatjestoeren (dus 1-3-5 en 7) de teruggaande toeren zoals eerder in de rib.
Vergeet niet, dat de eerste en de laatste twee steken van een pen altijd recht gebreid worden!

Today is Easter Monday and it's time for part 2 and 3 of the lace sampler. It's very easy: the pattern is much like part 1. Now you knit the lace pattern not only in row 3 of every 8-row repeat, but also in row 7. (so there are 3 rows of the p 2 - k 3 rib between the lace rows. On the wrong side - WS - this is knit as k2 - p3 as before)
Part 3: now all right side (RS) rows are lace rows (1 - 3 - 5 - 7), the WS rows are in the same rib as before.
Don't forget that the first and last two stitches of a row are always knit (garter st)
Deel 2 (Part 2)

Deel 3 Part 3)

Herhaal het patroon van deel 2 zowel als deel 3 weer vier keer. Brei na ieder deel  twee ribbels, dus 4 pennen recht.

Repeat the pattern of part 2 as well as of part 3 four times. After each part again: k 4 rows (garter st)
Deel 1 en 2 nog eens op de foto.

Here again part 1 and 2.

zaterdag 3 april 2010

F is for...

Fijn! Feest! Fantastisch!

Fun! Feast! Fantastic!

Maar hoe ik ook gezocht heb (en met mij velen uit mijn kennissen- en familiekring): een plaatsnaam met F, dichtbij onze woonplaats,  konden we niet vinden. Ik zal dus mijn Fantasie moeten gebruiken!

But how I've searched (and many of my friends and family looked with me): I couldn't find a place near to where I live with a name beginning with F. I'll have to use my Fantasy!

Ook Finish, oftewel het einde, begint met een F. En er is het een en ander afgekomen de afgelopen tijd. Ik wijdde er al eerder een blogje aan. Nu is mijn Milanese kant af!

But it's also the F of Finished. And I finished quite a few projects lately. Not too long ago I blogged about some finished projects already and now I finished my Milanese lace.
Ook heb ik een Milanese muis gemaakt. Na alle rechte lijnen een goede oefening in hoeken en ronde lijnen.

I've also made a Milanese mouse. A good exercise in corners and round forms after all these straight lines.
De patronen komen in wit toch wat beter uit. Maar ik wilde wel weer eens wat kleur.

The patterns work better in white. But I wanted to have some colour for a change.

Tenslotte toch nog een geografische F: Frankrijk. Volgende week gaan we erheen. Naar de Provence. Hopelijk schijnt daar de zon en is het er lekker warm. Ik zal er vast ook hier over schrijven.

Finally yet a geographic F: France. Next week we'll go there. To the Provence in the south of France. We hope it will be sunny and warm there. No doubt I'll write about it here.
Fijne Paasdagen!

(in English not with F, but still:) Happy Easter!