Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 28 februari 2014

Honderdjarig jubileum

100th aniversary

We zagen het al een tijd aankomen: het jubileum van de kantklosschool. Deze week was het zover. Op 25 februari 1914 is de school opgericht en alle leerlingen en andere betrokkenen kregen deze kaart:

We all knew it was coming: The 100th aniversary of our lacemaking school. This week it was exactly 100 years ago the school was started and so all pupils go this invitation for a party:
Tijdens de les in deze week trakteerde de school ook nog: iedereen kreeg een mooi beschilderd klosje, met daarop de jaartallen en het getal 100.

During this week's lessons everyone also got a nicely handpainted bobbin with the years 1914-2014 on it and the number: 100.


Al met al was het een gezellig, feestelijk gebeuren en extra glans kreeg de verjaardag, door de koninklijke erepenning die de school kreeg overhandigd door de burgemeester, samen met een deftige oorkonde. Ze krijgen een mooie plek in de school.

Altogether it was a nice festive week, which became even more special by the royal medal and a serious looking document, which was given the school through the mayor. It will get a nice place in the school!


Nu is het weer hard doorwerken voor de rest van de feestelijkheden: in mei zal de grote overzichtstentoonstelling gehouden worden van diverse kanten, gemaakt door leerlingen, nu en in het verleden. Mijn olifanten zijn gemaakt met die tentoonstelling in gedachte, en ook weefde ik een tafelloper in een 'namedraft' in overshot. Dat houdt in, dat de schachten of schachtgroepen van mijn weefgetouw letters toegewezen krijgen, zodat bij het ontwerpen van het weefsel van een woord of een zin kan worden uitgegaan. Bij mij lag die zin voor de hand: kantklosschool Wijdenes honderd jaar. Na de ruw versie van zo'n ontwerp moet er nog wel even wat op de computer heen en weer gespeeld worden, voor het aanvaardbaar lijkt. Dan volgt het weven: een schering van naturelkleurige cottolin, met hetzelfde garen ingeslagen en patroondraden van witte katoen. Foto's hiervan liet ik al lang geleden zien.
Ans, onze kantklos juf ontwierp een patoontje voor me, dat om de loper geklost kon worden. Hier is dit werk in uitvoering:

Now we all have to work hard for the rest of the festivities: in May we'll have a big show of various laces, made by the school's pupils, recently or in the past. My elephants were made with that show in my mind en I also wove a table runner in 'namedraft' overshot. This means, that the shafts or groups of shaft get assigned different letters of the alphabet and so, when I design a weaving pattern I can use a word or a sentence in my design. Of course this sentence wasn't hard to find: it means lacemaking school one hundred years, obviously. After the rough version of the design I had to play around at the computer for a while, until the result pleased me. I made a warp of natural coloured cottolin, used the same yarn as tabby weft and a pattern weft of white cotton. A long time ago I showed pictures of thispiece after weaving. 
Ans, our lace teacher, designed a lace, that could go around the runner. Here a picture of the making of this lace:
Bij elkaar drie meter hiervan kloste ik... Ik naaide het om de loper en gelukkig paste alles precies!

Altogether the lace measured three metres... I sewed it around the runner and was very happy when the size was exactly right!

Nu ben ik aan het volgende werkstuk bezig. Het is een bloemetje, dat maar liefst twee meter hoog moet worden! Ik kan me helemaal uitleven in de kleuren! Hopelijk is het op tijd klaar.

Now I'm working at the next project: a little flower, that will ve more than two metres high! I love playing around with all the colours. Let's hope it will be finished in time.
 Hier het begin

Here the start
Het vordert gestaag

Progress...

Nu weer snel aan het werk - of nee: toch eerst maar even een wandelingetje in de zon! Het lijkt wel voorjaar!

Now back to work - or rather: no: I'll go for a walk in the sun first: It feels like spring here!