Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

donderdag 31 december 2015

Oudejaar: een wandeling door de tuin

New Year's Eve: a walk in our garden

Het jaar is bijna voorbij, het weer was prachtig, wel veel te warm voor de tijd van het jaar. We maakten een wandelingetje door de tuin en fotografeerden wat er bloeide.

The year is almost over. The weather was fine, but far too warm for the time of the year. We took a walk around our garden en took pictures of the flowers we saw.
De winterjasmijn

I don't know the English name for this, we call it winter jasmine (jasminum nudiflorum?)
Dichterbij

Close up
Roos

Rose
In knop

Rosebud
Mahonie

Mahonia (?)
Toverhazelaar, bijna in bloei

Hamamelis, flowers will be there soon
 Helleborus
Gelderse Roos

(?)

Aan de ene kant hoop je, dat het nog wat gaat vriezen, maar aan de andere kant vrees je voor al dit fraais. Veel kunnen we er toch niet aan doen, dus we genieten er maar van zolang het duurt..

Gelukkig Nieuwjaar!

You sometimes hope we'll have some frost and winterweather, but on the other hand you fear for all this beauty. There isn't much one can do, so we enjoy it as long as it is here.

Happy New Year!

donderdag 24 december 2015

December

Ik had het beloofd: nog voor de kerst zou ik een blog schrijven, met daarin de foto's van de laatste draadjes, gesponnen van het batt van oktober. Maar het was december. En dus druk. Er waren nog een paar andere zaken die mijn aandacht nodig hadden....

I had promised to write a blog before Christmas, with pictures of the last yarns spun of the batt we made in October. But it was December. So I was busy. There were a few other things that needed my attention.

Om te beginnen was het Sinterklaas. Niet, zoals alle andere Nederlanders (zo ongeveer) op 5 december - wij hadden iets 'meer' tijd, want we vierden het op de twaalfde.

To begin with it was St. Nicolas. Not, like in most Dutch families on Dec. 5, but we had just a little more time and celebrated on the twelfth.

Er moesten cadeaus gekocht en ingepakt worden, rijmen erbij gemaakt, het huis moest verbouwd worden om extra bedden te kunnen plaatsen, want de hele familie kwam hier. Natuurlijk moest er ook eten zijn voor iedereen. Maar het was toch weer heel gezellig.

Presents had to be bought and wrapped, rhymes to go with every gift, the house had to be 'rebuilt' to make place for a few extra beds, for all children and grandchildren came here. Of course everybody expected to be fed. But as usual we had a lot of fun together.
Pepijn wilde weven, zodra hij binnen was. Deze keer weer op het handweefraampje waar hij al eerder op had geweven. Het was nog niet eenvoudig, want de tong moest erbij even uit de mond.

Pepijn wanted to  weave as soon as he came in. This time on the pin loom on which he had woven before. It wasn't quite so simple, for his tongue had to be between the teeth.
Ook niet eenvoudig: voor het eerst een sinterklaasgedicht voorlezen. Vooral als je nog maar een paar maanden geleden voor het eerst leerde lezen. En de hele familie luisterde.

Not simple either: reading out loud a st. nic. rhyme for the first time. Especially when your fitst reading lessons were only a few months ago. And the whole family was listening. 
Emmeke was blij met haar nieuwe sjaal.

Emmeke liked her new scarf.

Maar nu dus echt de spinsels.

But let me show the yarns now.
Opnieuw vijf heel verschillende resultaten. Er was nog een enkeldraads garen op de klos. Nog geen tijd om te twijnen. Een heel kronkelig draadje met wat veel twist, dat maar niet op de foto wilde, want dat werd steeds onscherp. In een bolletje zag het er weer anders uit.

Again five completely different results. There was a singles yarn on the bobbin. There wasn't time to ply yet. A somewhat overtwisted yarn, that refused to be taken a picture of: it never got sharp in a picture. Yarn wound in a ball looked different again.
Een mooie soepele grote streng, getwijnd met een lichter effen garen.

A beautiful big skein, plied with a lighter yarn.
Voor het twijnen zijn de kleuren allemaal nog helder en duidelijk te herkennen.

Before plying the colours are all sharp and clear.

Ziezo, dat was het dan. In de tussentijd maakte ik nog een hele serie kerstkaarten. Vorig jaar deze tijd geweven, omdat ik toen in de stemming was, in april en mei tijdens het kamperen geborduurd en nu in kaarten veranderd. Even paniek toen alle geweven/geborduurde lapjes weg waren. Verdwenen. Foetsie... Toen ik afgekoeld was en weer ging kijken, lagen ze eigenlijk op een hel logische plek: bij het karton, waarvan ik de kaarten wilde snijden.

Well, that was all. In the mean time I mad a lot of Christmas cards. Last year this time I wove them, because that was a time I was in the mood for that. While we were camping in April and May I embroidered them and now made them into cards. There was some panic when the woven/embroidered pieces seemed to have disappeared. Gone. Not to be found anywhere... After cooling down and looking again, I found them in a very normal place: with the paper I was going to cut the cards of.
Een klein gedeelte van wat ik maakte. Zoals gewoonlijk waren er toch nog te weinig. Gelukkig zijn er ook kaarten te koop.

Some of the cards I made. As usual there weren't enough. Fortunately there are shops selling cards.

Tenslotte wens ik iedereen gezonde, gezellige, vrolijke, prettige, creatieve en alle andere goede dingen toe voor zowel kerst als het nieuwe jaar.

Finally I wish everyone health, and merry, happy, fine, creative and all other good things for Christmas and the coming New Year.