Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 23 augustus 2011

Bijpraten...

Checking in...


Het is lang geleden dat ik geblogd heb. Het kwam er niet van, Blogger wilde me geen bericht laten schrijven (ik zag alleen zo'n ronddraaiend cirkeltje, grrr...) of ik had eenvoudig geen zin. Toch was er veel om over te schrijven.

It's been a long time since I blogged. Somehow there didn't seem time, Blogger didn't allow me to make a message (I just saw a rotating little circle, grrr..) or I wasn't in the mood. Yet there was plenty to write about.


Niet allemaal even vrolijk: Na bijna zeventien jaar bij ons gewoond te hebben, moesten we vorige week maandag onze trouwe kater Gerrit laten inslapen. Hij at al een tijd niet meer en werd steeds magerder. Hij mankeerde duidelijk wat, maar wat? Ik probeerde alle lekkere hapjes voor hem te serveren, maar zonder enig succes. Toen kon hij van zwakheid bijna niet meer lopen en werd het tijd de dierenarts op te zoeken. Die wist maar een remedie... We zullen hem missen. Hij was ons laatste huisdier.


Not everything was cheerful. After having lived with us for nearly seventeen years our dear tomcat Gerrit had to be put down. For a long time he didn't eat and got thinner and thinner. Something seemed wrong, but what? I tried all treats I could think of, without success. When he got too weak to walk it was time to see the vet. He knew only one solution... We'll miss him. He was our last pet.
De Toika is verdwenen, de Megado staat nu beneden. Hij is duidelijk kleiner!

The Toika disappeared and the Megado is in it's place. It's clearly smaller!
 Natuurlijk moest er meteen een schering opgezet worden. Even eenvoudig, een weefsel met maar vier schachten, gemaakt van cottolin. Voor het spannende element een weefsel, dat ik tot nu toe zo goed als nooit heb geweven: overshot. Ik tekende een 'namedraft' patroon en hier zijn de draden al door de hevels geregen.

Of course it had to be warped right away. A simple weave, cottolin warp, with only four shafts. To make it exciting I chose a weave I'd hardly ever done before: overshot. I designed a 'namedraft' and here the ends have been threaded through the heddles.
Sinds enige tijd hang ik het riet buiten de rietlade op, in elastieken. Zo kan ik het veel beter zien en maak minder fouten.

Since some time I hang the reed in elastic. In this way I see better what I'm doing and don't make so many mistakes.
 Hier een detail:

A little close-up
De vorige keer gebruikte ik 32 schachten van dit getouw. Alle knopjes moesten nog uit de latjes van de dobby getrokken worden.

Last time I used 32 shafts of this loom. The dobby had to be emptied first.

Ik werk natuurlijk nog altijd aan al mijn eindeloze projecten: de alpacavacht is nog steeds niet gesponnen, maar er blijft wel steeds minder over. De Back to the garden sjaal schiet lekker op: deze week kregen we de laatste aanwijzingen, dus nu kunnen we die afbreien en mijn gekloste vestje nadert nu ook eindelijk het einde. 

Of course I still work at my endless projects: the alpacafleece hasn't been completely spun yet, but there is less and less left of it in the bag. The Back to the garden shawl is progressing nicely: this week we had the last charts and now we can finish it. And finally my lace vest is getting near the end now.

Er was ook nog tijd om ergens heen te gaan. 
We fietsten in Den Helder.

There was some time to go places. We went cycling near Den Helder (in the north of this province)
Konik paarden aan een kant/ Konik horses on one side of the road
de duinen aan de andere/the dunes on the other side
Met de duinen op de achtergrond stond deze schoonheid voor ons te poseren
With the dunes in the background this beauty was waiting to be photographed

We gingen ook op familiebezoek. Dochter en familie was weer terug van vakantie en we waren benieuwd naar de vorderingen van het huis dat ze laten bouwen. We reden dus naar de Achterhoek.

We also went visiting relatives: DD and her family was back from her holiday and we wanted to see the progress of the house they are having built. So we went to the Achterhoek (eastern part of the country)
Er stond al heel wat/There was already a lot to see
Pepijn en Emmeke (die net uit beeld loopt) vinden het altijd feest om te kijken naar hun toekomstige huis. Om de een of andere reden was een overall nodig...

Pepijn and Emmeke (who tries to walk out of the picture) love it to go and see their future house. For some reason they have to wear overalls...

De sloot naast het huis had veel aantrekkingskracht

The water next to the house was very attractive as well
Er groeide dan ook van alles in/A lot was growing there.

Nu snel stoppen: dit verhaal is al veel te lang!

Now I must stop: this is much too long already!