Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 31 maart 2009

Mystery is af

De mystery sokken zijn af. De bovenkant werd met een I-cord afgewerkt, waarbij 4 steken worden opgezet. Deze brei je dan steeds vanaf dezelfde kant en de laatste steek wordt samengebreid met een steek van de bovenkant van de sok. Terugschuiven over de naald en weer 3 steken breien, een steek afhalen, een steek van de sok breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen, terugschuiven. Net zo lang tot je alle sok-steken hebt gehad.
Op die manier kon ik de sok dus niet aankrijgen: te krap!
Het hele I-cord weer uitgehaald dus. Opnieuw geprobeerd, maar nu met meerderingen bij de toppen en in de dalen van de door het patroon ontstane dalen. En ziedaar: het lukte en bovendien werden die toppen en dalen wat duidelijker zichtbaar. Vond ik eigenlijk ook mooier.


I finished knitting the mystery socks. The top was made by an I-cord, where you cast on 4 new stitches on a double pointed needle. You knit three stitches, slip one, knit one stitch of the sock and pass the slipped stitch over (ssk) Slide the stitches back to the beginning of the needle, knit 3 stitches again, ssk, slip back to the beginning of the needle, etc. until all sock stitches have been cast off.
Well: in this way I couldn't put on the sock: too narrow!
So I frogged the I-cord and started again, but now with increases on the points and in the 'valleys' of the edging, made by the pattern. That was more succesful, these tops and valleys were more visible, which I actually liked better.

Nu passen ze!

They fit now!
Pixie is inmiddels voorzien van een broekje en jasje. Het jasje (gemaakt van handgesponnen merino) is een soort baby surprise jasje, met alleen een naadje bij de schouders.

Pixie has got a decent pair of knickers and a baby-surprise-like jacket, knit of handspun merino. It only has a seam at the shoulders.

Verder brei ik aan mijn Fabeltrui: de rug- en voorpanden zijn bijna af, ik weef verder aan mijn overshot (heel langzaam), mijn kantje is bijna afgeklost (de kantklosschool heeft vakantie) en ik heb een heleboel wol geverfd om te spinnen. Daarvan is nog geen foto. Komt vast later.

For the rest I keep knitting my Fabelsweater: back and fronts are nearly ready, I still weave my overshot (very slowly!), I nearly finished another piece of lace (the summerholidays have begun at the lace school) and yesterday I dyed a lot of wool for spinning. Photos and more about that later, no doubt.

maandag 23 maart 2009

Eindelijk weer eens weven en breien!

Voor de tentoonstelling in het dorp zette ik mijn Louet 30 op met een schering van handgesponnen grijze merinowol. Voor de inslag koos ik een uit verschillende soorten rood geverfde merino. De wol was allebei voor het spinnen op de lont geverfd. Omdat ik zelden of nooit overshot weef, vond ik dat nu wel een goed idee. Ik koos een eenvoudige overshot, waarbij de blokken in een spits ingeregen werden, met een paar recht ingeregen scheringdraden voor de zelfkanten. De tentoonstelling zelf heb ik niet bereikt, mijn getouwtje wel. Nu weef ik de schering thuis af.


For the exhibition in the village I dressed my Louet 30 with a handspun grey merino. The weft was a merino, dyed in many reds. Both merinos were dyed before spinning. Because I've hardly ever woven overshot, I thought it might be a good idea now. I chose a simple overshot, where the blocks are threaded in a point, with a few warp ends threaded straight at the selfedges. I didn't manage to go to the exhibition, the loom did. Now I finish weaving this at home. Mijn fabel truitje schiet al lekker op, het is leuk breien met al die kleurtjes. Het rugpand en een voorpand zijn af, het tweede voorpand bijna. Tussendoor breide ik, onder het toeziend oog van kleindochter Judith, een Pixie: een klein poppetje, met armen en benen van I-cords, dat door vele Ravelry breisters gemaakt is en allemaal verschillend en leuk aangekleed en versierd werden. Mijn Pixie heeft inmiddels wel een jasje, maar van haar en een gezichtje is het nog niet gekomen.

My Fabel (Drops) sweater is getting on nicely. It's a fun knit with all these colours. I've finished knitting the back, one of the fronts and the second front is nearly finished as well. In the mean time I knit a Pixie, while granddaughter Judith was watching. It's a little doll, with I-cords for legs and arms, and which is made by many Ravelry members. They are all different and mostly very nice, with lovely clothing etc. My Pixie has a little coat now, but I haven't got to giving it a face, hair, etc.


De SKA (Sock Knitters Ananymous) op Ravelry hebben weer, zoals in alle oneven maanden) een mystery sock om samen te breien. Onderweg naar onze nieuwe kleinzoon zette ik die op 1 maart op in de auto, en ze zijn nu al bijna af! De eerste maakte ik gister af, met de laatste aanwijzing, die gister verscheen. Nu de tweede nog. Even wachten op een lange auto- of treinreis.
The SKA on Ravelry have another Mystery Sock, like in all odd months, to knit together. On our way to our new grandson I cast them on in the car and now they're nearly finished! The first one I finished yesterday with the last clue, which was published yesterday. Now to finish the second. Just wait for a long car or train journey.

Met de kantklosschool gingen we vrijdag op schoolreis, net als ieder jaar om deze tijd. Doel was de 'Kantfabriek' in Horst. Het weer was prachtig en de busreis lang. Gelukkig was er onderweg veel moois te zien. In de kantfabriek een echte 'kantklosmachine', waarbij het proces van het klossen nog duidelijk te herkennen was. Gelukkig maakt gewoon kantklossen wat minder lawaai!
De kantfabriek wil de geschiedenis van de textielnijverheid in Noord Limburg gaan tonen. Niet alleen de eigen fabrieksgeschiedenis dus, maar ook spinnen, weven, enz. Omdat er veel vlas verbouwd werd (voor linnen: dus voor de kant en de linnenweverij) en er ook veel schapen gehouden werden (voor de wolspinner en -wever), was er vrij veel textiele huisindustrie in Noord Limburg. Het kan best interessant worden, maar was nu nog wel in een heel pril stadium.
De tentoonstelling van borduurwerk (werk, ingezonden voor een door Pfaff georganiseerde wedstrijd) telde een aantal mooie stukken, naast werk, waarvan ik wat minder onder de indruk was. Deze tentoonstelling was wat weggedrukt in een hoekje van de fabrieks/tentoonstellingsruimte. Ook dat zal in de toekomst nog wat aantrekkelijker kunnen worden.

With our lace school we went on our annual school excursion last Friday. We went to visit the 'Lace factory' in Horst, in the south of the Netherlands. The weather was fine and the coach trip long. Fortunately there were many nice things to see along the way. In the lacefactory we saw a 'bobbin lace machine' where the process of making bobbin lace was still clearly visible. I'm happy that 'ordinary' lacemaking doesn't make so much noise!
The lacefactory wants to show the textile history of their part of the country, so not just the history of their own factory, but also the spinning, weaving, etc. Because flax was grown there (for linen: lace, weaving) and sheep were grown there (which provided the wool for spinning and weaving), there was quite a lot of textile cottage industry. It may be quite interesting one day, but now it's still in a very early stage.
The exhibition of embroidery, made for a competition organised by Pfaff, had a number of beautiful pieces, next to things that impressed me a bit less. The exhibition was in the back corner of the factory hall. That could be done in a more attractive way in future as well.

zaterdag 14 maart 2009

Genomineerd!

Friso werd nu alweer twee weken geleden geboren. In die tijd was er weer veel te doen hier en van bloggen kwam weinig. Nu moet ik echt even twee weken terug in de tijd, want op die dag nomineerde Amanda me voor de Kreativ Blogger Award en ik heb daar nog niet eens op gereageerd! Bedankt Amanda - ik voel me zeer vereerd!

Two weeks ago already Friso was born. In those two weeks much had to be done here and I found no time to blog. So today I have to go back in time for on the day friso was born Amanda nominated me for the Kreativ Blogger Award and I didn't even react to that! Thanks Amanda - I really feel honored!

Er zit wel een verplichting aan vast - deze nominatie houdt in, dat ik me aan een paar regels moet houden, te weten:
 1. kopieer het logo van de Kreativ Blogger award in je blog
 2. maak een link naar de persoon die je nomineerde
 3. nomineer zelf 8 andere blogs
 4. geef daarvan de links
 5. laat tenslotte een bericht achter op de blogs, die je hebt genomineerd

There is an obligation added to this nomination, though - I have to follow a few rules, which are:

 1. copy the Kreativ Blogger award to your blog
 2. put a link to the person from whom you received the award
 3. nominate 8 other blogs and
 4. link to them
 5. then leave a message on the blogs you nominated
De keuze was niet zo eenvoudig. Hoewel ik regelmatig blogs lees, ontbreekt de tijd me om er veel helemaal te volgen. Vaak zijn dit mijn 'vrienden' op Ravelry, medebestuursleden van onze Landelijke Spingroep of leden van de Online Guild. Daarom, in willekeurige volgorde, deze lijst.

Choosing was hard. Although I regularly have a look at several people´s blogs I don´t have the time to read everything always. They are often blogs of my ´friends´ on Ravelry, my fellow committee members of our Dutch National Spingroep or members of the Online Guild
Therefore here this list, not in a special order:
 1. Leigh
 2. Peg
 3. Janneke
 4. José
 5. Hannah
 6. Marion
 7. Tijm
 8. YvonneP

Als je dan eenmaal bezig bent, zie je, dat er nog wel acht andere blogs ook geweest hadden kunnen zijn, maar ja. Kijk eens op deze blogs - ze zijn allemaal het lezen zeker waard!

Once you've started you find out there are at least twice as many blogs you could have mentioned, but well, that's how it is. Have a look at these blogs: they are all very much worth reading!

zondag 8 maart 2009

Even voorstellen: Friso!

Hier is hij dan: Friso, nog geen dag oud, want de infuusnaald zit nog in zijn hoofdje - dat schijnt de standaardprocedure te zijn bij kinderen, die via een keizersnede ter wereld komen. Gelukkig is Friso een ferme knaap, van bijna acht pond en 53 cm lang, dus er was wat ruimte voor al die pleisters, slangetjes en naalden. Hij kan zich er hier duidelijk ook niet druk om maken.

Here he is: Friso, not quite a day old, because the needle is still in his head - which seems to be standard procedure for babies, born with a ceasarian. Fortunately Friso is a big boy, nearly 4 kg and 53 cm tall, so there was some space for all these plasters, needles and tubes. In this picture you can see, he can't get excited about all that.


Wij konden ons vorige week zaterdag wel even opwinden, toen Annette, onze dochter, ons belde met de boodschap dat we er een kleinzoon bij hadden. Het leek bijna onmogelijk: we waren de hele dag bij haar en haar gezin geweest, om de verjaardag van Pepijn te vieren en er was nog niets aan de hand toen we weggingen. Na het feest en de bijna vijf uur in de auto, die nodig zijn om heen en weer te rijden naar de familie, waren we net bezig naar bed te willen toen de telefoon ging. Het werd dus een beetje later, die avond.


We got a little excited ourselves last week on Saturday, when Annette, our daughter, rang up to tell that we had another grandson. It nearly seemed impossible: we had stayed with her and her family all day, to celebrate Pepijn's fourth birthday and when we left all was still quiet. After the party and the five hours in the car, needed to visit the family, we were ready for bed, when the telephone rang. It got a bit later, that evening.


De volgende dag gingen we dus maar weer op pad, opnieuw vijf uur in de auto - meestal niet zo mijn liefhebberij, maar ja, je krijgt niet iedere dag een kleinzoon!
Eerst moest ik de organisatie van de expositie 'Kunst of kunst' afbellen. Ik zou, net als twee jaar geleden, aan deze expositie meedoen. Inwoners van ons dorp, die iets op creatief gebied doen, laten daar hun werk van de afgelopen twee jaar zien. En dat is veel! En mooi! Helaas: ik moest afzeggen, want nieuwe kleinzonen gaan voor. Ik bracht wat werk naar de tentoonstellingsruimte en we vertrokken. Anderen zouden mijn werk neerleggen en -zetten en er op passen. Ik had dus niet helemaal voor niets mijn weefgetouwtje opgezet (met een handgesponnen schering).
In het ziekenhuis maakten we kennis met kleinzoon nummer 3. Een mooi kind, natuurlijk: wat zou je van een oma anders verwachten? Met dochter ging het ook goed, dus iedereen was blij.
Inmiddels zijn moeder en zoon weer thuis.


The next day we went back for another five hours in the car - usually not one of my favorite pastimes, but well, one doesn't have a new grandson every day!
First I had to tell the organisators of the exhibition 'Art or art' that I wasn't coming that day. Inhabitants of our village who do something creative, show their work every two years. Which is much! And often beautiful! New gandsons are more important though and so I had to be absent this time. I took over some of my work, which others would look after for the day. In that way I hadn't dressed my tableloom in vain (with a handspun warp).
In the hospital we were introduced to grandson number 3. A beautiful baby, of course> what can one expect from a proud grandmother? Daught was doing well, too, so everybody was happy.
At the moment mother and son are back home.Hoewel er veel te bloggen/vertellen valt, is de tijd dan meestal nogal beperkt. In de auto naar het ziekenhuis zette ik de nieuwe 'mysterysock' van de Sock Knitters Ananymous op, de sokkenbreigroep van Ravelry waarvan ik lid ben. Ik heb nog geen foto gemaakt, maar dat komt vast later. Het is een mooi patroon, en prettig om te breien.


Although there is much to tell/blog about, time usually is rather short in these times. In the car to the hospital I cast on the new (March) mysterysock of the SKA, the sock knitting group on Ravelry. I haven't taken a photo yet, but undoubtedly there will be one later. I like the pattern and enjoy the knitting.Het kantklossen verliep even wat minder goed. Ik had een mooi patroon gezien in Gravenmoerse kant en wilde dat maken. Mooi garen uitgezocht, meer dan 300 klosjes opgewonden en vol goede moed begonnen. Voor mijn ogen was het patroon echter niet te zien en ik vond het ook niet mooi worden. Na vele uren bracht de schaar uitkomst. Alle driehonderd draadjes werden afgeknipt. Heerlijk! Van het garen maakte ik een ander stuk kant, waarvan ook later vast nog een foto.


The lacemaking wasn't going as well. I had seen a pattern in Gravenmoers lace and wanted to make that. I chose a beautiful yarn, wound over 300 bobbins and started full of enthusiasm. My eyes made it hard to see the pattern, though and I didn't like the result. After trying for many hours the scissors were the solution. All threehundred ends were cut off. Lovely! I made another piece of lace of what remained on the bobbins and will take a picture of that later (I hope).> Daarom hier nog een foto van mijn laatste kloswerk: een paashaas, gemaakt tijdens de les in paasklossen op de kantklosschool.

Therefore here a picture of my latest lace: an Easter bunny, made during the lesson on Easter lace at our lace school.