Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 23 november 2009

Vorstelijk bezoek

Vorige week had ik, of liever mijn koning, bezoek van een collega-koning: Marja was hier en had de hare meegenomen (patroon uit de Simply Knitting, van Alan Dart). Dat moest natuurlijk op de foto gezet worden. Toen wist ik ook meteen, waarom mijn vorige foto's zo onscherp waren: mijn fototoestel was kapot! Toch was deze foto nog acceptabel, want twee koningen in ons huis was bijzonder genoeg om vereeuwigd te worden.

Last week I, or rather my king, had a visit of a colleague: Marja was here and had brought her king (from Simply Knitting, design of Alan Dart) Of course a photo had to be taken. Then I understood at the same time, why my last photos weren't as sharp as I wished: my camera had given up on me! It didn't work properly any more. Still this pic was just good enough, for two kings in our house can't be missed here!

Zijn ze niet lief?
Aren't they cute?

Er was niet veel tijd voor textiele activiteiten, maar zo nu en dan kon er toch wel wat gedaan worden. De KAL van klabouter, de 'Windsbraut Spitzbergen', waar ik het in mijn vorige bericht al over had vordert. Hoewel.... Ik brei met mijn handgesponnen blauwe merino, waarmee ik ook het blauwe vest heb gebreid. Toen ik drie van de wekelijkse aanwijzingen af had, besloot ik, dat mijn breinaalden te dun waren, het breisel te dicht en dus haalde ik alles weer uit. Nu brei ik op naalden 4.5 mm en het ziet er beter uit. De foto hier is na twee aanwijzingen, nog met de dunne naalden.


There wasn't much time to do much 'textily', but so now and then I could do something. The KAL of klabouter, the 'Windsbraut Spitzbergen, about which I wrote last time, is getting bigger and bigger. However... I'm using the blue handspun merino, which I also used for my blue cardi. When I'd finished three of the weekly clues, I decided I found my needle too thin and the knitting too stiff. So I frogged it all. Now I'm using 4.5 mm needles and it looks a lot better. This picture is after two clues, with the thinner needles still.


Op de landelijke spindag kreeg iedereen 's middags een zakje met vijf verschillende vezels. Bij mij verdween het zakeje, net als bij de meeste anderen, in de tas. Nu besloot ik het tevoorschijn te halen en het te gaan spinnen. Zoals op het zakje te zien is bevatte het, van links naar rechts, tussah zijde, bamboe, alpaca, soja en wensleydale.

On our spinday in October everybody received a bag with five different fibers. It disappeared in my bag, just like it did with most of the others. Now I decided to take the fibers out and spin them. As you can see on the bag the fibers are (from left to right): tussah, bamboo, alpaca, soja and wensleydale.


En hier zijn de strengetjes, van ieder 8 gram. Dezelfde volgorde, maar nu van rechts naar links.

And here are the skeins, about 8 grams each. Same order, but from right to left now.


Terwijl ik zat te spinnen hield Gerrit, onze kater, me gezelschap. Spinnen is tenslotte een kattenspecialiteit!

While I was spinning Gerrit, our cat, was keeping me company.

Op de kantklosschool hadden we het jaarlijkse evenement in deze tijd: de kerstworkshop. Op zaterdag was ik er, en met mij 24 anderen: volle bak! Leuk hoor. We konden kiezen uit verschillende patronen in de kerstsfeer en waren al snel allemaal ijverig bezig. Ik koos voor een ster, die nu nog niet zo herkenbaar is, want hij moet eerst nog in elkaar genaaid worden. Dat boekje met 3-dimensionale sterren ga ik ook maar kopen: leuk! Het is 'Dreidimensionale Klöppelsterne' van Rosemarie Schmuck en Anneliese Schröder, te koop bij Barbara Fay Verlag.


At the bobbinlace school we had our annual event of this time of the year: our Christmas workshop. I was there on the Saturday, with 24 other lacers: a classroom full! We could choose from different Christmas patterns from the school library and soon we were al busy working. I chose a 3-dimensional star, which you don't recagnise as such yet, because it has to be sewn together. I'll buy that book, I think, because making these stars is fun! It's 'Dreidimensionale Klöppelsterne' by Rosemarie Schmuck and Anneliese Schöder, published by Barbara Fay Verlag.

Verder waren er veel jarigen en ook zieken, waarop gepast moest worden. Waarschijnlijk had kleindochter Judith de Mexicaanse griep en ze kwam hier uitzieken, samen met haar broer Jasper. En nu maar hopen, dat we het niet ook krijgen.

There were many birthdays and also many sick people, who needed being looked after. It was feared that GD Judith had Mexican flu and she came here when her parents were at work, with her brother Jasper. Now lets hope we don't get it as well!

vrijdag 6 november 2009

breien, kantklossen en heel veel lezen

In mijn vorige bericht heb ik nog vergeten, dat ik ook de donkergrijze sokken af had. In elk geval was er nog geen foto van. Nu wel:

In my last message I'd forgotten that I'd also finished the dark grey socks. I didn't yet have a picture. I have now:

Ze zijn wel mooi geworden, vind ik zelf.

I rather like them.

Op kantklosgebied, waarover ik niet veel heb geschreven de laatste tijd, maar waaraan ik heel wat tijd besteed, probeer ik de Milanese kant onder de knie te krijgen. Eerst heb ik een heel aantal proefstrookjes geklost en nu maak ik de proeflap van dit boek. Erg leuk om te doen, maar moeilijk om alles netjes aangetrokken te krijgen. De patroontjes 'dansen' nogal.

I haven't written much about lacemaking lately, but I'm spending much time on that. I'm trying to learn what Milanese lace is about. I started making a few small exercises and now I'm making the sampler of this book. Very nice to do, but very hard to succeed in drawing on the right threads, so that it looks good. De patterns tend to 'dance' a little.


Mijn weefwerk op de Megado is nog steeds niet af. Ik zou het vandaag afmaken, maar het is er niet van gekomen. De eeuwigdurende blauwe merino is wel bijna getwijnd! Niet te geloven: straks is het toch zomaar een keer af.

My weaving on the Megado is still unfinished. I was going to finish it today, but didn't. The neverending blue merino has nearly been plied. Hard to believe: it may get finished one day after all!

Gisteravond kon ik de verleiding weer niet weerstaan: ik heb me aangemeld voor een nieuwe KAL via de klabouter Yahoo groep. Natuurlijk weer voor een kanten sjaal. Voor ik de blauwe merino ging spinnen, heb ik een bijpassende gemeleerde draad gesponnen en met het blauw getwijnd. Die wol gebruikte ik ook in het blauwe vest. Er zit wat rood en paars in die draad. Van de rest daarvan brei ik nu de 'Windsbraut Spitzbergen', van de duitse ontwerpster Monika Eckert. Van haar breide ik al eerder een paar sjaals. Deze is driehoekig, de eerste clue heb ik bijna af en morgen komt de tweede. Voorlopig zijn we weer een paar avonden onder de pannen bij de televisie!

Last night I couldn't resist the temptation: I joined the klabouter group on Yahoo, and started taking part in another KAL. Of course for a lace sjawl again. Before I started knitting the blue merino I span a mixed yarn, that went with the blue, but with some purple and red in it. I plied it with the blue and used part of it in my blue jacket of my last message. The rest will be used for this shawl, the 'Windsbraut Spitzbergen' of the german designer Monika Eckert. I knit a few of her sjawls earlier. This one will be triangular, the first clue is almost ready and the second will appear tomorrow.

Met al dit breien, want ook de mystery sock van november is begonnen, was er nauwelijks tijd om foto's te maken (ik heb het gewoon vergeten en het was veel te donker: echt november weer), maar dat komt binnenkort. Ook van het vest, dat ik brei van Noro Silk Garden, in een naturel kleur. Lange stukken, alweer voor bij de televisie. Dan te bedenken, dat ik niet vaak kijk...

With all this knitting, for the mystery sock of November has also started, there was hardly any time to take pictures (actually I forgot, and it was far too dark: real November weather), but they'll soon be made. Then there will also be pictures of the cardi I'm knitting of Noro Silk Garden, in a natural colour. Long pieces, again good for tv-watching and knitting. It's a shame I don't watch tv very often...

Als ik thuis ben, of in de trein zit, lees ik veel. Aan het begin van dit jaar heb ik me opgegeven voor een groep, die iedere week een boek zou lezen. Dat waren dus 52 boeken in een jaar. Ik had niet verwacht, dat het me zou lukken, maar heb op mijn andere blog nu al het 53e boek ingevoerd, en rechts in dit blog is te zien, dat ik nu zelfs 3 boeken tegelijk lees. Het vorige boek was nogal aangrijpend. Droevig dus. Daarom zocht ik wat lichtere kost. Maar ik schijn geen talent te hebben voor grappige boeken: ze vervelen me binnen een paar bladzijden. Nu lees ik dus iedere dag een paar grappige bladzijden en verder weer een gezond deprimerend boek (thriller, in dit geval)

When I'm at home or in the train, I read a lot. In January I joined a group, where members were going to read a book each week. That would be 52 books this year. I hadn't expected I would manage that, but now, in my other blog, I've written about the 53rd title and when you look at my bookshelf on the right of this blog you'll notice I'm reading three books at once now. My last book was rather sad, so I wanted to read something lighter next. But somehow I don't seem to have a talent for enjoying funny books: I get bored after a few pages. So now I read a few funny pages a day and for the rest a healthily depressing book (a thriller, this time)

Op de landelijke spindag kreeg ik van Agnes een e-reader in handen, om te proberen, of ik dat prettig lezen vond. Dat vond ik. Nu heb ik dus ook een e-reader, van Sony. Vooral onderweg is het handig (niet zo groot als een boek en er kunnen er ook een paar op, dus geen doos vol meer nodig in de vakanties) en ook in bed leest het heel prettig. om een bladzij om te slaan hoef je alleen op een knopje te drukken.


On our spinday a few weeks ago I was given an e reader, to try if I enjoyed reading on that. I did. So now I've got a Sony e reader. When you're travelling it's easy: lighter than the thick books I usally read, and many titles can be put on, so no longer boxes full of books going with us on holiday. Reading in bed on an e reader is great as well. Turning pages is just pressing a button.

maandag 2 november 2009

Af, niet gebrand, maar toch, en herfst

Het dilemma is, dat je niet kunt weven, breien, spinnen, enz. als je vaak blogt, en andersom.
De afgelopen week was ik dingen aan het afmaken. Geen tijd dus om te schrijven, totdat....

Het gezegde is, dat je op de blaren moet zitten, wanneer je je billen brandt. Wel, ik heb ze niet gebrand en zat toch op de blaren. Mijn Megado weefgetouw stond al een hele poos te wachten, totdat ik het echo weefsel dat ik er al voor onze vakantie in mei op had gezet, eens af zou weven. Maar het experimentele stadium was al voorbij en ik had er niet meer zoveel zin in. Dat moest dus veranderen en vol goede moed schoof ik achter het getouw. 'Even doen'. Ja ja. Door al het geschuif op de weefbank (die me toch al nooit erg goed beviel) ontstond dus een grote blaar, die ook nog kapot ging en een heel pijnlijke plek als gevolg had. Uitgeweven was ik dus. Nu gebruik ik de pianokruk en dat werkt veel beter.

The dilemma is, that one can't weave, knit, spin, etc. when one writes many blogs and vice versa. The past week I finished many things and so I had no time to write, until...

In Holland the saying goes, that one who burns his (her) bottom has to sit on the blisters. Well, I didn't burn it and still sat on blisters. My Megado loom had been waiting for so long for me to finish the echo weave I put on it before we went on holiday in May. But I felt past experimenting and didn't feel like finishing it so much. That had to change and so I restarted happily. 'Just do it'. But by all the moving about on the bench that came with the loom, and which I never really liked much, a huge blister developed, and a very painful spot was the result. No more weaving. Now I use the pianostool, which works much better.
Hier is het weefsel, ik moet nog een heel klein stukje meer weven.

Here is what I'm weaving, there's just a little piece more to do.

Gister leek het echt herfst. 's Morgens ging het nog wel, hoewel het heel grijs was. We konden toch nog even naar buiten. Op het strookje gras bij de brievenbus moesten we even een foto maken van het paddestoelenbos dat daar groeide.

It felt like autumn yesterday. In the morning it wasn't too bad, although everything looked very grey. We could go outside for a while, though. On the narrow strip of grass next to our letterbox a mushroom-wood had sprung up.> Omdat het er uitzag als kabouterstad keken we nog even beter...

Because it looked like elf city we looked a little better... maar er was niemand thuis.

but nobody was at home. Hier ook niet

Neither here

noch hier
nor here

Daarom maakten we maar een foto van het blauwe vest, dat ik in mei, vlak voor onze vakantie had gebreid en dat nog nooit op de foto gezet was. De Clun Forest wol was blauwgeverfd en met de hand gesponnen. Omdat ik de kleur wel wat erg blauw vond, breide ik het samen met een draad van de eeuwigdurende blauwe merinowol, die ik ook toen al aan het spinnen was. Het resultaat beviel me wel. Het patroon kwam uit een bijlage bij het tijdschrift Simply Knitting. Ik heb het patroon heel goed opgeborgen, want ik kan het nu even niet vinden.

Therefore we took a picture of the blue jacket I knit in Mai, just before our holidays, which had never been photographed yet. The Clun Forest wool had been dyed blue and handspun. Because I thought the blue was a bit too blue for me I knit it together with a thread of the never ending blue merino, which I was spinning then, too. I rather liked the result. The pattern came with the magazine Simply Knitting. I've put away the pattern in a very safe place, no doubt, because I can't find it now.

en de achterkant

and the back Ook op sokkengebied is er wat af: een paar stoere handgesponnen sokken (wol: zwartbles)

I also finished socks: a pair of handspun (Zwartbles - a Dutch black sheep) socksIk was hier al tijden geleden aan begonnen, maar mijn voorraad van deze wol was op en ik moest dus bijspinnen. Toen raakte het paar een beetje in het vergeetboek. Op de foto lijkt het, of de ene sok groter is dan de ander. Is niet zo in werkelijkheid.

I had started these ages ago, but my wool had run out and I had to spin more of it. Then the pair was more or less forgotten. In the photo it looks like one sock is bigger than the other. Is not so in reality.

Tenslotte de kerstsok: ook die is af.

Finally the Christmas stocking: that's finished as well. Genoeg voor vandaag. Natuurlijk ben ik inmiddels aan diverse nieuwe projecten begonnen - ik mocht me eens gaan vervelen. Maar daarover een volgende keer.
Enough for today. Of course I started a few new projects already - one must not be bored, isn't it? More about them a next time.