Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 27 juli 2009

Lopende en afgemaakte zaken

Kort voor we op vakantie gingen maakte ik een paar truien af. Hier mijn 'Fabelachtige zigzag', gebreid van de Fabel sokkenwol. Leuk om te maken en aangenaam om te dragen.

Just before our vacation I finished knitting my 'Fabulous zigzag', a sweater knitted of Fabel sockyarn. Fun to knit and pleasant to wear.


Ik maakte op de dag voor we vertrokken ook nog het handgesponnen vest af, waarmee ik bezig was, maar merk nu, dat daar geen foto van gemaakt is. Misschien komt dat er nog van. Ook dat kwam tijdens de vakantie, waarin we heel warm, maar ook erg koud weer hadden, goed van pas.

On the day before we left I finished the handspund cardi I was making, but now I see I never took a picture of that. Perhaps I'll do that later. That was great to have with me as well, because although we had some very hot weather at some times, it was also quite cold at other times.


Omdat de ruimte in een caravan nu eenmaal wat beperkt is, en omdat de reis zo'n zeven weken zou duren, kon ik niet al te veel grote werkstukken meenemen. Daarom begon ik aan een Quaker speldenkussen, gebreid op naalden 0.8 mm (dus dunner dan een stopnaald!) en van Colcoton 34/2. Het boekje met patronen had ik al lang en nu kwam het er eindelijk van er iets uit te maken. Veel toeren achter elkaar breien viel niet mee: het duurt nogal lang voor je 102 steken hebt gedaan van dit formaat en als je dan ook nog twee kleuren kiest, die vrij dicht bij elkaar liggen (in het begin zag ik echt niet, waarmee ik bezig was), dan is het nogal inspannend.

Because space in a caravan is not too big, and because our trip was going to last about seven weeks, I couldn't take too many big projects. Therefore I started knitting a Quaker pincushion, knitted on needles 0.8 mm (thinner than a darning needle!), with Colcoton 34/2 yarn (mercerised cotton) I'd had the booklet with pattern for quite some time and finally I did something with it. It wasn't possible to knit too many rows at a time: it takes pretty long to knit a row of 102 stitches this small and when you choose two colours so near to each other (in the beginning I really couldn't see what I was doing!), it is rather tiring.


Daarom was het wel prettig, dat ik ook een paar sokken bij me had. Gebreid van Regia sokkenwol, uit de door Kaffe Fasset ontworpen kleurenserie. Dit heette de 'Turqoise' kleur te zijn.

Therefore it was good to have a pair of socks with me. These are knitted with Regio sockwool, from the series designed by Kaffe Fasset. This was supposed to be the colour 'Turqoise'.


Ik begon dapper met twee sokken tegelijk op twee rondbreinaalden. Lekker klein en draagbaar. Maar onderweg bleken de draden toch wat snel in elkaar verward te raken, dus ik heb ze maar een voor een afgemaakt.

I bravely started knitting both socks at once on two circs. Nicely small and portable. But on the way the two threads twisted around each other all the time and it took too much time to untangle the lot. Therefore I finished them one at a time.Op deze foto de onderdelen van de door Alan Dart ontworpen middeleeuwse koning. Iedere maand staan er ontwerpen van hem in het blad Simply Knitting. Erg leuk, maar ook erg bewerkelijk!

In this picture de parts of the mediaeval king, designed by Alan Dart. One of his designs is in the magazine Simply Knitting each month. Great fun to make, but it does take some time!


En hier is Zijne Majesteit dan! De kleinkinderen hebben besloten, dat hij toch echt ook een koningin moet hebben...

And here is His Majesty! The grandchildren have decided he really does need a queen...

Thuis ben ik weer aan het spinnen: de (waarschijnlijk) Shetlandwol, die ik in april of mei geverfd heb, moet nu gesponnen worden. Ik heb inmiddels ook de wol van 9 (ja: n e g e n !) zwartbles schapen gekregen. Allemaal eenjarige beestjes. Nou ja: zeg maar beesten. Het zijn kilo's en kilo's!
Liefhebbers kunnen zich melden!
Maar zelf houd ik ook wat, want het plan bestaat om het als weefgaren te gebruiken en te gebruiken met de geverfde Shetland. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Back at home I've started spinning again. The (probably - the wool was left on my doorstep when I wasn't in) Shetland wool I dyed in April or May has to be spun now. I have also received the wool of 9 (yes: n i n e !) 'zwartbles' (beautiful black Dutch sheep). All one year old sheep. Huge animals. Plenty of kilos. Those who want to try may come and get some.
But I'll keep some for myself, because I want to use it as a weaving yarn and combine it with the dyed Shetland. Will no doubt be continued.

Ik ben met de gesponnen Zweedse wol een truitje aan het breien, met ingebreide kraaltjes. Ziet er tot nu toe goed uit.

With the handspun Swedish wool I've started knitting a sweater, with beads knitted in. Up to now it looks nice.

dinsdag 21 juli 2009

Weer thuis/Home again

We zijn alweer twee weken thuis en langzamerhand kom ik aan de gebruikelijke dingen toe. Eerst moest de was gedaan worden, de kranten en andere post doorgenomen, maar vooral: er moest geslapen worden! Zoveel weken, waarin het maar licht bleef en waarin iedere dag gevuld was met reizen of met dingen bekijken, eisten hun tol. Ik had het gevoel, dat ik zelfs staand kon slapen.

We're back home since two weeks now, and slowly I start doing the usual things again. First the laundry had to be done, papers, magazines, letters, etc. had to be read, but most of all: I had to sleep! So many weeks when it was light day and night, and when every day was filled with travelling or sightseeing had made me very tired. I had the feeling that I could sleep standing up.

Het eerste weekend nadat we thuisgekomen waren, kwam de familie uit de Achterhoek logeren. Pepijn en Emmeke kregen de lolly's, die we in Zweden hadden gekregen. Ze waren lekker...

In the first weekend after we came home, daughter and family came. Pepijn and Emmeke ate the sweets we got in Sweden - one of the places where we stayed was famous for these sweets. The children liked them, but....


... het opeten ervan was wel lastig!
... eating them was quite hard!

Maar toch: op!
All gone!

Broer Friso was in onze afwezigheid tweemaal zo oud geworden. Het was zowaar al een hele knul!
Brother Friso was twice the age he was before we left. He was quite a boy now!
Pepijn had het druk. Hier onderzoekt hij, hoe hoog gras is, nadat het zeven weken niet gemaaid is. Hoog dus. De mannen hadden het druk met maaien en harken.
Pepijn was busy. Here he sees, how high grass grows, when it's not mown for seven weeks. High. The men were busy mowing all weekend.
Na een dag hard werken is het genieten van een mooie zonsondergang. Tijdens onze reis zagen we er veel, maar deze, vanuit onze woonkamer gezien, was toch ook de moeite waard.
After a day of hard work one enjoys seeing a lovely sunset. During our trip we saw many, but this one, seen from our livingroom window was not bad either. De kinderen hadden ook even rust nodig.
The children needed some rest as well.
Een volgende keer meer over onze reis (we hadden na Lapland meestal geen internet meer) en over de diverse textiele activiteiten.
A next time more about our trip (we didn't have internet after Lapland, most of the time) and about my textile activities.