Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zaterdag 22 maart 2008

Paasverrassing, spinnen en weer afwerken van weefsels

De tweede vaatdoek van maart was een leuke verrassing. Hij moest in twee kleuren gebreid worden, afwisselend in rechte en averechte steken. Een patroon viel er nauwelijks in te ontdekken. Of het moest natuurlijk een streeppatroon zijn.
The second dishcloth of March was a nice surprise. It had to be knit in two colours, alternatively in knit and purl. The pattern was hardly visible, apart from the stripe of course.
Maar toen, als je tenminste uit de goede richting keek, verscheen plotseling de paashaas! Het was wel moeilijk op de foto te krijgen, maar hier is hij toch.
But then, after finishing and looking from a different direction, the Easter bunny suddenly appeared! It wasn't easy to get it in the photo, but here he is anyway.

Tevreden met mijn breiwerk (de SSS vordert nu snel: ik ben aan de laatste, 12e, aanwijzing bezig) nam ik mijn spintol maar weer eens op. Ik had een mooie paarse merino en was opnieuw verbaasd hoe snel je toch kunt spinnen met zo'n eenvoudige cd-tol.

Satisfied with my knitting (SSS is growing quickly now: I've started the last, 12th, clue) I took up my spindle for a change. I had a nice purple merino and was surprised again how fast one can spin on such a simple cd-spindle.

En dan hier nog wat mogelijkheden om weefwerk af te werken: Als je een dubbelweefsel maakt, (onderzetters oftewel mokkenmatjes hier, die ik jaren geleden heb geweven en alle dagen gebruik) is het handig om een stukje rond te weven aan begin en eind. Sla een deel ervan naar binnen en naai de boven en onderkant dicht. Weg rafels! Bovendien wordt het matje wat zwaarder en dat blijft dan beter liggen. Weeftechniek: dubbel overshot. Materiaal: 16/2 katoen

And here another way to finish handwovens: When you make a double weave it is good to weave in the round for a while at the beginning and end of each piece (mugrugs here, which I wove years ago and use every day). Tuck in part of this and sew top and bottom. This takes care of the raw edgings. Besides it makes a heavier rug, so it stays in place better. Weaving technique: double overshot. Weaving yarn: 16/2 cotton.

Een andere mogelijkheid is om de quilters methode te gebruiken en een dubbelgevouwen bies rondom het werk te naaien. Stik de dubbele open kant van de bies aan het weefwerk, vouw vervolgens de bies naar achter en zoom de vouwrand op het stiksel vast. Omdat ik een beetje gemakzuchtig ben, heb ik de hoeken recht gelaten en niet netjes schuin, wat mooier zou zijn. Ook hier blijft de placemat beter liggen door het gewicht van de biezen. Voor de biezen heb ik quiltstof gebruikt, dat in alle mogelijke kleuren te koop is. Weeftechniek: damast. Weefmateriaal: katoen.

Another possibility is to use the quilters' way and sew a double edging around the work. Sew the double open edging to your woven piece, fold this to the back and stitch (by hand) the fold on the stitching of the other side. Because I'm a bit lazy I haven't mitered the edges, which would have looked better. The weight of the edgings makes that the placemat stays in place better. I used quilters cotton for the edging, which is sold in all possible colours. Weaving technique: damask. Weaving yarn: cotton

zondag 16 maart 2008

Druk, druk, druk

Het was een week waarin en waarover veel te vertellen was, maar de tijd daarvoor ontbrak. Even bijpraten dus.
This was a week about which and in which there was a lot to talk about, but there was no time to do that. I'll try to change that now. De vorige keer was ik een foto kwijt van mijn laatste vaatdoekje, van de Monthly Dishcloth groep, maar hier is de foto alsnog. We waren gewaarschuwd, dat het thema, dat altijd te maken heeft met de tijd van het jaar waarin gebreid wordt, van christelijke aard zou zijn, maar zelfs toen het breiwerk af was, wist ik niet echt wat het voorstelde. Gelukkig werd ons dat toen verteld: het is de steen, die van het graf rolt.
Last time I wrote I had lost the photo of my latest dishcloth, of the Monthly Dishcloth group, but here it is again. We had been warned, that the theme was christian, so if we objected, we could knit something different. But even after finishing the knitting I didn't know what it was. Fortunately we were told: it's the stone, rolling from the grave.

De vragen van Leigh over het afwerken van weefwerk blijven in mijn gedachten. Bovendien sprak Syne Mitchell van Weavecast deze maand ook over het afwerken, of liever: over het uitstellen daarvan. Daarover kan ik meepraten: deze sjaal weefde ik al een paar jaar geleden, de kant kloste ik vorig jaar en nu moest ik het laatste deel van de kant er nog aannaaien. Het lag al bijna een jaar op mijn werktafel. Het geeft me wel even mooi de gelegenheid om te laten zien, hoe ik dit heb aangepakt. Aan begin en eind van iedere sjaal (ik weefde er acht) weefde ik eerst een cm linnenbinding met de 34/2 colcoton, die ik ook gebruikte voor de schering en de patrooninslag (Het grondweefsel was een heel dunne zijde van Bart en Francis). Na het afknippen en voor het wassen zigzagde ik alle kanten. Na het wassen werden de sjaals drooggestreken.

De helft van dit stuk linnenbinding sloeg ik naar de goede kant om. Daar bovenop legde ik de kant. Deze zoomde ik vervolgens op deze inslag vast. Daarna draaide ik de sjaal om en naaide ook de omslagrand aan de sjaal vast. Zo zit de omslag dus ingesloten onder de band van de kant.

Leigh's questions about finishing handwovens keep coming up in my mind and Syne Mitchell of Weavecast wondered this month (I think: I still haven't heard all episodes and perhaps it was an older one I listened to this week) if more people put off finishing their handwovens. I know one person who does! I wove this scarve a few years ago, made the bobbin lace last year and the last part of the lace was the only work left to do. It's been on the table in my studio waiting for nearly a year.

But this gives me the opportunity to show how I did this: after finishing the eight scarves I wove I cut them apart on the lines I wove with a thicker thread. I had woven about 1 centimeter plain weave on beginning and end of each scarf, with the yarn I used for the pattern (the scarves are woven in Summer and winter, warp and pattern weft were 34/2 mercerised cotton, tabby was a very thin silk). After cutting the scarves apart I zigzagged the raw edges and washed and ironed the scarves.

Half of the plain weave part was turned to the right side, the lace was put on top and I sewed the lace onto the scarf. Then I turned round the scarf and sewed the turned edging of the scarf to the lace. In this way the zigzag is enclosed under the lace tape. You may get the idea on the second photo.

Op de kantschool maakten we een halssieraad voor ons paasbeste pak.

At the lace school we made a necklace to go with our Easter outfit.


En hier is hij dan: meneer Kikker. Ziet hij er niet gemeen uit met zijn gifgroene oogjes? Het patroon is van Lia Baumeister-Jonker. Garen: linnen, naaigaren, DMC splijtgaren en colcoton. Techniek: Schneeberg.

And here he is: Mr Frog. Doesn't he look mean with his poisonous green eyes? The pattern is made by Lia Baumeister-Jonker. Yarn: linen, sewing yarn, DMC embroidery floss and 34/2 mercerised cotton. Technique: Schneeberg.

Ondanks alle drukte had ik nog tijd om mijn boek uit te lezen. Ik las het eerste deel van de boeken van Robin Hobb: Leerling en Meester. De schrijfster liet zich inspireren door Tolkien, daarom noemde ze zich Hobb, naar de Hobbit. Haar boeken horen tot het fantasy-genre. Dit boek las echt als een trein. En wat wil je ook: de nar weeft kleurige weefsels, de hofdame, die Dentelle heet, klost kant en verder spinnen de dames wol.

Although I was very busy I finished reading my book. I read the first book by Robin Hobb, an author who writes fantasy books and was inspired by Tolkien (hence the name Hobb, from Hobbit) I really enjoyed reading this book. Understandable perhaps, because the jester weaves colourful wefts, the lady-in-waiting, called Dentelle, makes lace and the other ladies spin wool.

Nu ben ik in een nieuw boek begonnen, gekocht in de boekenweek. Ik kon het niet laten liggen: het heet 'Daar buiten loopt een schaap' door Leonie Swann. De herder van de schaapskudde is vermoord en de kudde lost de moord op. De schapen hebben verdacht menselijke trekjes. Ik ben nog maar net begonnen, maar het lijkt me aardig. Bovendien staat op de hoek van iedere bladzijde een schaapje getekend. Veel verschillende! Leuk.

Now I've started reading a new book. I don't know an English title, but it's by Leonie Swann. The shepherd of a flock of sheep has been killed and the sheep solve the mystery of the murder. The sheep all have very human characters, I must say... I've only just begun reading, but it looks amusing. Besides there is a drawing of a sheep in the corner of each page. many different ones! Fun.

dinsdag 11 maart 2008

Kleuters, en verder breien en klossen

Maandagochtend stempelden de kleuters hun hele grote lappen vol. De stempels werkten prima, hoewel: de eerste stempelaar vond het jammer om zijn mooie figuurtje vies te maken met verf en duwde dus de achterkant van het stempel liever in de verf.
Mondaymorning the children of my grandson's kindergarten stamped their big pieces of cloth with the stamps they made last Friday. The stamps worked perfectly, although the first 'stamper' didn't want his beautiful figure get dirty with paint, so he pressed the back of the stamp into the paint.

Na alle stempels uitgeprobeerd te hebben, ontdekten ze, dat je met van alles kon stempelen, en uiteindelijk natuurlijk ook met hun handen. Toen ik thuiskwam ontdekte ik dan ook een prachtig gestempelde handafdruk op de achterkant van mijn broek.
After trying out all stamps they discovered that you can use anything as a stamp, and in the end of course also their hands! When I came home I discovered a beautifully stamped hand on the back of my jeans. De SSS sjaal is gevorderd tot en met clue 8. Het wordt steeds moeilijker het geheel op de foto te zetten. Als je op de foto's klikt, worden ze duidelijker.
I've finished clue 8 of the SSS shawl. It's getting more and more difficult to get it all in one photo. Click on the photo to see the pattern better.

Omdat ik de laatste tijd nogal eens wat moet uithalen bij het breien, maak ik een kikker bij het kantklossen. Dat klinkt misschien niet logisch voor iedereen, maar mijn Amerikaanse breivriendinnen vinden, dat uithalen klinkt als kwaken van kikkers. Ze zitten dan ook geregeld aan de kikkervijver. Ook bij Knitting Daily komt Mr. Frog, oftewel meneer Kikker, nogal eens in beeld. Dit kikkertje zal dus straks bij mij gaan figureren, als er weer uitgehaald moet worden. Laten we hopen, dat jullie hem niet te vaak zien! Maar eerst moet ik tijd vinden hem af te maken.

Because I've been frogging my knitting a lot lately I'm making a lace frog. If you see Mr. Frog you'll know something went wrong! Let's hope you don't see him too often. But first I must find time to finish him.

Josephine schiet nu lekker op. Meneer Kikker was hier even nodig (maar nog niet klaar, dus) want de mouw die ik af had, vond ik te lang. Ik heb dus de hele kop en de halve mouw uitgehaald, om de meerderingen weer netjes te verdelen over de lengte van de mouw. Nu moet ik de tweede mouwkop nog en dan de knopenbiezen.
Josephine is nicely getting on. Mr Frog was needed here (but not yet ready) because the sleeve I'd finished was too long, I thought. So I ripped more than half, to divide the increases evenly over the new length of the sleeve. Now there is only a small part of the sleeve to go and then the button bands (?).
In het weekend waren al onze nazaten op bezoek. Hier onze jongste kleinzoon Pepijn op de tractor. Helaas was het weer niet zo mooi, dus buitenspelen zat er niet erg in. Pepijn heeft wel zijn veiligheidsjas aan (eigendom van opa), dus hij is goed te zien! Zijn eigen jas zit wel een beetje in de weg.

This weekend our (grand)children were all here. This is our youngest GS Pepijn on his tractor. Unfortunately the weather wasn't good enough to play outside much. Pepijn is wearing his safety coat (actually owned by his granddad), so he can be seen! His own coat is a bit in the way, though.


vrijdag 7 maart 2008

Knutselen met de kleuters

Vanmorgen was ik op de kleuterschool. De hele school werkt aan een project over Afrika en de kleuters gaan zelf een Afrikaans kostuum maken. Daarvoor hebben ze lappen al beschilderd en ik heb stempels met ze gemaakt. Maandag zullen we de lappen daarmee verder bewerken. Hier is een groep bezig met het maken van de stempels, onder toezicht van de 'publieke tribune'. In het begin waren de kinderen er niet zo zeker van of dit wel een leuke bezigheid was, maar later vonden ze één stempel toch vaak wel wat weinig en bedachten ze steeds weer andere variaties. Ik ben heel benieuwd hoe het er uit gaat zien. Dit was in elk geval een erg leuke ochtend!

This morning I was at the local nursery school (4/5/6 year olds) At the moment the whole school is working on a project about Africa and this group is going to make their own African costume. For this they painted cloth and this morning I made stamps with them. Next Monday we'll use these stamps on their cloth. In the picture a group is busy making the stamps, watched by the public. When we started the children weren't so sure if they liked doing this activity, but later they thought making one stamp was not enough and they thought of new and different variations all the time. I'm really looking forward to seeing the results next Monday. Anyway, this was a very pleasant morning!