Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 16 juli 2012

Verven.

Dyeing


Tijdens de spingmiddag in juni hadden we het over het verven met voedingskleurstoffen. Al lang gebruik ik paaseierenverf en, als ik dat kan krijgen, KoolAid, maar ik wist, dat er ook kleurstoffen gebruikt worden van Wilton, gemaakt om taartversieringen mee te kleuren. Voor zover ik wist, waren die niet goed in Nederland te koop, maar een van de aanwezigen had het gezien in een winkel in Groningen.
We zouden allemaal dus eens gaan kijken.

During our spinning afternoon in June we were talking about food colouringdyes. I've been using easteregg dyes and KoolAid (when I can get hold of that) but I also knew, that there should be dyestuffs for colouring cake decorations. As far as I knew it wasn't easy (or even possible) to find in the Netherlands, but one of the spinners had seen it in a shop on the other side of the country, in Groningen.


Alle spinners waren vertrokken en ik pakte even een krant. Tot mijn verbazing was daar een advertentie van De taartsuper, en toen ik de site bekeek zag ik daar Wilton dyes! Ze verkochten ook Americolor, een kleurstof, waarvan ik nooit gehoord had, maar die hetzelfde scheen te doen. Ik bestelde dus een set kleuren, en ook een flesje Americolor (Teal), om uit te proberen.

All spinners had just left and I picked up the newspaper. I was surprised to see an advert of De Taartsuper and when I had a look at the site I saw, that they sold Wilton dyes there! They also sold Americolor, a dye stuff of which I'd never heard, but which seemed to serve the same purpose. So I ordered a set of colours and a bottle of Americolor (teal), to try out.


Hoewel ik in de tussentijd veel verfsites had bekeken en verschillende verfmethoden had gezien, leek het me veilig te beginnen met de manier, waarop ik ook paaseierenverf gebruik: in de oven, in halve liter potten. Die potten vul ik met 4 dl heet water, vier eetlepels azijn, een verfoplossing en 30 gram wol (meestal voorgeweekt in water met azijn, maar nodig is dat niet altijd) Die potten gaan dan een uurtje in de oven op 100 graden.

Although I had a look at many dyeing websites and saw many different dyeing methods, I decided it would be safest to start using the method for using easteregg dye: in the oven, in half liter pots. These pots I fill with 4 dl hot water, four tablespoons of vinegar, a dyesolution and 30 grams of wool, (usually wet, soaked in water with some vinegar, but that isn't necessary) These pots go in the oven for about an hour, on 100 degrees C.
Hier het resultaat, net uit de oven. Ik laat alles afkoelen in de potten en spoel de wol dan goed uit, tot het water helder blijft. De verfoplossing maakte ik met een heel klein puntje (theelepelpuntje) verf, opgelost in kokend water. Links de Americolor, rechts Wilton, groen.

Here is the result, just from the oven. I let everything cool in the pots, then rinse till the water stays clear. The dyesolution was made with a teaspoontip of dye,in boiling water. On the left is the Americolor, on the right the Wilton, green.
 Bovenaanzicht

View from above
Ik doe ook mee aan de Tour de Fleece op Ravelry en spin trouw alle dagen. Tijd om mijn activiteiten ook daar te melden ontbreekt meestal, helaas. Maar hier is de enkeldraads gesponnen en geverfde wol.

I also take part in the Tour de Fleece and faithfully spin every day. Time to report about my activities I usually can't find though. But here are the singles, spun of the dyed wool.


Omdat ik de kleuren erg pastel (dus licht) vond, deed ik een nieuw experiment en nam twee keer zoveel verf, nu een beetje ter grootte van een doperwt. Hier het resultaat van het verven, aangevuld met 30 gram wol, geverfd met eenzelfde hoeveelheid paarse Wilton verf.

Because I thought the colours a little too pastel (light), I did some more experimenting and took twice as much dye, now a bit that was pea sized. Here the dyeing results, added with 30 grams of wool dyed with the same amount of purple Wilton dye.
Gekaard en samen met andere te spinnen vezels (linksonder: 30 gram geverfd met KA, daarnaast 30 gram geverfd met paaseierenverf - allebei lang geleden!- en rechtsonder mooie kidmohair, dat ik lang geleden heb zitten uitpluizen, nu weer terugvond en eindelijk gekaard heb. Ook dat moet nog tijdens de Tour gesponnen worden) leverde het een mooi kleurig doosje op!

Carded and together with other fiber to-be-spun (bottom left: 30 gr dyed with KA, next to it 30 gr dyed with easteregg dye - both dyed a long time ago - and bottom right beautiful kidmohair I'd been picking, teasing and forgetting, found again now and finally carded. All that has to be spun during the Tour as well) it gave me a lovely coloured box!
De drie donkerder kleuren.

The three darker colours
 En hier alle vijf probeersels

Here all five experiments
Toen ik de met KA geverfde wol zag, herinnerde ik me, dat ik ergens nog van dat spul moest hebben. Even zoeken en jawel: gevonden.
Een streng met 100 gram Clun Forest wol, een paar zakjes KA, kokend water en een ovenschaal klaargezet.

When I'd refound the KA dyed wool, I remembered there should be a few packets of the stuff somewhere. I had a look, and yes! Found it!
Also found a 100 gram skein of handspun Clun Forest, a few packets of KA, boiling water and an oven dish.
Twee zakjes leegde ik op de bodem van de schaal.

I emptied two packets on the bottom of the dish
 voegde wat kokend water toe en keek of alles goed was opgelost. Toen ging de droge wol erbij. De rest van de KA had ik opgelost met kokend water in een kannetje en die verf goot ik over de rest van de wol. Niet te regelmatig en niet teveel vloeistof, want ik wilde geen egale streng. Af laten koelen en dan heb je bijna helder water over! Uitspoelen. Klaar!

added some boiling water and took care there were no lumps. Then quickly added the dry wool. The rest of the KA I dissolved in boiling water in a little jug and that dye I poured on top of the rest of the wool. Not to regular and not too much fluid, because I didn't want a solid coloured skein. Cool. Rinse. Ready!
 Je kunt niet altijd succes hebben. Ik had gelezen, dat je de zwarte verf kunt 'breken'. Omdat het moeilijk is om wol (en andere garens) zwart te verven, leek me dit een mogelijkheid om uit te proberen. Nieuwe ovenschaal. droge wol erin. Stippen van de zwarte verf hier en daar erop. Azijn sprenkelen op iedere stip en wachten, tot de verf uit elkaar loopt en zich verspreid over de wol. Leuk ik theorie, maar de verf of de wol had hier nog nooit van gehoord en was ook niet van plan te reageren. Meer azijn erop. Nog meer azijn. Tenslotte zoveel azijn, dat de streng erin zwom. Na een tijdje vond ik het genoeg. De schaal ging een aantal keren (steeds 40 seconden op 900 w) in de magnetron (zorg ervoor dat alle wol vochtig is), daarna afkoelen, nog een keer, afkoelen enz. en tenslotte uitspoelen. Tijdens het spoelen verdween er veel blauwe kleur in de afvoer.

One can't always be succesful. I had read, that you can 'break' black dye. Because it's hard to dye wool (and other yarns) black it seemed a possibility to try out. New ovendish, dry wool in it. here and there a dot of the black dye. Sprinkle vinegar on it and wait till the dye spreads and breaks into the components it's been made of (mostly blue, red and green) It's nice in theory, but either my dye or my yarn had never heard of it and didn't intend to play. I added more vinegar. And more vinegar. In the end so much vinegar the yarn was swimming in it. After a while I thought it was enough. The dish went into the microwave (take care all yarn is damp) for bouts of 40 seconds on 900 w, cool, another 40 seconds microwave. cool, etc and finally rinse. A lot of blue disappeared during the rinse.
 Wat overbleef was een oudrose streng, met vuile vegen. Het gaat, maar tevreden was ik niet. Nog maar eens proberen.

I was left with a pinkish skein with dirty looking smudges. Could be worse, but it wasn't what I wanted. I'll try again.
Op Ravelry zijn veel groepen, die zich bezighouden met verven. Zelf ben ik lid van de groep What a Kool way to dye Iedere maand hebben ze een 'dye along' waarin weer een nieuwe techniek wordt uitgeprobeerd. Alleen al het bekijken van de foto's is de moeite waard.


Ravelry has many groups for dyers. I'm a member of the group What a Kool way to dye Each month they have a 'dye along' where a new technique can be tried. Even looking at the photos only makes it worth while!

Kijk ook eens hier of hier


You can also look here of here

Tenslotte: ik heb hier niet gekeken, maar ik hoorde, dat ook de Welkoop winkels tegenwoordig Wilton verf verkopen. Het is het onderzoeken waard.


donderdag 12 juli 2012

Ik ben er echt nog wel!

Really: I'm still here!


Het is, zoals gewoonlijk, een beetje druk hier, dus ik zal maar even in etappes mijn werkzaamheden van de laatste paar dagen beschrijven.

As usual it's been pretty busy here, and in short episodes I'll tell you about what I've been doing.


Mijn weefwerk gaat rustig verder. Erg lang achter elkaar houd ik het niet vol, maar dan moet het maar wat korter. Leuk vind ik het wel en het resultaat bevalt me.


My weaving progresses slowly. I can't weave for too long, because I still get tired sooner than I'd like, but never mind: then it has to be many short times. I enjoy the weaving and like the results.

Twee foto's van hetzelfde weefsel, een met en een zonder flits. De kleuren van de tweede foto komen het meest overeen met de werkelijkheid.

Two pictures of the same weft: one with and the other without flash. The colours of the second are most like in reality.
Het is Tour de France, (dus Tour de Fleece) tijd, dus ik heb me aangemeld voor het team Stashbusters: de zakken, zakjes, dozen en doosjes, stapelen zich hier weer op. Ik hield dus opruiming en vond van alles wat ik vergeten had. Onder andere deze paarse wol. Ooit heb ik die geverfd, ben daarna waarschijnlijk op vakantie gegaan of moest om de een of andere reden alles 'even' opruimen, en ben de hele paarse wol vergeten. Waarschijnlijk had ik de witte wol van Joke gekregen, die de wol had meegenomen uit Zweden, waar haar dochter schapen heeft met heel mooie wol. Links ligt een pluk zoals ik die aantrof in een doos, rechts heb ik de lokken wat uitgekamd en -geplozen.


It's Tour de France (and so Tour de Fleece) time, so I joined the team Stashbusters: the smaller and bigger bags, the smaller and bigger boxes got stacked higher and higher. So I did some clearing away and found all kind of things I'd forgotten about. Amongst other things this purple wool. One day I've dyed this and went on holiday after doing that or it to be put aside for some reason, and I'd forgotten all about it. Probably my friend Joke gave me this wool. She must have brought it here from Sweden where her daughter has sheep with beautiful fiber. On the left is some of it like I found it in the box, on the right is wool I've picked and combed a little.
 Zo ziet dat er uit.

This is how that looks.
 Daarna kaardde ik de wol

I carded the wool after that
en spon het in een dunne enkeldraads garen. Daarna twijnde ik het ook nog, maar daarvan heb ik hier nog geen foto. Eindresultaat: 447 meter.

and span it into a thin singles. I also plied it after that, but I haven't aken a picture of that yet. End result was 447 meters.
Als tweeling (sterenbeeld) voelde ik me aangesproken tot de Gemini sweater, dus zo rond mijn verjaardag zette ik deze op. Hier de voorkant, maar omdat tweelingen wisselvallig heten te zijn, kan het ook de achterkant zijn

As a real Gemini I felt attracted to the Gemini sweater, so I cast it on on a day near my birthday. Here the front, but because Gemini are said to like changes it can also be the back
en hier de andere kant. De hals krult een beetje. Hopelijk gaat dat over bij het opspannen.
Gebruikt garen is Capri, van Lana Grossa. Beetje hard en glibberig materiaal.
De constructie van de trui (of het t-shirt) is leuk, vind ik.


and here the other side. The neck curls a little. I hope blocking will help.
The yarn I used is Capri, by Lana Grossa. Its a bit hard and slippery.
I like the construction of the sweater (or the t-shirt, if you like)


Een volgende keer meer. Ik ga weer even Tour de Fleecen. Sssttt - ze kunnen het wel eens horen daar in Frankrijk. Dan krijgt Ravelry nog meer klachten....


More a next time. I'm going back to my wheel to 'Tout de Fleece again. Sssttt...they may hear me in France. In that case Ravelry may get more complaints....


De witte strepen in de tekst zijn een idee van Blogger, die weer even aan het doe-het-zelven is....


The white striping is an idea by Blogger, who is DIYing again...