Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zondag 24 juni 2012

Beetje boos en update

Het is een tijd geleden, dat ik een blog schreef. Dat kwam niet omdat ik het zo vreselijk druk had (of - nou ja, niet drukker dan anders) en ook niet omdat ik niets had om te laten zien, maar wel omdat ik een beetje boos was. Op de computer. Op de email. Op Blogger.
Ja: ook op Blogger: plotseling waren mijn volgers allemaal van mijn blog verdwenen: de gadget zou niet goed geconfigureerd zijn! Maar ik had er niets aan veranderd. Na lang speuren in de forums, bleek, dat meer mensen deze ervaring met me deelden. De technici van Blogger zouden erop studeren. Tot op heden niets van gemerkt.
Maar intussen was door al dit geklooi ook plotseling de lay-out van mijn blog veranderd. Ik had er (alweer) niets aan gedaan, maar kreeg het ook niet voor elkaar om mijn oude beeld weer terug te krijgen. Nu maar even zo dus. Balend. En voor al mijn volgers: ik ben dol op jullie allemaal, maar kan jullie even niet zien op mijn blog zelf, wel op de ontwerppagina's van het blog.

It's a long time ago that I wrote a blog. That wasn't because I was very busy (or - at least not busier than at other times) and also not because there was nothing to write about, but it was because I was a little bit angry. At the computer. At our emailprogramme. At Blogger.
Yes, I was angry at Blogger. Suddenly all my followers on my page had disappeared: I was told instead that the gadget hadn't been configurated correctly. But I hadn't done anything to change that. After a long search through Blogger and its forums it turned out, that more people have the same problem. Blogger's technician's will look into it. I haven't seen any results yet.
In the mean time, because of all this searching and trying to get things right again, the lay-out of my blog had changed and I didn't manage to get the same look back. Well, I'll lkleave it like this for the moment. Annoyed. And a message to my followers: I love you all dearly, but I can't see you on my blog at the moment, except when I look at the design pages, where you all reappear.


Boos was/ben ik ook op Windows Live Mail: we krijgen doorlopend bericht, dat we een update moeten ophalen. Als we dat doen kunnen we niet meer emailen! Ik ontvang de mails wel, maar kan ze niet versturen! Eigenlijk werkt dit email programma al niet goed vanaf het begin. Ik verlang erg terug naar onze oude computer, waar we dit soort gekkigheid niet de hele tijd hadden. Ik wil best iets op een computer doen, maar hij moet wel doen wat ik wil en ik wil me niet verdiepen in het waarom van dit alles. Dat gaat allemaal veel te veel ten koste van mijn textieltijd.

I also am-was angry at Windows Live mail± we get messages all the time, that we need another update. When we don´t do this, we can´t start the programme, when we do, we can´t send or answer any emails! Actually thisprogramme hasn´t worked properly from the start. I´m really missing my old computer and email programme, where we didn´t have all this ´fun´. I like doing computer things, but it has to do waht I want and when I want that. I don´t want to spend too much time on the why and how of all that. It takes too much of my fiber and yarn activities.


Die waren er echt en hier nu een update.

There really were a few and here is an update.
Mijn weefgetouw staat weer klaar. Ik heb een katoen schering opgezet en ingeregen in het netwerkpatroon van Alice Schlein, uit Twill Thrills (The best of Weaver´s). Ik was al lang van plan me eens te verdiepen in netwerkweefsels en begin nu eerst maar eens met iets na te weven. Bijna tenminste, want ik heb de rijging een klein beetje veranderd. De inslag wordt een donkere chenille.

My loom is ready for weaving again! I warped it with a cotton warp and threaded it in the network weave Alice Schlein describes in Twill Thrills (The best of Weaver's) I have long had the intention to try out network weaves and am now starting with weaving an example from the book. At least almast, I changed a few things of the threading. Weft will be a dark chenille.
Plotseling ben ik helemaal enthousiast voor tolspinnen. Toen ik iemand wilde voordoen hoe dat moest, bleek ik de vaardigheid zelf een beetje verloren te hebben. Ik vond wat wol, die ik lang geleden geverfd had en compleet vergeten. De helft ervan was gesponnen op mijn oude Louet, ik was van plan de rest te spinnen op de tol en die twee samen te twijnen. Mijn cd-tolletje deed het weer prima, na enige oefening.

Suddenly I really love spindling again. When I wanted to show somebody how to do that, I noticed that I had forgotten alittle how to do it. I found some wool, which I had dyed a long time ago and completely forgetten. Half of it had been spun on my old Louet and I had planned to spin the other half on my spindle and ply the twon singles together. My cd-spindle worked perfectly again, after some practise.
 Toch ging alles niet helemaal zoals gepland, want ik had de tol de verkeerde kant op gedraaid! De Louet wol was z gesponnen, de tolwol s. Samen twijnen ging dus niet goed. Daarom heb ik, op de tol, allebei apart getwijnd. Hier is de getwijnde tolwol. De andere streng ziet er ongeveer net zo uit.

Still all didn't go as I had planned, for I hadturned the spindle the worng way! The Lout fiber had been spun z-wise and the spindle wool s-wise. Plying those two together wasn't a good idea, so I plyed both of them apart, on the spindle. This is the spindle wool, the other skein looks almost the same.
Voor mijn verjaardag, die ik in deze periode ook nog moest afwerken (het was niet druk, want Nederland voetbalde voor het eerst op de EK dit tournooi, tegen Denemarken, en iedereen zat met de neus voor de buis) kreeg ik een nieuwe tol: een Turkse. Hier ligt hij, samen met de eerste bol, die ik erop geproduceerd heb. Geweldig!
Ook kreeg ik de mooie merino/zijde, die erbij ligt en nog een paar zijden 'zakdoekjes'.

For my birthday, also in this period, (it wasn't very busy, for that day the Dutch had to play their first football match on the EC this year, agains Denmark and everybody was glued to the tv) I received a new spindle: a Turkish spindle. Here it is, with the first ball of singles I made on it. It's great!
I also got the nice merino/silk that's in the photo, and a few silk 'hankies'.
De vorst in februari doodde veel van de planten en struiken in de tuin. Ook mijn geliefde toverhazelaar heeft de kou niet overleefd, wat me droevig stemde. Mijn kindertjes wisten dat en kwamen mij een nieuwe brengen. Moedertje weer blij!

The frost in February killed many of the plants and shrubs in our garden. Also my beloved witch hazel hadn't survived, which made me sad. My chidlren knew that and gave me a new one. Mommy is happy again!
In een van mijn vorige blogs vroeg ik, met welke kleur ik een bont gesponnen draadje moest gaan twijnen. De keus viel op het helle groen. Daarvan was echter bij lange na niet genoeg om de hele klos te twijnen, dus was overbleef werd een driedraads garen: navaho getwijnd. De bont/helgroene streng zit op de haspel, de driedraads op de klos.

In a former blog I asked, with wat I should ply a many coloured singles I'd spun. I chose the light green. There wasn't by far enough for the whole bobbin, though and I Navaho plied the rest. The variegated/green yarn is on the niddy-noddy and the navaho plied is on the bobbin.
Bont/groen/tweedraads Variegated/green/two ply
 Hier nog even de helle groene kleur waarmee getwijnd is.

Here the green I used to ply.
Breien deed ik ook nog. Van alles zijn nog geen foto's, want er moet nog iets voor een volgende keer overblijven. Dit is het wilde breiwerk voor de tweede paal, die ik geadopteerd heb voor het feest in september. Lief en poezelig, toch?

I also did some knitting. There aren't photo's of everything yet, for some has to wait for a next time. This is the yarn bomb that has to go on the second pole I adopted for the yarn bomb event in Hoorn, coming September. Isn't it sweet and cuddly?
Tenslotte twee gehaakte blokjes. Op Ravelry ben ik lid geworden van de groep, die iedere maand een klein en een groot blok haakt. Dit zij twee voorbeelden van het kleine blok van deze maand. Allebei handgesponnen wol, want ik ben wat voorraden aan het verwerken. Hoewel het linker blok een toer meer telt is de wol zoveel dunner, dat het blok nog steeds kleiner is. Allebei de blokken zijn gehaakt met een haaknaald van 5.5 mm.

Finally two crocheted blocks. On Ravelry I've joined a group that crochets a small and a bigger block each month. This are two examples of the small block of this month, both made of handspun wool, for I want to use some of my handspun before I make more. Although the lefthand block has one row more it's still smaller than the right on, because the yarn is so much thinner. Both were crocheted on a 5.5 mm needle.

donderdag 7 juni 2012

Breien kan verslavend zijn (spinnen ook trouwens)

Knitting can be addictive (and so can spinning)


In Amsterdam zaten we vorige week nartuurlijk niet alleen maar op een bankje. We bezochten ook de plaatselijke wolwinkel, want dat hoort er zo bij. De Afstap heeft net weer andere dingen dan de winkel in Hoorn. Ik wilde al heel lang graag 'blocking wires' hebben, staaldraden om een breiwerk goed op te kunnen spannen en ik had gehoord, dat ik die bij de Afstap kon kopen.
Het was waar en de rest van de dag brachten we door met een onhandige lange koker met daarin de metaaldraden.

In Amsterdam we didn't sit on a bench all the time last week. We also visited the LYS there, for that is always part of the fun. The shop, called De Afstap, sells different things from my usual LYS in Hoorn. For quite some time I wanted to have some blocking wires. They aren't easy to find here, but somebody told me De Afstap sells them.
It was true and the rest of the day we spend with a long cardboard tube in our hands with the stell wires in it.


 Het was wel de moeite waard: nu kon ik eindelijk de Hex Mesh sjaal opspannen, die al een poosje klaar was. Ik had hieraan gebreid tijdens onze vakantie in Frankrijk, een paar weken geleden. Eigenlijk was het een soort 'proeflapje' voor de Sugar Plum fairy, waarin deze steek veel voorkwam. Die steek levert vaak problemen bij het breien op, maar na het oefenen op zo'n sjaalje weet je wel hoe het moet. Ik was optimistisch, wilde niet te weinig kraaltjes aan het garen rijgen, en reeg er dus vijfhonderd op.
Die zijn niet allemaal gebruikt, want toen ik thuis was, heb ik maar afgehecht, maar veel waren er niet over. Er kwam een kraaltje aan het begin van iedere toer. Het aantal steken groeide ook met twee per toer, dus dat ging snel.

It was worth it, for now I could finally block the hex mesh scarf which I'd finished a while ago. I was working on it during our holidays in France, a few weeks ago. Actually it was a kind of 'sample' for the Sugar Plum Fairy, in which this stitch was often used. This stitch often gives problems, but after practising on a little scarf like this, you know how to doit. I was optimistic, didn't want to be short of beads and threaded 500 of them on my yarn, before I started knitting.
I didn't use them all, for I cast off when we came home, but there weren't many left. One bead came at the beginning of every row. The number of stitches also grew with two stitches per row, so the amount of stitches grew fast.
 Hier een detail van de spandraden in actie, op een hoekje van de Hex Mesh..

Here a detail of the blocking wires in action, on a corner of the Hex Mesh.
En hier het geblokte resultaat. Het garen was een machinebreigaren, dat ik jaren geleden van een kennis kreeg, die stopte met machinebreien.

And here the result after blocking. The yarn was a machine knitting yarn that had been given to me years ago by a friend who stopped machine knitting.
Als je op de foto klikt, zie je de kraaltjes aan de zijkanten misschien.

When you click on the picture to make it bigger you may see the beads.
 Mijn eigen wolwinkel uit Hoorn was trouwens deze week in het nieuws. De krant doet erg zijn best om het breien te promoten! Leuk. Ook hier helpt klikken op de foto (hoop ik)

My own LYS in Hoorn was in the newspaper this week. The paper really does help promoting knitting. Good!
 Het wildbreiproject in September moet het breien nog meer promoten. Mijn bijdrage is nu uitgebreid met blaadjes.

The yarnbomb project of coming September has to promote knitting even more. My contribution has been completed here with leaves.
Zoals ik al schreef heb ik gekozen, met welke kleur ik mijn vorige spinsel ga twijnen. Het is de (bijna lichtgevende) lichte groen geworden.

Like I wrote before I've decided what to ply my singles with. It's the (nearly fluorescent) light green.


Tenslotte iets wat ik vond bij Maggie in Vienna: de bekentenis van een verslaafde breister... (of weefster, of spinster, of...) De vertaling is van mijn hand.

Finally something I found on Maggie in Vienna's blog: the confession of an addicted knitter (or weaver, or spinner, or...) The translation into Dutch is mine.


- We bekennen dat we machteloos zijn wat onze verslaving aan garen en alles op breigebied betreft en dat onze garenvoorraden niet meer te hanteren zijn
- We geloven, dat een Macht, groter dan wij zelf, ons weer gezond zou kunnen maken, door ons meer tijd te geven om te breien
- We hebben het besluit genomen om onze levens te veranderen en onze levens en onze wil volledig uit te leveren aan de eigenaren van onze plaatselijke wolwinkel. Mogen wij hulp van Boven krijgen voor onszelf en onze bankrekeningen
- We hebben een onbevreesde zoektocht gehouden om iedere streng garen te ontdekken in onze kasten, onder onze bedden en in de kofferruimte van onze auto's
- We hebben rekenschap afgelegd aan God, aan onszelf en aan iedereen die wil luisteren over de precieze aard van de vele onafgemaakte werkstukken die we hebben
- We zijn beslist bereid om iemand anders er de schuld van  te geven dat ons laatste werkstuk niet geslaagd was of dat het nog steeds niet af is
- We spreken de nederige hoop uit, dat onze plaatselijke wolwinkel  eigenaren niet ontdekken, dat we wol hebben gekocht in de nieuwe wolwinkel in de stad
- We hebben een geschreven lijst gemaakt van alle werkstukken op de mentale nog-te-breien lijst, en zijn echt van plan ze allemaal af te maken, tenzij we natuurlijk nieuwe blijven toevoegen
- We hebben geprobeerd het goed te maken bij de mensen, waaraan we te weinig aandacht hebben besteed, of die we in de steek hebben gelaten, omdat we liever zaten te breien en we hopen, dat ze het een volgende keer zullen begrijpen, omdat ze nu gewaarschuwd zijn
- We zullen onze garenvoorraad blijven inventariseren en als we soms impulsief een garen van de verkeerde kleur, samenstelling of structuur hebben gekocht, zullen we dat meteen eerlijk toegeven. Zo nodig zullen we het zelfs te koop aanbieden op eBay, zodat we iets passenders kunnen kopen om het te vervangen.
- We hebben geprobeerd, door gebed, regelmatige bezoeken aan wolwinkels, en uitgebreid doorzoeken van het Internet, om ons bewust te maken van alle nieuwe garens en patronen
- Omdat we geestelijk zowel als artistiek ontwaakt zijn als gevolg van al deze stappen, zullen we dit bericht doorgeven aan andere breiverslaafden en deze principes toepassen tot onze dood of tot ons garen op is. Wat ook als eerste komt.
 • We admit that we are powerless over our addiction to yarn and all things knitted, and that our stashes have become completely unmanageable.
 • We believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity by giving us more uninterrupted time to knit.
 • We have made a decision to turn our lives and our will over completely to the owners of our favorite local yarn shop. Heaven help us and our bank accounts.
 • We have made a searching and fearless inventory of every hank of yarn hidden in our closets, under our beds, and in the trunk of our cars.
 • We have proclaimed to God, to ourselves and to anyone else who will listen the exact nature of our many WIPs (works in progress).
 • We are entirely ready to let someone else take the blame for the way our last failed project turned out or why it's still not finished.
 • We humbly hope that our regular yarn shop owners will not find out that we've been buying yarn at the new store in town.
 • We have made a written list of all of the projects on our mental knitting to-do list, and desire to faithfully complete them all, unless of course we keep adding new ones.
 • We have attempted to make amends to the people we've ignored or forsaken because we'd rather be knitting, and we hope they'll understand the next time since they've been warned now.
 • We continue to take a regular inventory of our stash and when we've impulsively bought yarn that's the wrong color, texture or gauge, we will promptly admit it. When necessary, we will resort to selling it on eBay so we can buy something more appropriate to replace it.
 • We have sought, through prayer, regular visits to local yarn shops, and exhaustive searches on the Internet, to improve our conscious contact with all the newest yarns and patterns.
 • Having had a spiritual and artistic awakening as a result of these steps, we will carry this message to other knitaholics, and practice these principles until we run out of yarn or die, whichever comes first.


 • Read more at Suite101: A 12-Step Program for Knitters | Suite101.com http://suite101.com/article/a-12-step-program-for-knitters-a348693#ixzz1wwBVTKIY
   

  Het is een lang verhaal geworden. Veel plezier ermee!

  It's become a long story. Hope you have fun with it!