Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zondag 10 april 2016

Spinfeest

Spin party

Het was niet alleen Pasen, maar er viel op textielgebied ook heel wat te genieten deze maand. Zo was er ons jaarlijkse Witthe Wieven spinweekend. Met een groep spinvrienden en- vriendinnen brengen we een weekend door op Mennorode, met als thema 'Alles mag, niets moet'. Een thema, dat me heel erg bevalt.

Not only we had Easter, but in textiles there was a lot to enjoy as well, this past month. We also had our annual spinweekend 'The Witthe Wieven'. With a group of spinning friends we spent a long weekend at Mennorode, in the woods of Gelderland. Theme: You don't have to do anything, but if you wish you can participate in everything. A theme I like a lot.

Het is natuurlijk al fijn om iedereen weer te zien. De eerste paar uur moet er dan ook vooral bijgepraat worden.

Of course is is great to see each other again after a year. So the first few hours are spent telling each other the latest news.

We kijken wat iedereen spint en vooral ook: waarop. Dit jaar viel op, dat er steeds meer electrische spinnewielen verschijnen.

We have a look at what everyone is spinning and especially on what everybody is spinning. More and more electric spinners appear.

Een van de activiteiten is het maken van een batt. Dit jaar had iedereen naturelkleurige vezels meegebracht en het maken van de drie batts (helemaal licht, lichtbruin en zwart) was weer een geanimeerde gebeurtenis.

One of the activities is making a batt together. This year everyone had brought natural coloured fiber and making the three different batts (completely light, lightbrown and black) was a great event.
Op de voorgrond de lichtbruine, daarachter de zwarte batt. De meerderheid van alle vezels in de batt was wel licht.

In front the lightbrown batt, in the back the black one. Both batts were mainly light fiber though.
Het spinnen ging ook gewoon door

Spinning went on as usual
Nog een beetje erbij

Adding a little more
 Achter de Roberta

At the Roberta
Waarover spraken zij?

What were they talking about?
 Wendy had weer een doos (een paar dozen!) vol lekkers meegenomen

Wendy brought a box (a few boxes!) of spinners' sweets
 De volgende dag: ook hier een show and tell. Altijd leuk. De nadruk lag vooral op de werkstukken gemaakt van het batt van vorig jaar. Hier de sjaal van Willemien. Gehaakt en met franje, 'want een sjaal zonder franje is geen sjaal'. Juist. Mooi was hij wel.

The following day: show and tell time again. Always fun. Attention was especially for the products made of last year's batts. Hier Willemien's shawl, crochet and a fringe, 'because a shawl without a fringe isn't a shawl.' Exactly. In any case it was very pretty.
Nog een sjaal.

Another scarf.
Diverse andere zaken, waarvan sommige nog niet verder waren gekomen dan het gesponnen garen.

Several other projects, some of which were still only the spun yarn.

Het was allemaal weer erg gezellig en plezierig, de tijd vloog om. Nog een jaartje wachten en dan mogen we weer!

It was all great fun. Time flew. We'll have to wait another year and then we'll be there together again.