Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 13 mei 2013

Week van het weven

Week of weaving

Vorige keer schreef ik, dat ik de volgende dag op schoolreisje zou gaan met de kantklosschool. Dat is ook gebeurd: om acht uur vertrok de bus uit Hoorn, richting Deventer. We dronken koffie, natuurlijk met gebak, en waren op tijd in de kerk, waar het kantevenement gehouden werd, om de modeshow te bekijken. Een groep klossters had zich uitgeleefd op allerlei draagbare zaken, die allemaal geïnspireerd waren op het thema van de manifestatie: een zee van kant.
Vooral veel hoofdsieraden werden getoond, en gelukkig konden we die later van dichtbij bekijken, want er waren heel mooie creaties bij.
Het fototoestel zat in de tas, maar kwam er niet uit: ik had het te druk met kijken, de afstand was ook vaak te groot, en met praten met de vele bekenden die ik tegenkwam.

Last time I wrote I was going on our annual school trip with our lace making school the following day. Well, I did go: at eight o'clock  the bus left Hoorn, we had coffee on our way, of course with cake, and we were in time at the church where the event was held to see the fashion parade. A number of lacemakers had been very busy, making wearable pieces of lace, all inspired by the theme of the event: a sea of lace.
Many things had been designed as headwear and it was nice we could have a closer look later, because beautiful objects had been made.
My camera was in my bag, and stayed there: I was too busy looking (too far away as well, most of the time) and talking to all the people I met and knew.

Er was natuurlijk ook een markt en een presentatie van verschillende kantgroepen. Ook zij hadden zich op het thema gestort, wat vaak een heel mooi resltaat opleverde. Boeiend om te zien, hoe verschillend zo'n thema wordt uitgewerkt.

Of course there was also a market and a presentation of lace groups. They, too, had worked at the theme, which very often gave nice results. Interesting to see the different way in which each group used the theme.

Tenslotte waren er de zusterorganisaties, waaronder twee dames van Weefnetwerk, de landelijke organisatie van wevers en weefsters. Zij vertelden me, dat ik toch echt naar de week van het weven moest gaan, die van  6 t/m 12 mei in Gelderland en \Overijssel gehouden zou worden. Ik had al een krantenberichtje doorgestuurd gekregen van dochterlief en het logeerbed was dus al besproken.

Finally there were 'sister organisations' , among which two ladies of 'Weefnetwerk', the Dutch organisations of weavers. They told me I really had to visit the "Week of weaving' which was going to be held from 6-12 May in the east of the country. DD had already sent me a message from her local newspaper so I had asked her to keep her spare bed for us.
Het waren niet allemaal galeries en het waren er 'maar' 42, maar we hebben geen spijt gehad. Twee dolle dagen dwaalden we door Gelderland.

There weren't onlu galeries and there were 'only' 42 places to visit, but we weren't sorry we went. Two great days we roamed the roads of Gelderland, the province we stayed in.
We waren gewaarschuwd, dat het rond Amsterdam wel heel druk zou zijn: de Coentunnel was afgesloten en het verkeer rond de andere tunnels zou dus wel erg druk worden. Gelukkig was op Hemelvaartsdag zo vroeg in de ochtend nog niet iedereen wakker, dus we waren al om 10 uur in Winssen, ons eerste adres en onze eerste kennismaking met de 'vaandels' waaraan je kon zien, dat daar iets te beleven viel op weefgebied.

We had been warned, that traffic might be very busy around Amsterdam: one of the tunnels was closed for that weekend and so it might be busy around the other two. Fortunately not everybody was awake so early and we were at the first address at 10 o'clock. For the first time that day we saw the banner that showed us, we could expect weaving at that address.
In de tuin stond het weefwerk opgesteld.

In the garden woven objects were on show.
Hier een close up van het werk. Omdat ik van plan ben me te gaan verdiepen in een schijndubbel weefsel, had dat vooral mijn belangstelling.(midden: schijndubbel)

A close up of the work. Because I plan to make a deflected double weave soon, I was especially interested in that (deflected d.w. in the middle)
Judith, de weefster, had ook meegedaan met het project 'Wisselwerking. Ze was daarvoor gekoppeld aan een student van de kunstacademie, die haar een geluid toestuurde, zij maakte een weefsel, geïnspireerd op dat geluid, en kreeg daarna een gedicht terug, dat weer was ontstaan na het zien van het weefsel.(het schuinlopende stuk)

Judith, the weaver, had also taken part in the project 'Interaction'. For that she had been working together with an art student, who sent her a sound on tape. Inspired with that she wove a piece and sent it back. Then the student made a poem inspired by the weaving.(the slanting piece)
 In een party tent stond nog veel meer opgesteld.

In a tent there was a lot more to see.
 Jasjes, waaronder weer een schijndubbel (vooraan)

Jackets, one of them deflected do.w. again)
Veel lappen, in mooie kleuren.

Many length of cloth, in lovely colours
 Vanuit Winssen gingen we naar Randwijk, waar ook bij de weefschool van marian Stubenitssky de weefvlag uithing

From Winssen we went to Randwijk, where the weaving flag was flying at Marian Stubenisky's weave school.
Binnen veelkleurige weefsels en veel getouwen en getouwtjes

Inside many beautiful coloured wefts and looms of all sizes.
Het waaierriet in gebruik.

The 'fan' reed in use.

Marian had ook de eerste drukproef van het boek, waaraan ze bezig is, ter inzage. Ik heb gelijk ingetekend, want wat ziet dat er veelbelovend uit! Een aanrader!

Marian also had the printer's proof of the book she is writing for us to see. At once I put down my name, because it really will be great! 
In Doesburg bezochten we Handweverij Sjofoel, Jolanda Rietdijk weeft 'kleding met een knipoog', en ze showde met verve haar producten. Leuk om te zien. Ze droeg kleding, dat ze net van het rek had gehaald, want wat ze die morgen aangetrokken had, was verkocht. De huiskamer stond vol belangstellenden, de echtgenoot zorgde voor koffie. Het was ook hier weer gezellig.

In Doesburg we visited handweaver's Sjofoel, where Jolanda Rietdijk makes lovely clothing. She showed us full of enthusiasm. Fun to see. She was wearing something she had taken from her weaving stock, because she sold earlier what she had been wearing. Her livingroom was full of interested people. Her husband served us coffee. Here too we had a great time.

Dit bericht wordt veel te lang op deze manier, dus ik ga eerst even eten en vervolg mijn verhaal (hopelijk) een andere keer!

This message is going to be far too long. Therefore I'll prepare dinner first now and will continue my story (I hope) another time!

1 opmerking:

Marion B. zei

Wat klinkt het allemaal als een klok. Eerst je kant verhaal om het maar even oneerbiedig te zeggen. Jammer dat je geen foto's hebt maar ik snap dat helemaal.