Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 26 januari 2010

Weefsel

Eindelijk dan nu eens iets over weefwerk.
In december besloot ik alle 32 schachten van mijn weefgetouw te gaan gebruiken. Tot nu toe was ik niet verder gekomen dan 24. Ook leuk, maar als je er dan toch zoveel heb, moet je ze ook eens gebruiken, nietwaar.
Nu is december niet helemaal de mest geschikte maand voor dit soort experimenten. Er ging dus het een en ander verkeerd.

At last something on weaving again. 
In December I decided to put all my 32 shafts on my Megado loom to work. Until now I 'only' used 24. Nice too, but when you've got 32 you must start using them one day, isn't it?
December isn't exactly the best month to start experiments like these. Several things went wrong.


Ik wilde eenvoudig beginnen, om het weven met zoveel schachten eens uit te proberen. Omdat het een experiment was, wilde ik garen gebruiken uit mijn niet onaanzienlijke voorraad. Probleem is wel, dat je van alles net niet genoeg hebt, meestal. Er moest dus gecombineerd worden. Het derde besluit dat ik nam was, dat ik geen bestaand patroon wilde naweven, maar zelf iets wilde bedenken. Het weefsel moest niet te smal worden.


I wanted to start simple, to try out weaving with so many shafts. Because it was an experiment, I wanted to use yarn from my stash. Problem with that is, that most of the time you don't have enough of one colour. So I had to combine (at least) two. The third decision I made was, that I didn't want to weave an existing pattern but wanted to design my own. The cloth should be pretty wide.


Wat is eenvoudig? Linnenbinding. Daarvoor heb je geen 32 schachten nodig.
Keper. Ik ben nogal dol op kepers. Ik zou van alles kunnen tekenen in het dobby/trapgedeelte van mijn ontwerp en de keper daar laten keren. Dat wil ik nu even niet, maar ik zal het ongetwijfeld nog eens (weer) doen. Met 24 schachten heb ik dat al wel gedaan. Ik koos voor keperblokken, een blok van acht draden breed een hoog, elk blok zijn eigen acht schachten, 1/3 keper. Rechte inrijg.

What is simple? Plain weave. One doesn't need 32 shafts for plain weave. 
Twill. I love twills. I could draw anything in my dobby treadling and weave that as a turned twill. Didn't want that now, although it will be done one day (again). I did it with 24 shafts already. I went for twill blocks, eight ends high and wide, each block its own 8 shafts, 1/3 twill. Straight draw.


In mijn garenvoorraad lag witte en rode M+M katoen, overgebleven van een veelkleurig weefsel, waarvan ik nog steeds een top heb. Genoeg voor de helft van zowel schering als inslag. Ik haspelde twee scheringen, een rode en een witte. Apart.
Van ieder gingen steeds 8 draden in de evenaar, gevolgd door 8 draden van de andere kleur. Het opbomen verliep zonder problemen.


In my stash I found white and red cotton, leftovers of a multicoloured weave I made for a top I still wear now and then. Enough of both for half the warp and weft. So I wound a red and a white warp. Seperately.
Of each warp 8 ends went into the 'warpspreader' (forgot the right word for that, at the moment), followed by 8 ends of the other colour. Winding the warp went without problems.


Maar bij het doorrijgen ging ik steeds in de fout: de twee scheringen, die met hun eigen kruislatten op elkaar lagen, maakten de zaak nogal onoverzichtelijk. Het gevolg was, dat ik een hele sectie van 8 draden had vergeten (natuurlijk bijna aan het begin) en alles weer over kon doen. Ook tellen tot 32 was niet mijn sterkste kant, bleek nu. Eenvoudiger kan je het toch niet maken, maar ja, het was dan ook december.

Threading proved more difficult. It went wrong all the time, because the two warps, lying on top of each other, each with its own lease sticks, made it hard to see what you were doing. So I forgot a complete set of 8 ends. Of course nearly at the beginning, and I could do everything (nearly) again.
Counting to 32 wasn't my strong point either. It can't be made any simpler, but well, it was December after all.


De schering zag er niet bepaald netjes uit, toen hij helemaal opgezet was. Uit ervaring weet ik, dat dat zichzelf meestal wel oplost en dat gebeurde ook, nadat ik een stukje geweven had.
Maar toen vond ik het niet mooi! Het werd niet zoals ik me had voorgesteld en zag eruit als linnenbinding.
De volgorde van de kleuren in de inslag veranderd, en ja! Toen werd het beter. Nu heb ik dus dit:

The warp didn't really look nice and neat after beint tied on, but from experience I know that usually solves itself. Which happened after I'd woven a short piece.
But then I didn't like it! It looked like plain weave and not like I'd imagined.
I changed the order of the weft colours and then I liked it better. This is how it looks now:

En van opzij/Taken from the side:

Misschien moet de foto vergroot worden om het duidelijker te zien, maar de grap is, dat er allerlei verschillende lijnen zichtbaar zijn, die veranderen, als je van een andere richting kijkt.

Perhaps you'll have to click on the photos  to see it better, but what I like is, that different lines appear, when you look from differenr directions.

Hier nog een detail/Here a detail


Het begin, dat ik niet mooi vond, is nu zichtbaar van de onderkant. Dat was dus wel mooi. Daar moet ik dus ook nog maar verder mee weven. De schering is gelukkig vrij lang, dus ik kan nog even verder spelen.

The start, which, like I said, I didn't like much, is visible where it goes to the cloth beam now. That side is nice. Well - I'll just have to weave a little more of that then. Fortunately the warp is pretty long, so that I can keep on playing for a bit!


Het weefsel is 60 cm. breed in het riet, goed voor theedoeken.
Het weven met zoveel schachten is zwaarder dan ik had verwacht, vooral als veel schachten omhoog moeten.

The work is 60 cm in the reed, right for teatowels.
Weaving with so many shafts is harder work than I'd expected, especially when many shaft have to be lifted.

7 opmerkingen:

Amanda zei

I don't know anything about weaving but I think your work looks fantastic.

marion zei

Oh, Annie, 32 schachten! 'waar begin je aan' was toch wel mijn eerste gedachte moet ik zeggen. Mijn 'Davidje' van Louet heeft er 8 en ik heb zojuist een tweede hands tafelgetouw van ashford besteld met maar 4 schachten. Oke, ik denk dat ik de uitbereiding naar 8 schachten wel een keer aanschaf. Maar 32!!!!!!!!
Wel vrolijke kleurtjes waar je mee weeft en dat kunnen we, wéér sneeuw, best gebruiken. Ik ben benieuwd hoe hij wordt na de was, vast nóg veel mooier.

Thalia zei

Inrijgen op alle 32 schachten blijft een klus, hoe dan ook. Ik heb de schachten met viltstift genummerd, iedere keer uittellen is ook geen doen.
Ik weet natuurlijk niet of je met latjes of met een computer werkt, maar als het de computer is dan heb ik nog een tip: ik zet de rijging in de trapwijze met een rechte aanbinding erboven, en trap op die manier bij iedere draad de goede schacht naar boven. Nooit meer rijgfouten. Maar zoals gezegd: het blijft een klus.
Het worden leuke theedoeken. Thalia

Annie zei

Thanks Amanda!
Marion: weven op veel schachten is niet veel ingewikkelder dan op weinig. Vreemd genoeg krijg ik altijd heel veel ideeën voor 4-schachts weefsels als ik er veel gebruik.
Thalia: ik heb latjes, geen computer aandrijving. Misschien komt dat nog, maar dan moet ik nog even doorsparen. Meestal rijg in een keer door, zonder rijgfouten. Mijn hoofd was er deze keer niet zo bij.

stringplay zei

This looks very nice.

Malissa zei

very beautiful Annie....

Malissa zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.