Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 5 september 2011

Dingen afmaken en op stap

Finishing things and outings.

Het is alweer september en tot mijn schrik zag ik, dat ik in augustus maar een berichtje gemaakt heb. Dat moet deze maand toch beter!

It's September already and I was shocked to see, that in August I only wrote one message. That has to be more this month.


Met al mijn projecten, waar maar geen eind aan komt, was er niet al te veel te laten zien en de tijd vloog nogal snel voorbij, terwijl ik er aan werkte. Maar:

  • de alpaca is helemaal gesponnen. De laatste strengen moeten nog gewassen worden
  • de Back to the garden sjaal is af. Nu nog tijd en energie vinden om hem op te spannen.
  • de deken die ik brei, uit Interweave Knits, met kabels, vordert gestaag. Er is alleen nog niet veel te fotograferen
  • aan weven kom ik de laatste weken weinig toe. Als mijn kanten vestje af is, stort ik me weer op het weefgetouw
  • het kanten vestje: nog een strook, dan is het klaar! Vandaag kreeg ik de voorlaatste strook af. Natuurlijk volgen er foto's, zodra het helemaal af is. Maar zo'n strook is lang. En breed...
With all my never-ending projects there wasn't much to show and time flew by while I was working at them all. But:
  • the alpaca fleece has been spun. The last two skeins have to be washed still.
  • the BTTG shawl is done. Now to find energy and time to block it
  • the blanket I knit from Interweave Knits, with cables, is progressing nicely. Not much to take a photo of, though
  • I don't find time to weave nowadays, but as soon as my lace vest is done, I'll get at the loom more
  • the lace vest: one more strip and it's done! Today I finished the last strip but one. Of course I'll take photos when it's done. But such a strip is long. And wide...
We vonden, dat we ook zo nu en dan op stap moesten. Met de zomer, of wat daarvoor door moet gaan, is dat nog niet zo eenvoudig. We zouden naar Amsterdam, naar de Uitmarkt, vorige week zaterdag. We zagen op televisie het publiek in de regen staan en waren gelijk genezen van dat plan. Het leek ons niet zo'n succes, want voor de zaterdag werd nog veel meer regen verwacht.
Van een van mijn spinvriendinnen had ik info gekregen over de markt, die bij haar voor de deur gehouden werd. Kunst, antiek en creatief. Klonk goed en in dat deel van de provincie leek het wat droger te worden. We gingen naar Oudkarspel. De straten van het dorp stonden vol kramen. We hadden vriendin snel gevonden, met haar kraam vol weefwerk.

We thought, that we had to go out so now and then. This summer, or what has to pass as summer here, that's not really simple. We intended to go to Amsterdam, to the Uitmarkt, which is the opening of the cultural season, with all kind of performances in the streets. On tv we saw the public, watching in the pouring rain and immediately decided against going. For the Saturday even more rain was expected.
One of my spinningfriends had sent me info about a market, held in front of her house. Art, antiques and creative. Sounded good and it seemed to be a little drier in that part of the province. We went to Oudkarspel. The streets of the village were full of stalls. We soon found my friend in her stall, full of handwovens.
 De straat, iets verderop. De zon scheen zowaar en we dronken koffie buiten. Met appeltaart.

The street, a little further on. The sun was shining and we had coffee outside. With applecake.
Even verderop stond een kraam met beeldjes van speksteen. Daarmee heb ik altijd al eens willen proberen te werken. Er werden bouwpakketten verkocht voor allerlei dieren. Zelfs een beginner zou dat moeten kunnen.

A little down the street was a stall with soapstone animals. I've always wanted to try working with that one day. They sold kits for all kind of animals, and even a beginner should be able to make something of it.
Natuurlijk weerstond ik de verleiding niet en kocht een kikker. Hieronder de voorbeelden van hoe het moet/kan worden. Ze zitten op een steen, zoals de mijne er nu nog uitziet.

Of course I couldn't resist the temptation and bought a frog. Here a photo of how it should/can become. They are sitting on a stone like mine still looks at the moment.
We hadden ook nog een treinkaartje voor een gratis reis en besloten die maar eens goed te gebruiken: we gingen naar Antwerpen. Een paar jaar geleden was ik daar al eens, Jan was er nog nooit. Het is een geweldige stad.

We had a free trainticket and decided to used it well: we went to Antwerp, Belgium. I was there a few years ago, DH hadn't been before. It is a great place to be.
Het begint al meteen met het station. Is het niet geweldig?

It starts right away with the station: isn't it fabulous?
 De hal/The hall
 Het station uit de verte/The station from the distance
De kerk - vorige keer was ik er niet in geweest en had daar sindsdien spijt van.

The church - last time I hadn't been in and was sorry about that since then.
We gingen nu dus naar binnen en zagen een tentoonstelling van alle altaarstukken, die in het verleden in de kerk hadden gehangen. Vaak van grote schilders. Zeer de moeite waard. Tegelijkertijd genoten we van de prachtige kerk, met de mooie ramen.

So now we went in and saw an exhibition of atarpieces that hung in this church in the past, often painted by great artists. Very worth seeing. In the mean time we enjoyed seeing the great church with the beautiful windows.
In een van de hoeken stond een man een schilderij te restaureren. Interessant.

In one of the corners was a man, restauring a painting. Interesting
 Buiten regende het. Ach ja. De grote markt was zelfs nu nog mooi.

It was raining outside. Oh well. The market square was still beautiful.
Het werd alweer tijd om naar huis te gaan. We liepen weer terug naar het station. We namen de 21e eeuwse trein. De vorm van dit openbaar vervoer zou iets te lang nodig gehad hebben

Already it was time to go back home. We walked back to the station. We took the 21 century train. The kind of public transport in this photo would have taken too long.