Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn.

dinsdag 4 augustus 2015

Dichtbij plezier

 Zondagmiddag waren we op stap in de buurt en het was de moeite waard. Je hoeft niet altijd ver weg om het leuk te hebben.

Last Sunday we went out on a trip in the neighbourhood and had fun. It isn't always necessary to go far to have a good time.

Eerst gingen we naar de kerk van Aartswoud, waar een tentoonstelling was ingericht over schapen, de teelt ervan en over wol. Als spinster moet je daar dus even gaan kijken. Meteen bij de ingang hing al een poster met daarop alle in Nederland voorkomende schapenrassen.

First we went to a nearby village, Aartswoud, where there was an exhibition on sheep, how to breed them and about wool. As a spinner one has to go and see of course. At the entrance there was a poster with all breeds one can find in the Netherlands.
Binnen lag een bak, met de wol van een aantal van die rassen.

There was a tray with the wool of a number of these breeds
 Op een lange strook foto's was het proces van het scheren duidelijk te volgen

On a long strip of pictures the process of shearing could clearly be followed
Er waren oude afbeeldingen met schapen, mooie nieuwe foto's en manden vol met wol, met de naam van het schapenras duidelijk leesbaar erbij.

There were old pictures of sheep, beautiful new photos and baskets full of wool, with the name of the breed clearly visible

Producten van schapenwol, en heel veel schaapjes, in diverse vormen

Products made of wool and a lot of sheep, in various sizes
 Krantenknipsel over aan schapen gerelateerde onderwerpen uit verleden tijden

Newpaper cuttings with articles about sheep from old times
 
Buiten de kerk gaven twee dames een viltdemonstratie

Outside two ladies demonstrated feltingVervolgens gingen we naar Hoogwoud. In de museumboerderij zou het breien van kralentassen gedemonstreerd worden

Next we went to Hoogwoud, where knitting bags with tiny beads could be seen in the museum farm there.
 Het tassenbreien had veel belangstelling

Knitting the bags got a lot of attention
 In de kleine donkere kamer, net als vroeger, ging het werk gewoon door.

In the small, dark room, the work went on as usual.
Een hele voorraad gebreide tasjes en tassen

Quite a collection of knitted bags
Verderop in het museum diverse kanten mutsen uit de streek

Further on in the museum many differen old caps from the area.
Op een halve meter onder de zeespiegel, zoals op de straat geschilderd stond, hadden we op die zonnige zondagmiddag toch zomaar een heleboel moois gezien!

At half a meter below sea level, as was painted on the street, we saw a lot of fine things on that sunny Sunday afternoon!

zaterdag 7 maart 2015

Op zijn kop-sokken

Upside down socks

Dit zijn de sokken, die ik breide van Aldi sokkenwol. Ik maakte beide sokken tegelijkertijd en begon beide met de draad uit het midden van de bol. Toen de boord bijna af was, zag ik, dat meneer Aldi de wol niet op dezelfde manier had opgewonden, maar dat het kleurrapport tegengesteld was in de twee bollen. En nu dus in de sokken. Vandaar: op zijn kop-sokken.
Eigenlijk vind ik het wel grappig zo.

These are the socks I knit using yarn I bought at the Aldi supermarket. I knit both socks at the same time, using two circular needles and starte both socks from the centre of the ball of yarn. When I'd nearly finished knitting the cuff I noticed that Mr. Aldi hadn't wound both balls in the same way and the colour pattern is opposite in both socks. Therefore: upside down socks.
Actually I rather like them in this way.

Er is nog veel meer te vertellen, maar als ik daar nu ook allemaal over wil schrijven, duurt het heel lang voor dit bericht gepubliceerd wordt. Ik laat het voor dit moment dus even bij dit sokkenbericht.

There is plenty more to write about, but if I want to write about all that it will take very long before this message will be posted. Therefore it will be just this sock announcement for the moment.

Bloggen op mijn iPad wil niet meer lukken op het ogenblik, want Google heeft het een en ander veranderd en weigert toegang tot mijn blog vanaf de iPad. Ik had dus al weer een heel bericht geschreven en moest dat nu opnieuw doen op de pc... Privacybescherming heet dat.

I can't write blogs on my iPad any more. Google won't send what I write on the tablet to my blog. I had written this message on my iPad, but had to write it all over again on the pc... Protection of privacy this is called....


maandag 9 februari 2015

Bezigheden

Activities

Na zo'n lange tijd is het niet eenvoudig te bedenken, waarover ik als eerste ga schrijven.
Ik blogde dan wel niet, maar was druk bezig met van alles. Misschien was dat ook wel de reden, dat het hier wel erg rustig was.
Met de komst van het nieuwe jaar nam ik me voor mijn leven op bloggebied te beteren. Helaas: de eerste maand is al weer om, zonder dat hier iets te lezen of te kijken viel.

After such a long time it is not simple to decide what to write about first. 
I may not have blogged for a long time, but still was busy doing lots of things. Perhaps that was one of the reasons that it was really quieet here.

Om te beginnen deed mijn lijf vervelend. Het lopen ging me moeilijk af. De fysiotherapeut moest hulp bieden. Dat gebeurde en daarom begin ik nu iedere week met een sportieve uitspatting, waar ik erg moe van word, maar die ook echt helpt. Hoera: ik loop weer beter en verder. De vierdaagse is nog wat overdreven, maar ik kan in elk geval weer meer dingen doen, die ik wil.

To begin with my body was giving problems. Walking was difficult. Physiotherapy should help. This happened en now I start every week with doing sports. (People who know me also know that that is a miracle) It makes me real tired, but it also helps a lot. I walk again better and further. No longdistance walks, but in any case I can do the things I want again (more or less)

Met de Tour de Fleece won ik een pre-yarn, een dunne lont om te spinnen. Dat herinnerde me eraan, dat ik zelf ook nog zo'n lontje moest hebben. Vijf jaar geleden kocht ik dat in Finland, toen we daar met de caravan door trokken. In een klein, toeristisch winkeltje, in de middle of nowhere vond ik dit.

In the Tour de Fleece this year I won a pre-yarn: a thin roving to be spun. That reminded me that I had something similar in my stash. Five years ago I bought that in Finland when we were travelling through that country with our caravan. In a little shop, in the middle of nowhere, I found this.
Het was moeilijk kiezen, maar ik nam dit wolletje met me mee naar huis.

Choosing was hard, but in the end I took this home with me.
Het paste prachtig bij mijn prijs. Die prijs ligt hier in het midden, tussen mijn al gesponnen Finse wol, en het deel dat nog gesponnen moest worden. De wol was als lont opgewonden met twee lontjes tegelijk, dus eerst moest ik die uit elkaar halen en apart opwinden, voor ik kon spinnen.

It lookes great with the prize I'd won. Here the prize is in the middle, between the Finnish wool I'd already spun and the part, that still had to be done. The thin roving had been wound with two at a time, so that I had to take those apart and wind them into balls before I could spin them
 Samen twijnde ik de beide singles en hier is het resultaat:

I plied prize and Finnish wool together and here is the result:
Voor het eerst in jaren weefde ik weer kerstkaarten. Hier een deel van de productie. Ik zal even zoeken of ik nog wat meer foto's heb van het weefsel. Deze sterretjes lagen er nog van een vorige keer, toen deze de kerst niet haalden. Ik weef vaak in broché, met naaigaren als ondergrond en splitzijde als patrooninslag.

For the first time in years I made Christmas cads. Here a part of the production. I'll have a look if I can find more pictures of what I did this year. These stars we left from a few years bach, when these weren't finished in time for Christmas. I weave them in brocade, with sewing thread as tabby and warp and embroidery floss as pattern weft.
Na het weven borduur ik vaak nog lijntjes langs het weefsel, zodat het 'plaatje' beter uitkomt.

After weaving I often embroider lines alongside the pattern, to make the 'picture' is more visible.
Het weven gebeurt met de achterkant boven.

Weaving is done upside down.
 Een hele sliert kerstkaarten in wording

A long row of Christmas cards-to-be
Het eindresultaat

End result


dinsdag 11 november 2014

Pronkrol revisited...

Ja, we leven nog!
Er waren de nodige klachten en bezorgde vragen, maar een daarvan wil ik nu eerst even honoreren: komt er nog een vervolg op de pronkrol-patroontjes?
Mijn exemplaar lag al een paar jaar te wachten op een vervolg, de nieuwe patroontjes waren indertijd gebreid, maar van plaatsen op het blog kwam nooit meer iets.

Vanmorgen probeerde ik 'even' de twee ooit gebreide patronen in een blog te verwerken, maar hoe kreeg ik die patronen toch goed op een foto? Hoe had ik ze ook weer gebreid? Kortom: het duurde allemaal wat langer dan gedacht. Nu moet het maar even zoals het kan.

Het eerste patroontje is een veel voorkomend motief, waar ik zelf nogal van houd. Het tweede is een variatie erop.

Yes, we're still alive!
People complained and asked worried questions, but first of all now I want to answer one of the questions: will there be a new pattern for our 'pronkrol'?
Mine has been waiting for a few years now to be continued, three years ago I knit the next two patterns, but never put them on the blog.

This morning I tried to make that better, write it all in a blog, but how did I do that in those days? How did I get the knitwork in a picture that pleased me? How did I knit these patterns? In short: it all took longer than expected. Now it has to be done as well as possible.

The first pattern is a well known one, which I rather like myself. The second is a variation of the same.


Na de twee toeren (1 toer recht en 1 toer averecht) als afscheiding van de scheidingsribbels volgt het onderste patroontje. Er moeten 48 steken op de naald staan: het patroon telt 6 steken, het wordt zeven maal herhaald, afgesloten met twee rechte steken aan de linkerkant en aan de zijkanten worden twee steken in ribbel (dus altijd recht) gebreid.

After the first two rows (k one row, p the second) to separate the pattern from the four garter stitch row the pattern starts. You need 48 st: the pattern has 6 st, I repeated it 7 times, the pattern is followed by two k st on the left, and there are two garter stitches on both sides.

1. * 4r - sbr - o * - 2r
2. en alle andere even toeren: av
3. * 4r - o - ov * - 2r

1. * k4 - k2tog - yo * - k2
2. and all even row: p
3. * k4 - yo - ssk * - k2

Ik heb deze vier toeren vijf keer herhaald

I repeated these four rows five times.

Zoals gewoonlijk weer een toer rech toer averecht, vier toeren recht (twee ribbels) en een toer recht en een averecht. Minder een steek, zodat er 47 st op de naald staan.

As usual k one row, p one, k4 (garter st, k one row and p one.

Het tweede patroon/The second pattern:

Begin en eindig iedere toer met twee recht/Start and finish each row with k2

1. * 1 ov - 4r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr - o - 2 sbr * - 1 ov - 4r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr
2. en de andere even toeren: av.
3. * 1 ov - 4 r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr - 1 ov - o * - 1 ov - 4r - o - 1r - o - 4r - 2 sbr

1. * ssk - k4 - yo - k1 - yo - k4 - k2tog - yo - k2tog * - ssk - k4  - yo - k1 - yo - k4 - k2tog
2 and other even rows : p
3. * ssk - k4 - yo - k1 - yo - k4 - k2tog - ssk - yo * - ssk - k4 - yo - k1 - yo - k4 - k2tog

Ook hier zijn vijf herhalingen gebreid.

Here I also knit five repeats.

Met een scanapparaat dat niet werkte en een toetsenbord met kuren, had het plaatsen van dit verhaal heel wat voeten in de aarde. Ik weet nu weer, waarom ik een paar jaar geleden gestopt ben met dit project. Ik zal een volgend patroontje gaan breien, maar of het ook het blog haalt... We zullen zien.

With a non-working scan and a keyboard with problems as well it took far longer than expected to put up this post. Now I remember, why I stopped this project years ago. I'll start knitting the next pattern, but if it will ever reach this blog... We'll see.

woensdag 30 juli 2014

Tour de Fleece 2014

Ieder jaar tijdens de Tour de France spinnen leden van Ravelry zoveel mogelijk iedere dag en doen daarvan op Ravelry verslag. Dat heet de Tour de Fleece. Onder het motto, dat in Frankrijk de wielen draaien en overal verder spinners hun wielen rond laten gaan. Natuurlijk probeer ik ook mee te doen.

Every year, during the Tour de France Ravelry members try to spin every day and write about that on Ravelry. That event is called Tour de Fleece. It means that in France the wheels of bikes are turning at the same time as spinning wheels all over the world. Of course I try to take part every year.Een van mijn projecten dit jaar was het opmaken van de kidmohair, die al heel lang lag te wachten op verdere verwerking. Ik maakte groepjes van dertig gram en verfde die in de oven met Wilton verf en Americolor. Na ruim een uur heb je dan negen verschillende kleuren.

One of my projects this year was finishing the kidmohair that had been waiting to be spun up for quite a while. I made 30 gram bits and dyed these in the oven with Wilton and Americolor dyes. After just over an hour one has nine different colors.


Zo gingen ze de oven in.

This is how they went into the oven.


Dat was het snelle deel. Hier is een van de dertig grams hoopjes. Weinig hè? Of zo lijkt het in elk geval. Maar dan begint het plukken en pluizen. Iedere lok moet apart los getrokken worden en vervolgens uit elkaar gehaald worden.

That was the quick part. Here is one of the thirty gram bits. Doesn't look like much, does it? But then picking starts. Every curl has to be pulled off and after that all fibers have to be separated.


Een lok.

One curl

Die er even later zo uitzag

Which looked like this some time later


En dit is de hele dertig gram: een teil vol!

And look how much thirty grams are now.


De vijf blauwachtige kleuren, gekaard en wel

The five blue colors, carded


Tenslotte de vijf kleuren samen gekaard. Zo ga ik het spinnen. Het is zo mooi zacht en glanzend. De moeite zeker waard.

Finally the five colors carded together. This is how I'll spin it. It is so beautifully soft! Definitely worth all the time and trouble.

zondag 15 juni 2014

Nog één keer: week van het weven

One more time: Week of weaving

Soms gaan dingen niet helemaal zoals gepland. Ik was van plan dit verslag over mijn bezoek aan dit evenement zo snel mogelijk af te maken, maar gister was het al veertien dagen geleden, dat ik die bezoeken afrondde. Toch nog maar even, want zovelen waren niet in de gelegenheid zelf ergens te kijken. Heel veel foto's maakte ik niet, want ik had het vaak te druk met kijken en praten.

Sometimes things don't work out as planned. I intended to finish my report of the Week of weaving as soon as possible, but yesterday it was a fortnight ago since my last visits. I'll tell about it anyway, because so many people couldn't go and have a look themselves. I didn't take too many photos, because I was so busy looking and talking.

Op zaterdag kozen we ervoor, de overzichtstentoonstelling in Halfweg te bezoeken. Van iedere deelnemer aan het evenement was minstens een werkstuk te zien, dus dan kreeg je in elk geval een indruk van alles wat er gebeurt in de drie deelnemende provincies.

On Saturday we decided to visit the exhibition in Halfweg, where every participant of this event showed at least one of their weaving. In that way visitors got an impression of what is happening in these three provinces that took part this year.
Ik ben geen gobelinweefster. Hoewel ik het geprobeerd heb, het ook wel leuk vond om te doen, mis ik het talent ervoor. Daarom besloot ik het atelier van Jo-Anna Meijer niet te bezoeken: een mens moet keuzes maken, nietwaar. Zodra ik binnenkwam in Halfweg, had ik er spijt van. Wat een prachtig werk maakt ze. Ik had er graag meer van gezien en ben in elk geval blij haar werk dat hier hing gezien te hebben.

I don't weave tapestries. Although I did try a few times, rather enjoyed it, I lack the necessary talent for it. Therefore I decided not to visit Jo-Anna Meijer's workshop in Bergen. One must make choices, isn't it? As soon as I entered the exhibition in Halfweg I was sorry about that decision. Such  beautiful work! I'd have loved to see more and at least I'm happy to have seen what was on show here.
Intrigerend waren de wafelweefseltjes.

The waffle weaves were fascinating.
Anna van Eijk, eigenaresse van het pand, waar deze tentoonstelling was opgesteld, toonde twee aquarellen uit haar Griekse tijd: Jaren woonde ze in Griekenland. Nu is ze terug en het luisteren naar haar verhalen, de kennismaking met haar, maakten dit bezoek al tot een feest. Zo hartelijk, zo gastvrij en zulk mooi werk. Ze is gespecialiseerd in raamweefsels en de aquarellen weefde ze op die manier uit. Ze hingen ernaast, om de hoek. Ik bleef ernaar kijken.

Anna van Eijk, owner of the building where she lives and works, showed two watercolour paintings from her time in Greece. Se lived there for years, but now she's back in the Netherlands.. Listening to her stories, getting to know her, made this visit very special for me. So kind, so welcoming, such lovely work. She specialised and taught frameweaving and she wove the watercolours in that technique. The result was there, hanging next to the paintings. I kept looking at them.
Ik vond het mooi, dat ze de weefsels in het raam liet zitten en ze zo presenteerde.

I liked it, that she kept the weavings in the original frames and presented them like that.

Veel te lang bleven we hier, keken boeken, tijdschriften, wisselden ervaringen uit. En maakten nog weer een rondje langs de weefsels.

Far too long we stayed here, looked through books and magazines, and exchanged experiences. And had another look at all the wovewn work.

We moesten toch verder en reden naar Driehuis, waar Weefkring Het Heem onderdak had gevonden in een heel verleidelijke kledingzaak. Ze hadden er een prachtige ruimte achter de winkel, waar ze hun werkstukken konden laten zien. Ik denk altijd meteen aan geverfde garens en mooie kledingstukken bij deze weefkring, en die waren er ook volop te vinden. Helaas hadden we de modeshow van donderdag gemist (ik hoorde dat et bezoek groot en enthousiast was geweest), maar gelukkig hing alles er nog wel.

We had to move on and drove to Driehuis, where weavers guild Het Heem had found room at a fashion shop. Some lovely things they sold there! The guild had a nice place at the back of the shop, where they could show there work. I always think of dyed yarns and lovely clothing when I think of this guild and I wasn't disappointed. It was a pity to have missed the fashion parade of the day before (I heard many people had come and enjoyed the show a lot) but fortunately everything that had been showed was still waiting for us.
Op een 'buitendag' had ieder lid een schering geverfd, die later thuis als sjaal werd geweven. Hier een paar van de resultaten.

On an 'outdoor day' every member had dyed a warp, which was woven later, at everybody's own place. Here a few of the results.
 
Een van de schitterende jassen van Jany.

One of Jany's beautiful coats

Tenslotte een overzicht van de ruimte.

Finally an impression of the room.

Natuurlijk was er veel meer te zien, maar het was, en is, mooi geweest. Letterlijk. Ik heb genoten, ik zei het al eerder. Was er dan helemaal geen kritiek? Nauwelijks - of het moet zijn de grootte van het gebied, waar men nu, in deze week, samenwerkte. Het was veel, en dan niet een beetje veel, maar heel veel, te groot.  Zoveel mensen tegelijk in touw. Zij allen konden niet bij elkaar kijken, maar dat niet alleen, het was ook voor de niet deelnemers (en daar hoorde ik deze keer bij, omdat ik hiervoor al vreesde en ondanks aandringen van allerlei kanten besloot mijn atelier (huis) niet open te stellen voor bezoek) onmogelijk meer dan een fractie van de adressen te bezoeken. Een provincie per jaar lijkt me ruim voldoende! Dan krijgt iedere deelnemer de aandacht die de meesten nu ook verdiend hadden.

Of course there was a lot more to see, but it was, and is, enough. I had a great time, I sais so before. Didn't I have anything to criticise? Hardly - or it could be the fact, that the area where all the participants lived, was too big. Not just a little too big, but far, far, too big. So many people working and showing at the same time. They all had no opportunity to have a look at what the others did and had done. It was what I feared from the beginning and the reason why I didn't take part and opened my workshop/home for visitors. It was impossible to visit more than a few of the 44 different addresses. One province a year seems enough to me. In that way  every participant gets the attention that most have them should also have had this year.

Toch hoop ik volgend jaar op het vervolg, in een of meer van de zuidelijke provincies. Ik heb er nu al zin in.

Yet I hope this will be continued next year, in one or more of the southern provinces. I am already looking forward to it.

zondag 1 juni 2014

Week van het weven (vervolg)

Week of weaving II

Nadat we dinsdag met de trein naar Haarlem waren gereisd (we hadden nog een kaartje om vrij te reizen en dat moest opgemaakt worden), pakten we op woensdag toch maar de auto. We wilden naar het meest noordelijke adres van de lijst: naar Gerbregt Noorman in Anna Paulowna. In de trein hadden we het afschuwelijk koud gehad, omdat de airco op volle toeren werkte en niet uitgezet kon worden, maar nu stroomde de regen naar beneden. Ongezellig en donker.

After travelling by train on Tuesday we decided to go by car on Wednesday. We wanted to visit the most northern address of the list of participants: Gerbregt Noorman in Anna Paulowna. In the train it had been freezing cold the day before: the airco was working full speed and couldn't be turned down, but now the rain was puring down. It was very wet and dark.
Gerrie had alles uitgestald in de tuin. Ze woont in een schattig huisje met een prachtige tuin erom heen, maar helaas: nu moest alles binnen geshowd worden, of onder de veranda. Jammer! Het maakte ons bezoek echter niet minder plezierig. We bekeken het weefwerk en de gevilte werkstukken, die uitgespreid lagen.

Gerrie had made quite a show in her garden. She lives in a lovely little house, with a beautiful garden surrounding it, and now everything had had to be taken indoors or under the veranda, where it was dry. A pity! But it didn't spoil our visit. We had a look at all the weaving and felting on show,
Een van de leerlingen van Gerrie had ook een hoekje gekregen om haar viltwerk te tonen.

One of Gerrie's pupils had a corner in which she could show her felted pieces.

Toen de koffie en de heerlijke vlierbessentaart op was, en toen we uitgepraat waren met Gerrie en het overige bezoek, gingen we verder. Naar Bergen, dachten we. Dat leek aardig in de route. Hoewel er daar twee adressen op de lijst stonden, kozen we voor dat van Sien Ulder. De regen stroomde onverminderd verder - het leek zelfs nog wel harder te gaan. Na alle opstoppingen in Bergen, waar de straat chronisch opgebroken lijkt te zijn, hadden overwonnen,. vonden we het juiste adres. Parkeren leek een probleem: plaats genoeg, maar alleen voor vergunninghouders. We zetten de auto toch maar zo dicht mogelijk bij en liepen naar het juiste huis. Daar werden we ontvangen met het vriendelijke verzoek nog maar even tot half twee (een uurtje later) een wandelingetje door het dorp te gaan maken: men was aan het lunchen! Daarvan stond niets in onze gegevens, maar we keken nog eens veelbetekenend naar de lucht, de regen en de druipende bomen. Wandelingetje? We dachten toch van niet. We vroegen nog wel, hoe dat met parkeren moest? O, een half uurtje kun je hem hier wel laten staan, was het antwoord.
We zijn maar weer ingestapt, hebben opnieuw de opstoppingen doorstaan en reden naar Marion Berkhout in Alkmaar.
Marion had op haar hevelriet getouwtje een kleurige schering opgezet, die bezoekers konden gebruiken om het weven uit te proberen. Die morgen was er al iemand geweest, die zo enthousiast met een zelfgeweven lapje naar huis was gegaan, dat een nieuwe weefster geboren leek te zijn.

When we had drunk the coffee and eaten the lovely elderberry pie, we went on again. We planned to go to Bergen. It seemed a logical address to continue our way. Although there were two addresses in that village we decided to visit Sien Ulder. The rain was still pouring down - it even seemed worse than before. After managing to get past the road works in the village (and the lots of traffic standing still tere), we reached the right place. We were received with the kind request to go for a walk a bit, until half past one (an hour later) because they were having lunch. This was not mentioned in our information about the different places to visit. We looked up at the dark clouds, the rain and the dripping trees. A walk? We didn't think so. It had been a problem to park the car in that road, and we asked if it was ok where it was now. The answer was, that it would certainly be, for half an hour or so.
We went back into our car and drove to Marion Berkhout in Alkmaar. Marion had put a colourful warp on her rigid heddle loom, which visitors could use to try out weaving. Earlier that morning somebody had tried it and had left full of enthusiasm with a small woven piece. A new weaver seemed to have been born.
Dit had Marion op haar eigen, geleende, getouw staan. Leuk weefsel.
Ook hier was het weer erg gezellig, met aanloop van ook voor mij diverse bekenden. Dat maakt zulke bezoeken extra leuk.

This is what Marion had on her borrowed loom. Nice work.
Here too, people went and came. Many people I also knew. This makes these visits such fun.

Vermoeiend is al dat gekijk en gepraat wel. Twee bezoeken op een dag bleken het maximale te zijn op een dag, dus we gingen weer terug naar huis.

All this admiring and talking is pretty tiring, though. Two visits on one day turned out to be enough, so we went home.
Op donderdag, hemelvaartsdag, hadden we even een rustdag. Vrijdag stapten we weer in auto en reden naar Hoorn, waar in Centrum Ouderenzorg Avondlicht een tentoonstelling was ingericht met werk van de weefkring Hoorn, de kring waarvan ik jarenlang lid ben geweest. De ruimte die beschikbaar was was licht en ruim, het werk was mooi en tentoongesteld met de nodige zorg en respect voor zowel werk als maakster. Heel plezierig was het, dat bij ieder werkstuk ook de naam van de weefster hing of lag. Omdat ik bijna iedereen van deze kring ken werd het een leuk spel, om te raden wat van wie was.

On Thursday we decided to take a day off. On Friday we went on and drove to Hoorn, where the local weavers' guild had their exhibition. For years I've been a member of this group.
The space they had was nice and light, the work was beautiful and showed with the necessary attention and respect for work and weaver. It pleased me to see the names of the weavers added to every piece. Because I know almost every member of this guild it became a nice game to guess who was the maker of which piece.
Een kussen/A pillow
 Een sjaal/A scarf.
Diverse jasjes/Several jackets

Om dit verhaal niet te lang te maken morgen (hoop ik) nog een vervolg, met daarin mijn belevenissen op de zaterdag, voor mij de laatste dag van deze weefweek.

This post will be too long when I add my report of the Saturday: my last visits during this weaving week. They will follow tomorrow (I hope)