Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zondag 24 januari 2010

Beloften (nog niet officieel B)

Promises (Not officially B yet)

Soms beloof je iets. Dat begint in het Nederland met een B, dus ik zou hier een B-blog van kunnen maken. Klinkt als gestotter en bovendien: is Blog niet genoeg B?

Sometimes one promises things. Promise = belofte in Dutch, and starts with b. I could write a B-blog about them. It sounds like stuttering and besides: is Blog not B enough?

Nee, want ik schreef gister, dat ik plaatsen zou beschrijven, met de letter die aan de beurt is. Daarbij schreef ik echter ook, dat ik hoopte, dat er niet meer sneeuw zou gaan vallen voorlopig.
Een uur na het schrijven daarvan was alles weer wit. Je ziet de sneeuw nauwelijks, zo fijn is het. meer als witte regen. Maar op de grond blijft het wel liggen en inmiddels ligt er alweer een dikke laag.
De weg is bijna onberijdbaar en gisteravond, in het late nieuws, zagen we heel even een plaatsnaambord van ons dorp: ondersteboven gereden! Het was maar heel even in beeld, en we weten niet, wat er aan de hand was, maar we waren gelijk weer wakker. Ook nu weten we niet wat er gebeurd is. Het zal morgen misschien in de krant staan.
Wij blijven voorlopig maar weer even binnen en bloggen over de binnenshuise activiteiten.

No, because yesterday I wrote, that I would describe places, with names beginning with the letter of the week. I also wrote though, that I hoped no more snow would fall shortly.
An hour after writing this everything was white again. You hardly see the snow falling, it's so fine, more like white rain. But it stays on the ground and goes on today all day as well.
The road is very bad again and last night, in the late news, on national tv, we saw a flash of a road sign, with the name of our village on it: on the ground, where a car had knocked it over! It was visible for just a moment, but we were wide awake at once. We still don't know if something really happenend. It may be in the newspaper tomorrow.
For the moment we'll stay inside again en write about iside activities.

Nog een belofte die ik heb gedaan, was, dat ik zou schrijven over de breiboeken, die ik kortgeleden heb gekocht. Toen ik, eerder deze maand, vond, dat ik mezelf moest opvrolijken, stuurde Meneer Amazon me een aardige mail, met daarin een aanbieding, die ik niet zo voorbij kon laten gaan. Dat doet deze aardige man wel vaker. Ik kocht dus vier breiboeken. Reden daarvoor (wie heeft daar trouwens redenen voor nodig?):
  1. Ik wilde iets doen met mijn kleurencirkel. Daarvoor wilde ik studie maken van kleurig breiwerk
  2. In mijn uitgebreide verzameling breiboeken had ik niet echt een boek over Noors breiwerk
  3. Alice Starmore is een van mijn favoriete ontwerpsters.
  4. Ik wil een keer 'steeks' uitproberen
  5. Alles op het gebied van kleur moet wil ik graag hebben
En ga zo maar door.

Another promise I made, was that I would blog about some fiber books I bought recently. When, earlier this month, I needed cheering up, Mr Amazon sent me a nice mail, with an offer I couldn't refuse... (He often does that, dear man) So I bought four knitting books. Reasons for that were (who needs reasons to buy books?)
  1. I wanted to knit something with my color circle wool. For that I needed a book on colorful knitting
  2. In my rather big collection of books I didn't have a good book on stranded or Fair Isle knitting
  3. Alice Starmore is one of my favorite designers
  4. I want to try out 'steeks' one day
  5. I must have like to have any book on color
And so I could go on


Dit is het boek van Alice Starmore. In 1988 verschenen, deze versie is van 2009. Paperback.
Een korte geschiedenis, met mooie foto's vormt het eerste hoofdstuk. Interessant vond ik, dat Shetland wol te teer/zwak was om mee te weven, en dat de Shetlanders daarom leerden breien. Ze sponnen, volgens een statistiek uit 1791-1799: 'uitstekend linnen garen, en ontwikkelden grote vaardigheid in het verwerken van hun zachte dunne wol tot kousen, handschoenen, nachtmutsen en andere kledingstukken'
Nederlandse haringvissers speelden een grote rol bij de ontwikkeling van deze industrie: zij waren met zovelen en gebruikten de havens en markten van de eilanden als hun basis.

This is Alice Starmore's book. Published in 1988, this edition in 2009. Paperback.
A short history, with beautiful pictures, forms the first chapter of the book.
I was interested to read, that Shetland wool was too weak to use for weaving and that therefore the women of the islands learned to knit. According to statistics from 1791-1799 they spun 'excellent linen yarn and discover[ed] much dexterity in manufactoring their fine soft wool into stockings, gloves and other weaving apparel'.
Dutch herring fishers played a great part in the development of this industry: they were with many and used the harbours and markets of the islands as their base.

De patronen waren klein en vaak symmetrisch. Dat maakte het breien eenvoudig en snel.

Patterns were simple and symmetric, which made knitting simple and fast.

Er staan talloze patronen in het boek. Ook de gewenste technieken beschrijving. Patronen voor complete werkstukken, maar gelukkig ook (de truien lijken iets gedateerd) manieren om zelf te ontwerpen. Een geweldig boek!

There are many patterns in this book. Also the description of the technique of Fair Isle knitting. Patterns for complete projects, but fortunately (the sweaters seem a little dated) ways to design your own. A great book!Het tweede boek is The Art of Fair Isle Knitting van Ann Feitelson, een uitgave van Interweave (1996). De patronen zijn gedeeltelijk eerder gepubliceerd in Knitter's magazine. Ze zien er wat moderner uit.
Verder ook hier de geschiedenis, prachtige kleurvoorbeelden (zo vond ik de mengingen van complementaire kleuren op blz. 76-77 erg mooi) en voorbeelden van hetzelfde patroon in verschillende kleurstellingen waren interessant en verhelderend. Ook hier ontbreekt de beschrijving van de techniek niet.
Beide boeken vullen elkaar prachtig aan

The second book is The Art of Fair Isle Knitting van Ann Feitelson, a publication of Interweave (1996). Some of the patterns were published before in Knitter's magazine and (therefore) look a little more of this time.
Here also the history, beautiful examples of colour combinations (I loved the blends of complementary colours on pages 76-77) and examples of the same pattern in different colourways were interesting and informative. Here a description of the technique is also given of course.

Om dit bericht niet te lang te maken komen de andere twee boeken in een volgend bericht

Because this blog would become too long, I'll write about the two others in a next message

6 opmerkingen:

Amanda zei

Great books. I need to try steeking at some stage.

stringplay zei

Books and blogs are perfect for a temporary B. Stay in and stay warm and we'll see your other B whenever you get a chance to take the pictures.

minipurl zei

Wonderful.. The best thing to do when it snows is knitting and knitting books. Thanks for sharing those great books. Stay warm!

Mary zei

I agree--books and blogs are excellent temporary Bs. Looking forward to the for-real B!

RedScot zei

Delicious-sounding books! And I love reading the Dutch then checking with the English to see if I have everything! (Which I never do, but it's fun to try!)

Annie zei

Thank you all for reacting to my blog! I often forget to write that, but I really love reading your comments.