Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 30 juli 2010

De kleuren van juli

Het eind van juli is al weer in zicht, dus we hebben de tuin weer rondgelopen met de camera. Wat moet je kiezen? Er is zoveel in deze maand. Gelukkig hebben we in de loop van de maand ook foto's gemaakt, want de eerste planten zijn nu bijna uitgebloeid.
Sue heeft op haar blog Life Looms Large weer een oproep gedaan om onze kleuren te publiceren, dus daar gaan we dan.

The end of July is near already, so we walked around the garden with our camera. What to choose? There is so much this month. Fortunately we took pictures in the course of the month, for several plants have nearly finished flowering by now.
Sue of Life Looms Large has invited us to publish our July colours, so here we go.
gele waterlelie/yellow waterlily

en zijn roze broertje/and its pink brother.
Nog een plant, waarvan ik twee foto's maakte: de clematis, nog een van mijn favorieten. Deze is nu uitgebloeid, helaas, maar hij was prachtig!
Another plant of which I took two pictures: the clematis, another favorite of mine. This red one hasn't any flowers left now, but it was great!
net als deze lila clematis, die nog een paar bloemen heeft
just like this lilac clematis that still has a few flowers left
Ook een beetje lila: de acanthus.
A little lilac as well: the acanthus
achillea mollis
Deze hortensia is nu veel roder, maar hier was hij nog in knop
Now this hydrangea is in full red flower, but it was just getting colour here

Naast de waslijn groeide deze kaardebol. Hoger dan ik ben. Maar zo mooi. Is dit onkruid?
Next to my washing line this teasel (?) is growing. Taller than I am. Is this a weed? It's so pretty.

De rozen blijven maar bloeien. Hier een combinatie met lavendel.
The roses go on and on. Here a combination with lavender.
Er is ook nog iets te eten: kruisbessen
There is also something edible: gooseberries

en zwarte bes
and black currants.

Helaas: de vogels waren er eerder. We hadden nog geluk dat we op tijd waren voor de rode bessen en de frambozen...

Unfortunately the birds were there first. We were lucky because we were in time for the red currants and the raspberries...

Kijk voor meer juli kleuren op Sue's blog
For more July-colours: have a look at Sue's blog.

donderdag 29 juli 2010

H is van....

H is for...
Het was niet eenvoudig een keuze te maken voor deze letter: er zijn zoveel belangrijke H's in mijn leven. Ik werd geboren in het dorpje Hem, bracht veel tijd door bij mijn grootouders in Hoogkarspel, ging naar school in Hoorn.
Ik trouwde met een man, die een achternaam had met een H, die ook ik nu draag, al bijna twee keer zo lang als ik mijn meisjesnaam gedragen heb.
Toch koos ik voor Hauwert, alweer even lang als die 'nieuwe' achternaam ons 'Home'.

It wasn't simple to choose what I would show as my H: there are so many important 'H's in my life. I was born in a tiny village called Hem, spent much time with my grandparents in Hoogkarspel, went to school in Hoorn.
My Husband had a name, beginning with H and I've been using his name now for a longer period than I used my maiden name.
Yet I chose Hauwert, our Home for as long as I've been using my 'new' name.

Als je de foto vergroot en rechts van het plaatsnaambord kijkt, zie je de schapen, warvan ik al jaren de wol spin. Het zijn de Clun Forests van mijn buurman.

When you click on the photo to enlarge it, you can see the sheep I've been spinning the wool of for years. They're my neighbours Clun Forests.

We fietsen graag en natuurlijk vergeten we meestal een camera. De mobiel van Jan bracht uitkomst tijdens deze fietstocht rond Hauwert.

We like to ride our bicycles and of course we usually forget our camera then. Jan's cell phone was the answer this time, when we cycled around Hauwert.
Er is heel veel water.

There is plenty of water.
Bruggetje over het water.

Bridge across that water

De tulpen, die ik in april liet zien, toen ze in bloei stonden, worden nu gerooid. Tulpen zijn maar heel kort mooi: ze worden verstopt onder lelijk wit doek, of hun blad staat in het onkruid bruin te worden. De bloeitijd is zo kort, dat je moet opletten, anders mis je het mooie.

The tulips I showed in April, when they were flowering, are taken out now. Tulips are nice for a very short time: either they're hidden under ugly white sheets or their leaves ar getting brown and dead in the middle of lots of high weeds. The flowering time is so short, that you have to pay attention or you'll miss the fun.

In plaats van tulpen hebben we nu bloemkool. Velden vol.

In the place of the tulips we have cauliflowers now. Field and fiels of them.

Hier wordt de bloemkool geoogst.

Here the cauliflower is harvested.

En dan, plotseling, zien we een andere kleur: uienbollen! Gekweekt voor de bloemen.

And then, suddenly, we see another colour: onions! Grown for the flowers.

Zijn ze niet prachtig?

Aren't they beautiful?

Tenslotte nog een heel Hollands plaatje: koeien, die het net als wij heel warm hadden de laatste weken.

Finally a very Dutch picture: cows, who were quite hot, like we were, these past few weeks.

zaterdag 24 juli 2010

Supporters en bergetappe

Supporters and mountain stage

Wat leuk: ik had me niet gerealiseerd, dat het meedoen aan de Tour ook betekent, dat je supporters kunt krijgen! Ik had ze nodig, deze twee laatste weken. Het weer was voor mij veel te warm. Zoals ik al vaker schreef, kan ik daar niet goed tegen. Spinnen deed ik nog wel alle dagen - dat doe ik trouwens meestal, ook zonder Tour, maar achter de computer gaan zitten en erover schrijven was andere koek.
Daarom was ik blij met de supporters, zowel via internet, als in het 'echte' leven: zij maken nu, dat ik, hoewel het wat oud nieuws is, toch even een bericht zit te schrijven. Bedankt dus, supporters!

What fun: I hadn't realised that taking part in the Tour also means, that you can have people supporting you! I needed them, these past few weeks. The weather was far too hot for me. Like I wrote before I don't like the heat so much (read: not at all) I did some spinning every day - I do that most days, even without the Tour, but sitting down at the computer was something completely different.
Therefore I was grateful I had supporters, on the internet as well as in real life: they make me write a piece now, even if my news is a little old. So: thank you supporters!

Woensdagmiddag was er de spingroep, tenminste de leden, die niet op vakantie waren.

On Wednesdayafternoon, there was the spingroup, at least the members that weren't away on holiday.

Ik spon die middag aan de met de kleur Quarry van Landscape geverfde Clun wol.

That afternoon I was spinning the Clun wool I dyed with Landscape colour Quarry.
De kleur is veel donkerder dan het hier lijkt. De echte kleur hieronder, samen met een streng groen (van paaseiverf). Samen met een streng Zweedse naturel wol, die ik deze periode ook heb gesponnen, ca. 480 meter getwijnde wol.

The colour is a lot darker than it seems here. In the next photo the real colour, with a green skein, dyed with easteregg dye. Together with another natural coloured Swedish wool, which I also span in this period, it's about 480 meters of plied yarn.

In de Maillot Orange groep, op Ravelry, verschenen inmiddels de prachtigste draadjes. Een van de deelnemers spint het allerliefst alpaca. Ik heb daar een hekel aan: het ziet er altijd schoon uit, maar binnen een minuutje spinnen krijg je er de meest vreselijk vuile handen van. Ooit kreeg ik een prachtige alpaca vacht. Heel lange, zwarte, glanzende vezels. Ik zou hiervan  garen spinnen voor een sjaal, voor de eigenaresse van het dier dat de wol had geleverd. Dat heb ik gedaan, de sjaal was mooi (geen foto van gemaakt natuurlijk) en de dame blij. Ik ook, want ik vond het een rotwerk! Omdat de bergetappes van de echte Tour in aantocht waren, zocht ik een extra uitdaging, dus ging op zoek naar de rest van de alpacavacht. Hij lag in de schuur, want ongewassen spul wil ik niet in huis. Welnu: met reden: de zak met daarin de vacht kwam bijna naar me toewandelen! Motten! Gelukkig had ik wel wat insecticide gebruikt, voor ik de wol weglegde en zo te zien was alles dood, maar erg vertrouwen deed ik het toch niet: alles werd met een grote boog in de vuilnisemmer gemikt.
Al gauw spijt. Een keine pluk eruit gehaald en gesponnen op mijn oude rode 'snelspinspinnewiel', waarop je snel dunne wol kan spinnen. Er was eigenlijk niets mis met de wol! Toch nog maar een wat grotere pluk gepakt. En nu heb ik dus meer dan een kilo alpaca, die in een rap tempo gesponnen moet worden, waarbij ik alles, waaraan ik ook maar een beetje twijfel, weer in de vuilnisbak laat verdwijnen. Eeen echte bergetappe dus: een kilo is een ware berg alpaca, zeker als je hem dun wil spinnen.
(Mijn handen was ik daarna met een schuursponsje!)

In the group Maillot Orange, on Ravelry, the most beautiful yarns appeared in the mean time. One of the participants likes to spin alpaca. I hate that: it always looks clean, but after just a minute of spinning your hands are completley black. Some time ago I got a huge alpaca fleece. Beautiful long, black, lustrous fiber. I was to spin yarn of it and knit a shawl for the owner of the animal that gave this fleece. I span and knit - the shawl looked pretty (didn't take a picture, of course) and the lady was happy. So was I, because I hated spinning this! Because the mountain stages in the real Tour were coming up, I decided I needed something difficult, too, and went to look in our shed for the alpaca. I don't want unwashed fiber in the house, which was lucky, because the bag filled with the wool was almost walking up to me! Moths! Before putting away the bag I'd used some insecticide, which was lucky, because all beasts seemed to be dead, but I didn't trust it and threw it all into the bin.
Regrets came soon. I took out a bit and tried spinning it on my old red spinning wheel, on which you can quickly spin fine yarn. And actually nothing was wrong with the wool! Taken out another, bigger piece of the fleece. So now I have over a kilo of alpaca, which has to be spun fast, whle I throw out everything I don't trust. A real 'mountain stage': a kilo of alpaca is a real mountain, especially when you want to spin a fine yarn.
(I use a brush to clean my hands after spinning!)
Gelukkig werkt het weer nu mee: ik kan lekker buiten spinnen.

Fortunately the weather is ok now: I can sit outside and spin.

En dit is het resultaat. Op de foto ziet het er hariger uit dan in werkelijkheid.
Ik heb nu 2 1/2 klos vol - nog veel te gaan. Daarna moet ook alles nog getwijnd worden. Supporters blijven nog wel even nodig!

And this is the result. In the picture it looks hairier than in reality.
By now I've spun 2 1/2 bobbin - a lot to go yet. And it has to be plied as well. You'll understand supporters are still welcome for a while!

dinsdag 13 juli 2010

Tour de Fleece

Het is eigenlijk veel te warm om achter de computer te gaan zitten. Zelfs nu het eindelijk wat is afgekoeld. Nu zijn er zoveel andere dingen te doen, die eerder bleven liggen. Warmte is niet helemaal wat ik prettig vind. De verdrijving ervan ging gepaard met de nodige drukte: donder en bliksem van een soort, dat maakte, dat we de stekkers maar uit de diverse electrische apparaten trokken.

Actually it's far too hot to sit at the computer. Even now it's cooled down a bit. Now so many things have to be done, that had to wait earlier. I'm not really fond of these hot days. Getting rid of them went with a lot of noise: thunder and lightning of a kind, that we unplugged most things, like computers, television, etc.

Toch heb ik tot nu toe nog alle dagen gesponnen, sinds de Tour de France bezig is. Als deelnemer aan de 'Tour de Fleece' spraken we af, dat te zullen doen. De berg in de hoek van mijn kamer wordt al aardig lager. Het betekent ook, dat ik al weer moet wassen en pluizen om verder te kunnen. Hier een van mijn eerste strengen: rechtsboven enkeldraads, gekaard met een glittervezeltje, dat de wol wat vrolijker en zachter maakte, daarnaast hangt de streng te drogen onder de parasol en rechtsonder een close-up van de getwijnde streng.
Geel natuurlijk, net als de gele trui voor de koploper in de tour!

Yet I managed to spin each day the Tour de France is going on. As one of the people who take part in the Tour de Fleece we promised to spin at least a little each day of the Tour. The mountain of my stash, in the corner of my room, is getting lower already. It does mean I'm busy washing and teasing wool, to be able to spin on. Here one of my first skeins: top right the singles: carded with some glitter, to make the yarn more cheerful and softer as well, on the left the washed skein is drying under the parasol (?) and bottom right a close up of the plied skein.
Yellow, of course, as the yellow jersey, which the number one rider of the Tour gets!

De wol, die ik verfde met paaseierverf, eerder dit voorjaar, raakt ook aardig op. Het rose twijnde ik met een restje geverfde en gekamde wol, dat was achtergebleven in een doos, die ik opende om te kijken, wat erin zat... Toch goed, zo'n actie als de TdF! De bonte wol probeerde ik dik/dun te spinnen, maar de dikke stukken vallen te weinig op en moeten een volgende keer nog dikker.
De witte wol is een deel van de Zweedse wol, die ik van Joke kreeg op mijn verjaardag. Prachtig glanzend en zacht. Ik heb al bijna een tweede klos gesponnen, van 50 gram iedere keer, zodat ik kan beginnen er een sjaal mee te breien. Het voorbereiden van deze wol kost wat tijd: er moet bijna een heel Zweeds bos uitgeplozen worden: zoveel takjes, blaadjes, plantenresten. Maar het loont de moeite.
De blauwe wol tenslotte is het resultaat van mijn plan, om met alle kleuren Landscape verf die ik bezit, 100 gram te verven en op te spinnen. Ongemengd dus. Dit is de kleur marine.
The wool I dyed with the Easter egg dyes, earlier this year, is getting less and less. The pink I plied with some dyed and combed wool I found in a box, which I opened to see what was inside... A good thing, this TdF! I tried to spin this coloured wool thick/thin, but you don't see enough of the thick parts and have to make them thicker next time.
The white wool is of the swedish wool Joke gave me for my birthday. Lovely soft and shiny. I've almost finished another bobbin with 50 grams, so that I can start knitting another lace shawl. Preparing the wool for spinning takes a lot of time: I have to pick out almost a complete Swedish forest: so many twigs and other VM. But it's worth it.
The blue wool is the result of my plan to dye  and spin 100 grams of wool with each Landscape dye colour I possess. So no mixing of colours or blending. This is the colour marine.
In deze eerste Tourweek heb ik ongeveer 818 meter gesponnen. Allemaal tweedraads, dus eigenlijk moet dat met 3 vermenigvuldigd worden: twee keer de enkele draad, dan nog een keer twijnen! Dan is de eerste kilometer dus bereikt.

In this first Tourweek I've spun 818 meters. All two-plies, so actually it should be multiplied by 3: twice the singles and once the plying. The first kilometer has been spun.

zondag 4 juli 2010

Pronkrol: het volgende patroontje

Sampler: the next pattern

Voor iedereen, die het niet te warm vindt om te breien is hier het volgende patroontje. Vrij klein, snel en eenvoudig. Het is tenslotte zomer en we hebben hier een hittegolfje.

For everyone, who doesn't think it too hot to knit is here the next pattern of the sampler. Rather small, quick and simple. It's summer after all, and we have a little heatwave here.

Het ruitje in het midden wordt steeds herhaald. De gaatjes (omslagen) worden steeds gecompenseerd door dubbele minderingen, hier weer ieders geliefde drie steken samenbreien. Aan de zijkanten moet je steeds óf twee samenbreien, óf een overhaling maken, om hetzelfde aantal steken te houden. Voor en na het patroon (en de herhalingen ervan) brei je rechte steken om het geheel in het midden te krijgen. Let op, dat je de eerste pen recht breit, ook in de herhalingen!
Ik heb geëxperimenteerd met de dubbele mindering, zoals op de foto te zien is. I.p.v. de drie steken samen te breien, maakte ik een centrale dubbele mindering, waarbij twee steken samen worden afgehaald als om recht te breien, de derde steek wordt gebreid en de twee afgehaalde steken worden over de afgehaald gehaald. Je krijgt dan een recht streepje boven elkaar. Toch vond ik het effect minder mooi. Kijk zelf maar en probeer het uit.
Brei ook hier de teruggaande naalden averecht.

The square in the middle is repeated all the time. The holes (yo's) are compensated by double decreases: k3tog (which everyone likes so much). On the sides you have to knit k2tog or ssk, to keep the same number of stitches and to balance the pattern. Knit extra stitches before and after the pattern repeats, so that the pattern is in the middle of your sampler. Take care to knit the first row, also in the repeats!
I experimented with the double decrease, as visible in the photo. Instead of the k3togs, I made a central double decrease, where two stitches are slipped knitwise, the third stitch is knit, pass the slipped stitches over together. You get a vertical stripe. I didn't think it looked better than the k3togs, but you can try it out for yourself.
Knit all the back rows again.

Succes en veel plezier ermee!

Enjoy!

zaterdag 3 juli 2010

Weversmarkt

Weavers market.

Afgelopen woensdag was de jaarlijkse weversmarkt in Hoorn. Dit jaar was ik thuis, voor de verandering, dus ik was al vroeg in Hoorn. De straten stonden vol met kramen en liepen vol met voor mij bekende mensen. Het duurde dan ook heel lang om een rondje door de stad te lopen.

Last Wednesday was the annual Weavers Market in Hoorn. This year I wasn't on holiday for a change, so I was in town early. The streets were full of stalls and, for me, well-known people. It took quite long to walk around town only once.

Het eerste dat ik tegenkwam was de kraam van Weefnetwerk. Ze hadden een getouw opgezet met een bonte chenille schering.

The first thing I met was the Weefnetwerk (Dutch weavers organisation) booth. They had warped a loom with colourful chenille.
De straat zag er zo uit:

The street looked like this:
De weefkring Hoorn was er ook. Zij hadden slingers geweven en hun kraam daarmee opgesierd. Twee dames zeten te weven. Dit is wat een van beiden maakte:

Hoorn's weavers guild was also present. They had woven garlands and adorned their booth with them. Two ladies were weaving. Here's the work of one of them:
En dit was haar uitzicht:

And this is what she saw, while weaving:

De hoeveelheid weefwerk viel me een beetje tegen. De markt heet dan wel weversmarkt en is bedoeld om reclame te maken voor het weven, maar wordt meer en meer een viltersmarkt. Als je, zoals ik, niet dol bent op vilten, kan je veel kramen overslaan. Gelukkig was er nog wel wat te zien.

I was a bit disappointed in the amount of handwovens there was on show and for sale. This market is called weavers market and is  also meant as PR for weaving, but more and more it beomes a felters market. If one, like me, isn't too keen on felting, many stalls can be passed by. Fortunately there were some things to enjoy.
Als spinner kon je wel je hart ophalen: vezels waren te koop in alle denkbare kleren en kwaliteiten.

As a spinner there was a lot to enjoy as well: fibers in all possible colours:

en ook in naturel:

and natural as well:
Antwoord op wat jullie wilden vragen: nee, ik heb niet veel gekocht. Een streng dunne kantwol om een sjaal te breien (die had ik nog niet, immers) en verder niets! Toen de zon doorbrak in de loop van de middag, werd het me ook te warm en ben ik weer snel naar huis gegaan. Daar heb ik nog heerlijk een stuk aan mijn vestje geklost. Het gaat langzaam, maar het vordert!

Answer to what many of you would like to know: no, I didn't buy much. A skein of  lace yarn to knit a shawl (which, as you know I haven't got yet) is all! When the sun came back in the afternoon it soon became too hot for me and I quickly went home. There I continued working on my bobbin lace vest. Great! It's slow going, but it's progressing!

Nu ga ik achter het spinnewiel. Ik heb me op het onvolprezen Ravelry aangemeld als lid van het Team Maillot Orange van de Tour de Fleece. Dat houdt in, dat er alle dagen gesponnen moet worden, als de Tourrenners rijden. Vandaag is de start in Rotterdam. Kans om eens door de hoeveelheid vezels heen te komen, die er, al dan niet geverfd, nog liggen. En ik heb zo'n vermoeden, dat er binnenkort weer de nodige vachten op mijn drempel belanden, dus het is goed om zoveel mogelijk op te spinnen voor die tijd.

Time to go find my spinning wheel now. I joined (on my beloved Ravelry) the Team Maillot Orange of the Tour de Fleece. This means I have to spin every day that the Tour goes on. They start today in Rotterdam. A good way to diminish the stash of fibers that, dyed and undyed, lies waiting here. And I have the feeling, that soon more fleeces will find their way to my doorstep, so it's good to finish as much as possible before that happens!