Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 31 mei 2010

Pronkrol 5 (a,b, en c)

Morgen is het 1 juni en de eerste dinsdag van de maand juni. Weer is er geen SnB breicafé, want ons stamlokaal is gesloten. Personeelsuitje deze keer. Ons breicafé is uitgesteld tot 8 juni. Of ik daar zal zijn is nog erg twijfelachtig.

Tomorrow is June 1 and the first Tuesday of June. Again there won't be SnB knitting cafe, because the restaurant is closed again. Now we'll meet on June 8. It's unsure if I will be there, though.

Er waren wat vragen over het vinden van de vorige patroontjes. In de 'wolk' van onderwerpen, rechts van de hoofdtekst, staat ergens het woord 'pronkrol'. Ik geef dat label aan al deze berichten mee. Klik erop, en je hebt alle patroontjes.

There were a few questions about where to find former patterns. In the 'cloud' of subjects on the right of the main blogtext, there is the word 'pronkrol' somewhere. I label every message about this sampler with that word. Click on it and you'll have all patterns.

Hier nu het vervolg van onze pronkrol. We gaan wat beweging in onze patroontjes brengen. Om te beginnen van rechts onder naar linksboven.
Het patroontje is eenvoudig, er worden alleen rechte en averechte steken en overhalingen gemaakt. En omslagen voor de gaatjes. (overhaling=een steek afhalen zonder te breien, de volgende breien, de afgehaalde steek over de gebreide halen)

Here are the next patterns of our sampler. We'll have some movement in our patterns today. To begin with from bottom right to top left.
The pattern is simple, only knit, purl, ssk and yo are used. (ssk: I slip one stitch, knit one, pass slipped stitch over, but you can also use ssk, the result is the same. ssk: slip a stitch knitwise twice, put them back on left needle and knit them together through back loop)

Ook nu worden eerste en laatste steek altijd recht gebreid (ribbels dus) en patroontjes worden gescheiden door het breien van twee ribbels, dus vier pennen recht.

First and last stitch of every row are knit again (garter st.) and patterns are seperated by knitting four rows garter st.

Voor het patroon zijn 9 steken nodig, plus twee extra steken om het patroon af te sluiten. Het is het mooiste, als je het patroon in het midden van je lap krijgt. Ik heb me daar niet zo mee beziggehouden, toen ik hieraan begon, dus het eerste patroon zit niet in het midden. Later ben ik daar wel op gaan letten. Ik heb 47 steken, voor vier herhalingen van 9 steken heb ik 36 steken nodig, plus de twee extra, is 38 steken. Als ik ook de twee kantsteken er nog aftrek, houd ik 7 steken over. Die brei ik gewoon recht. Vier aan de eene kant en drie aan de andere.

The pattern asks for 9 stitches in every repeat, plus two to balance the pattern. It looks best, when the pattern is in the middle of the sampler. At first I didn't worry so much about that, so my first pattern isn't centered properly. Later I paid attention to this. I have 47 stitches, for four repeats I need 36 stitches, plus the two ectra ones, which makes 38. Then there are the two selfedge stitches (makes 40) and so there are 7 stitches left. Those are knit: 4 on one side and 3 on the other.

Teruggaande naalden worden weer gebreid met recht boven recht en averecht boven averecht (of: zoals de steken zich voordoen) In de patroongedeelten is dat 2 r - 7 averecht.

Back rows are knit as the stitches appear: a knit stitch over a knit stitch and purl when the stitch below was purled. In the pattern parts that means: k 2 - p 7.In de verklaring van de tekens hierboven staan twee dingen omgedraaid. \ is een overhaling, / zijn twee samengebreide steken!

The symbols mean:
o = yo
\  = ssk
/  = k2tog
empty square = knit
- = purl

Patroon 5a is zoals in het boek dat ik heb. Nu komt het leuke: je kunt spelen met dit patroon. De overhaling hoeft niet meteen na de omslag, maar er kan ook een steek recht tussen gebreid worden. Of, als je meer steken reserveert voor je patroon, dan kunnen er ook meer steken tussen gebreid worden. Je krijgt dan een soort 'bandje' langs de gaatjes. (5b)
In plaats van overhalingen, die naar links hellen, kan je ook twee steken samenbreien, zodat er beweging naar rechts ontstaat. Maak de omslag en eventuele extra steken recht ná de twee samengebreide steken en begin aan de andere kant!

Pattern 5a is the same as the pattern in the book I've got. Now the fun starts. You can play with this pattern. The ssk need not be straight after the yo, but a stitch can be knit first. Or, if you reserved more stitches for every pattern repeat, more stitches can be knit between ssk and yo. A kind of ribbon appears next to the holes.(5b)
Instead of ssk, which leans to the left, you can also use k2tog, so movement to the right appears. Make yo and exra knit stitches after the k2tog and begin at the other side!

Tenslotte kan je ook nog proberen, wat er gebeurt., als je de gaatjes meteen na de 2 averechte steken breit, in alle patroontoeren. Alleen de overhalingen bewegen van rechts naar links. (5c1)
Als je dan na 5 gaatjes op een plek, vijf andere gaatjes maakt aan het eind van ieder rapport (=patroonherhaling) en 2 st samenbreit i.p.v. de overhaling, dan krijg je een leuke zigzag. (5c2)

Finally you can try what happens, when you make the yo after the two purled stitches and keep them at that same place all through a pattern repeat. Only the ssk moves to the left. (5c1)
And when you go on by making the yo at the end of each pattern repeat and use k2tog instead of yo, you get a very pretty zigzag. (5c2)
Nu heb ik het nog niet eens gehad, over het op één plaats houden van de minderingen (overhaling of 2 sbr) en het laten bewegen van de gaatjes... Ajourbreien is toch zo leuk!

I haven't even talked about keeping the decreases (ssk and k2tog) in one place, and moving the yo's... Knitting lace is such fun!

1 opmerking:

Sharon zei

I think the first pattern you showed would be great in socks!