Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

donderdag 20 januari 2011

Pronkrol (eindelijk weer!)

(Sampler - finally!)


Nee, ik was hem niet vergeten, de pronkrol. Maar de computer en de gezondheid wilden even niet helemaal meewerken. Als je niet meer dan een foto per bericht kunt plaatsen, dan lukt het niet zo. Een andere computer en een langzaam wat beter wordende gezondheid maken het verschil, dus hier de volgende aflevering van de pronkrol.

No, I hadn't forgotten the sampler. But computer and health didn't really want to cooperate. If it's not possible to put more than one picture in a message it doesn't work very well. A new computer and a health that slowly gets a little better make the difference, so here's the next instalment of the sampler.
Het is een eenvoudig patroontje, deze keer. Er zijn maar twee verschillende patroontoeren. Toch zaten er in het boek, waardoor ik me laat inspireren, veel fouten. Als ik het echt zo gebreid had, als in het patroon stond, was het een heel klein lapje geworden: er kwamen dan iedere toer minder steken! Het aantal geminderde steken moet nu eenmaal gelijk zijn aan het aantal  gemeerderde.
We beginnen weer met twee pennen tricotsteek (na de ribbels, die de patronen van elkaar scheiden)
Ik heb nog steeds 47 steken. Het patroon vraagt om een veelvoud van 6 steken, maar om het geheel in het midden te krijgen zijn er 5 extra steken nodig. Aan weerskanten zijn er dan 3 steken over voor een zelfkant. Je kunt er 1 in ribbels breien, zoals eerder, maar je kunt ze ook alle drie in ribbels breien. Het patroon blijft dan mooi plat.

This time the pattern is simple. There are only two pattern rows. Yet there were several mistakes in the  old book which I use as inpiration. If I really had knit it like it said there my sample would have become very small: there would have been less stitches in every row! There have to be as many increases as decreases in every row!
We start with two rows of  plain knitting (k one row, p the next) after the garter stitch rows that seperate the patterns.
I still have 47 stitches. The pattern asks for 6 stitches per repeat, but to balance the pattern you need 5 more stitches. On both sides three stitches are left for the selfedge. You can knit the first and last in garter stitch as before, but you can also knit all three of them in garter stitch. That makes this part lie beautifully flat.


Het patroon:
Toer 3: 1 omslag - 1 overhaling - 1 r - 2 sbr - 1 omslag - 1 r
Toer 5: 1 omslag - 1 r - 3 sbr - 1 r - 1 omslag - 1 r (het figuurtje voor 3 sbr staat niet op het patroon, maar is net als eerder)
De teruggaande pennen worden averecht gebreid.
Toer 3 en 5 steeds herhalen. Ik heb 20 pennen patroon gebreid.

The pattern:
Row 3: yo - ssk - k1 - k2tog - yo - k1
Row 5: yo - k1 - k3tog - k1 - yo - k1 (the symbol for k3tog isn't in the pattern, but is the same as before)
The return rows are purled.
Repeat rows 3 and 5. I did 20 rows of pattern.
Dan begint voor mij meestal de grap: ik ga variaties bedenken op het patroon. In dit geval heb ik het patroon steeds laten volgen door evenveel, dus 6, steken recht. Iedere herhaling telt dus 12 steken, met de vijf extra steken voor het evenwicht.
Toer 3: 1 omslag - 1 overhaling - 1 r - 2 sbr - 1 omslag - 1 r - 6 r (er komen dus 7 st r naast elkaar)
Toer 5: 1 omslag - 1 r - 3 sbr - 1 r - 1 omslag - 1 r - 6 r
Herhalen.

Then the fun really starts for me: I'm thinking af variations on the pattern. This time I knit 6 stitches after each pattern, so  now each pattern needs 12 stitches, plus the 5 st to balance the lot.
Row 3: yo - ssk - k1 - k2tog - yo - k1 - k6 (so k7 altogether)
Row 5: yo - k1 - k3tog - k1 - yo - k1 - k6
Repeat.
Het patroon. Veel succes/plezier ermee!

The pattern. Enjoy!

1 opmerking:

R. zei

Ik heb vandaag de pronkrol ontdekt. Ben direct begonnen!