Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 11 januari 2011

93 jaar: feestje!

93 years old: party!

Het jaar is nu echt begonnen. Ieder jaar komt onze hele familie bij elkaar op de verjaardag van mijn schoonmoeder. Afgelopen zondag werd ze 93 en alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren aanwezig.

Now the year really has begun: Every year our whole family gets together early in January to celebrate my MIL's birthday. Lat Sunday she was 93 and all her children, grandchildren and greatgrandchildren were present.

De jarige:

The birthday girl:
en alle achterkleinkinders, samen kijkend naar een video. Leuk om te zien, hoe goed alle neven en nichten met elkaar op konden schieten.

and all greatgrandkids, watching a video together. Fun to see how well all those cousins got on together.

1 opmerking:

Sharon zei

Congratulations to her MIL - she looks wonderful. I love that twinkle in her expression. Your family looks wonderful as well - what a rich legacy.