Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 13 juli 2010

Tour de Fleece

Het is eigenlijk veel te warm om achter de computer te gaan zitten. Zelfs nu het eindelijk wat is afgekoeld. Nu zijn er zoveel andere dingen te doen, die eerder bleven liggen. Warmte is niet helemaal wat ik prettig vind. De verdrijving ervan ging gepaard met de nodige drukte: donder en bliksem van een soort, dat maakte, dat we de stekkers maar uit de diverse electrische apparaten trokken.

Actually it's far too hot to sit at the computer. Even now it's cooled down a bit. Now so many things have to be done, that had to wait earlier. I'm not really fond of these hot days. Getting rid of them went with a lot of noise: thunder and lightning of a kind, that we unplugged most things, like computers, television, etc.

Toch heb ik tot nu toe nog alle dagen gesponnen, sinds de Tour de France bezig is. Als deelnemer aan de 'Tour de Fleece' spraken we af, dat te zullen doen. De berg in de hoek van mijn kamer wordt al aardig lager. Het betekent ook, dat ik al weer moet wassen en pluizen om verder te kunnen. Hier een van mijn eerste strengen: rechtsboven enkeldraads, gekaard met een glittervezeltje, dat de wol wat vrolijker en zachter maakte, daarnaast hangt de streng te drogen onder de parasol en rechtsonder een close-up van de getwijnde streng.
Geel natuurlijk, net als de gele trui voor de koploper in de tour!

Yet I managed to spin each day the Tour de France is going on. As one of the people who take part in the Tour de Fleece we promised to spin at least a little each day of the Tour. The mountain of my stash, in the corner of my room, is getting lower already. It does mean I'm busy washing and teasing wool, to be able to spin on. Here one of my first skeins: top right the singles: carded with some glitter, to make the yarn more cheerful and softer as well, on the left the washed skein is drying under the parasol (?) and bottom right a close up of the plied skein.
Yellow, of course, as the yellow jersey, which the number one rider of the Tour gets!

De wol, die ik verfde met paaseierverf, eerder dit voorjaar, raakt ook aardig op. Het rose twijnde ik met een restje geverfde en gekamde wol, dat was achtergebleven in een doos, die ik opende om te kijken, wat erin zat... Toch goed, zo'n actie als de TdF! De bonte wol probeerde ik dik/dun te spinnen, maar de dikke stukken vallen te weinig op en moeten een volgende keer nog dikker.
De witte wol is een deel van de Zweedse wol, die ik van Joke kreeg op mijn verjaardag. Prachtig glanzend en zacht. Ik heb al bijna een tweede klos gesponnen, van 50 gram iedere keer, zodat ik kan beginnen er een sjaal mee te breien. Het voorbereiden van deze wol kost wat tijd: er moet bijna een heel Zweeds bos uitgeplozen worden: zoveel takjes, blaadjes, plantenresten. Maar het loont de moeite.
De blauwe wol tenslotte is het resultaat van mijn plan, om met alle kleuren Landscape verf die ik bezit, 100 gram te verven en op te spinnen. Ongemengd dus. Dit is de kleur marine.
The wool I dyed with the Easter egg dyes, earlier this year, is getting less and less. The pink I plied with some dyed and combed wool I found in a box, which I opened to see what was inside... A good thing, this TdF! I tried to spin this coloured wool thick/thin, but you don't see enough of the thick parts and have to make them thicker next time.
The white wool is of the swedish wool Joke gave me for my birthday. Lovely soft and shiny. I've almost finished another bobbin with 50 grams, so that I can start knitting another lace shawl. Preparing the wool for spinning takes a lot of time: I have to pick out almost a complete Swedish forest: so many twigs and other VM. But it's worth it.
The blue wool is the result of my plan to dye  and spin 100 grams of wool with each Landscape dye colour I possess. So no mixing of colours or blending. This is the colour marine.
In deze eerste Tourweek heb ik ongeveer 818 meter gesponnen. Allemaal tweedraads, dus eigenlijk moet dat met 3 vermenigvuldigd worden: twee keer de enkele draad, dan nog een keer twijnen! Dan is de eerste kilometer dus bereikt.

In this first Tourweek I've spun 818 meters. All two-plies, so actually it should be multiplied by 3: twice the singles and once the plying. The first kilometer has been spun.

5 opmerkingen:

Annemieke zei

hoi ploegmaatje :)

Mooie resultaten voor de 1e week!! Ben erg benieuwd wat je de komende dagen nog gaat spinnen!!

groetjes annemieke

Nina zei

Beautiful colours of yarn that you've spun. Can you believe I didn't even find out about the Tour de Fleece until it was way too late! So I'll be cheering for you!

Amanda zei

Fabulous spinning and great colours.

Marion B. zei

Ik moedig je aan!

Sharon zei

Your yarns are beautiful - such interesting colors! I'm sure we'll see them again :)