Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 9 januari 2009

Nog 50

Hoe kiest iemand de boeken uit die hij of zij wil lezen?
In de bibliotheek koos ik de laatste keer dat ik er was vier boeken uit. De eerste koos ik vanwege de titel: nee, ik wilde niet bij een boekenclub, maar ging wel even proberen iedere week een boek te lezen, samen met een heleboel anderen. Toevallig was het nog een heel leuk boek ook. Het stond aangekondigd als een humoristisch boek, en er viel ook best wel wat te lachen. Maar de ondertoon was, zoals het eigenlijk hoort bij humor, vrij ernstig. De ouder wordende hoofdpersoon blijft proberen haar omgeving met de nodige ironie en relativering te bekijken. Maar een van haar beste vrienden wordt ernstig ziek. Dan wordt dat relativeren toch lastig.

How does one choose which books to read?
In the library I chose four books last time I was there. The first I took because of the title: no, I didn't want to join a bookclub either, but I did want to try and read a book each week of this new year, together with many others. It happened the book was a very good read, too. It was announced as a book in the category 'humor', and indeed: there was quite a lot to laugh about. But underneath the tone was pretty serious, as it should be with humor, I think. The ageing main person in the book keeps trying to look at her world with the necessary irony and relativity. But then one of her best friends gets seriously ill. Then it gets hard to keep on doing that.


Het volgende boek was een psychologische roman met 512 bladzijden. Moest wel lukken in een week. Titel: Behind the scenes door Anita Notaro.
De schrijfster is een Ierse tv producer, regisseur en journalist, het boek speelt zich af in de tv-wereld, dus ze weet waarover ze schrijft. Ook hier gaat het over vriendschap. Een klein beetje cliché: de ene hoofdpersoon heeft alles, wat haar hart kan begeren, maar is niet zo aardig. De ander heeft tot nu toe alleen tegenslagen gekend en is natuurlijk erg aardig. Het kostte me dan ook enige moeite om in het verhaal te komen en het te waarderen. Met de 'ster' gaat het bergafwaarts, terwijl de andere hoofdpersoon succes krijgt. Zoals gezegd: beetje cliché. Maar het is goed geschreven en het boek leest als een trein. Lekker tussendoortje.

The next book was a psychologic novel with 512 pages. Must be possible to read in a week. Title: Behind the scenes by Anita Notaro.
The author is an Irish tv producer, director and journalist, the book is about the tv world, so the author knows what she is writing about. Here friendship is an important theme as well. The story looks a bit stereotype: one main person has everything she could wish for, but isn't very nice as a person. The other has had nothing but misfortune up to now and of course she is very nice. Because of this stereotype it took a while for me to get into the story. Of course the 'star' meets with misforune in the book and vice versa. But the book is well written and a quick, pleasant read.


Nu ben ik in het derde boek begonnen: het 367 bladzijden tellende 'Sterren en strepen' van Bill Bryson. Het boek staat bij de reisboeken. De Amerikaanse schrijver is journalist, heeft lange tijd in Engeland gewoond en is weer terug in de VS. Hij beschrijft zijn vaderland met veel ironie, kritiek en oog voor het absurde. Ook vergelijkt hij wat hij meemaakt met het leven in Engeland. Ik heb nu eenderde van het boek gelezen en dreig een fan van deze Bill te worden. Zelden lach ik hardop om een boek en zelden lees ik een boek met korte verhalen achter elkaar. Deze columns zijn echter zo boeiend, dat ik er steeds nog een wil lezen en het boek slecht weg kan leggen.

Now I've started reading the third book: the 367 pages of Notes from a big country by Bill Bryson. The book was with the travel books.The author is a journalist who has lived in the UK for a long time and is back in the US now, his home country. He describes his country with much irony, criticism and an eye for the absurd. He also compares what he sees with his former life in England. I've read one third of the book now and it looks like I'll become a fan of Bill Bryson's! It's only seldom that I laugh aloud while reading a book and it's also seldom that I read a book with columns or short stories all the way to the end. These are so good to read, though, that I can't stop and want to read 'just one more' all the time.

Ik wilde vier boeken uit verschillende categoerieën kiezen. Dat is gelukt. Maar het is plezierig, dat ze, de eerste drie tenminste, allemaal een aantal uren heel prettig leeswerk betekenden. Het vierde boek is een detective.

I wanted four books from different categories. I found them. But the good thing is, that all of them - the first three in any case - meant many pleasant hours reading. The fourth book is a detective.

Geen opmerkingen: