Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

woensdag 23 april 2008

Spinnen, weven, vlas

We hebben een scheurkalender, met daarop allerlei wetenschappelijke wetenswaardigheden. Een poosje geleden stond daarop het volgende:

Spinnendraad is zo sterk als staal en veel rekbaarder. Vandaar dat men recent spinrag is gaan ontwikkelen voor de fabricage van zeer sterke, elastische weefsels voor industriële en medische toepassingen. Een spin gebruikt haar draden trouwens niet alleen om webben te bouwen. Ze dienen ook als levenslijn waaraan het diertje zich ophangt om niet te vallen en als seindraden voor informatieuitwisseling met soortgenoten.
Een spin maakt verschillende draadtypen uit aparte klieren, elk met specifieke, van soort tot soort verschillende karakteristieken. Men ontdekte bijvoorbeeld dat volwassen mannelijke krabspinnetjes een vrouwtje kunnen onderscheiden van vrouwtjes van een verwante soort aan haar seindraadje over de bodem, waardoor ze zonder enige moeite hun juiste voortplantingspartner vinden.

Zover hebben wij het als spinners nog niet gebracht!

We have a calender with all kind of scientific knowledge. A few days ago it had this:
Spiderthread is as strong as steel and much more elastic. Hence cobweb is being developed for the production of very strong, elastic wefts for industrial and medical purposes. A spider doesn't use her threads for building webs only. They also serve as lifelines on which the little animal hangs itself to prevent falling and as signal threads to exchange information with other spiders.
A spider makes different threadtypes from seperate glands, each with specific characteristics, different for each kind. It was discovered that grown up male crabspiders (?) can recognise a female of a related kind from her signal thread on the ground, and so they find without any problem the right breeding partner.

We spinners haven't got so far yet!


Nu nog even wat eigen werk: Hier is de babydeken, die ik weefde voor de kleinkinderen. Hetzelfde patroon als alle andere babydekentjes die ik heb gemaakt. Voor iedereen een andere kleur. En ook hier de gehaakte randafwerking. De deken wordt veel gebruikt en verandert daar nauwelijks van.

Here some handwoven work: This is the baby blanket I wove for my grandchildren. The pattern is the same for all blankets I wove, but the colours are always different. And here also the crocheted finish of the edges. The blanket is used a lot and doesn't change much through use.

Tenslotte (voor vandaag): we hebben veel in de tuin gewerkt, de afgelopen dagen, want het was eindelijk droog genoeg. En dus konden we ook vlas zaaien! Om te beginnen dit jaar maar een vierkante meter, om te proberen hoe dat allemaal gaat. Wordt vervolgd op dit blog.

Finally (for today): we worked a lot in the garden these last few days, because it was dry enough at last. And so we finally could sow flax! Just one square meter this year, to try out how all this flax processing works. To be continued on this blog.

1 opmerking:

rein zei

hallo , ik kocht lang geleden een lot dik geweven ongetwijnt vlas dat ik zelf kleurde om mee te weven , weet iemand waar ik dat nog kan vinden?
rein