Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

woensdag 5 oktober 2011

Weer terug/Back again

Hoewel ik plannen had meer te schrijven in september dan in augustus, is het er niet van gekomen. Ik was er even niet.
Vorig jaar zouden we, na de slechte zomer van 2010, in september nog even naar ons geliefde zuid Frankrijk. De koffers waren gepakt, maar de avond voor vertrek zat ik in plaats van me rustig op de reis voor te bereiden, bij de dokter en de volgende dag lag ik op een bed bij de spoedeisende hulp. De dagen die volgden bezocht ik een hele stoet van specialisten en de rest van het jaar, plus het begin van dit jaar voelde ik me niet echt fit. Kortom: de vakantie moest geannuleerd worden.
Omdat Nederlandse huisartsen het niet ethisch vinden om de vereiste verklaring te geven, waarin staat dat iemand echt te ziek is om te reizen, betaalde de annuleringsverzekering niet uit. Boos maken hielp niet, de hulp inroepen van diverse mensen gelukkig wel: het resultaat was, dat ons een huisje op dezelfde camping werd aangeboden, maar nu een jaar later in dezelfde periode. Afgelopen maand dus.

Although I intended to write more in September than  in August, I didn't do it. I wasn't at home.
Last year, after the bad summer of 2010, we wanted to go to our beloved south of France for a few weeks in September. Suitcases were packed, but on the eve of our holidays, instead of quietly preparing for these holidays, I was at the doctor's and the following day I was in hospital. I saw so many different doctors in the days that followed and the rest of last year plus the greater part of this year I didn't feel well. Shortly: the holidays had to be cancelled.
Because Dutch doctors don't think it's ethical to write a note to tell their patient is really ill the insurance we had didn't pay back our money. Getting angry didn't help. Asking several other people did and the result was, that the site where we'd booked a cottage offered us a cottage in the same period of this year. Which was last month.


De zomer dit jaar was zo mogelijk nog slechter dan vorig jaar, ik kon nauwelijks geloven, dat het in het zuiden beter zou zijn. Bovendien geloofde ik tot kort voor ons vertrek niet, dat mijn gezondheid goed genoeg zou zijn  voor de reis.
Maar ik pakte weer een koffer, met vooral veel lekker warme truien. We vertrokken.
Het was niet echt warm, maar in elk geval was het droog, tot vlakbij Beaune, waar we een hotelkamer besproken hadden. De volgende morgen scheen zelfs een flauw zonnetje. Het was nog geen 20 graden.
Toen we voorbij Lyon waren zagen we opeens de thermometer in de auto heel snel stijgen. Van 17 graden omhoog, tot zelfs over de 30 graden. We vreesden, dat die thermometer kapot was. De airco werkte vrolijk verder. Toen stapten we uit.... Juist ja. Zo voelde 32 graden....

This year the summer was possibly even worse than last year's and I couldn't believe it would be better in the south. Besides I didn't believe until shortly before we left, that my health would allow me to go.
But again I packed a suitcase, mostly with nice warm sweaters, and we left.
It wasn't really warm, but in any case it was dry, at least until we were near Beaune, where we had booked an hotelroom for the night. The next morning there was even a weak sun in the sky. It wasn't 20 degrees though.
When we'd passed Lyon we suddenly saw the thermometer in the car going up very quickly. From 17 degrees upwards, passing even 30 degrees. We were afraid the thermometer was broken. The airco did its job. Then we got out of the car... Exactly. This is how 32 degrees really felt...


Het weer bleef mooi de meeste tijd, de gezondheid werkte niet tegen. De vakantie was heerlijk.


The weather stayed nice most of the time, the health didn't give many problems. It was a lovely holiday.


We zagen ook nog zo het een en ander. Hier een paar foto's van een leuk Provencaals bergdorpje.

We did some sight seeing. Here a few pictures of a nice Provencal mountain village.
 Mooie bloemen/Beautiful flowers
Uitzicht op de Mont Ventoux/View of the Mount Ventoux
Hoewel er alleen maar stenen waren in het dorp en weinig grond waarin iets wilde groeien, stonden overal planten.

Although there was only stone in the village and hardly any soil in which something would grow, there were plants everywhere.
 In combinatie met de gekleurde luiken steeds weer een mooi plaatje.

In combination with the painted shutters always a beautiful picture.
 Trappetje af, poortje door...

Down the steps, through the gateway...
 ... langs de palmen en de kerk, waar de klokken luidden, omdat het toevallig net 12 uur was...

... past the palmtrees and the church, where the bells rang, because it happened to be twelve o'clock...
... naar het dorpsplein, waar bij de deur van de plaatselijke bibliotheek een paar kistjes stonden met afgeschreven boeken. Gratis mee te nemen. Deze Hollandse kon dat aanbod natuurlijk niet weerstaan...

... to the village square, where next to the door of the local library were these boxes with books. Free to take. Of course this Dutch lady couldn't resist taking one...


Een volgende keer meer.

More a next time.2 opmerkingen:

Amanda zei

I am so pleased that you had a good holiday with good weather.

Sharon zei

After all that unfortunate health experience, you finally got a nice holiday - bravo. I hope you're feeling better.