Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 14 maart 2016

Kleurig

Colourful

Omdat de eieren te goed verstopt waren, gebruikten we afgelopen woensdagmiddag de paaseierenverf om wol een kleurtje te geven.

Because the eggs had been hidden too well we used the easter egg dye to dye wol last Wednesdayafternoon.

Verf en dakgoot stonden al klaar toen iedereen binnenkwam. Onder grote belangstelling gaf ik een demonstratie van wat de bedoeling was.

Dye and gutter were waiting when everybody came in. All were watching when I demonstrated what they had to do. 
Al heel vaak had ik verteld, dat dit soort verven heel eenvoudig was en leuk om te doen: de meesten hadden de drempel nog niet over gedurfd.
Huishoudplastic wordt met knijpers aan de dakgoot vastgezet.

Although I told very often how easy this way of dyeing is and how much fun it is, most had not yet dared to start.
With pegs the plastic is attached to the gutter
Met sponsjes wordt de verf aangebracht

The dye is applied with little sponges

Van een vriendin uit Amerika had ik ooit verf gekregen in de vorm van paashaasjes. Die moest nu ook uitgeprobeerd worden. De arme Flappies losten snel op.

A frend of mine from America had brought me dye in the shape of Easter bunnies. They soon disappeared in the boiling water.
Ook de stoompan stond klaar. Hier liggen de eerste producten er in.

The steamer was waiting as well. Here the first three products are in it.
Wie is er n?u aan de beurt

Who's next?
Actiefoto

Work in progress
Een beetje meer kleur nog

A little more colour

De volgende dag stuurde Hilje me haar resultaat op, gespoeld en gedroogd.

The following day Hilje sent me her result, rinsed and dried.
De stomer raakte vol, met twee lagen rolletjes

The steamer was filled with two layers of rolled and dyed fiber.
Simone zette haar kleurig sliertje op Facebook

Simone showed her wool on Facebook
Met een paar overgebleven tabletjes (blauw, oranje en geel) verfde ik de volgende dag wat overgebleven wol en twee zijden zakdoekjes. Op mijn tolletje begon ik de wol te spinnen en trok een dunne lont van een van de lagen van een zakdoekje.

The following day I dyed some leftover wool and two silk hankies with a few dye tablets that hadn't been used (blue, orange and yellow) I started spinning the wool on my spindle and pulled out a roving of one of the silk layers.

Tenslotte wil ik Ella hartelijk bedanken: zij maakte de meeste foto's.

Finally I want to thak Ella for taking most of the pictures.


Geen opmerkingen: