Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

donderdag 3 mei 2012

Provence

Na een paar mooie dagen in april volgde weer het gebruikelijke grijze, koude en natte type. We hadden er genoeg van en bespraken een huisje op de camping in de Provence, waar we graag zijn. Vrij onverwacht dus, vandaar mijn vorige mail, die misschien voor sommigen een beetje raadselachtig was.

After a few nice days in April the weather changed back to the usual grey, cold and wet type. We had had enough of that and decided to book a cottage on the campsite in the Provence where we love to be. It was rather unecpected, so for some people my last message here, from the hotel, was a bit enigmatic.


Maar hier een paar foto's, zoals beloofd. Met korte beschrijvingen.

But, as promised, a few pictures here. With short descriptions.
De Mas, waar alle aktiviteiten zich afspelen op de camping. Gewoonlijk de warmste plek op de camping, maar dit jaar was het zelfs hier vrij koud.

The Mas, or the main building, where all activity is on the campsite. Usually the warmest spot of the site, but this year it was pretty cold even here..
Hetzelfde gebouw, uit de verte. Om drie uur verzamelen de boule spelers zich hier. Iedere middag weer. Er is een prachtige boulebaan, maar het pad voor de Mas speelt toch leuker.

The same building from the distance. Each afternoon bouleplayers assemble in front. Three o'clock sharp. There is a perfect boule court, but the path in front of the Mas is nicer.
In deze tijd van het jaar zie je tijdens de wandelingen weer andere dingen dan in september.

In this time of the year we saw during our walks different things than in September.
Prachtige vormen

Beautiful shapes 

Mooie patronen

Beautiful patterns
Vooral van dichtbij

Especially when looking close up

Dappere kleine bloem, maar vergeleken met de maagdenpalm naast ons eigen huis hier in Nederland wel heel groot!

Brave small flower, but compared to the periwinkle next to our house here in the Netherlands it was big!
Het was dan wel koud, maar de klaprozen bloeiden volop

It may have been cold, but the poppies were everywhere.
Nog meer kleine kruipbloemetjes, als je erop stapte rook het heerlijk

More small creeping flowers, when you walked the fragrance of them was great
Boompje vol mossen

Small dead tree, full of mosses 
Mooie kleuren voor een weefsel

Great colours for a weaving
Dichterbij zie je pas hoe mooi ze zijn

Closer up you can see how beautiful they are
We waren te laat voor de kersenbloesem

We were late for the cherry blossom
Sneeuw op de Mont Ventoux. De fietsers fietsen in het dal

Snow on the Mount Ventoux. The cyclists stayed in the valley.
 Verkiezingen in Frankrijk.

Presidential elections in France
 En natuurlijk de markt op maandagochtend

And of course the Monday morning market.
Knoflook

Garlic
Provencaalse stofjes

Provencal cottons
 Die kleuren! De platanen hier lopen net een beetje uit

Those colours! The planes here are just getting green.
En dan is er koffie (cappucino = lekker!)

And then it's time for coffee (cappuccino - nice!)


Tot zover een impressie van ons korte bezoek aan Frankrijk. We zijn inmiddels alweer bijna een week thuis! Hier is het ook koud (minder dan in Franrijk) en nat, maar ach, we doen het er maar mee. Goed weer om te breien, te spinnen, te weven... Volgende keer weer meer daarover. Denk ik.

So far an impression of our short stay in France. We've almost een home for a week now! It's also cold here (although less so than in France) and wet, but well, we'll have to take it as it comes. It's the right weather to knit, spin, weave... More about that a next time. I think.

2 opmerkingen:

Amanda zei

Despite the weather it seems you had a good time. Loved the photos.

Sharon zei

I loved your tour. It is warm, dry and windy here. I think our whole globe has lost it's way.