Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 29 mei 2012

Druk weekje

Busy week


Nadat ik mijn vorige bericht geschreven had, ging het weer zich steeds normaler (voor de tijd van het jaar) gedragen: het werd eerst voorjaar en een paar dagen later leek het echt zomer! Het was warm en zonnig. We brachten dus veel tijd in de tuin door, want het onkruid, dat zich aangesproken voelde door mijn kritiek toonde, dat het bij deze temperaturen toch werkelijk nog harder groeien kon. We wiedden en schoffelden ons dus de blaren op de vingers en het zweet op de rug. En dan nog wint het onkruid voorlopig... Onze tuin is te groot.

After I wrote last time's message, the weather started to behave more normal (for the time of the year): first it was like spring and after a few days it even was summer here! It was warm and sunny. So we spent a lot of time in the garden, for the weeds wanted to show me something after my criticism: it grew even faster than before in these temperatures. So we weeded till we had blisters on our hands and sweat on our backs. And still, for the moment, the weeds win... Our garden is too big.


We waren niet al te veel thuis. Eerst bezochten we onze dochter in de Achterhoek, om het nieuwe huis nu in bewoonde staat te bekijken. Ze waren een paar dagen eerder definitief verhuisd. We zaten lekker buiten, op het nieuwe terras en hadden een supergezellige dag. We vergaten zelfs, er foto's van te maken.

We weren't often at home. We started with visiting DD to see their new home now it is lived in. They moved a few days before we came. We could sit outside on their new patio and had a great day. We even forgot taking pictures.


Een paar dagen later was de reunie van mijn oude hbs-klas. Hoewel ik niet echt dol ben op dit soort bijeenkomsten besloot ik deze keer te gaan. Helaas waren een aantal oud-klasgenoten geveld door ziekte, of met vakantie, of konden om een andere reden niet aanwezig zijn, maar ruim de helft van de klas was er wel.

A few days later we had a reunion of my old secondary school class. Although I'm not fond of meetings like that I decided to go this time. Unfortunately a number of old classmates had fallen ill or were on holiday or had another reason for not being there, but just over half of them were present.
Hier zijn we met zijn zijn negenen, na het diner. We rekenden uit, dat het precies vijftig jaar geleden was, dat we bij elkaar in de klas zaten. Het was het beste deel van mijn hele schooltijd, hoewel ik maar twee jaar op deze school heb gezeten. We vervolgden onze gesprekken ook nu, of we elkaar altijd waren blijven zien. Blij dat ik gegaan ben. Het was een leuke avond.

Here are the nine of us, after dinner. We remarked, that it was exactly fifty years ago when we were all in the same class. It was the best time of all my study-times, although I was at this school for only two years. We continued our conversation like we had kept seeing each other all the time. Glad I went, it was a nice evening.


Een dag later werd ik verwacht bij een bijeenkomst van wild(e) breiers. In september gaan we de stad Hoorn versieren met wildbreiwerk en een grote groep creatievelingen heeft zich aangemeld om mee te doen. We bekeken onze vorderingen en bedachten nieuwe dingen. Het enthousiasme en de creativiteit waren groot.
Ik had mijn prehistorische wilde beestenbos bijna helemaal af. Er moeten nog blaadjes aan de gaatjesboom komen. Leuk om te doen. (foto hieronder)

A day later I was expected at a meeting of wild knitters. In September we'll have the town of Hoorn full of yarn bombs (wild knitting in Dutch) and a big group of creative people has come forward to take part. We admired our progress and talked about new ideas. The enthusiasm and creativity were huge.
I had nearly finished my prehistoric wild animal forest. The tree still needs some leaves (picture underneath)

Op het breifront: de mystery sokken zijn af. Ze passen en staan goed.

On the knitting front: the mystery socks are done. They fit and look good.
Bij het opruimen vond ik een zakje met kidmohair. Het was vuil en kort. Wel erg zacht. Moest wel erg goed uitgeplozen worden. Kammen en kaarden was geen optie. Alles moest met de hand. Zou het de moeite lonen? Of kon het zo de prullenbak in? Het zakje lag er all een paar jaar. Het zag er niet appetijtelijk uit. Toch maar begonnen af en toe een paar lokjes te ontwarren en in een doos te bewaren.
Even voorzichtig proberen te spinnen: ja, dat zag er toch wel goed uit.
En dan heb je plotseling een hele streng! Na het wassen bleek het ook nog prachtig wit geworden te zijn.

While I was clearing away stuff I found a small bag with kid mohair. It was dirty and short. It was very soft. It had to be picked quite well. Combing and carding wasn't an option: all had to be done by hand. Would it be worth doing? Or could I throw it away? It had been there in its bag for a few years. It didn't look very appealing. Still I tried to loosen a few locks and put them in a box.
When there was enough I carefully tried to spin it. Well, that didn't look so bad.
And then suddenly one has a complete skein! After washing it had become nice and white.
De glans is prachtig! Bij elkaar heb ik 34 gram over en daar zit ca. 120 meter garen op. Niet gek.

The lustre is amazing! Altogether I have 34 grams left and that's 120 meters of yarn. Not bad.
Mijn spintol heeft ook een wedergeboorte gehad: hij wordt weer veel gebruikt. Dit is het enkeldraads garen van een volle tol. Weegt bijna 50 gram. Ik ga het twijnen met een rest op een oude Louet klos. Ja, we waren echt opruiming aan het houden deze week! Dingen moesten weggegooid of gebruikt worden!

My spindle has been revived as well: it has been used a lot the past few days. This is the singles yarn of a full spindle. The yarn weighs almost 50 grams. I'll ply it with yarn that was left on one of my Louet wheel's bobbins. Yes, I really was spring cleaning this week! Things either had to be thrown out or used!
Zaterdag vonden we het tijd om weer eens een dagje in Amsterdam door te brengen. Het weer was mooi. De grachten waren vol met bootjes en dat zag er prachtig uit. We zaten een tijd op een bankje te genieten.

Last Saturday we decided it was time to spend a day in Amsterdam for a change. The weather was nice. The canals were full of little boats which looked lovely. We were sitting on a bench and enjoyed ourselves.
Het kon niet mooier: voor ons, aan de leuning van de brug, had een wilde breier toegeslagen!

It could hardly be better for me: on the railing of the bridge in front of us a 'wild knitter' had attached his or her yarn bomb!


Nog even dit: het gesponnen garen van de vorige keer zal getwijnd gaan worden met de helle groene vezels. Hoewel ook hier de stemmen staakten, besloot ik dit te gebruiken. De lichte kleur zal op zichzelf een mooi resultaat geven, deze helle groene niet. Daarom combineer ik die met de bonte draad. Ik ben benieuwd. Tot nu toe heb ik nog niet al te veel gesponnen. Het weekje was een beetje druk!

Finally: the spun yarn of last time will be plied with the light green fiber. Although as many people voted for both fibers here as well, I decided to use this, because I don't think I'll like it on its own, whereas the greyish fiber will give a pleasing result. Up till now I haven't spun much of it. The week was just a little bit busy!

1 opmerking:

Amanda zei

I love your contribution to the yarn bombing! And that kid mohair looks fantastic.