Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 4 maart 2011

Pronkrol

Al meer dan een week was alles klaar: breiwerk, foto's, patroon... Toen gebeurde er weer van alles en van bloggen kwam opnieuw niets. Nu dan toch de nieuwe aflevering van de pronkrol.

For over a week everything was ready: the knitting had been done, the pictures taken and the pattern made. Then many things happened and no blogs were wrtitten. But here is the new installment of the sampler.


Het is even opletten met dit patroontje: voor je het weet doe je iets verkeerd. Ik deed dat wel, tenminste. Verder is dit een goed voorbeeld van een ajourpatroon, dat erg gebaat is bij opspannen: even natmakenn overtollig water in een grote handdoek uitdrukken, met spelden vastzetten op een ondergrond en laten drogen (ik gebruik de puzzelstukken, die op de speelgoedafdeling van Blokker te koop zijn. Werkt heel goed en zijn aan te passen aan de maat van het werk) Tot nu toe heb ik nog niets van de pronkrol gespannen, maar ik ben wel van plan dat binnenkort te doen.

You need to pay attention with this pattern: you go wrong before you know it. In any case I did.
For the rest this is a good example of a pattern that gets a lot better after blocking. After putting it in water for about ten minutes and pressing out the water in a big towel, I pin it on the foam puzzle pieces a shop nearby sells in the toy department, and let it dry. Works great and the size is adjustable to the size of the work. Until now I haven't blocked anything of the sampler but I'll do this part soon.


Na de gebruikelijke ribbels en twee naalden tricotsteek volgt het patroon, met natuurlijk de zelfkantsteek of steken in ribbels gebreid. Ook nu staan die niet op het patroon.
De ongenummerde toer rechte steken op het patroon hierboven is de laatste toer van de tricotsteek.


After the usual garter ribs and two rows of plain knitting the pattern begins, of course with the selfedges as usal in garter stitch. The selfedges again aren't in the pattern above.
In the pattern above the unnumbered row of knit stitches is the last of the rows of plain knitting.


Voor iedere patroonherhaling zijn 10 steken nodig, maar aan de kanten is het patroon iets anders. Let daarop, anders klopt het aantal steken mogelijk niet, na een paar naalden!

You need 10 stitches for every pattern repeat, but on both sides the pattern is sometimes a little different. That is necessary to keep the number of stitches the same all the time.


Toer 1: 1r - 2 sbr -* o(mslag) - 1r - o - 1 ov(erhaling) - 5 av(erecht) - 2 sbr * Herhaal het deel tussen de sterretjes steeds tot eind.
Toer 2 en alle even naalden: av.
Toer 3: 1r - 2 sbr - * o - 1r - o - 1r - 1 ov - 3 av - 2sbr - 1r * Herhaal van * naar *
Toer 5: 1r - 2 sbr - * o - 1r - o - 2r - 1 ov - 1 av - 2 sbr - 2r * Herhaal van * naar *
Toer 7: 1r - 2 sbr - * o 1 1r - o - 3r - c(entrale) dubb. mind. - 3r * Herhaal van * naar *
Toer 9: 1r - 1 av - * 4  av - 2 sbr - o - 1r - o - 1 ov - 1 av *  Herhaal, maar eindig het patroon met 4 av - 2 sbr - o - 1r - o - 1 ov -1r
Toer 11: 1r - * 3 av - 2 sbr - 1 r - o - 1r -  o  - 1r -1 ov * Herhaal, eindig met 1 ov - 1r als bij toer 9
Toer 13: 1r - o - * 1ov - 1 av - 2 sbr - 2r - o - 1r - o - 2r * Herhaal.
Toer 15: 2r - o -* c. dubb. mind - 3r - o - 1r - o - 3r * Herhaal

Centrale dubbele mindering: haal twee steken samen af als om recht te breien. Brei 1r. Haal de afgehaalde steken samen over de gebreide steek.

Row 1: k1 - k2tog - * yo - k1 - yo - ssk - p5 - k2tog  * Repeat **
Row 2 and all even rows: purl
Row 3: k1 - k2tog - * yo - k1 - yo - k1 - ssk - p3 - k2tog - k1 * Repeat
Row 5: k1 - k2tog - * yo - k1 - yo - k2 - ssk - p1 - k2tog - k2 * Repeat
Row 7: k1 - k2tog - * yo - k1 - yo - k3 - c. d(ouble) d(ecrease) - k3 * Repeat
Row 9: k1 - p1 - * p4 - k2tog - yo - k1 - yo - ssk - p1 * Repeat, end with  ssk - k1
Row 11: k1 - * p3 - k2tog - k1 yo - k1 - yo - k1 - ssk * Repeat, end with ssk - k1 as in row 9
Row 13: k1 - yo - * ssk - p1 - k2tog - k2 - yo - k1 - yo - k2 * Repeat, end as row 9.
Row 15: k2 - yo - * c.d.d - k3 - yo - k1 - yo - k3 * Repeat as in row 9


Central double decrease (c.d.d.): Slip two stitches together as if to knit, k1, pass slipped stitches together over the knit stitch.


In toer 13 en 15 is ook de rechterkant iets verschillend: de omslag zit daar tegen de mindering aan, terwijl verderop steeds twee of drie rechte steken tussen mindering en omslag zitten. Er is eenvoudig geen ruimte aan de kant en zo wordt dat opgelost! Ook hier even opletten dus.


The right side of rows 13 and 15 is a little different as well: the yo touches the c.d.d. there, where in the othere places 2 or 3 knit stitches are between yo and decrease. There simply isn't enough space to do that on the edge and this is how this problem was solved! That's the place to pay attention!


Het patroon wordt in zijn geheel tweemaal gebreid, dan weer twee toeren tricot - twee (= 4 toeren) ribbels - twee toeren tricot en je bent klaar voor het volgende patroon.
Ik hoop dat alles een beetje foutloos is opgeschreven - ook nu was er weer de nodige afleiding... Maar met het telpatroon erbij moet het hopelijk lukken. Succes!

The complete pattern is knit twice, then knit two plain rows, 4 rows garter stitch, two plain rows and you're ready for the next pattern.
I hope there aren't any mistakes in the pattern - some 'distraction' again... But together with the diagram it should be ok. Enjoy!

Geen opmerkingen: