Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 2 november 2010

Pronkrol

Nog steeds lijkt het niet mogelijk meer dan een afbeelding in een bericht te plaatsen en vaak zelfs dat niet.
Daarom nu de scan van het patroon van de pronkrol. De foto van het breisel zal ik in een volgend bericht zetten - als dat gaat tenminste.

It's still not possible to put more than one picture in a message. Therefore now the scan of this month' pattern. A picture of the knit piece will be put in another message - if that will succeed...

Het patroon van deze keer heb ik al heel vaak gebreid in diverse werkstukken. Vooral in sokkenpatronen kwam ik het nogal eens tegen. Voor een patroontje heb je maar zes steken nodig, in een werkstuk moet je dus een veelvoud van zes opzetten. In deze pronkrol is het het mooist als het patroon in het midden staat. Brei de steken die je overhoudt (na de zelfkant-ribbelsteek) in tricotsteek. Bij mijn 47 steken betekende dat 45 steken beschikbaar voor patroon, 3 steken over, dat is 1 tricotsteek aan de ene en 2 aan de andere kant. Verder het diagram volgen. In woorden:

Toer 1: 1 r - 2 sbr - omslag - 1 r - omslag - 1 overhaling
Toer 2 en alle even naalden: averecht
Toer 3: 2 sbr - omslag - 3 r - omslag, dan 3 sbr (de eerste keer 2 sbr was nodig, omdat je maar een omslag maakt en dus ook maar een steek moet minderen! In de volgende herhalingen steeds 3 sbr)
Toer 5: 1 r - omslag - overhaling - 1 r - 2 sbr - omslag
Toer 7: 2 r - omslag - 3 sbr - omslag - 1 r

I've often knit today's pattern in the past, in different projects. Especially in socks I often saw it in patterns. You only need 6 stitches for a pattern repeat, so when using this in a project you have to cast on a multiple of 6. In this sampler it looks best when the pattern is in the middle. Knit the remaining stitches next to the garter stitch selfedge. With the 47 stitches I've got, it means after knitting these selfedge stitches in garter, that 45 remain for the pattern. 42 is a multiple of 6, so I knit one st on one side and 2 on the other.
Follow the diagram for the rest. In words:

Row 1: k 1 - k2tog - yo - k 1 - yo - ssk
Row 2 and all even numbered rows: purl
Row 3: k2tog- yo - k 3 - yo - then k3tog (the first time you only k 2 tog, because at the side only one st is increased by the yo and only 1 st can be decreased. In all the other repeats it's k3tog)
Row 5: k 1 - yo - ssk - k1 - k2tog - yo
Row 7: k 2 - yo - k3tog - yo - 1r

NB: De accolade onder het patroon voor de herhaling komt niet overeen met wat ik hier schrijf. De beschrijving geldt vanaf het begin van het getekende patroon. Maar als ik dan de accolade zette, komt de 3 sbr er niet in voor. voor de duidelijkheid heb ik de accolade dus een paar steken opgeschoven.

The sign to show the pattern repeat doesn't match what I wrote here. The description is like the start from the beginning of the diagram. But when one repeats from there, the k3tog are just out of it. Therefore I moved the sign half a pattern to the left.

Geen opmerkingen: