Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zaterdag 23 oktober 2010

Gezondheidsupdate en toch ook weer textiel

Health update and textiles again

Hoewel er niet echt wat te melden valt, toch even een update van de gezondheidstoestand, omdat ik weet, dat mensen hier kijken voor meer info.
Donderdag was het laatste (voorlopig) onderzoek, een scan van het hart. Ik zag er nogal tegenop, want je weet nooit, wat daarna nog weer volgt.
Maar soms valt het mee: ondanks dat me vooraf werd aangekondigd, dat er waarschijnlijk nog een tweede, latere scan nodig zou zijn, kon ik na afloop gewoon naar huis en hoef pas in maart terug te komen bij de cardioloog.

Although there isn't really much to tell I want to write an update about my health here, because I know people look here to know more.
Last Thursday I had the last test (for the moment): a heart scan. I was worried about it, because once you go to the hospital you never know when they let you out again and with what kind of appointment(s).
But sometimes things go better than expected: although I was told at the beginning of the test, that it was likely that I had to have another scan later in the week, I could go home after this one and I have to go back and see the heart specialist again in March.

Natuurlijk moest het nog wel even spannend zijn: er was een reusachtige computerstoring in het ziekenhuis en de meeste operaties en onderzoeken moesten worden afgezegd. Gelukkig kon bij moij alles handmatig worden ingevoerd en ging het onderzoek gewoon door. Het duurde misschien iets langer, maar dat neem je dan graag voor lief.

Of course there had to be some excitement: a computervirus had made, that all computers in the hospital didn't work any more and operations and tests had to be cancelled. Fortunately for me all could be done 'by hand', and the test went on. Perhaps it took a little longer, but at such a moment you couldn't care less.

Meer opwinding overigens: mijn schoonmoeder moest ook het ziekenhuis in, met hartritmestoringen. Toch ook spannend, voor iemand van boven de negentig. Ze zou op donderdagochtend weer naar huis mogen, maar dat ging niet door: computerstoring! Later die dag kwam ze wel thuis.

More excitement: my MIL had to go to hospital, having heartproblems. Worrying for a person over 90 years old. On Thursdaymorning she was going to be allowed to go home again, but no: computer problems in the hospital! She came home later that day.

Zo, en nu gaan we het maar weer eens hebben over vezeltjes, draadjes en lapjes. Het is wel genoeg geweest, vind ik (en hoop ik)
Heel veel is er niet te vertellen: ik brei aan de sjaal die ik al eerder liet zien, van gesponnen angora/zijde. De lila sjaal is af en moet nog opgespannen worden. Een handgesponnen alpaca (van de alpacaberg) vest is te zwart om te fotograferen: er komt niet van uit. Ik zal het binnenkort nog eens proberen.
Het kanten vestje is nog niet af - het is wel een erg groot project.
Op de kantschool volg ik een cursus Brugs Bloemwerk en nu maak ik dus iedere week een bloemetje. Foto's volgen ongetwijfeld.
Het weefsel met de zwarte schering en de blauwe handgesponnen merino inslag is nog niet erg gevorderd. Af en toe moet je toch thuis zijn, om aan weven toe te komen.

Well, let's talk again about fiber, yarn and cloth. It's been enough about healthproblems I think (and hope)
There isn't much to tell, though. I'm still knitting the handspun angora/silk shawl I showed earlier. The lilac sjawl is done, but has to be blocked still. An alpaca (of the handspun alpaca mountain) sweater is too black to see much when I take a photo. I'll soon try again.
The lace vest isn't done yet - it's really a very big project.
At the lace school I do a course on 'Flowerwork from Bruges' (I don't know what it's called in English) so now I make a lace flower every week. No doubt there will be photos soon.
The weaving of the black warp and the handspun blue merino weft 'hasn't got much further. For weaving it's good to be at home so now and then.

Laten we hopen, dat ik hier weer wat regelmatiger schrijf. Ik zal mijn best doen!

Let's hope I'll write a little more regular here again. I'll certainly do my best!

4 opmerkingen:

Amanda zei

Glad that all those tests and scans are behind you for the time being. I hope you are feeling better and in the mood for a lot of crafting!

Sharon zei

I'm so glad for your results. My German family is long lived - very long lived, perhaps too long lived given the ages of some aunts and uncles. I'm so glad you're health is reporting good news.

Marion B. zei

Fijn dat je die testen achter de rug hebt en alles weer in orde blijkt. Ik hoop je schoonmoeder ook weer een beetje is bijgekomen van de schrik en alles.

Wat je vertelt over je handwerk werk maakt me nieuwschierig......

Leigh zei

Annie, I haven't gotten around to many blogs lately. I'm both surprised and relieved at your heart tests. No one likes to have to go through that. I hope you are feeling well. Glad you're keeping busy with knitting.