Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 24 augustus 2010

Weefmannen

Weavemen

Blogger of Internet wilden me de vorige keer mijn verhaal niet laten afmaken: sterker nog, de helft van wat ik had geschreven was spoorloos verdwenen en ik moest het opnieuw schrijven. Daarna was mijn tijd op en daarom pas nu het vervolg dat ik beloofde.

Blogger or the Internet didn't let me finish my story last time. It was even worse: half of what I'd written had completely gone and I had to write it again. After that my time was up and that's why I'm posting the rest of the story now, as promised.

Op zondag was Pepijn nog verrukt over zijn weefwerk: 'Nu ben ik een weefman', verkondigde hij. Toen ik voorzichtig informeerde, of dat niet 'wever' moest zijn, kreeg ik een vernietigende blik: 'Nee, ik ben een weefman'. Ok: het zij zo...

On Sunday Pepijn was still very excited about his weaving. 'Now I'm a weaveman', he announced. When I carefully informed, if that shouldn't be 'weaver' he sent me a look, that said it all: 'No, I am a weaveman'. Ok: so be it...

Op dinsdag ging de telefoon: Jasper wilde graag komen spelen. Ik had hem al min of meer verwacht.
Hij was nog niet lang binnen, of het hoge woord kwam eruit: hij wilde graag 'hetzelfde doen, wat Pepijn zaterdag aan het doen was'. Juist ja.
Nieuwe schering gemaakt, en daar ging een nieuwe weefman van start.

On Tuesday the telephone rang: Jasper wanted to come and play. I had expected him more or less.
He hadn't been in for a long time, when he told, what was on his mind: he wanted to do the same thing Pepijn had been doing during the weekend. Of course...
A new warp was made, put on and a new weaveman could start.

Jasper is een jongen, die graag zeker wil weten, dat hij iets kan. Zo niet, dan begint hij er niet aan. Hij had goed gekeken: hij weefde, of hij nooit anders had gedaan. En zo netjes! En snel!

Jasper is a boy, who likes to be sure he can do something. If not, he won't start. He had looked very well, because he was weaving as if he'd never done anything else. And so perfect! And fast!
Binnen de kortste keren had hij een sjaal af. Hebben jullie ooit zulke mooie zelfkanten gezien, bij een eerste weefsel? Zulke regelmaat? Hij vond het zelf ook geweldig!

In no time he'd finished his scarf. Have you ever seen such beautiful selfedges in a first weft? Such regularity? He thought it was great himself, too!

Ik vroeg, voor welke knuffel het sjaaltje bedoeld was. Hij heeft er diverse en had er geen meegenomen. Het antwoord:
Ik ga een wedstrijd houden voor alle knuffels, en degene die wint, mag het sjaaltje hebben. Maar de pinguin mag niet meedoen, want dat is een winterdier en winterdieren hoeven geen sjaals.

Ach ja...

I asked which pet toy would get the scarf. He has several and didn't bring a special one. The answer:
I'm going to have a competition and the toy that wins will get the scarf. But the penguin can't take part, for that's a winter animal and winter animals don't need scarves.

O well...

1 opmerking:

Marion B. zei

Oh Annie, wat een heerlijk verhaal.