Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

vrijdag 7 november 2008

Annaberg

Maandag was het echt herfst. Het regende en waaide. We moesten dus overdekt vermaak zoeken. Dat was niet zo moeilijk, want het museum in Annaberg was open op maandag en bovendien dichtbij. Daar zou veel kant te zien zijn.
En dat was waar: er was zelfs meer dan we verwacht hadden. Op de Oidfa, eerder deze zomer, had ik al de inzending van Tsjechië gezien, en al die kanten waren nu in Annaberg. Ze waren wat ruimer tentoongesteld en dus kon ik ze beter zien.
On Monday autumn had really started. Much rain and wind. We had to find indoor amusement. That wasn't so hard, because the museum in Annaberg was open on Mondays and it was not far away. Much lace was supposed to be shown there.
An that was true: there was even more than we had expected. At the Oidfa event, earlier this year, I had seen what the Czechs had made and all these laces were now here in Annaberg. Shown in a larger space, so I could see everything a little better.

Ook de opdracht, die alle klossters hadden gekregen voor de inzending naar de Oidfa, werd tentoongesteld. "Eerst was er alleen een lijn, toen een vlak, toen een vorm..." en dat resulteerde in 435 verschillende stukken kant.
The assignment all lacemakers had got was shown as well: "First there was only a line, then a space, then a form...." and the result was 435 pieces of lace.
Sommige daarvan waren aan elkaar bevestigd,
Some had been attached to each other,

andere werden afzonderlijk getoond
others were shown seperately

Tenslotte nog wat metalen voorbeelden. Een volgende keer meer over de andere dingen in dit museum!
Finally a few examples made in metal. More about the other things in this museum another time!Geen opmerkingen: