Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zondag 23 november 2008

Annaberg 2

Het Ertsgebergte ontleent zijn naam aan de vele zaken die hier in de grond gevonden werden. Zilver was daar een van. Overal waren mijnen en in de musea zie je hele bouwwerken die die mijnen op schaal verbeelden. Kleine mijnwerkertjes zie je bezig en als je, zoals wij, in een stille tijd een bezoek aan deze musea brengt, drukt de suppoost op alle knopjes, zodat ook alles beweegt en licht geeft.
The 'Erzgebirge' (= ore mountains) got their name of all the things that were found there in former times. Silver was one of them. There were mines everywhere and in the musea one sees complete miniature mines, built to scale. You see little miners hacking away and when you, like us, visit the museum in a quiet period, the guards press every button and so it all moves, lights go on etc.

Barbara Uthman was een rijke vrouw, die in Annaberg woonde in de 16e eeuw. Nadat haar man was overleden erfde ze zijn bezittingen, waaronder mijnen, huizen, landerijen. Het was moeilijk voor de mensen, die van de mijnbouw moesten leven, om het hoofd boven water te houden en Barbara zette met 16 vrouwen een passementenindustrie op. Dat werd later uitgebreid met kloskant. Er waren tijden, waarin deze huisindustrie meer opbracht dan de eigenlijke mijnbouw, die nu ook volledig verdwenen is. De kant bestaat echter nog steeds en overal vind je daar voorbeelden van. Barbara moest concurreren met de Schotse passementindustrie, maar deed dat heel handig. In de tweede helft van de 16e eeuw had ze 900 mensen in dienst.
Hiervan is in het museum van Annaberg veel te zien.
Barbara Uthman was a rich woman who lived in Annaberg in the 16th century. After her husband had died she inherited his possessions, like mines, houses, farm-lands. The times were hard for people living off the mines and therefore Barbara, with 16 other women, set up an industry in woven trimmings, to which she added bobbin lace as well. There were periods, when this cottage industry brought in more than the actual mining and this has completely gone now. Lace, however, is still existing here! Barbara had to compete with the Scotch braid (?) industry, but she did that in such a clever way, that 900 people were working for her in the second half of the 16th century.
Of all this much can be seen in the Annaberg museum.

Hier is Barbara, met een korte beschrijving van haar leven.
Here is Barbara, With a short description of her life.

En hier is ze in hout, naast een mooi voorbeeld van een passementengetouw.
And here she is in wood, next to an beautiful example of a loom on which the edgings were woven.

Van alles worden hier miniaturen gemaakt. Ook van de getouwen en de andere attributen, die bij de textielverwerking werden gebruikt, zoals haspels, spinnewielen enz. Die zijn in de bovenste vitrine opgesteld, onder spoelmachines en tafelklemmen.
Miniatures are made here of everything. Also of the looms and other things used in the textile industry; like swifts, warping boards, spinningwheels etc. These are shown on top, at the bottom are bobbin winders and clasps.
Stalen van alles wat gemaakt werd, werden verzameld in dikke boeken. Hier de passementen.
Samples of everything that was produced, were collected in thick books. Here the woven trimmings.De kloskant/The bobbin lace
Kant en passementen samen/Lace and woven trimmings together
In een interieur als dit moesten de vrouwen werken.
In a room like this the women had to work.

Licht kwam via bollen, gevuld met water, die het kaarslicht verspreidden
Light came through round glass bottles, filled with water, which spread the candlelight.
Natuurlijk was ik ook geïnteresseerd in de spinnewielen, die gebruikt werden. Hier een mooie, zonder trapper, maar met handaandrijving.
Of course I was also interested in the spinning wheels. Here is one without a treadle, but worked by hand.

En tenslotte allerlei vlasspinattributen/And finally some tools to spin flax

Geen opmerkingen: