Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 12 november 2012

Weer wat af en mooi weer.

Finished a few things and lovely weather.

Plotseling bedacht ik zojuist, dat ik de dingen, die ik de laatste tijd afgemaakt had, hier nog niet had laten zien. Dat moet dus nu even snel gebeuren.

Suddenly I realised, that I hadn't shown the things I finished these last few weeks. That, of course, has to changen here and now.
Hier is het vest, in volle glorie: klaar! Na het opspannen zag het er nog mooier uit, dan ik had durven hopen. In de knopendoos, die ik lang geleden van mijn oma erfde, vond ik mooie, bijpassende en passende knoopjes.

 Here is my cardi in all its glory: done! After blocking it looked even better than I had dared to hope. In my grandmother's button box which I inherited years ago I found matching buttons that were exactly the right colour and fit.
 Al helemaal in de kerststemming: ik breide een sneeuwpop...

Completely in the mood for Christmas I knit a snowman...
 en een dappere soldaat.

and a brave soldier.
Dit zijn alle kleurtjes, die ik tot nu toe heb geverfd met voedingskleurstoffen (Wilton en Americolor) De bovenste vijf heb ik al laten zien, zij zijn nu getwijnd. De onderste zeven zijn nog enkeldraads en vrij recent.. Ik word helemaal vrolijk van deze bolletjes (30 gram per stuk). Ik moet nog even knopen tellen: zal ik ze allemaal weer twijnen met zichzelf, of twijn ik bijv. de blauwen samen, en de gelen ook?

Here are all colours I dyed with food colours until now (Wilton and Americolor) I already showed the top five, but now they ave been plied. The other seven are still singles and I span them recently. These little balls (30 grams each) really make me happy. I have to make up my mind: will I ply them on themselves again, like the top five, or will I ply the blues together, and the yellows?

Zomaar opeens was het gister een prachtige dag. We werden wakker en de zon scheen. Het uitzicht uit de badkamer was al prachtig:

Quite unexpectedly the weather was great yesterday. I loved the view from my bathroom window:
 En uit mijn kamerraam:

And from the livingroom window:
 
Ons notenveld:

The part of the garden with our nut trees (walnuts, hazelnuts):
 Het wat wazige licht was prachtig:

The somewhat hazy light was beautiful:
We wilden toch ook nog even verderop kijken, of het daar misschien ook mooi was en besloten een wandeling in het Streekbos te gaan maken. Hoewel het lopen me nog steeds niet erg goed afgaat (al mijn spieren en gewrichten doen ongeveer pijn) leek het met dit weer toch wel erg prettig. En volgens mensen, die het kunnen weten is wandelen goed voor me.

We wanted to see, if it was as beautiful somewhere else and decide to go for a walk in the 'Streekbos', a nature park nearby. Although I still have trouble walking ( all my muscles and joints hurt) it seemed pleasant in this weather. And people who know about these things have told me walking is very good for me.
 We wandelden het meertje rond

We walked around the little lake
 Na afloop zouden we koffie drinken in het mooie restaurantje.

Whewn we got back we would drink coffee in this nice little restaurant.
 Je blijft foto's maken

One keeps making pictures
Het was druk: nog een paar mensen vonden het mooi weer. In het bootje kreeg een groepje les in roeien.

It was busy: a few more people liked the weather. In the boat a group of people got a rowing lesson.

Na onze wandeling bleek het weer zo mooi, dat we buiten koffie konden drinken. Er waren nog net twee stoelen vrij, verder zat het helemaal vol.

After our walk we could have our coffee outside. There were just two chairs for us. For the rest the place was full.

2 opmerkingen:

Amanda zei

Love those autumnal photos! The cardie looks great and the toys are super cute. I need to find the time to update my blog too.

Marion B. zei

wat leven we toch in een mooi landje. Enne, zit ik er naast of had je dat beeldige vestje op de landelijke weefdag aan? Ik heb je helaas maar zo kort gesproken. Het vestje op de foto is in elk geval erg mooi.