Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 2 november 2009

Af, niet gebrand, maar toch, en herfst

Het dilemma is, dat je niet kunt weven, breien, spinnen, enz. als je vaak blogt, en andersom.
De afgelopen week was ik dingen aan het afmaken. Geen tijd dus om te schrijven, totdat....

Het gezegde is, dat je op de blaren moet zitten, wanneer je je billen brandt. Wel, ik heb ze niet gebrand en zat toch op de blaren. Mijn Megado weefgetouw stond al een hele poos te wachten, totdat ik het echo weefsel dat ik er al voor onze vakantie in mei op had gezet, eens af zou weven. Maar het experimentele stadium was al voorbij en ik had er niet meer zoveel zin in. Dat moest dus veranderen en vol goede moed schoof ik achter het getouw. 'Even doen'. Ja ja. Door al het geschuif op de weefbank (die me toch al nooit erg goed beviel) ontstond dus een grote blaar, die ook nog kapot ging en een heel pijnlijke plek als gevolg had. Uitgeweven was ik dus. Nu gebruik ik de pianokruk en dat werkt veel beter.

The dilemma is, that one can't weave, knit, spin, etc. when one writes many blogs and vice versa. The past week I finished many things and so I had no time to write, until...

In Holland the saying goes, that one who burns his (her) bottom has to sit on the blisters. Well, I didn't burn it and still sat on blisters. My Megado loom had been waiting for so long for me to finish the echo weave I put on it before we went on holiday in May. But I felt past experimenting and didn't feel like finishing it so much. That had to change and so I restarted happily. 'Just do it'. But by all the moving about on the bench that came with the loom, and which I never really liked much, a huge blister developed, and a very painful spot was the result. No more weaving. Now I use the pianostool, which works much better.
Hier is het weefsel, ik moet nog een heel klein stukje meer weven.

Here is what I'm weaving, there's just a little piece more to do.

Gister leek het echt herfst. 's Morgens ging het nog wel, hoewel het heel grijs was. We konden toch nog even naar buiten. Op het strookje gras bij de brievenbus moesten we even een foto maken van het paddestoelenbos dat daar groeide.

It felt like autumn yesterday. In the morning it wasn't too bad, although everything looked very grey. We could go outside for a while, though. On the narrow strip of grass next to our letterbox a mushroom-wood had sprung up.> Omdat het er uitzag als kabouterstad keken we nog even beter...

Because it looked like elf city we looked a little better... maar er was niemand thuis.

but nobody was at home. Hier ook niet

Neither here

noch hier
nor here

Daarom maakten we maar een foto van het blauwe vest, dat ik in mei, vlak voor onze vakantie had gebreid en dat nog nooit op de foto gezet was. De Clun Forest wol was blauwgeverfd en met de hand gesponnen. Omdat ik de kleur wel wat erg blauw vond, breide ik het samen met een draad van de eeuwigdurende blauwe merinowol, die ik ook toen al aan het spinnen was. Het resultaat beviel me wel. Het patroon kwam uit een bijlage bij het tijdschrift Simply Knitting. Ik heb het patroon heel goed opgeborgen, want ik kan het nu even niet vinden.

Therefore we took a picture of the blue jacket I knit in Mai, just before our holidays, which had never been photographed yet. The Clun Forest wool had been dyed blue and handspun. Because I thought the blue was a bit too blue for me I knit it together with a thread of the never ending blue merino, which I was spinning then, too. I rather liked the result. The pattern came with the magazine Simply Knitting. I've put away the pattern in a very safe place, no doubt, because I can't find it now.

en de achterkant

and the back Ook op sokkengebied is er wat af: een paar stoere handgesponnen sokken (wol: zwartbles)

I also finished socks: a pair of handspun (Zwartbles - a Dutch black sheep) socksIk was hier al tijden geleden aan begonnen, maar mijn voorraad van deze wol was op en ik moest dus bijspinnen. Toen raakte het paar een beetje in het vergeetboek. Op de foto lijkt het, of de ene sok groter is dan de ander. Is niet zo in werkelijkheid.

I had started these ages ago, but my wool had run out and I had to spin more of it. Then the pair was more or less forgotten. In the photo it looks like one sock is bigger than the other. Is not so in reality.

Tenslotte de kerstsok: ook die is af.

Finally the Christmas stocking: that's finished as well. Genoeg voor vandaag. Natuurlijk ben ik inmiddels aan diverse nieuwe projecten begonnen - ik mocht me eens gaan vervelen. Maar daarover een volgende keer.
Enough for today. Of course I started a few new projects already - one must not be bored, isn't it? More about them a next time.

1 opmerking:

Amanda zei

Wow you have been busy again - blisters and all. Love that blue jacket. What a terrific colour.